Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Bibliotecarios, documentalistas y afines

en Español in English auf Deutsch en Français ...

10 ofertas de trabajo de 'Bibliotecarios, documentalistas y afines' en Eslovenia.

  • KNJIŽNIČAR IN UČITELJ - M/Ž. BIBLIOTEKARJI, DOKUMENTALISTI IPD., poskusno delo , Določen čas oz. do vrnitve delavke z bolniškega dopusta, polni delovni čas, 40, KNJIŽNIČAR V ŠOLSKI KNJIŽNICI 50 % DELOVNEGA ČASA IN UČITELJ SLOVENŠČINE 48 % DELOVNEGA ČASA, Zaposlitev bo za 92 % delovnega časa. Knjižničar...
  • BIBLIOTEKAR - M/Ž. BIBLIOTEKAR, poskusno delo , Določen čas oz. do 31.12. 2018, skrajšan delovni čas, 20, BIBLIOGRAFSKA OPISNA IN VSEBINSKA OBDELAVA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA, HARMONIZACIJA BAZ PODATKOV, bibliografsko opisno in vsebinska obdelava knjižničnega gradiva, opravljen Bibliotekarski izpit, dovoljenje...
  • GO25011 KNJIŽNIČAR - M/Ž. KNJIŽNIČAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZPOSOJA KNJIŽ. GRADIVA, POSREDOVANJE OSNOVNIH INFORMACIJ UPORABNIKOM O GRADIVU, SVETOVANJE PRI IZPOSOJI, UREJANJE GRADIVA, OSTALE NALOGE PO NAVODILIH PREDPOSTAVLJENEGA., Delovne izkušnje iz opravljanja dela knjižničarja,...
  • BIBLIOTEKAR/RKA - M/Ž. BIBLIOTEKARJI, DOKUMENTALISTI IPD., poskusno delo , Določen čas oz. do vrnitve delavke z bolniškega/porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40, KNJIŽNIČAR/KNJIŽNIČARKA V OSNOVNI ŠOLI, Dokazilo o izobrazbi in opravljenem strokovnem izpitu ter potrdilo iz kazenske evidence, ne starejše...
  • BIBLIOTEKAR VII/2 - M/Ž. BIBLIOTEKAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, INFORMACIJSKA IN REFERENČNA DEJAVNOST TER DRUGO DELO Z UPORABNIKI, POSREDOVANJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA IN DRUGIH INFORMACIJSKIH VIROV UPORABNIKOM; SVETOVALNA DEJAVNOST ZA UPORABNIKE S POSEBNIMI POTREBAMI, BIBLIOGRAFSKA...
  • KNJIŽNIČAR - M/Ž. KNJIŽNIČAR, poskusno delo 5 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, EVIDENCA IN ADMINISTRACIJA IZPOSOJE IN POSREDOVANJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA, SPREJEM, RAZVRŠČANJE, UREJANJE IN ODDAJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA, SODELOVANJE IN POMOČ PRI NABAVI IN BIBLIOGRAFSKI OBDELAVI...
  • KNJIŽNIČAR – VOZNIK BIBLIOBUSA - M/Ž. KNJIŽNIČAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAPOSLIMO STROKOVNEGA KNJIŽNIČNEGA DELAVCA – VOZNIKA BIBLIOBUSA ODGOVORNEGA ZA PREVAŽANJE BIBLIOBUSA IN ORGANIZACIJO DELA V ENOTI BIBLIOBUS. NJEGOVA NALOGA BO OSKRBOVANJE IN UPRAVLJANJE VOZILA TER OPRAVLJANJE...
  • KNJIŽNIČAR - M/Ž. KNJIŽNIČAR, poskusno delo , Določen čas oz. nadomeščanje bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ŠOLSKEGA KNJIŽNIČARJA (IZPOSOJA GRADIVA, SKRB ZA UČBENIŠKI SKLAD, SVETOVANJE UČENCEM IN ZAPOSLENIM, SODELOVANJE S STROKOVNIMI AKTIVI ...), Nadomeščanje...
  • J017104 SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III) BIBLIOTEKAR - M/Ž. BIBLIOTEKARJI, DOKUMENTALISTI IPD., poskusno delo , Določen čas, 13 mesecev, polni delovni čas, 40, ZAGOTAVLJANJE DOSTOPA DO GRADIVA IN OSTALIH VIROV ZA POTREBE PEDAGOŠKEGA IN ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEGA DELA NA FAKULTETI. KATALOGIZACIJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA (MONOGRAFIJ, SERIJSKIH PUBLIKACIJ,...
  • KNJIŽNIČAR - M/Ž. BIBLIOTEKAR, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, KNJIŽNIČAR, Delovno mesto je razpisano za polovični delovni čas (50%) in za nedoločen čas. Zahtevana je VII. st. izobrazbe (univ. dipl. bibliotekar ali mag. štud. program druge stopnje šolsko knjižničarstvo...