Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Electrotécnicos

en Español in English auf Deutsch en Français ...

20 ofertas de trabajo de 'Electrotécnicos' en Eslovenia.

 • ENERGETIK V VZDRŽEVANJU (POMOČNIK) - M/Ž. TEHNIK ZA ELEKTROENERGETIKO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ TEHNOLOGU - ENERGETIKU V VZDRŽEVANJU: PRI OPRAVILIH POTREBNIH ZA PRAVILNO IN NEPREKINJENO DELOVANJE STROJEV IN NAPRAV V PROIZVODNEM PROCESU DRUŽBE, PRI VZDRŽEVANJU ELEKTRONAPRAV,...
 • ENERGETIK V - M/Ž. TEHNIKI ZA ELEKTROTEHNIKO IPD., poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE TEHNIČNO VZDRŽEVALNIH DEL, VZDRŽEVANJE ELEKTRO NAPRAV IN SISTEMOV TER VZDRŽEVANJE MEDICINSKIH PLINOV, SREDNJA STROKOVNA IZOBRAZBA, SMER: ELEKTROTEHNIKA ALI ENERGETIKA ALI ELEKTRONIKA...
 • ELEKTROTEHNIK ALI TEHNIK MEHATRONIKE - M/Ž. ELEKTROTEHNIK, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece oz. Z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas, polni delovni čas, 40, DELO SE OPRAVLJA V DELAVNICI IN NA TERENU, POPRAVILO IN IZDELAVA STROJEV, IZDELAVA ELEKTRO OMAR IN MONTAŽA NA TERENU, , dopoldan
 • ELEKTROTEHNIK - M/Ž. ELEKTROTEHNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - DELO NA RAZLIČNIH PROJEKTIH - SERVIS, MONTAŽA IN KONFIGURACIJA RAZLIČNIH NAPRAV - VEZAVA NIZKONAPETOSTNIH NAPRAV, - DINAMIČNO DELO (DELO NA TERENU IN SEDEŽU PODJETJA) , dopoldan
 • TEHNIK ZA ELEKTROTEHNIKO - M/Ž. TEHNIKI ZA ELEKTROTEHNIKO IPD., poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, TEHNIKI/TEHNICE ZA ELEKTROTEHNIKO IPD. OPRAVLJAJO TEHNIČNA DELA, POVEZANA Z ELEKTROTEHNIČNIM RAZISKOVANJEM IN OBLIKOVANJEM, IZDELOVANJEM, MONTAŽO, KONSTRUKCIJO, DELOVANJEM, VZDRŽEVANJEM IN...
 • VZDRŽEVALEC - ELEKTROTEHNIK - M/Ž. ELEKTROTEHNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PREVENTIVNIH VZDRŽEVALNIH PREGLEDOV IN POPRAVIL DELOVNIH STROJEV, SKRB ZA NEMOTENO OBRATOVANJE DELOVNIH STROJEV, ODKRIVANJE IN JAVLJANJE NAPAK IN POMANJKLJIVOSTI NA DELOVNIH STROJIH, DELOVIŠČU...
 • ELEKTRO PROJEKTANT - M/Ž. ELEKTROTEHNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZDELAVA ELEKTRO NAČRTOV, SHEM, DOKUMENTACIJE - SPREMLJANJE ZAKONODAJE IZ DELOVNEGA PODROČJA - OPTIMIZACIJA DELOVNIH PROCESOV IN TEHNOLOGIJE - SKRB ZA DOKUMENTACIJO INSTALACIJ IN NAPRAV - OSTALA DELA PO ODREDBI...
 • ENERGETIK V - M/Ž. TEHNIKI ZA ELEKTROTEHNIKO IPD., poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE TEHNIČNO VZDRŽEVALNIH DEL, VZDRŽEVANJE ELEKTRO NAPRAV IN SISTEMOV TER VZDRŽEVANJE MEDICINSKIH PLINOV, SREDNJA STROKOVNA IZOBRAZBA, SMER: ELEKTROTEHNIKA ALI ENERGETIKA ALI ELEKTRONIKA...
 • ELEKTRIKAR III (ELEKTRIKAR, ELEKTROTEHNIK) - M/Ž. TEHNIKI ZA ELEKTROTEHNIKO IPD., poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJA MANJ ZAHTEVNA ELEKTRO INŠTALATERSKA DELA NA TERENU POD NADZOROM (ŠIBKO TOČNE, SREDNJE NAPETOSTNE INŠTALACIJE, NAPELJEVANJE ELEKTRO INŠTALACIJ, STRELOVODNE INŠTALACIJE, INŠTALACIJE...
 • DELOVODJA VZDRŽEVANJA OBJEKTOV - M/Ž. TEHNIK ZA ELEKTROTEHNIKO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE SKUPINE DELAVCEV, RAZPOREJANJE DELAVCEV IN DAJANJE NAVODIL POSAMEZNIM DELAVCEM, VODENJE IN ORGANIZIRANJE IZVAJANJA VZDRŽEVALNIH DEL NA OBJEKTIH, PREDHODNA VSAKODNEVNA PRIPRAVA MEHANIZACIJE,...
 • TEHNOLOG MONTAŽE - M/Ž. TEHNIKI ZA ELEKTROTEHNIKO IPD., poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev oz. z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas, 40, UVAJANJE IN SODELOVANJE PRI RAZVIJANJU NOVIH TEHNOLOGIJ - TEHNOLOŠKA RAZDELAVA OPREME IN VNOS V SISTEM - TEHNOLOŠKO USKLAJEVANJE MED PROJEKTANTI, TEHNOLOGI MONTAŽE...
 • TEHNIK V PLETILNICI - M/Ž. ELEKTROTEHNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, TEHNIČNA PRIPRAVA PLETILNIH STROJEV, PROGRAMIRANJE PLETILNIH STROJEV, POPRAVILA TEHNIČNIH OKVAR, VZDRŽEVANJE STROJNEGA PARKA..., Kandidati naj vlogo pošljejo na: mojca.miklavc#intersocks.com, večizmensko
 • ELEKTRONIK - M/Ž. ELEKTROTEHNIK, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, RAZVOJ HW IN SW, PRIPRAVA DOKUMENTACIJE (NAČRTI, KOSOVNICA,..), PRIPRAVA TESTNIH PROCEDUR IN TESTNIH PROG, PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA TESTIRANJE, TESTIRANJE RAZVOJNIH PROTOTIPOV, PODPORA TESTNEMU ODDELKU IN ODDELKU...
 • OPERATIVNI INŽENIR VII/1 - M/Ž. ELEKTROTEHNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZPOSTAVLJANJE, TESTIRANJE IN NADZOR PRENOSNIH IN KOMUNIKACIJSKIH POTI NADZOR IN OCENJEVANJE TEHNIČNE KAKOVOSTI KOORDINIRANJE IN NADZOR PRODUKCIJSKE SKUPINE POSREDOVANJE A/V (AVDIOVIZUALNIH) SIGNALOV OPRAVLJANJE...
 • VODILNI INŽENIR (M/Ž) ZA ZAHTEVNA DELA NA PODROČJU ELEKTROINŠTALACIJ - NADZORNIK - M/Ž. ODGOVORNI VODJA DEL ZA OBJEKT KOT CELOTO, ELEKTROENERGETIKA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO NADZIRANJE ELEKTROINŠTALACIJ IN ELEKTRO OPREME, Zaželena strokovna znanja s področja elektroinštalacij (moč, razsvetljava, univerzalno ožičenje,...
 • SODELAVEC ZA SERVIS IN TEHNIČNO PODPORO - M/Ž. TEHNIK ZA ELEKTROTEHNIKO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE SERVISNIH STORITEV NA PODROČJU CELOTNE SLOVENIJE IN SOSEDNJIH DRŽAV, PREPOZNAVANJE POTENCIALNIH SERVISNIH STORITEV, TEHNIČNA PODPORA ELEKTROINŠTALATERJEM , vsaj V. stopnja izobrazbe, smer...
 • ELEKTROTEHNIK, GASILEC - M/Ž. TEHNIK ZA ELEKTROTEHNIKO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 16 mesecev, polni delovni čas, 40, TEHNIČNA DELA, POVEZANA Z ELEKTROTEHNIČNIM RAZISKOVANJEM IN OBLIKOVANJEM, IZDELOVANJEM, MONTAŽO, KONSTRUKCIJO, DELOVANJEM, VZDRŽEVANJEM IN POPRAVILI ELEKTRIČNIH NAPRAV, PRIPOMOČKOV IN...
 • SERVISER MEDICINSKE OPREME - M/Ž. ELEKTROTEHNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SERVISIRANJE, MONTAŽA IN REDNO VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME, TEHNIČNO SVETOVANJE, IZVAJANJE MERITEV IN TESTIRANJ, DELO S STRANKAMI., POKLICNA IZOBRAZBA, SMERI: ELEKTRONIK, MEHATRONIK, ENERGETIK,
 • ELEKTRIKAR 2 - IZMENSKI ELEKTRIKAR - M/Ž. TEHNIKI ZA ELEKTROTEHNIKO IPD., poskusno delo , Določen čas, 3 mesece oz. Z MOŽNOSTJO PODALJŠANJA ZA NEDOLOČEN ČAS, polni delovni čas, 40, VZDRŽUJE IN POPRAVLJA STROJE IN NAPRAVE,PREVENTIVNO NADZIRA IN SPREMLJA DELOVANJE STROJEV IN DRUGIH EL. NAPRAV,IZVAJA MANJ ZAHTEVNA ELEKTRO VZDRŽEVALNA...
 • VZDRŽEVALEC TEHNIK V(I), TEHNIČNO VZDRŽEVALNI SEKTOR , ENOTA DVIGALA, UKC LJUBLJANA - M/Ž. ELEKTROTEHNIK, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NADZORA NAD DELOVANJEM SISTEMOV TER OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH DEL PRI VZDRŽEVANJU SISTEMOV, SODELOVANJE PRI NAROČANJU REZERVNIH DELOV IN PLANIRANJU VZDRŽEVALNIH DEL, SODELOVANJE Z ZUNANJIMI IZVAJALCI...