Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Conserjes

en Español in English auf Deutsch en Français ...

31 ofertas de trabajo de 'Conserjes' en Eslovenia.

 • : VZDRŽEVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, - TEKOČE VZDRŽEVANJE - SPREMLJANJE VSEH INSTALACIJ IN NAPRAV - VZDRAŽEVANJE NAPRAV OBJEKTA ZA ZAGOTAVLJANJE NJIHOVE BREZHIBNOSTI IN ZADOSTITVI ZAHTEVAM ZAKONSKE REGULATIVE - UREJANJE NEPOSREDNE... Turistična zveza Lendava vabi - Turisztikai szövetség Lendva várja Önt.
 • : HIŠNIK, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, - SKRB ZA POSLOVNE PROSTORE IN INVENTAR - SKRB ZA RED IN ČISTOČO V NOTRANJOSTI POSLOVNIH PROSTOROV TER ZA RED IN ČISTOČO OKOLICE - SKRB ZA VZDRŽEVANJE ČISTILNE NAPRAVE, KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA, POPIS... OBČINA KOBILJE.
 • : HIŠNIK, Določen čas oz. do 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, VZDRŽEVANJE OBJEKTA, OKOLICE, INVENTARJA, ODPRAVLJA OKVARE, OPRAVLJA PREVOZE DIJAKOV IN MATERIALA ..., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških... ŠOLSKI CENTER POSTOJNA.
 • : HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE NALOG V ZVEZI S TEKOČIM VZDRŽEVANJEM OBJEKTOV IN NAPRAV, OPRAVLJANJE MANJŠIH POPRAVIL NA OBJEKTU, NAPRAVAH IN OPREMI, OBVEŠČANJE O STANJU NAPRAV, OPREME IN POTREBI PO VEČJIH OPRAVILIH, UREJANJE OKOLICE... OBČINA SLOVENSKA BISTRICA.
 • : VZDRŽEVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. 31.08.2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, OSKRBOVANJE IN VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV IN OKOLICE ZAVODA, VZDRŽEVANJE OSNOVNIH SREDSTEV, SKRB ZA PROTIPOŽARNO VARNOST PROSTOROV, ZA STALNO UPORABNOST IN REDNE PREGLEDE,... OSNOVNA ŠOLA DUŠANA BORDONA SEMEDELA-KOPER SCUOLA ELEMENTARE DUŠAN BORDON SEMEDELLA-CAPODISTRIA.
 • : VZDRŽEVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, Določen čas oz. 31.8.2018., skrajšan delovni čas, 20 ur, VZDRŽEVALNA DELA, DNEVNI PREVOZ HRANE IN PERILA PO ENOTAH, SKRB ZA OKOLICO ENOT VRTCA IN OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NAVODILIHH VODSTVA VRTCA., slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,... VRTEC ZAGORJE OB SAVI.
 • : VZDRŽEVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE VZDRŽEVALNIH DEL, IZVAJANJE PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA, PRIPRAVA STROJEV, VODENJE EVIDENC., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,... MITOL, tovarna lepil, d.o.o., Sežana.
 • : HIŠNIK, Določen čas oz. DO VRNITVE DELAVCA IZ BOLNIŠKEGA STALEŽA., polni delovni čas, 40 ur, VZDRŽEVANJE ŠOLE IN UREJANJE OKOLICE ŠOLE., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA BENEDIKT.
 • : HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, -SPREMLJANJE STANJA OBJEKTOV, NAPRAV IN POSLOVNIH PROSTOROV TER PREVOZNIH SREDSTEV, V KOLIKOR OBČINA Z NJIMI RAZPOLAGA, - OBVEŠČANJE O STANJU OBJEKTOV, NAPRAV, POSLOVNIH PROSTOROV IN PREVOZNIH SREDSTEV, - OPRAVLJANJE... OBČINA OPLOTNICA.
 • : HIŠNIK, Določen čas oz. od 1.3.2018 do 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, VZDRŽEVANJE OBJEKTA, OKOLICE, INVENTARJA, ODPRAVLJA OKVARE, OPRAVLJA PREVOZE DIJAKOV IN MATERIALA..., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje... ŠOLSKI CENTER POSTOJNA.
 • : HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SKRBI ZA POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE OBJEKTA, VZDRŽUJE IN UREJA OKOLICO ŠOLE, IGRIŠČE, REDNO KONTROLIRA BREZHIBNOST ELEKTRIČNE NAPELJAVE, APARATOV IN STROJEV IN DRUGA DELA PO NAVODILU RAVNATELJA.,... Osnovna šola Kašelj.
 • : HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20 ur, ZAHTEVA SE PRIJAZNOST, KOMUNIKATIVNOST, SAMOINICIATIVNOST IN IZNAJDLJIVOST PRI DELU IN PRIJAZEN ODNOS DO ZAPOSLENIH V KOLEKTIVU. KANDIDAT MORA IZPOLNJEVATI SPLOŠNE ZAKONSKE POGOJE IN POGOJE ZAHTEVANE... GLASBENA ŠOLA IDRIJA.
 • : HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJA VSA POTREBNA VZDRŽEVALNA DELA IN DELA POVEZANA Z OBRATOVANJEM OBJEKTA, SODELUJE PRI ORGANIZACIJI DEL, KI JIH OPRAVLJAJO ZUNANJI IZVAJALCI, UREJA ZUNANJO OKOLICO (KOŠNJA TRAVE, ČIŠČENJE LISTJA, OBREZOVANJE... EES SISTEMI, družba za čiščenje poslovnih prostorov ter izvedbo suhomontažnih del, d.o.o.
 • : HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev oz. MOŽNOST PODALJŠANJA, polni delovni čas, 40 ur, UREJANJE OKOLICE, MANJŠA VZDRŽEVALNA DELA, ..., slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, ZAŽELJEN IZPIT ZA TRAKTOR IN ROČNE SPRETNOSTI,... DELTA TEAM PODJETJE ZA TRGOVINO, KOOPERACIJO IN PROIZVODNJO D.O.O. KRŠKO.
 • : HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SKRB ZA NEMOTENO DELOVANJE IN VZDRŽEVANJE OBJEKTOV, OKOLICE, OPREME IN DRUGEGA INVENTARJA TER RAZNA VZDRŽEVALNA DELA, PREVOZ OTROK, PREVOZ PREHRANE, urejevalniki besedil - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA DOBRAVLJE.
 • : VZDRŽEVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, -UPRAVLJANJE STROJA ZA GLAJENJE LEDU (ROLBA) -IZVAJANJE PROGRAMA OBRATOVANJA IN VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE (OBJEKTOV) -PREGLEDOVANJE STANJA ŠPORTNIH OBJEKTOV, ŠPORTNIH NAPRAV... Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA.
 • : HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, -IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU S PRIDOBLJENO VERIFICIRANO ŠOLSKO IZOBRAZBO IN DELOVNIMI IZKUŠNJAMI -NADZOR NAD IZVAJANJEM HIŠNEGA REDA PO STAVBAH -IZVAJANJE IN NADZOR NAD IZVAJANJEM VZDRŽEVALNIH... FISA NEPREMIČNINE D.O.O.
 • : HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, VZDRŽEVALNA DELA (NOTRANJA IN ZUNANJA)., K PRIJAVI VABIMO OSEBE IZ VELENJA IN BLIŽNJE OKOLICE Z IZKUŠNJAMI PRI HIŠNIŠKO-VZDRŽEVALNIH DELIH) - LAHKO KATERAKOLI STOPNJA IN SMER STROKOVNE IZOBRAZBE,... OSMICA PROIZVODNJA IN TRGOVINA, D.O.O.
 • : VZDRŽEVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, UREJANJE OKOLJA; KOŠENJE TRAVE, OBREZOVANJE DREVJA, GRMIČEVJA, POMETANJE NEPOSREDNE OKOLICE OBJEKTA, V ZIMSKEM ČASU ODSTRANJEVANJE SNEGA PRED VHODI V OBJEKT,HIŠNIŠKA OPRAVILA,... ISS FACILITY SERVICES STORITVE IN TRGOVINA D.O.O.
 • : HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POPRAVILO STROJEV IN NAPRAV, VZDRŽEVANJE PROSTOROV, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, dopoldan Loške mesnine d.o.o.
 • : HIŠNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev oz. 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, POPRAVILA IN REDNO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV, OPREME IN OKOLICE KONTROLA BREZHIBNOSTI ELEKTRIČNIH NAPELJAV, MENJAVA LUČI IN POPRAVILA STIKAL VZDRŽEVANJE POŽARNO-VARNOSTNIH NAPRAV NABAVA IN... SCUOLA DELL' INFANZIA LA COCCINELLA PIRANO - VRTEC LA COCCINELLA PIRAN.
 • : VZDRŽEVALEC V POSLOVNIH STAVBAH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VZDRŽEVANJE STAVB, OPREME, OKOLICE IN SLUŽBENIH VOZIL, VZDRŽEVANJE IN SKRB ZA OGREVANJE IN HLAJENJE, IZVAJANJE POPRAVIL, PO POTREBI DELO V VRATARNICI OZ. TELEFONSKI CENTRALI, OPRAVLJANJE... BOLNIŠNICA ZA ŽENSKE BOLEZNI IN PORODNIŠTVO POSTOJNA.
 • : VZDRŽEVALEC V POSLOVNIH STAVBAH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NADZOR OBRATOVANJA IN IZVAJANJE REDNIH VZDRŽEVALNIH DEL OBJEKTOV IN NAPRAV POVEZANIH Z ODVAJANJEM IN ČIŠČENJEM KOMUNALNE ODPADNE VODE, IZVAJANJE DEŽURSTEV SKLADNO S PROGRAMOM LETNEGA... Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.
 • : VZDRŽEVALEC V POSLOVNIH STAVBAH, Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40 ur, PREDVZDRŽEVALNA IN ČISTILNA DELA V SERVISNI DELAVNICI, DELO V OKOLICI LJUBLJANE, Zaželeno tehnično znanje, lahko strojni tehnik, avtoličar, avtomehanik ipd., možnost podaljšanja zaposlitve in napredovanja.... SKW TERMIT, STORITVE d.o.o.
 • : HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SKRB ZA OBRATOVANJE IN VZDRŽEVANJE OBJEKTA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, angleški jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje zadovoljivo ZPO Celje d.o.o., Družba za upravljanje s parkirišči in javnimi objekti.
 • : VZDRŽEVALEC V POSLOVNIH STAVBAH, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, DELAVEC BO OPRAVLJAL VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH IN OKOLICI. DELO SE IZVAJA NA NASLOVU KIDRIČEVA CESTA 58, ŠKOFJA LOKA ALI NA DRUGIH LOKACIJAH, KJER IMA DRUŽBA SVOJE PROSTORE., opravljen tečaj za vožnjo... SLOVENIJALES, družba za upravljanje, d.o.o.
 • : VZDRŽEVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, Določen čas oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, -OSKRBUJE POSLOVNE ZGRADBE ZAVODA IN DRUGE POSLOVNE POVRŠINE S SREDSTVI, KI ZAGOTAVLJAJO NEMOTENO DELOVANJE, VZDRŽEVANJE IN UPORABO OBJEKTOV IN OKOLICE, - SKRBI ZA POSLOVNE ZGRADBE IN INVENTAR ZAVODA,... OSNOVNA ŠOLA ANTONA TOMAŽA LINHARTA RADOVLJICA.
 • : HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SPREJEMANJE, RAZPOREJANJE KANDIDATOV ZA VOŽNJE S KARTI IN UREJANJE DOKUMENTACIJE ZA GOKART VOŽNJE IN DIRKE, TEHNIČNO VZDRŽEVANJE GOKARTOV (VOZIL) IN STEZE, OSTALE DEJAVNOSTI POVEZANE S KARTINGOM,... PAGRAT PAPIR, GRAFIKA IN TRGOVINA, KRŠKO D.O.O.
 • : VZDRŽEVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, REDNO VZDRŽEVANJE IN SKRB ZA OBRATOVANJE STROJEV IN NAPRAV,VODENJE EVIDENC IN DNEVNIKA V ZVEZI S TEM(VODOVODNA,PLINSKA INSTALACIJA,CENTRALNO OGREVANJE,KLIMATSKE IN ČISTILNE NAPRAVE,KOMPRESOR),VZDRŽEVANJE... DOM UPOKOJENCEV POLZELA.
 • : VZDRŽEVALEC V POSLOVNIH STAVBAH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, VZDRŽEVANJE OBJEKTOV, ELEKTRO NAPRAV IPD..., slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, Možnost podaljšanja zaposlitve po preteku 3 mesecev., gibljiv/nestalen... TERME ČATEŽ d.d.; HOTELI KOPER.
 • : HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 5 ur, -VZDRŽEVANJE STAVB IN OPREME, UREJANJE IN VZDRŽEVANJE OKOLICE OBJEKTOV, VODENJE DOKUMENTACIJE IN EVIDENC S PODROČJA VZDRŽEVANJA, POMOČ PRI OPRAVLJANJU KURIRSKIH DEL-PRENAŠANJE IN PREVAŽANJE... ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA.