Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Bibliotecarios, documentalistas y afines

en Español in English auf Deutsch en Français ...

11 ofertas de trabajo de 'Bibliotecarios, documentalistas y afines' en Eslovenia.

 • KNJIŽNIČAR - M/Ž. KNJIŽNIČAR, poskusno delo , Določen čas, 9 mesecev oz. nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu, skrajšan delovni čas, 18, KNJIŽNIČARSKA DELA V GIMNAZIJI, izobrazba v skladu s Pravilnikom o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v gimnaziji, strokovni izpit, potrdilo...
 • KNJIŽNIČAR, V DELEŽU 0,5 DELOVNEGA MESTA - M/Ž. KNJIŽNIČAR, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, DELO V ŠOLSKI KNJIŽNICI, Dokazilo o izobrazbi (Knjižničar je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program bibliotekarstva ali magistrski študijski program druge stopnje šolsko knjižničarstvo...
 • VODJA KAKOVOSTI I - M/Ž. DOKUMENTALIST, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE POSTOPKOV VEZANIH NA MEDNARODNI STANDARD SIST EN ISO/IEC 17025, PRIPRAVA POSLOVNIKA KAKOVOSTI ZA NAVEDENI STANDARD, PRIPRAVA NOTRANJIH PRESOJ IN VODSTVENEGA PREGLEDA NA PODLAGI DOLOČB STANDARDA, PRIPRAVA DOKUMENTOV ZA EVIDENTIRANJE... KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVO MESTO.
 • DOKUMENTALIST VII/1 - M/Ž. DOKUMENTALIST, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. do 19.7.2019, polni delovni čas, 40 ur, PODROBEN OPIS RAZPISNIH POGOJEV NAJDETE NA SPLETNI STRANI MZZ: HTTP://WWW.MZZ.GOV.SI/SI/O_MINISTRSTVU/JAVNE _OBJAVE/PROSTA_DELOVNA_MESTA_V_MZZ/ , urejevalniki besedil - osnovno, delo z bazami podatkov... MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE.
 • VIŠJI KNJIŽNIČAR - M/Ž. KNJIŽNIČAR, Določen čas oz. 30.6.2019 oz. vrnitve delavke s porodniškega dopusta, skrajšan delovni čas, 25 ur, DELO SE OPRAVLJA V ENOTI KNJIŽNICI RADEČE, INFORMACIJSKA IN REFERENČNA SLUŽBA, SVETOVANJE PRI IZBIRI KNJIŽNIČNIH GRADIV, EVIDENČNA, BLAGAJNIŠKA IN DRUGA DELA OB IZPOSOJI... JAVNI ZAVOD KNJIŽNICA LAŠKO.
 • KNJIŽNIČAR IN TAJNIK VIZ - M/Ž. BIBLIOTEKARJI, DOKUMENTALISTI IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 48 mesecev oz. od 1.9.2018 do 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 18 ur, DELO Z NOTNIM GRADIVOM TER OSTALIM GRADIVOM ŠOLE, EVIDENCA IZPOSOJE, ARHIVIRANJE, VNOS V COBIS, PISANJE ČLANKOV, UREJANJE SPLETNE STRANI ŠOLE,OSTALA... GLASBENA ŠOLA RADOVLJICA.
 • UNIV. DIPL. BIBILOTEKAR - M/Ž. BIBLIOTEKARJI, DOKUMENTALISTI IPD., Določen čas oz. od 14. 5 2018 do vrnitve delavke z bolniškega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, KNJIŽNIČAR V OSNOVNI ŠOLI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje... OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA ČRNOMELJ.
 • DOKUMENTALIST VII/2 - M/Ž. BIBLIOTEKARJI, DOKUMENTALISTI IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -ZBIRANJE IN POSREDOVANJE PRIMERJALNIH STROKOVNIH PODATKOV IN INFORMACIJ UPORABNIKOM, -IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA NAD SELEKTIVNO DISEMINACIJO INFORMACIJ IN RETROAKTIVNE POIZVEDBE, -VODENJE... OBČINA JESENICE.
 • KNJIŽNIČAR - M/Ž. KNJIŽNIČAR, Določen čas oz. 30.09.2018, polni delovni čas, 40 ur, KNJIŽNIČARSKA DELA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov... OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR.
 • KNJIŽNIČAR - M/Ž. KNJIŽNIČAR, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELO ZAJEMA POMOČ KNJIŽNIČARJEM PRI STROKOVNEM DELU Z UPORABNIKI, RAZPOREJANJE IN UREJANJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA, POMOČ PRI PRIPRAVI IN IZVEDBI RAZLIČNIH OBLIK DELA Z UPORABNIKI RAZLIČNIH STAROSTI. ZAPOSLITEV TEMELJI... KNJIŽNICA FRANCA KSAVRA MEŠKA ORMOŽ.
 • DOKUMENTALIST VI - M/Ž. DOKUMENTALIST, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 30.12.2018, polni delovni čas, 40 ur, RAZVRŠČANJE, KLASIFIKACIJA IN ODPRAVA DOKUMENTARNEGA GRADIVA, UREJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA, VODENJE ZAHTEVNEJŠIH SEZNAMOV IN PREGLEDOV, IZDELOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV S STROKOVNEGA PODROČJA,... MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO.