Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Conserjes

en Español in English auf Deutsch en Français ...

23 ofertas de trabajo de 'Conserjes' en Eslovenia.

 • HIŠNIK/VZDRŽEVALEC - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE NALOG V ZVEZI S TEKOČIM VZDRŽEVANJEM OBJEKTOV IN NAPRAV, OPRAVLJANJE MANJŠIH POPRAVIL IN VZDRŽEVALNIH DEL NA OBJEKTIH, UREJANJE OKOLICE OBJEKTOV, SKRB ZA ODVOZ ODPADKOV IN UREJEN...
 • VZDRŽEVALEC - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PREDVZDRŽEVALNA IN ČISTILNA DELA V SERVISNI DELAVNICI, DELO V OKOLICI LJUBLJANE, Zaželeno tehnično znanje, lahko strojni tehnik, avtoličar, avtomehanik ipd.. Delo v servisni delavnici, predpriprava...
 • VZDRŽEVALEC IV(I) - M/Ž. VZDRŽEVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE SPLOŠNO VZDRŽEVALNIH DEL NA KOTLOVNI IN INSTACIJSKI OPREMI, OPREMI PAROVODNEGA IN OSTALEGA RAZVODNEGA OMREŽJA, OPRAVLJANJE VSEH POPRAVIL TOPLOVODNEGA SISTEMA IN ZAMENJAVA DOTRAJANIH...
 • VZDRŽEVALEC IV-II - M/Ž. VZDRŽEVALEC V POSLOVNIH STAVBAH, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE STANJA OBJEKTOV, NAPRAV IN PREVOZNIH SREDSTEV, OBVEŠČANJE O STANJU OBJEKTOV, NAPRAV, OPREME IN PREVOZNIH SREDSTEV IN O POTREBI PO VEČJIH POPRAVILIH, OPRAVLJANJE MANJŠIH...
 • HIŠNIK VZDRŽEVALEC - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PREGLED IN NADZOR NAPRAV TER OBJEKTOV. SKRB ZA HIŠNI RED IN VARNOST NA OBJEKTU. KOŠNJA TRAVE. SKRB ZA POŽARNO VARNOST NA OBJEKTU. NADZOR NAD IZVAJANJEM VZDRŽEVALNIH DEL POOBLAŠČENIH IN DRUGIH...
 • NAMESTNIK VODJE OBRATOVANJA - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, NADZOROVANJE VAROVANJA, ČIŠČENJA, ZAGOTAVLJANJA OBRATOVANJA OBJEKTA IN NAPRAV (HLADILNIH, KOMPRESORSKIH,TOPLOVODNIH, VLEČNIH IN OSTALIH TRANSPORTNIH NAPRAV), , dvoizmensko
 • TEHNIČNI KOORDINATOR (HIŠNIK) - M/Ž. HIŠNIK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, DELAVEC BO OPRAVLJAL NASLEDNJA DELA: MANJ ZAHTEVNA ELEKTRIČARSKA IN KLJUČAVNIČARSKA POPRAVILA IN MONTAŽE, PRIPRAVA DVORANE TER DRUGE POSLOVNE PROSTORE ZA PRIREDITVE, DEŽURSTVO NA PRIREDITVAH, PO POTREBI,...
 • VZDRŽEVALEC - M/Ž. VZDRŽEVALEC V POSLOVNIH STAVBAH, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, VZDRŽEVALNA DELA NA STROJIH, NAPRAVAH IN OBJEKTIH, OPRAVLJANJE RAZNIH POPRAVIL PO CELOTNEM OBJEKTU DRUŽBE, RAZLIČNA PRIPRAVLJALNA DELA V SKLADU Z NAVODILI NADREJENEGA, OBČASNO VODENJE IN NADZIRANJE...
 • DELOVODJA V. - VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV/POVRŠIN - M/Ž. VZDRŽEVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KOORDINACIJA DELOVNIH NALOG. OPTIMIZACIJA DELOVNIH PROCESOV. VODENJE IZMENE IN MOTIVIRANJE ZAPOSLENIH. IZVAJANJE PROGRAMA OBRATOVANJA IN VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE (OBJEKTOV). PREGLEDOVANJE...
 • VZDRŽEVALEC V (I) - M/Ž. VZDRŽEVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE STANJA OBJEKTOV, NAPRAV IN PREVOZNIH SREDSTEV. OBVEŠČANJE O STANJU OBJEKTOV, NAPRAV IN PREVOZNIH SREDSTVIH ODGOVORNIH OSEB IN SKRB ZA ODPRAVO NAPAK. UREJANJE IN VZDRŽEVANJE ZELENIH...
 • VZDRŽEVALEC IV (II) - M/Ž. VZDRŽEVALEC V POSLOVNIH STAVBAH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE TEKOČIH VZDRŽEVALNIH DEL NA OBJEKTIH, NAPRAVAH, POSLOVNIH PROSTORIH; OPRAVLJANJE MANJŠIH POPRAVIL NA OBJEKTIH, NAPRAVAH IN OPREMI IN OBVEŠČANJE O POTREBI PO VEČJIH POPRAVILIH;...
 • HIŠNIK - M/Ž. HIŠNIK, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SKRBI ZA OKOLICO ŠOLE, OPRAVLJA MANJŠA POPRAVILA, VZDRŽUJE OSNOVNA SREDSTVA V ZAVODU, PREGLEDUJE PROSTORE, SKRBI ZA VARNOST OPREME, STVARI UČENCEV IN DELAVCEV, PREGLEDUJE VODOVODNE NAPELJAVE V ZAVODU, PREGLEDUJE PROSTORE...
 • VZDRŽEVALEC - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN, SKRB ZA OPTIMALNO RACIONALIZACIJO STROŠKOV, OPRAVLJANJE POMOŽNIH DEL, DELO ZA DRUŽBO IN DRUŽBE V SKUPINI, DELA IN NALOGE PO NAVODILU NADREJENIH, NATANČNOST,...
 • VZDRŽEVALEC IV - M/Ž. VZDRŽEVALEC V POSLOVNIH STAVBAH, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NADZOROVANJE DELOVANJA KURILNIH IN KLIMATSKIH NAPRAV (VKLOP, IZKLOP), REDNO VZDRŽEVANJE IN SKRB ZA OBRATOVANJE STROJEV IN NAPRAV, VODENJE EVIDENC IN DNEVNIKA V ZVEZI S TEM (PREGLEDI VARNOSTNE...
 • HIŠNIK IV - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev oz. do vrnitve začasno odsotnega delavca., polni delovni čas, 40, VODI, ORGANIZIRA IN USKLAJUJE DELO ČISTILK, VRATARJEV, PERICE, ODGOVARJA ZA NEMOTEN IN AŽUREN POTEK VZDRŽEVALNIH DEL PO DELOVNIH NALOGAH, SKRBI ZA PRAVILNO...
 • OSKRBNIK ŠIFRA DM J035017 - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE MANJŠIH DEL IN POPRAVIL PRI VZDRŽEVANJU ZGRADB, PROSTOROV, OPREME, TEHNIČNIH NAPRAV, SKRB ZA OKOLICO OBJEKTOV KNJIŽNICE, ODVOZ MATERIALA IN GRADIVA V ENOTE, KURIRSKA DELA, SKRB ZA...
 • VZDRŽEVALEC - M/Ž. VZDRŽEVALEC V POSLOVNIH STAVBAH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJA VSA DELA PO NALOGU VODJE VZDRŽEVANJA IN PO POTREBI POMAGA PRI HIŠNIŠKIH OPRAVILIH, DELA PRI RAZNIH INVESTICIJAH, SKRBI ZA DELOVNE NALOGE IN BELEŽI PORABLJENI MATERIAL IN...
 • ASISTENT / POMOČNIK GLAVNEMU EKONOMU V NOGOMETNEM KLUBU - M/Ž. VZDRŽEVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OPREME (PRANJE IN SORTIRANJE OBLAČIL), POMOČ PRI VZDRŽEVANJU KLUBSKEGA LOKALA (OSNOVNI HIGIENSKI STANDARDI), POMOČ PRI STEŽBI V KLUBSKEM LOKALU (OBČASNO).,...
 • HIŠNIK IV - M/Ž. HIŠNIK, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 12, VZDRŽEVANJE OBJEKTA VRTCA, OPREME, IGRIŠČA IN OKOLICE, NADZOR NAD DELOVANJEM ELEKTRIČNIH, VODOVODNIH IN TELEKOMUNIKACIJSKIH NAPRAV., DELOVNO MESTO 0,30 HIŠNIK IV - M/Ž, TO JE 12 UR/TEDEN. SMERI IZOBRAZBE: MIZAR, KLJUČAVNIČAR,...
 • HIŠNI TEHNIK - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SKRB ZA NEMOTENO OBRATOVANJE VSEH NAPRAV IN TEHNIKE V STAVBI, KJER SE NAHAJA OE, - UREJANJE OKOLICE V LETNEM ČASU, - ORGANIZIRANJE POTREBNIH VZDRŽEVALNIH DEL NAPRAV IN TEHNIKE, - ORGANIZIRANJE POTREBNIH...
 • HIŠNIK - M/Ž. VZDRŽEVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 35, VZDRŽEVALNA DELA OBJEKTOV, IGRIŠČ, OKOLICE IN OPREME NA ŠOLI IN V OBEH PODRUŽNIČNIH ŠOLAH., vozniško dovoljenje B kategorije staro najmaj 3 leta, potrdilo o nekaznovanosti, dvoizmensko
 • HIŠNIK - M/Ž. HIŠNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 8. 2019, skrajšan delovni čas, 20, SKRB ZA POPRAVILO IN VZDRŽEVANJE OBJEKTOV, POŽARNO VARNOSTNE NAPRAVE, REDNO POPRAVLJANE INVENTARJA IN OPREME TER IZVAJA SPROTNA POPRAVILA, USPOSOBLJENOST ZA PREGLED IN UPRAVLJANJE CENTRALNE...
 • HIŠNIK IV. - M/Ž. VZDRŽEVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, OSKRBOVANJE ZGRADB VRTCA IN DRUGIH POVRŠIN S SREDSTVI, KI ZAGOTAVLJAJO NEMOTENO DELOVANJE,VZDRŽEVANJE IN UPORABO OBJEKTOV IN OKOLICE., Usposobljenost za upravljanje centralne kurjave, obdelovanje...