Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

87 ofertas de trabajo de 'Profesores de enseñanza secundaria' en Eslovenia.

 • : UČITELJ GEOGRAFIJE V OSNOVNI ŠOLI, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 18 ur, PREDMETNI UČITELJ ZA GEOGRAFIJO V OŠ Z ITALIJANSKIM UČNIM JEZIKOM., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih... SCUOLA ELEMENTARE VINCENZO E DIEGO DE CASTRO PIRANO - OSNOVNA ŠOLA VINCENZO E DIEGO DE CASTRO PIRAN.
 • : UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV V SREDNJIH ŠOLAH IN VZGOJITELJI V DIJAŠKIH DOMOVIH, Določen čas oz. vrnitve delavke z bolniškega staleža, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE PSIHOLOGIJE IN SVETOVALNO DELO, strokovni izpit za delavce v vzgoji in izobraževanju, potrdilo... PRVA GIMNAZIJA MARIBOR.
 • : PREDMETNI UČITELJ ZA MATEMATIKO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. vrnitve delavke iz bolniškega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE, OCENJEVANJE, VODENJE ŠOLSKE DOKUMENACIJE ..., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje... OSNOVNA ŠOLA VRHOVCI.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. do vrnitve delavke iz starševskega dopusta, skrajšan delovni čas, 14 ur, ZBOROVSKO PETJE - OTROŠKI IN MLADINSKI PEVSKI ZBOR, urejevalniki besedil - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, opravljen... OSNOVNA ŠOLA ZREČE.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20 ur, POUČEVANJE OSNOVNOŠOLSKIH OTROK, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče,... OSNOVNA ŠOLA PARTIZANSKA BOLNIŠNICA JESEN TINJE.
 • : UČITELJ ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. do vrnitve delavke iz daljše bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE ANGLEŠČINE, IZVAJANJE PRIPRAV IN NEPOSREDNO IZVAJANJE VIZ DELA-POUČEVANJE TER OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V SKLADU Z LDN IN PO NAVODILIH RAVNATELJA.,... OSNOVNA ŠOLA KOMENDA MOSTE.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 10 mesecev oz. 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 17 ur, POUČEVANJE DIJAKOV, IZVAJANJE REDNEGA POUKA TER DODATNE RAZLAGE, IZVAJANJE INTERESNIH DEJAVNOSTI (KROŽKI IN DRUGE DEJAVNOSTI PO DELOVNEM PROGRAMU), IZVAJANJE DEJAVNOSTI IN SODELOVANJE... GIMNAZIJA JESENICE.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. DO VRNITVE DELAVKE S PORODNIŠKE ODSOTNOST (MATERINSKI, STARŠEVSKI DOPUST), polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA 16. DECEMBRA MOJSTRANA.
 • : PREDMETNI UČITELJ ZA GLASBENO VZGOJO, Določen čas oz. do vrnitve delavke iz starševskega dopusta, skrajšan delovni čas, 14 ur, ZBOROVSKO PETJE - OTROŠKI IN MLADINSI PEVSKI ZBOR, urejevalniki besedil - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,... OSNOVNA ŠOLA ZREČE.
 • : PREDMETNI UČITELJ ZA SLOVENSKI JEZIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do vrnitve delavke s porodniške, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE SLOVENŠČINE V OSNOVNI ŠOLI NA PREDMETNI STOPNJI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov... OSNOVNA ŠOLA DR. VITA KRAIGHERJA.
 • : VZGOJITELJ V DIJAŠKEM DOMU, Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE NEPOSREDNEGA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO, DRUGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIM DELOM, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO LETNEM DELOVNEM NAČRTU IN... DIJAŠKI DOM DRAVA MARIBOR.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, UČITELJ MATEMATIKE IN TEHNIKE V OSNOVNI ŠOLI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, UČITELJ MATEMATIKE IN TEHNIKE, VII. ST. IZOBRAZBE, MAG.... OSNOVNA ŠOLA RODICA.
 • : UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE ŠPORTA V OSNOVNI ŠOLI., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih... JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI IN VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA JOŽETA HUDALESA JUROVSKI DOL.
 • : UČITELJ MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 12 ur, UČITELJ NARAVOSLOVJA IN MATEMATIKE, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij... OSNOVNA ŠOLA KAPELA.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. vrnitve odsotnega delavca oz. najdlje do 31. 8. 2018, skrajšan delovni čas, 29 ur, POUČEVANJE MATEMATIKE IN DELO V OPB TER DRUGA DELA V SKLADU S SISTEMIZACIJO, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami... OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA TRBOVLJE.
 • : PREDMETNI UČITELJ ZA TELESNO VZGOJO, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, IZVAJANJE PROGRAMA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij... OSNOVNA ŠOLA MOKRONOG.
 • : UČITELJ MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 2 meseca oz. vrnitve delavke z bolniškega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE MATEMATIKE V 2. IN 3. TRILETJU, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških... OSNOVNA ŠOLA JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA NA KRKI.
 • : UČITELJ TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. 31. 8. 2018, skrajšan delovni čas, 9 ur, OPRAVLJAJO SE DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA, TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA SLADKI VRH.
 • : UČITELJ FRANCOŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8. 2018, skrajšan delovni čas, 2 ur, UČITELJ IZDELA LETNE IN SPROTNE PRIPRAVE, IZPOLNJUJE DOKUMENTACIJO,POPRAVLJA IZDELKE IN IZPOLNJUJE DELA IN NALOGE DOLOČENE V LDN ŠOLE., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC ANKARAN SCUOLA ELEMENTARE E GIARDINO D'INFANZIA ANCARANO.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. OD 20.9.2017 DO 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, PREDMETNI UČITELJ - GEOGRAFIJA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - zahtevno, poznavanje računalniških... OSNOVNA ŠOLA GORIŠNICA.
 • : UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V SREDNJI ŠOLI, Določen čas oz. do 31.08.2021, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE ŠPORTNE VZGOJE IN IZVEDBA RAZLIČNIH AKTIVNOSTI ZA MLADE V STAROSTI OD 15 DO 19 LET OZ. MLADE VKLJUČENE V POKLICNO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE, urejevalniki besedil - osnovno,... ŠOLSKI CENTER POSTOJNA.
 • : UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 11 mesecev, 15 dni oz. do 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, PROFESOR ŠPORTNE VZGOJE KOORDINIRA AKTIVNOSTI V PROJEKTU ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG, IZVAJA AKTIVNOSTI V SODELOVANJU Z LOKALNIMI DRUŠTVI IN ŠOLO TER POROČA O SVOJEM... OSNOVNA ŠOLA KUNGOTA.
 • : PREDMETNI UČITELJ ZA NEMŠKI JEZIK, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, - IZVAJANJE PRIPRAV NA VIZ DELO; NEPOSREDNO IZVAJANJE VIZ DELA; OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VIZ DELOM V SKLADU Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM; OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG DOLOČENIH Z LETNIM DELOVNIM... OSNOVNA ŠOLA ZALOG.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. vrnitve odsotnega delavca, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE (RAZREDNI POUK IN ANGLEŠČINA V 1. IN 2. VIO) IN DRUGO DELO V SKLADU S SISTEMIZACIJO, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov... OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA TRBOVLJE.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. vrnitve odsotnega delavca, skrajšan delovni čas, 29 ur, POUČEVANJE MATEMATIKE IN FIZIKE, POUČEVANJE V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, DRUGA DELA V SKLADU S SISTEMIZACIJO, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA TRBOVLJE.
 • : UČITELJ TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. nadomeščanje učitelja v bolniškem staležu, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE, FIZIKE, RAČUNALNIKAR, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov -... OSNOVNA ŠOLA BOJANA ILICHA MARIBOR.
 • : UČITELJ GLASBE V SREDNJI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 8 ur, UČITELJ/ICA GLASBE IN UMETNOSTI (GVZ), urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih... DVOJEZIČNA SREDNJA ŠOLA LENDAVA KETNYELVU KOZEPISKOLA LENDVA.
 • : PREDMETNI UČITELJ ZA GOSPODINJSTVO, Določen čas oz. do vrnitve delavke z bolniške odsotnost oziroma porodniške odsotnosti., polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE GOSPODINJSTVA, IZBIRNIH PREDMETOV IN POUČEVANJE V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA V OŠ., urejevalniki besedil - osnovno, delo... OSNOVNA ŠOLA FRANA ALBREHTA KAMNIK.
 • : UČITELJ ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. vrnitve začasno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40 ur, UČENJE ANGLEŠČINE IN NEMŠČINE NA PREDMETNI STOPNJI V OSNOVNI ŠOLI. ZAŽELJENO JE, DA KANDIDAT IZPOLNJUJE TUDI POGOJE ZA POUČEVANJE V 1. TRIADI., urejevalniki besedil... OSNOVNA ŠOLA DRAGOMELJ.
 • : UČITELJ PSIHOLOGIJE V SREDNJI ŠOLI, Določen čas oz. do 30. 6. 2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, POUČEVANJE PREDMETA PSIHOLOGIJA IN RAZVOJ IN UČENJE PREDŠOLSKEGA OTROKA V PROGRAMU PREDŠOLSKA VZGOJA., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno III. GIMNAZIJA MARIBOR.
 • : PREDMETNI UČITELJ ZA SLOVENSKI JEZIK, Določen čas oz. DO VRNITVE DELAVKE Z BOLNIŠKE, polni delovni čas, 40 ur, VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO NA ŠOLI, POUČEVANJE SLOVENSKEGA JEZIKA, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, KANDIDATI VLOGI PRILOŽIJO POTRDILO... OSNOVNA ŠOLA RAKA.
 • : UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV V SREDNJIH ŠOLAH IN VZGOJITELJI V DIJAŠKIH DOMOVIH, Določen čas oz. do 30. 6. 2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, POUČEVANJE KLAVIRJA V PROGRAMU PREDŠOLSKA VZGOJA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno III. GIMNAZIJA MARIBOR.