Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

34 ofertas de trabajo de 'Conserjes' en Eslovenia.

 • : VZDRŽEVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SVETOVANJE STRANKAM O UPORABI AVTOPRALNICE, VZDRŽEVANJE, DEŽURSTVO V ČASU OBRATOVANJA..., nemški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, gibljiv/nestalen urnik FINGAL, PODJETJE ZA TRGOVINO IN SERVIS STROJEV D.O.O.
 • : HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE VZDRŽEVALNIH DEL NA OBJEKTU, VZDRŽEVANJE IN MANJŠA POPRAVILA OPREME IN INSTALACIJ, SPREMLJANJE STANJA OBJEKTOV IN NAPRAV, OBVEŠČANJE O STANJU OBJEKTOV IN NAPRAV, VZDRŽEVANJE... AVTOCENTER AŠ, trgovina, servis, zastopstvo, d.o.o.
 • : VZDRŽEVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE TER ČIŠČENJE ŠOLSKE ZGRADBE IN OKOLICE; KURJAČ-OGREVANJE ŠOLSKIH PROSTOROV,, urejevalniki besedil - osnovno, tečaj za kurjača centralnih kurjav OSNOVNA ŠOLA LJUDSKI VRT.
 • : VZDRŽEVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE POSLOVNO-PROIZVODNIH OBJEKTOV IN UREJANJE OKOLICE, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče HARTCHROM RENDULIČ, D.O.O., POVRŠINSKA OBDELAVA KOVIN.
 • : VZDRŽEVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, -OPRAVLJANJE VSEH ZAHTEVNEJŠIH PREVENTIVNIH IN OPERATIVNIH DEL NA VZDRŽEVANJU STROJEV, NAPRAV, INSTALACIJ IN OBJEKTOV DRUŽBE, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH DEL PRI IZDELAVI NOVIH... DINOS d.d.; DINOS d.d., PE REGIJA LJUBLJANA CENTER ZA PREDELAVO NAKLO.
 • : HIŠNIK, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 32 ur, SKRBI ZA VZDRŽEVANJE PROSTOROV ŠOLE IN PROSTOROV DOMA PRI ŠOLI, SKRB ZA UREJENOST OKOLICE ŠOLE IN OKOLICE DOMA PRI ŠOLI, OPRAVLJA POPRAVILA, KI JIH ZAHTEVA TEKOČE VZDRŽEVANJE, SKRBI ZA KURILNE NAPRAVE, … OPRAVLJA DRUGA DELA... OSNOVNA ŠOLA MINKE NAMESTNIK-SONJE SLOVENSKA BISTRICA.
 • : HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE, IZVAJANJE IN KONTROLA DELA V TEHNIČNO VZDRŽEVALNI SLUŽBI, SODELOVANJE PRI JAVNIH NAROČILIH MALE IN VELIKE VREDNOSTI, SODELOVANJE PRI NADZORU ODREJENE SANACIJE... VRTEC ANTONA MEDVEDA KAMNIK.
 • : VZDRŽEVALEC V POSLOVNIH STAVBAH, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SPREMLJANJE STANJA OBJEKTOV, NAPRAV, PREVOZNIH SREDSTEV, OBVEŠČANJE O STANJU NAPRAV, OBJEKTOV IN PREVOZNIH SREDSTEV, OPRAVLJANJE TEKOČIH VZDRŽEVALNIH DEL NA OBJEKTIH, NAPRAVAH, POSLOVNIH PROSTORIH IN... OBČINA KOMEN.
 • : HIŠNIK, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELA V SKLADU S PRAVILNIKOM O SISTEMATIZACIJI DELOVNIH MEST, slovenski jezik razumevanje tekoče, Zahteva se prijaznost, komunikativnost, samoiniciativnost in iznajdljivost pri delu in prijazen odnos do zaposlenih v kolektivu. Kandidati... OSNOVNA ŠOLA SV. JURIJ OB ŠČAVNICI.
 • : HIŠNIK, Določen čas oz. 31.12.2018, polni delovni čas, 40 ur, DELA IN NALOGE V SKLADU S SISTEMIZACIJO DELOVNIH MEST., Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, potrdilo iz kazenske evidence, ki ga izdaja Ministrstvo za pravosodje (Sektor za izvrševanje kazenskih sankcija, naročite... BIOTEHNIŠKi CENTER NAKLO.
 • : VZDRŽEVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE GRADBENO-OBRTNIŠKIH IN INŠTALATERSKIH DEL, SELITEV POHIŠTVA IN OPREME, MONTIRANJE POHIŠTVA IN OPREME, MENJAVA OKEN, POLAGANJE TLAKOV, POPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE VODOVODNIH... SŽ-ŽIP, storitve, d.o.o.
 • : HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VZDRŽEVANJE IN TEMELJITO ČIŠČENJE OPREME, OBJEKTOV, VOZIL TER OKOLJA NA RAZLIČNIH PODROČJIH, IZVAJANJE DRUGIH TEHNIČNIH OPRAVIL, KOT NPR. POPRAVILA, MONTIRANJE, MENJAVANJE, NAMEŠČANJE OPREME...,... SŽ-ŽIP, storitve, d.o.o.
 • : HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VZDRŽEVANJE IN TEMELJITO ČIŠČENJE OPREME, OBJEKTOV, VOZIL TER OKOLJA NA RAZLIČNIH PODROČJIH, IZVAJANJE DRUGIH TEHNIČNIH OPRAVIL, KOT NPR. POPRAVILA, MONTIRANJE, MENJAVANJE, NAMEŠČANJE OPREME...,... SŽ-ŽIP, storitve, d.o.o.
 • : HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, VZDRŽEVANJE IN NADZOR NAPRAV, NAPELJAV, STROJEV, OPREME IN OBJEKTOV, ODPRAVLJANJE MANJŠIH OKVAR, ORGANIZIRANJE ZAHTEVNEJŠIH SERVISNIH POPRAVIL, EVIDENCA IN ORGANIZACIJA SERVISNIH PREGLEDOV NAPRAV IN SREDSTEV, VZDRŽEVANJE... DEOS, d.d.; DEOS, d.d., PE CENTER STAREJŠIH TRNOVO.
 • : HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE KLEPARSKIH IN DRUGIH DEL NA VOZILIH, OSNOVNO UGOTAVLJANJE TEHNIČNE BREZHIBNOSTI VOZIL, OPRAVLJANJE MANJŠIH POPRAVIL MOTORNIH VOZIL IN KOLES, VZDRŽEVANJE SREDSTEV POŠTNEGA OMREŽJA,... POŠTA SLOVENIJE d.o.o.; POŠTA SLOVENIJE d.o.o., PE POŠTNI LOGISTIČNI CENTER MARIBOR.
 • : HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA IN IZVEDBA VZDRŽEVALNIH DEL NA POSAMEZNIH NAPRAVAH, PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE NAPRAV PO LETNEM PLANU VZDRŽEVANJA, OPRAVLJANJE SREDNJE ZAHTEVNIH VZDRŽEVALNIH DEL Z RAZNIMI ORODJI IN... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • : HIŠNIK, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE DEL SKLADNO Z AKTOM O ORGANIZACIJI DELA IN SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST GLASBENE ŠOLE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških... GLASBENA ŠOLA "RISTO SAVIN" ŽALEC.
 • : HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40 ur, OSKRBOVANJE POSLOVNE ZGRADBE ZAVODA IN DRUGIH POSLOVNIH POVRŠIN, VZDRŽEVANJE OSNOVNIH SREDSTEV ZAVODA IN POPRAVILA, SKRB ZA ELEKTRIČNO NAPELJAVO IN VARČNO PORABO EL.ENERGIJE, REDNO VZDRŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV.... VRTEC SLOV. KONJICE.
 • : HIŠNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 28 ur, HIŠNIK IV V OŠ Z ITALIJANSKIM UČNIM JEZIKOM Z DOPOLNJEVANJEM DELOVNIKA ZA MESTNO KNJIŽNICO PIRAN., urejevalniki besedil - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov... SCUOLA ELEMENTARE VINCENZO E DIEGO DE CASTRO PIRANO - OSNOVNA ŠOLA VINCENZO E DIEGO DE CASTRO PIRAN.
 • : HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI TEKOČEM VZDRŽEVANJU IN MANJŠIH POPRAVILIH OBJEKTA IN PRIPADAJOČIH POVRŠIN, SKRB ZA RED IN ČISTOČO OBJEKTA IN OKOLICE, SKRB ZA BREZHIBNO DELOVANJE OPREME IN NAPRAV, SKRB ZA... TURZIS TURIZEM, ZDRAVSTVO, STORITVE D.O.O.
 • : HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, - OPRAVLJANJE NALOG V ZVEZI S TEKOČIM VZDRŽEVANJEM OBJEKTOV IN NAPRAV, - OPRAVLJANJE MANJŠIH POPRAVIL NA OBJEKTIH, NAPRAVAH IN OPREMI, - OBVEŠČANJE O STANJU NAPRAV, OPREME IN POTREBI PO VEČJIH... OBČINA ŠKOFLJICA.
 • : VZDRŽEVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, REDNO VZDRŽEVANJE IN SKRB ZA OBRATOVANJE STROJEV IN NAPRAV V DOMU; VZDRŽEVANJE IN ZAGOTAVLJANJE PRAVILNEGA DELOVANJA VSEH OSTALIH NAPRAV V DOMU; NADZOROVANJE DELOVANJA KURILNIH IN KLIMATSKIH NAPRAV; OPRAVLJANJE... DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUTOMER.
 • : VZDRŽEVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VZDRŽEVALNA DELA ZA RESORT SUN VALLEY BIOTERME; VZDRŽEVALNA DELA V MOBILNIH HIŠKAH V RESORTU; IZVAJANJE PREGLEDOV IN PREIZKUSOV ELEKTROENERGETSKIH POSTROJEV, ELEKTRIČNIH NAPRAV; ELEKTRIČNE... SEGRAP RUDARSTVO, PROIZVODNJA IN GRADBENIŠTVO D.O.O.
 • : HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VZDRŽUJE PROSTORE, OSNOVNA SREDSTVA IN ZUNANJO OKOLICO ZAVODA, SKRBI ZA PRAVILNO DELOVANJE KURILNIH NAPRAV, VODOVODNE NAPELJAVE, ELEKTRIČNE NAPRELJAVE, TEHNIČNO BREZHIBNOST IN VZDRŽEVANJE VOZILA,... OSNOVNA ŠOLA NAKLO.
 • : HIŠNIK, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20 ur, MANJŠA VZDRŽEVALNA DELA V STANOVANJSKIH SKUPINAH, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, opravljanje z različnimi orodji, pripomočki in materiali na različnih področjih, potrdilo... VZGOJNI ZAVOD KRANJ.
 • : HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 15 ur, MALA POPRAVILA, ČIŠČENJE IN UREJANJE OKOLICE, ČIŠČENJE STOPNIC, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno,... DANSON vzdrževanje d.o.o.
 • : HIŠNIK, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20 ur, VZDRŽEVANJE OBJEKTOV, OPREME IN OKOLICE PRIPRAVA LETNIH IN MESEČNIH NAČRTOV, OSTALA DELA IN OPRAVLJANJE DEL PO NAVODILU RAVNATELJA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik... VRTEC MARTIN KRPAN CERKNICA.
 • : HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VZDRŽEVANJE OBJEKTA, SKRB ZA UREDITEV OKOLICE DOMA, SERVISIRANJE STROJEV IN NAPRAV, IZVAJANJE PLANIRANIH IN TEKOČIH VZDRŽEVALNIH DEL, REDNO PREGLEDOVANJE DOMSKEGA INVENTARJA IN OPRAVLJANJE SPROTNIH... CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI.
 • : HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 8. 2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, VZDRŽEVANJE ŠOLSKE ZGRADBE, OPREME IN OKOLICE ŠOLE , urejevalniki besedil - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, priložiti dokazila o izobrazbi... OSNOVNA ŠOLA TABOR I MARIBOR.
 • : HIŠNIK, Določen čas oz. vrnitve odsotnega delavca, najdlje do 31.12.2017., skrajšan delovni čas, 23 ur, DELA IN NALOGE NA KOMBINIRANEM DELOVNEM MESTU HIŠNIK -ČISTILEC., madžarski jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA II LENDAVA II. SZ. LENDVAI KETNYELVU ALTALANOS ISKOLA.
 • : HIŠNIK, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VZDRŽEVANJE ŠOLSKE ZGRADBE, OPREME IN OKOLICE, OPRAVLJANJE KURIRSKIH POSLOV, PREVOZ HRANE IN DRUGA DELA PO NAVODILU RAVNATELJA., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... OSNOVNA ŠOLA VOJKE ŠMUC IZOLA SCUOLA ELEMENTARE VOJKA ŠMUC ISOLA.
 • : VZDRŽEVALEC V POSLOVNIH STAVBAH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VZDRŽEVALEC: OPRAVLJANJE TEKOČIH VZDRŽEVALNIH DEL NA OBJEKTU, POMOČ HIŠNIKU, ODPRAVLJANJE NAPAK IN OKVAR NA OPREMI IN OBJEKTU TER SPOROČANJE O ODPRAVI, UREJANJE OKOLICE IN OBJEKTOV,... DMI, storitve, d.o.o.