Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

9 ofertas de trabajo de 'Especialistas en métodos pedagógicos' en Eslovenia.

  • : SVETOVALEC ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 31. 08. 2018, polni delovni čas, 40 ur, SLEDI DOGOVORJENI VIZIJI, STRATEGIJI, CILJEM TER SODELUJE PRI RAZVOJU SVOJEGA STROKOVNEGA PODROČJA. PRIPRAVLJA ZAHTEVNEJŠA STROKOVNA GRADIVA NA SVOJEM STROKOVNEM PODROČJU.... CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE.
  • : PEDAGOŠKI SVETOVALCI IN ŠOLSKI INŠPEKTORJI, Določen čas oz. do spremembe odločb o usmeritvi, ki določajo dodatno strokovno pomoč spec. pedag, skrajšan delovni čas, 10 ur, IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI V SKLADU Z ODLOČBAMI O USMERITVI., urejevalniki besedil - osnovno, delo s... VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO.
  • : PEDAGOŠKI SVETOVALCI IN ŠOLSKI INŠPEKTORJI, Določen čas oz. 5 let, polni delovni čas, 40 ur, - PODPORA PRI IZVAJANJU PROJEKTNIH NALOG - SAMOSTOJNA PRIPRAVA STROKOVNIH POROČIL, ANALIZ, MNENJ IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV - SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH... ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO.
  • : PEDAGOŠKI SVETOVALCI IN ŠOLSKI INŠPEKTORJI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, - NAČRTUJE, UVAJA IN SPREMLJA IZVAJANJE PREDMETA ALI PODROČJA IN NJEGOV RAZVOJ - KOORDINIRA DELO Z UČITELJI V OKVIRU RAZVOJNIH, PROJEKTNIH IN DRUGIH SKUPIN V SKLADU Z IZHODIŠČI OZ. KONCEPTI PREDMETA... ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO.
  • : PEDAGOŠKI SVETOVALCI IN ŠOLSKI INŠPEKTORJI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, - VODI, ORGANIZIRA, USMERJA IN USKLAJUJE DELO SENATOV KOMISIJE PRVE STOPNJE, - SKRBI ZA STROKOVNO IN ENOTNO IZVAJANJE DELA KOMISIJE PRVE STOPNJE V SKLADU Z DOLOČILI ZAKONA O USMERJANJU OTROK S POSEBNIMI... ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO.
  • : PEDAGOŠKI SVETOVALCI IN ŠOLSKI INŠPEKTORJI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, - VODENJE POSTOPKOV USMERJANJA OTROK IN MLADOSTNIKOV S POSEBNIMI POTREBAMI V PROGRAME VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA NA PODLAGI IN V SKLADU Z DOLOČILI ZAKONA O USMERJANJU OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI, PODZAKONSKIH... ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO.
  • : PEDAGOŠKI SVETOVALCI IN ŠOLSKI INŠPEKTORJI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NAČRTUJE, UVAJA IN SPREMLJA IZVAJANJE PREDMETA ALI PODROČJA IN NJEGOV RAZVOJ, - KOORDINIRA DELO Z UČITELJI V OKVIRU RAZVOJNIH, PROJEKTNIH IN DRUGIH SKUPIN V SKLADU Z IZHODIŠČI OZ. KONCEPTI PREDMETA... ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO.
  • : PEDAGOŠKI SVETOVALEC, Določen čas oz. 14.2.2018 (vrnitve delavke iz porodniškega dopusta), polni delovni čas, 40 ur, NEPOSREDNO DELO Z OTROKI TER OSTALA DELA IN NALOGE SKLANO Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,... Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana.
  • : PEDAGOŠKI SVETOVALEC, Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PEDAGOŠKA DIAGNOSTIKA, PROGNOSTIKA IN SVETOVANJE, INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO DELO Z ZAPRTIMI OSEBAMI: SODELOVANJE IN IZVAJANJE POSEBNIH OBLIK STROKOVNEGA DELA Z ZAPRTIMI OSEBAMI (ALKOHOLIZEM, DROGE, SPOLNI DELIKTI,... UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ; UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA LJUBLJANA.