Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Profesores de enseñanza secundaria

en Español in English auf Deutsch en Français ...

68 ofertas de trabajo de 'Profesores de enseñanza secundaria' en Eslovenia.

 • : UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PREDMETNI UČITELJ ŠPORTA OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA, ZLASTI PA NALOGE, KI SO VEZANE NA NEPOSREDNO... OSNOVNA ŠOLA DR. JANEZA MENCINGERJA BOHINJSKA BISTRICA.
 • : UČITELJ MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. 22.6.2018, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE MATEMATIKE V 2. IN 3. TRILETJU, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje... OSNOVNA ŠOLA JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA NA KRKI.
 • : UČITELJ MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 13 mesecev oz. od 3.4.2018 do predvidoma 10.5.2019, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE MATEMATIKE, TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE IN DELO V OPB, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno OSNOVNA ŠOLA POLJE.
 • : PREDMETNI UČITELJ ZA MATEMATIKO, Določen čas, 1 mesec oz. do vrnitve delavke iz bolniškega staleža., polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE UČENCEV, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,... OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO V TUHINJU.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. do vrnitve delavca iz bolniškega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, UČITELJ PREDMETNEGA POUKA BIOLOGIJA IN NARAVOSLOVJE, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, Opravljen strokovni... OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA KRANJ.
 • : UČITELJ SLOVENŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev oz. vrnitve delavca, polni delovni čas, 40 ur, UČITELJ SLOVENŠČINE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje... OSNOVNA ŠOLA FRANA METELKA ŠKOCJAN.
 • : UČITELJ LIKOVNE UMETNOSTI V SREDNJI ŠOLI, Določen čas oz. nadomeščanje učiteljice LUM in UME(LVZ) za čas bolniške in porodniške odsotnosti, skrajšan delovni čas, 13 ur, UČITELJ/ICA LIKOVNE UMETNOSTI IN UMETNOSTI (LVZ), urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - osnovno,... DVOJEZIČNA SREDNJA ŠOLA LENDAVA KETNYELVU KOZEPISKOLA LENDVA.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. vrnitve delavke z bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40 ur, V SKLADU Z SISTEMIZACIJO IN OPISOM DM TER LDN ŠOLE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje... OSNOVNA ŠOLA BISTRICA.
 • : PREDMETNI UČITELJ ZA MATEMATIKO, Določen čas oz. VRNITVE ODSOTNE DELAVKE IZ BOLNIŠKE ODSOTNOSTI, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI NA PREDMETNI STOPNJI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... OSNOVNA ŠOLA DOB.
 • : UČITELJ NARAVOSLOVJA V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. VRNITVE ODSOTNE DELAVKE, skrajšan delovni čas, 20 ur, POUČEVANJE KEMIJE, NARAVOSLOVJA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, POTRDILO... OSNOVNA ŠOLA FRANA ROŠA.
 • : PREDMETNI UČITELJ ZA TEHNIČNO VZGOJO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. vrnitve delavca na bolniški, skrajšan delovni čas, 24 ur, UČENJE UMETNOSTI IN TEHNIČNEGA POUKA V ITALIJANSKI OSNOVNI ŠOLI., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami... SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI ISOLA - OSNOVNA ŠOLA DANTE ALIGHIERI IZOLA.
 • : PREDMETNI UČITELJ ZA SLOVENSKI JEZIK, Določen čas oz. 31. 8. 2018, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE SLOVENSKEGA JEZIKA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT... III. OSNOVNA ŠOLA CELJE.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 2 meseca oz. nadomeščanje začasno odsotnega delavca. , skrajšan delovni čas, 35 ur, POUČEVANJE GEOGRAFIJE TER DOMOVINSKE IN DRŽAVLJANSKE KULTURE IN ETIKE, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG V SKLADU Z LETNIH DELOVNIM NAČRTOM IN NAVODILIH... OSNOVNA ŠOLA DOBRAVLJE.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. od 15. 03. 2018 do 30. 06. 2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, IZVAJANJE REDNEGA, DOPOLNILNEGA IN DODATNEGA POUKA PREDPISANEGA Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, Opravljen strokovni... OSNOVNA ŠOLA ČRNA NA KOROŠKEM.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. do vrnitve delavke iz bolniškega staleža na delovno messto, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE BIOLOGIJE IN NARAVOSLOVJA UČENCEV, PRIPRAVA NA POUK IN DRUGO DELO PO PRAVILNIKU O SISTEMIZACIJI DM NA OŠ TONETA OKROGARJA ZA DM UČITELJ,... OSNOVNA ŠOLA TONETA OKROGARJA.
 • : UČITELJ ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. do VRNITVE , polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE ANGLEŠČINE, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DOLOČENIH S PREDPISI IN LETNIM DELOVNIM NAČRTON ŠOLE TER OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NAVODILIH RAVNATELJA, urejevalniki... VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA ROGATEC.
 • : UČITELJ GLASBENE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 5 mesecev oz. do vrnitve delavke s porodniškega dopusta oz. do 30. 6. 2018, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA IN NEPOSREDNO VZGOJNO IN IZOBRAŽEVALNO DELO, zahtevana izobrazba: profesor glasbene umetnosti, opravljen strokovni izpit... OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO.
 • : UČITELJ ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 15 ur, ZGODNJE POUČEVANJE TUJEGA JEZIKA ANGLEŠČINE V PRVI TRIADI., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno,... JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA BENEDIKT.
 • : UČITELJ ZGODOVINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. 30.6.2018, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE PREDMETA ZGODOVINA, IZVAJANJE REDNEGA, DOPOLNILNEGA IN DODATNEGA POUKA TER POUKA FAKULTATIVNIH PREDMETOV, IZVAJANJE INTERESNIH DEJAVNOSTI, IZVAJANJE DEJAVNOSTI NA DNEVIH DEJAVNOSTI, IZVAJANJE... OSNOVNA ŠOLA PUCONCI.
 • : UČITELJ ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE ANGLEŠČINE NA RAZREDNI STOPNJI IN DELO V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških... OSNOVNA ŠOLA JURŠINCI.
 • : UČITELJ MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 6 mesecev oz. do vrnitve delavke u bolniškega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE MATEMATIKE, DELO NA PROGRAMU MATEMATIČNA PISMENOST IN VARSTVO UČENCEV, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z... OSNOVNA ŠOLA KOPER SCUOLA ELEMENTARE CAPODISTRIA.
 • : UČITELJ ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. vrnitve odsotne delavke z bolniškega dopusta., polni delovni čas, 40 ur, VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, angleški jezik razumevanje tekoče,... OSNOVNA ŠOLA BREŽICE.
 • : UČITELJ MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. do vrnitve delavke na delo., polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE MATEMATIKE TER TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - osnovno, MAG. PROF. MATEMATIKE IN TEHNIKE VII/2, opravljen strokovni izpit,... OSNOVNA ŠOLA STIČNA.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. predvidoma 1 mesec, nadomeščanje bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE TEHNIKE, TEHNOLOGIJE IN IZBIRNIH PREDMETOV., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA ŽIRI.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 1 mesec, 15 dni oz. do vrnitve delavke z bolniškega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE ŠPORTNE VZGOJE NA PREDMETNI IN RAZREDNI STOPNJI OSNOVNE ŠOLE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami... OSNOVNA ŠOLA DUŠANA MUNIHA MOST NA SOČI.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 4 mesece oz. od 20.2.2018 - 30.6.2018, polni delovni čas, 40 ur, UČITELJ PREDMETNEGA POUKA (MATEMATIKA, TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA), UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU, LABORANTSKO DELO V OSNOVNI ŠOLI., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... OSNOVNA ŠOLA BRUSNICE.
 • : UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 15 mesecev oz. vrnitve delavke s porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE ŠPORTA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje... OSNOVNA ŠOLA HEROJA JANEZA HRIBARJA.
 • : UČITELJ SLOVENŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE ANGLEŠKEGA IN NEMŠKEGA JEZIKA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, angleški jezik razumevanje... OSNOVNA ŠOLA DOBRNA.
 • : PREDMETNI UČITELJ ZA ANGLEŠKI JEZIK, Določen čas, 7 mesecev oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, NEPOSREDNO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO V OSNOVNI ŠOLI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče,... OSNOVNA ŠOLA MAKSA DURJAVE MARIBOR.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE FIZIKE, NARAVOSLOVJA, TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE IN IZBIRNIH PREDMETOV, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških... OSNOVNA ŠOLA ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 6 mesecev oz. do vrnitve delavke, skrajšan delovni čas, 12 ur, POUČEVANJE GEOGRAFIJE NA PREDMETNI STOPNJI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij... OSNOVNA ŠOLA DUŠANA MUNIHA MOST NA SOČI.
 • : UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV V SREDNJIH ŠOLAH IN VZGOJITELJI V DIJAŠKIH DOMOVIH, Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJA POUK IN DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA PO LETNEM DELOVNEM NAČRTU ŠOLE; PRIPRAVLJA IN IZVAJA VSEBINSKE IN METODIČNE PRIPRAVE NA POUK... ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA.