Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

5 ofertas de trabajo de 'Bibliotecarios, documentalistas y afines' en Eslovenia.

  • : DOKUMENTALIST, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, -POMOČ PRI RAZVRŠČANJU, KLASIFICIRANJU IN ODPRAVI DOKUMENTARNEGA GRADIVA, -POMOČ PRI UREJANJU DOKUMENTARNEGA GRADIVA, -POMOČ PRI VODENJU SEZNAMOV IN PREGLEDOV, -POMOČ PRI IZDELOVANJU ENOSTAVNEJŠIH GRADIV S STROKOVNEGA... MINISTRSTVO ZA KULTURO.
  • : KNJIŽNIČAR, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 25 ur, OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENA S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA IN POSAMEZNIH OE, ZLASTI PA: SKRBI ZA KNJIŽNO GRADIVO, PUBLICISTIKO, STROKOVNO LITERATURO IN MEDIOTEKO; SPREMLJA NOVOSTI NA SVOJEM PODROČJU... ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA.
  • : KNJIŽNIČAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 10 ur, DELO V ŠOLSKI KNJIŽNICI Z GLASBENO IN LEPOSLOVNO LITERATURO, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,... Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana.
  • : KNJIŽNIČAR, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELO V ŠOLSKI KNJIŽNICI, Enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz bibliotekarstva oz. opravljen program izpopolnjevanja iz bibliotekarstva. Opravljen strokovni izpit na področju VIZ. OSNOVNA ŠOLA VRANSKO - TABOR.
  • : KNJIŽNIČAR, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 8 ur, VODENJE ŠOLSKE KNJIŽNICE V SEŽANI., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... GLASBENA ŠOLA SEŽANA.