Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

9 ofertas de trabajo de 'Empleados de contabilidad y cálculo de costos' en Eslovenia.

  • : LIKVIDATOR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE OPERATIVNIH POSLOV S PODROČJA DELA, PRIPRAVLJANJE IN KONTROLIRANJE DOKUMENTACIJE, RAČUNSKA IN VSEBINSKA KONTROLA DOKUMENTOV, LIKVIDACIJA DOKUMENTOV, VODENJE IN KONTROLIRANJE RAČUNOV, EVIDENC,... PRIMORSKA HRANILNICA VIPAVA d.d.
  • : URADNIK V KNJIGOVODSTVU, Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 20 ur, VODENJE PLAČILNEGA PROMETA, KNJIGOVODSTVA, EVIDENC, FAKTURIRANJE, EVIDENCA VHODNIH IN IZHODNIH RAČUNOV, NAROČANJE BLAGA, UREJANJE DOKUMENTACIJE, PRIPRAVLJANJE POGODB, PONUDB, DOGOVARJANJE Z DOBAVITELJI, KOMUNICIRANJE... PRODAJA PARKETA IN IZDELKOV IZ BAMBUSA HERMAN GABROVŠEK S.P.
  • : URADNIK V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA DOKUMENTOV, KNJIŽENJE PLAČIL, RAČUNOV IN DRUGIH DOKUMENTOV, VODENJE IN USKLAJEVANJE ANALITIČNIH IN SINTETIČNIH EVIDENC, PRIPRAVA RAZNIH POROČIL IN ANALIZ, VSEBINSKA KONTROLA DOKUMENTOV... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
  • : URADNIKI V RAČUNOVODSTVU IN KNJIGOVODSTVU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE POSLOVNIH KNJIG ZA PRORAČUN OZIROMA PRORAČUNSKE UPORABNIKE ALI VEČ PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV, USKLAJEVANJE ANALITIČNE IN SINTETIČNE EVIDENCE , PRIPRAVLJANJE LETNIH... OBČINA MEDVODE.
  • : URADNIKI V RAČUNOVODSTVU IN KNJIGOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, UREJANJE DOKUMENTOV, KNJIŽENJE IN OSTALA RAČUNOVODSKA DELA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, angleški jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje... ZADRAVEC knjigovodske in računovodske storitve d.o.o.
  • : URADNIKI V RAČUNOVODSTVU IN KNJIGOVODSTVU, Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, KNJIGOVODSKO-RAČUN0VODSKE STORITVE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, angleški... R-UNIGARD, varovanje, d.o.o.
  • : URADNIK V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, KNJIŽENJE BANČNIH IZPISOV, RAČUNOV, KONTIRANJE, OBRAČUN DDV-JA, IZDELAVA STATISTIK, USKLAJEVANJE ODPRTIH POSTAVK, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo... PETRANS, DRUŽBA ZA TRANSPORT IN STORITVE D.O.O.
  • : SALDAKONTIST, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -VODENJE ANALITIČNE EVIDENCE SALDAKONTOV DOBAVITELJEV IN KUPCEV -USKLAJEVANJE TERJATEV IN OBVEZNOSTI -USKLAJEVANJE ANALITIČNE IN SINTETIČNE EVIDENCE -PRIPRAVA PRIJAV NA RAZPISE ZA PRIDOBIVANJE SOFINANCERSKIH SREDSTEV TER SPREMLJANJE... OBČINA TIŠINA.
  • : URADNIK V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VNOS IN KNJIŽENJE OSNOVNIH SREDSTEV IN AMORTIZACIJE, OBRAČUN IN KNJIŽENJE PLAČ, KNJIŽENJE PREJETIH FAKTUR, PLAČIL, KOMPENZACIJ, CESIJ, ASIGNACIJ, USKLAJEVANJE SALDA S KUPCI IN DOBAVITELJI, OBRAČUN... SKUPINA KOVINAR, holdinška družba, d.d., Kočevje.