Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

21 ofertas de trabajo de 'Electrotécnicos' en Eslovenia.

 • : TEHNIK ZA ELEKTROTEHNIKO, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE DEL S PODROČJA VZDRŽEVANJA, SKLADNO Z DELOVNO DOKUMENTACIJO OB UPOŠTEVANJU IN IZVAJANJU UKREPOV ZA VARNO DELO,IZVAJANJE VZDRŽEVALNIH DEL NA AKUMULACIJSKIH BAZENIH IN JEZOVNIH ZGRADBAH, IZVAJANJE VSEH... PARTNER storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.
 • : TEHNIKI ZA ELEKTROTEHNIKO IPD., Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE DODELJENIH DEL S PODROČJA VZDRŽEVANJA, SKLADNO Z DELOVNO DOKUMENTACIJO OB UPOŠTEVANJU IN IZVAJANJU UKREPOV ZA VARNO DELO, IZVAJANJE REDNIH KONTROLNIH OBHODOV SKLADNO S PROTOKOLI, SODELOVANJE PRI ODSTRANJEVANJU... Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o.
 • : ELEKTROTEHNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POLNJENJE, ČIŠČENJE, VZDRŽEVANJE AVTOMATOV ZA TOPLE IN HLADNE NAPITKE TER PRIGRIZKE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno,... SG GUZELJ, PODJETJE ZA TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O.
 • : TEHNIKI ZA ELEKTROTEHNIKO IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE INDUSTRIJSKIH STROJEV V AVTOINDUSTRIJI DOMA IN V TUJINI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje... Montaža industrijskih strojev in naprav, Dani Jurič s.p.
 • : TEHNIK ZA ELEKTROTEHNIKO, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VZDRŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV V PROIZVODNJI, OPRAVLJANJE ELEKTRO VZDRŽEVALNIH DEL NA NAPRAVAH IN INŠTALACIJAH, ZAVZETOST, FIZIČNA SPOSOBNOST ZA TEŽJA FIZIČNA DELA, BREZ ZDRAVSTVENIH OMEJITEV EMO FRITE PROIZVODNJA, TRGOVINA, STORITVE, D.O.O.
 • : ELEKTROTEHNIK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELO OBSEGA UPRAVLJANJE SISTEMA ZA PROCESNO VODENJE PROIZVODNJE, SPREMLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE USKLAJENOSTI DELOVANJA POSAMEZNIH FAZ PROIZVODNEGA PROCESA, ZAGOTAVLJANJE UREJENEGA DELOVNEGA OKOLJA IN... JATA EMONA, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O.
 • : TEHNIKI ZA ELEKTROTEHNIKO IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SERVISIRANJE, MONTIRANJE IN SVETOVANJE PRI NAKUPU GOSPODINJSKIH APARATOV NA TERENU., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,... SERVIS GOSPODINJSKIH APARATOV ANTON SOJER S.P.
 • : ELEKTROTEHNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SPREMLJANJE IN NADZOR DELA DELAVCEV IN DELOVNIH SKUPIN GLEDE KVALITETE DEL NA ELEKTRO IN STROJNIH DELIH, SKRB ZA KVALITETNO IZVEDBO DEL, VODENJE EVIDENC UPORABE RESURSOV, RACIONALNO UPORABO TER IZKORIŠČANJE... BIBO INŽENIRING d.o.o.
 • : ELEKTROTEHNIK, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, UPRAVLJANJE STROJEV IN LINIJ V SKLADU S TEHNIČNO – TEHNOLOŠKIMI NAVODILI, ODPRAVLJANJE ZASTOJEV NA DELOVNEM MESTU, SPREMLJANJE KVALITETE IZDELAVE IN OBVEŠČANJE V PRIMERU ODSTOPANJ, ZAGOTAVLJANJE UREJENOSTI DELOVNEGA MESTA... ELRAD INTERNATIONAL RAZVOJ IN PROIZVODNJA ELEKTRONSKIH NAPRAV D.O.O.
 • : ELEKTROTEHNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI ORGANIZIRANJU IN KOORDINIRANJU DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE KONČNIM ODJEMALCEMSODELOVANJE Z ODJEMALCI ELEKTRIČNE ENERGIJE V PODJETJUSODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU OPTIMALNIH NAPETOSTNIH... SIJ ACRONI podjetje za proizvodnjo jekla in jeklenih izdelkov d.o.o.
 • : TEHNIKI ZA ELEKTROTEHNIKO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, INSTALACIJA, SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE APARATOV NA TERENU IN V DELAVNICI POSTAVITEV IN PRIKLJUČITEV APARATOV V RAČUNALNIŠKE MREŽE TER NASTAVITVE IZVAJANJE DIGITALNIH IT SERVISNIH... KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SLOVENIJA, POSLOVNE REŠITVE, D.O.O.
 • : ELEKTROTEHNIK, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VSAKODNEVNA KONTROLA VSEH NAPRAV IN INŠTALACIJ TER SKRB ZA NJIHOVO PRAVILNO DELOVANJE, POPRAVILA INŠTALACIJ, STROJEV, NAPRAV IN GRADBENO VZDRŽEVALNIH DEL V OKVIRU PRISTOJNOSTI, VODENJE EVIDENCE O UPORABI GORIVA (KURILNO... DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA.
 • : ELEKTROTEHNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. zaključene bolniške odsotnosti delavca, polni delovni čas, 40 ur, NADZIRA, UPRAVLJA IN VZDRŽUJE ENERGETSKE POSTROJE, PRIPADAJOČE NAPRAVE IN STROJNE INSTALACIJE V ENERGETIKI, NADZIRA, UPRAVLJA IN VZDRŽUJE POSTAJE MEDICINSKIH PLINOV,... SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA.
 • : ELEKTROTEHNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PREVENTIVNIH VZDRŽEVALNIH PREGLEDOV IN POPRAVIL DELOVNIH STROJEV, SKRB ZA NEMOTENO OBRATOVANJE DELOVNIH STROJEV, ODKRIVANJE IN JAVLJANJE NAPAK IN POMANJKLJIVOSTI NA DELOVNIH STROJIH, DELOVIŠČU... LIP, LESNA INDUSTRIJA BLED, D.O.O.
 • : ELEKTROTEHNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PROJEKTIRANJE TISKANIH VEZIJ S PROGRAMSKO OPREMO CM350, PRIPRAVA IN NASTAVITEV STROJEV IN NAPRAV, IZDELAVA KALKULACIJ ZA IZDELAVO TISKANIH VEZIJ, PREDSTAVITEV IZDELKOV, POGAJANJA IN PRODAJA IZDELKOV... INTEC TIV, TISKANA VEZJA D.O.O.
 • : TEHNIK ZA ELEKTROENERGETIKO, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE REVIZIJ IN REMONTOV NA ENERGETSKIH OBJEKTIH, IZVAJANJE POPRAVIL ELEKTROSTROJNIH NAPRAV, LOCIRANJE OŽJEGA MESTA NAPAKE, OPRAVLJANJE ZELO ZAHTEVNIH DEL V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM TER NOVOGRADNJAMI NA... GEK Vzdrževanje, vzdrževanje energetskih objektov, d.o.o.
 • : TEHNIK ZA ELEKTROENERGETIKO, VODJA DEL, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE IN IZVAJANJE ELEKTROINŠTALACIJ NA OBJEKTIH, hrvaški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo... EL-MONTAŽA, elektroinštalacije in trgovina, d.o.o.
 • : ELEKTROTEHNIK, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, UPRAVLJANJE STROJEV IN LINIJ V SKLADU S TEHNIČNO – TEHNOLOŠKIMI NAVODILI, ODPRAVLJANJE ZASTOJEV NA DELOVNEM MESTU, SPREMLJANJE KVALITETE IZDELAVE IN OBVEŠČANJE V PRIMERU ODSTOPANJ, ZAGOTAVLJANJE UREJENOSTI DELOVNEGA MESTA... ELRAD INTERNATIONAL RAZVOJ IN PROIZVODNJA ELEKTRONSKIH NAPRAV D.O.O.
 • : TEHNIK ZA ELEKTROTEHNIKO, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELO NA VISOKONAPETOSTNIH IN NIZKONAPETOSTNIH TRANSFORMATORSKIH NAPRAVAH TER NJIHOVO VZDRŽEVANJE, IZDELAVA, MONTAŽA IN SERVISIRANJE KOMPENZACIJSKIH POSTAJ ZA POVEČANJE COS FI, ZAHTEVNEJŠA ELEKTRIČARSKA DELA.,... ELEKTRO HANZA, elektroinštalacije in druge storitve, d.o.o.
 • : ELEKTROTEHNIK, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PROJEKTIRANJE TISKANIH VEZIJ S PROGRAMSKO OPREMO CM350, PRIPRAVA IN NASTAVITEV STROJEV IN NAPTAV, IZDELAVA KALKULACIJ ZA IZDELAVO TISKANIH VEZIJ, PREDSTAVITEV IZDELKOV, POGAJANJA IN PRODAJA IZDELKOV... INTEC TIV, TISKANA VEZJA D.O.O.
 • : TEHNIK ZA ELEKTROTEHNIKO, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELO NA VISOKONAPETOSTNIH IN NIZKONAPETOSTNIH TRANSFORMATORSKIH NAPRAVAH TER NJIHOVO VZDRŽEVANJE, IZDELAVA, MONTAŽA IN SERVISIRANJE KOMPENZACIJSKIH POSTAJ ZA POVEČANJE COS FI, ZAHTEVNEJŠA ELEKTRIČARSKA DELA.,... ELEKTRO HANZA, elektroinštalacije in druge storitve, d.o.o.