Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

31 ofertas de trabajo de 'Conserjes' en Eslovenia.

 • : HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI TEKOČEM VZDRŽEVANJU IN MANJŠIH POPRAVILIH OBJEKTA IN PRIPADAJOČIH POVRŠIN, SKRB ZA RED IN ČISTOČO OBJEKTA IN OKOLICE, SKRB ZA BREZHIBNO DELOVANJE OPREME IN NAPRAV, SKRB ZA... TURZIS TURIZEM, ZDRAVSTVO, STORITVE D.O.O.
 • : HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, - OPRAVLJANJE NALOG V ZVEZI S TEKOČIM VZDRŽEVANJEM OBJEKTOV IN NAPRAV, - OPRAVLJANJE MANJŠIH POPRAVIL NA OBJEKTIH, NAPRAVAH IN OPREMI, - OBVEŠČANJE O STANJU NAPRAV, OPREME IN POTREBI PO VEČJIH... OBČINA ŠKOFLJICA.
 • : VZDRŽEVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, REDNO VZDRŽEVANJE IN SKRB ZA OBRATOVANJE STROJEV IN NAPRAV V DOMU; VZDRŽEVANJE IN ZAGOTAVLJANJE PRAVILNEGA DELOVANJA VSEH OSTALIH NAPRAV V DOMU; NADZOROVANJE DELOVANJA KURILNIH IN KLIMATSKIH NAPRAV; OPRAVLJANJE... DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUTOMER.
 • : VZDRŽEVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VZDRŽEVALNA DELA ZA RESORT SUN VALLEY BIOTERME; VZDRŽEVALNA DELA V MOBILNIH HIŠKAH V RESORTU; IZVAJANJE PREGLEDOV IN PREIZKUSOV ELEKTROENERGETSKIH POSTROJEV, ELEKTRIČNIH NAPRAV; ELEKTRIČNE... SEGRAP RUDARSTVO, PROIZVODNJA IN GRADBENIŠTVO D.O.O.
 • : HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VZDRŽUJE PROSTORE, OSNOVNA SREDSTVA IN ZUNANJO OKOLICO ZAVODA, SKRBI ZA PRAVILNO DELOVANJE KURILNIH NAPRAV, VODOVODNE NAPELJAVE, ELEKTRIČNE NAPRELJAVE, TEHNIČNO BREZHIBNOST IN VZDRŽEVANJE VOZILA,... OSNOVNA ŠOLA NAKLO.
 • : HIŠNIK, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20 ur, MANJŠA VZDRŽEVALNA DELA V STANOVANJSKIH SKUPINAH, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, opravljanje z različnimi orodji, pripomočki in materiali na različnih področjih, potrdilo... VZGOJNI ZAVOD KRANJ.
 • : HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 15 ur, MALA POPRAVILA, ČIŠČENJE IN UREJANJE OKOLICE, ČIŠČENJE STOPNIC, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno,... DANSON vzdrževanje d.o.o.
 • : HIŠNIK, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20 ur, VZDRŽEVANJE OBJEKTOV, OPREME IN OKOLICE PRIPRAVA LETNIH IN MESEČNIH NAČRTOV, OSTALA DELA IN OPRAVLJANJE DEL PO NAVODILU RAVNATELJA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik... VRTEC MARTIN KRPAN CERKNICA.
 • : HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VZDRŽEVANJE OBJEKTA, SKRB ZA UREDITEV OKOLICE DOMA, SERVISIRANJE STROJEV IN NAPRAV, IZVAJANJE PLANIRANIH IN TEKOČIH VZDRŽEVALNIH DEL, REDNO PREGLEDOVANJE DOMSKEGA INVENTARJA IN OPRAVLJANJE SPROTNIH... CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI.
 • : HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 8. 2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, VZDRŽEVANJE ŠOLSKE ZGRADBE, OPREME IN OKOLICE ŠOLE , urejevalniki besedil - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, priložiti dokazila o izobrazbi... OSNOVNA ŠOLA TABOR I MARIBOR.
 • : HIŠNIK, Določen čas oz. vrnitve odsotnega delavca, najdlje do 31.12.2017., skrajšan delovni čas, 23 ur, DELA IN NALOGE NA KOMBINIRANEM DELOVNEM MESTU HIŠNIK -ČISTILEC., madžarski jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA II LENDAVA II. SZ. LENDVAI KETNYELVU ALTALANOS ISKOLA.
 • : HIŠNIK, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VZDRŽEVANJE ŠOLSKE ZGRADBE, OPREME IN OKOLICE, OPRAVLJANJE KURIRSKIH POSLOV, PREVOZ HRANE IN DRUGA DELA PO NAVODILU RAVNATELJA., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... OSNOVNA ŠOLA VOJKE ŠMUC IZOLA SCUOLA ELEMENTARE VOJKA ŠMUC ISOLA.
 • : VZDRŽEVALEC V POSLOVNIH STAVBAH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VZDRŽEVALEC: OPRAVLJANJE TEKOČIH VZDRŽEVALNIH DEL NA OBJEKTU, POMOČ HIŠNIKU, ODPRAVLJANJE NAPAK IN OKVAR NA OPREMI IN OBJEKTU TER SPOROČANJE O ODPRAVI, UREJANJE OKOLICE IN OBJEKTOV,... DMI, storitve, d.o.o.
 • : HIŠNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 30.9.2018 , skrajšan delovni čas, 16 ur, SKRBI ZA POSLOVNE ZGRADBE, INVENTAR IN OKOLICO ZAVODA, NADZIRA PRAVILNO DELOVANJE KURILNIH NAPRAV, VODOVODNE IN ELEKTRIČNE NAPELJAVE, SKRBI ZA PROTIPOŽARNO VARNOST,... DELOVNO MESTO SE DOPOLNJUJE... OSNOVNA ŠOLA IVANA BABIČA-JAGRA MAREZIGE.
 • : HIŠNIK, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE DEL SKLADNO Z AKTOM O ORGANIZACIJI DELA IN SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST GLASBENE ŠOLE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških... GLASBENA ŠOLA "RISTO SAVIN" ŽALEC.
 • : VZDRŽEVALEC V POSLOVNIH STAVBAH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNIH POGOJEV ZA DELOVANJE GALERIJE, SKRB ZA NEMOTENO DELOVANJE ELEKTRO, STROJNIH IN KLIMATSKIH NAPRAV, PREGLEDI IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OPREME, OSKRBA ZA VZDRŽEVANJE... NARODNA GALERIJA V ANGL.J.: NATIONAL GALLERY OF SLOVENIA.
 • : VZDRŽEVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VZDRŽEVANJE JAVNE KANALIZACIJE UPRAVLJANJE Z LAHKO KOMUNALNO MEHANIZACIJO, TRAKTORJEM S PRIKOLICO IN OSTALIMI PRIKLJUČKI VODENJE DOLOČENE EVIDENCE IN DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z DELOM IN... JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice.
 • : HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVLJA PREDAVALNICE IN OSTALE PROSTORE ZA VSAKODNEVNO IZOBRAŽEVALNO DELO V PROSTORIH FAKULTETE. SKRBI ZA VZDRŽEVANJE ČISTOČE V ZGRADBI FAKULTETE. SKRBI ZA VZDRŽEVANJE ČISTOČE V OKOLICI... UM; UM PF.
 • : HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, VZDRŽEVANJE ELEKTRIČNIH IN DRUGIH INŠTALACIJ IN NAPRAV V OBJEKTIH., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... DANSON vzdrževanje d.o.o.
 • : HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, Določen čas oz. 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 30 ur, VZDRŽEVALNA DELA V VRTCU, UREJANJE OKOLICE, RAZVOZ HRANE..., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... VRTEC CICIBAN NOVO MESTO.
 • : HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SPREMLJANJE CELOVITEGA STANJA OBJEKTOV, NAPRAV IN PREVOZNIH SREDSTEV, OBVEŠČANJE O NJIHOVEM STANJU IN NJIHOVO VZDRŽEVANJE VODENJE VSEH EVIDENC VZDRŽEVANJA IN PREGLEDOV OBJEKTOV SODELOVANJE PRI VEČJIH... OBČINA KOBARID.
 • : VZDRŽEVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE GRADBENO-OBRTNIŠKIH DEL, SELITEV POHIŠTVA IN OPREME, MENJAVA OKEN, MONTIRANJE POHIŠTVA IN OPREME, POLAGANJE TLAKOV, POPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE VODOVODNIH INŠTALACIJ, PODIRANJE... SŽ-ŽIP, storitve, d.o.o.
 • : VZDRŽEVALEC V POSLOVNIH STAVBAH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE NALOG INVESTICIJSKEGA NAČRTA (INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE) - IZVAJANJE REDNIH VZDRŽEVALNIH DEL OPREME IN OBJEKTA ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE BREZHIBNOSTI - ODPRAVLJANJE NAPAK... HIT ALPINEA, DRUŽBA ZA TURIZEM, D.D.
 • : HIŠNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, - SPREMLJANJE STANJA OBJEKTOV, NAPRAV, POSLOVNIH PROSTOROV IN PREVOZNIH SREDSTEV V LASTI OBČINE, - OPRAVLJANJE TEKOČIH VZDRŽEVALNIH DEL NA OBJEKTIH, NAPRAVAH, POSLOVNIH PROSTORIH IN PREVOZNIH SREDSTVIH V LASTI... OBČINA MORAVČE.
 • : HIŠNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 24 ur, VZDRŽEVANJE, PREVOZI ŠOLSKIH OTROK, VODENJE EVIDENC, POPRAVILA, UREJANJE OKOLICE ŠOLE, ČIŠČENJE..., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... OSNOVNA ŠOLA MILKE ŠOBAR-NATAŠE ČRNOMELJ.
 • : HIŠNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POSTAVITVE IN POSPRAVLJANJA SALONOV IN DVORAN NA PODLAGI INTERNIH NAROČILNIC, SELITVE IN PRENOSI OPREME, PREŠANJE, SORTIRANJE IN ODVOZ EMBALAŽE IN ODPADKOV, ČIŠČENJE OKOLICE HOTELOV IPD., slovenski jezik... UNION HOTELI d.d.
 • : HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 20 ur, VZDRŽEVANJE HOTELA IN OKOLICE, OPRAVLJANJE PREPROSTIH POPRAVIL, SKRB ZA PRAVILNO DELOVANJE KURILNIH, ELEKTRIČNIH, VODOVODNIH IN DRUGIH NAPRAV, SKRB ZA INVENTAR, RED IN ČISTOČO, USKLAJEVANJE... MEDEINA storitve d.o.o.
 • : HIŠNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, HIŠNIŠKA OPRAVILA: OSKRBOVANJE IN VZDRŽEVANJE POSLOVNE ZGRADBE (NOTRANJOST IN ZUNANJOST), SKRB ZA KURJAVO, KURIRSKO DELO IN DRUGA DELA PO NAVODILIH VODSTVA. PRIČAKOVANA SO ZNANJA NA PODROČJU ELEKTROINŠTALACIJE... PROMETNA ŠOLA MARIBOR.
 • : HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE HIŠNIŠKO VZDRŽEVALNIH DEL NA OBJEKTIH, MOŽNOST ZAPOSLITVE ZA NEDOLOČEN ČAS, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno PLS, trgovina in storitve d.o.o.
 • : VZDRŽEVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VAROVANJE PREMOŽENJA PODJETJA ZNOTRAJ IN ZUNAJ OBJEKTOV IN VAROVANJE ZUNANJIH POVRŠIN, POMOČ PRI UREJEVANJU IN UTRJEVANJU PEŠČENEGA DVORIŠČA ZA POTREBE PARKIRANJA VOZIL V LASTI PODJETJA, PREGLED... KVIBO, DRUŽBA ZA TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O.
 • : HIŠNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 6 ur, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG V SKLADU S SISTEMIZACIJO IN LETNIM DELOVNIM NAČRTOM., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, Potrebna znanja za vzdrževanje šole in okolice., gibljiv/nestalen... PRVA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC.