Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Bibliotecarios, documentalistas y afines

en Español in English auf Deutsch en Français ...

9 ofertas de trabajo de 'Bibliotecarios, documentalistas y afines' en Eslovenia.

  • KNJIŽNIČAR – VOZNIK BIBLIOBUSA - M/Ž. KNJIŽNIČAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAPOSLIMO STROKOVNEGA KNJIŽNIČNEGA DELAVCA – VOZNIKA BIBLIOBUSA ODGOVORNEGA ZA PREVAŽANJE BIBLIOBUSA IN ORGANIZACIJO DELA V ENOTI BIBLIOBUS. NJEGOVA NALOGA BO OSKRBOVANJE IN UPRAVLJANJE VOZILA TER OPRAVLJANJE...
  • KNJIŽNIČAR - M/Ž. KNJIŽNIČAR, poskusno delo , Določen čas oz. nadomeščanje bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ŠOLSKEGA KNJIŽNIČARJA (IZPOSOJA GRADIVA, SKRB ZA UČBENIŠKI SKLAD, SVETOVANJE UČENCEM IN ZAPOSLENIM, SODELOVANJE S STROKOVNIMI AKTIVI ...), Nadomeščanje...
  • J017104 SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III) BIBLIOTEKAR - M/Ž. BIBLIOTEKARJI, DOKUMENTALISTI IPD., poskusno delo , Določen čas, 13 mesecev, polni delovni čas, 40, ZAGOTAVLJANJE DOSTOPA DO GRADIVA IN OSTALIH VIROV ZA POTREBE PEDAGOŠKEGA IN ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEGA DELA NA FAKULTETI. KATALOGIZACIJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA (MONOGRAFIJ, SERIJSKIH PUBLIKACIJ,...
  • KNJIŽNIČAR - M/Ž. BIBLIOTEKAR, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, KNJIŽNIČAR, Delovno mesto je razpisano za polovični delovni čas (50%) in za nedoločen čas. Zahtevana je VII. st. izobrazbe (univ. dipl. bibliotekar ali mag. štud. program druge stopnje šolsko knjižničarstvo...
  • DOKUMENTALIST VII/1 – PRIPRAVNIK (ŠIFRA DM 58909) V SEKRETARIATU, SLUŽBI ZA SPLOŠNE ZADEVE - M/Ž. DOKUMENTALIST, poskusno delo , Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE NALOG PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA, - OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAROČILU NADREJENEGA OZIROMA MENTORJA. NA OBJAVLJENEM DELOVNEM MESTU SE BODO IZVAJALE NALOGE UPRAVNEGA POSLOVANJA, KI OBSEGA EVIDENTIRANJE,...
  • KNJIŽNIČAR - M/Ž. KNJIŽNIČAR, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 34, DELO V KNJIŽNICI., Ustrezen kandidat mora izpolnjevati pogoje za knjižničarja, opravljen mora imeti bibliotekarski izpit in strokovni izpit vzgoje in izobraževanja. Priložiti je potrebno potrdilo o nekaznovanosti....
  • KNJIŽNIČAR - M/Ž. KNJIŽNIČAR, poskusno delo , Določen čas, 9 mesecev oz. nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu, skrajšan delovni čas, 18, KNJIŽNIČARSKA DELA V GIMNAZIJI, izobrazba v skladu s Pravilnikom o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v gimnaziji, strokovni izpit, potrdilo...
  • KNJIŽNIČAR, V DELEŽU 0,5 DELOVNEGA MESTA - M/Ž. KNJIŽNIČAR, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, DELO V ŠOLSKI KNJIŽNICI, Dokazilo o izobrazbi (Knjižničar je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program bibliotekarstva ali magistrski študijski program druge stopnje šolsko knjižničarstvo...
  • VODJA KAKOVOSTI I - M/Ž. DOKUMENTALIST, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE POSTOPKOV VEZANIH NA MEDNARODNI STANDARD SIST EN ISO/IEC 17025, PRIPRAVA POSLOVNIKA KAKOVOSTI ZA NAVEDENI STANDARD, PRIPRAVA NOTRANJIH PRESOJ IN VODSTVENEGA PREGLEDA NA PODLAGI DOLOČB STANDARDA, PRIPRAVA DOKUMENTOV ZA EVIDENTIRANJE... KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVO MESTO.