Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

42 ofertas de trabajo de 'Profesores de enseñanza secundaria' en Eslovenia.

 • : UČITELJ MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 22 ur, UČITELJ MATEMATIKE, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij... OSNOVNA ŠOLA SPODNJA ŠIŠKA.
 • : PREDMETNI UČITELJ ZA ANGLEŠKI JEZIK, Določen čas oz. do vrnitve delavca, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE ANGLEŠKEGA IN SLOVENSKEGA JEZIKA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, opravljen strokovni izpit, predložiti potrdilo... OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC APAČE.
 • : UČITELJ NEMŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA PRI IZBIRNEM PREDMETU NEMŠČINA IN ANGLEŠČINA NA RAZREDNI STOPNJI, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V... OSNOVNA ŠOLA KOLEZIJA.
 • : UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. vrnitve delavca z bolniške, polni delovni čas, 40 ur, IZOBRAŽEVANJE IN VZGOJA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,... OSNOVNA ŠOLA ARTIČE.
 • : PREDMETNI UČITELJ ZA SLOVENSKI JEZIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE SLOVENŠČINE V ODDELKIH OTROK IN MLADOSNIKOV S TEŽAVAMI V ČUSTVOVANJU IN VEDENJU, UREJANJE KNJIŽNICE., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,... VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VIŠNJA GORA.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. vrnitve delavke z bolniškega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE LIKOVNE UMETNOSTI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče OSNOVNA ŠOLA CIRKULANE - ZAVRČ.
 • : UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV V SREDNJIH ŠOLAH IN VZGOJITELJI V DIJAŠKIH DOMOVIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NEPOSREDNO VZGOJNO DELO S SKUPINO, DEŽURSTVA IN OSTALA DELA KI SO V OPISU DEL IN NALOG VZGOJITELJA V DIJAŠKEM DOMU. KANDIDATI... DIJAŠKI DOM TABOR.
 • : UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V SREDNJI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev oz. do vrnitve delavke iz porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE SREDNJEŠOLSKE MLADINE., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno GIMNAZIJA KOPER - GINNASIO CAPODISTRIA.
 • : UČITELJ BIOLOGIJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20 ur, A) IZVAJANJE POUKA IN DRUGIH OBLIK ORGANIZIRANEGA DELA Z UČENCI, B) VSEBINSKO IN METODIČNO PRIPRAVO NA POUK, C) PRIPRAVO DIDAKTIČNIH PRIPOMOČKOV, D) POMOČ UČENCEM S POSEBNIMI POTREBAMI,... OSNOVNA ŠOLA PREDOSLJE KRANJ.
 • : UČITELJ BIOLOGIJE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE IN ORGANIZACIJA ŠOLSKE KUHINJE IN PREHRANE V ZAVODU, POUČEVANJE GOSPODINJSTVA IN BIOLOGIJE, IZVEDBA IZBIRNIH PREDMETOV NA TEMO PREHRANA, POZNAVANJE PRAVIL HACCP., ZAHTEVANA IZOBRAZBA PROF. BIOLOGIJE... Osnovna šola Ivana Cankarja.
 • : PREDMETNI UČITELJ ZA FIZIKO, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 2 meseca, skrajšan delovni čas, 18 ur, POUČEVANJE FIZIKE NA OSNOVNI ŠOLI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... OSNOVNA ŠOLA POD GORO.
 • : UČITELJ MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. vrnitve delavke iz bolniške, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE NA PREDMETNI STOPNJI IN V OPB, urejevalniki besedil - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, potrdilo o nekaznovanosti OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO.
 • : UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. Od 1. 12. 2017 do vrnitve odsotnega delavca na delo, polni delovni čas, 40 ur, NADOMEŠČANJE ZAČASNO ODSOTNEGA DELAVCA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA TURNIŠČE.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 32 ur, POUČEVANJE GEOGRAFIJE IN ZGODOVINE, urejevalniki besedil - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, Potrdilo iz kazenske evidence (potrdilo o nekaznovanosti) OSNOVNA ŠOLA SREDIŠČE OB DRAVI.
 • : UČITELJ ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. vrnitve odsotne delavke z bolniškega dopusta oz. najdalj do 31. 8. 2018., polni delovni čas, 40 ur, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA (POUČEVANJE ANGLEŠČINE IN IZBIRNEGA PREDMETA FRANCOŠČINE, DODATNEGA IN DOPOLNILNEGA... OSNOVNA ŠOLA IVANA GROHARJA.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 9 mesecev, skrajšan delovni čas, 22 ur, OPRAVLJAJO SE DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami... OSNOVNA ŠOLA SLADKI VRH.
 • : UČITELJ ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, angleški jezik razumevanje... OSNOVNA ŠOLA TABOR LOGATEC.
 • : UČITELJ SLOVENŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. vrnitve začasno odsotnega delavca zaradi bolezni, polni delovni čas, 40 ur, PREDMETNI UČITELJ ZA SLOVENSKI JEZIK V OŠ Z ITALIJANSKIM UČNIM JEZIKOM., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami... SCUOLA ELEMENTARE VINCENZO E DIEGO DE CASTRO PIRANO - OSNOVNA ŠOLA VINCENZO E DIEGO DE CASTRO PIRAN.
 • : UČITELJ ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. do vrnitve delavke s porodniškega dopusta, skrajšan delovni čas, 11 ur, POUČEVANJE TUJEGA JEZIKA ANGLEŠČINE, OPRAVLJEN ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE IZ ZGODNJEGA UČENJA ANGLEŠČINE , urejevalniki besedil - osnovno, delo... OSNOVNA ŠOLA CIRKULANE - ZAVRČ.
 • : UČITELJ KEMIJE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. do vrnitve delavke z daljše bolniške, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE KEMIJE IN GOSPODINJSTVA. , urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,... OSNOVNA ŠOLA LUCIJA SCUOLA ELEMENTARE LUCIA.
 • : UČITELJ MATEMATIKE V SREDNJI ŠOLI, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE IN DRUGE NALOGE V SKLADU Z OPISOM DM V PRAVILNIKU O ORGANIZACIJI DELA IN SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, OBJAVLJENEM NA SPLETNI STRANI GIMNAZIJE NOVA GORICA: WWW.GIMNG.SI/DOKUMENTI/, urejevalniki... GIMNAZIJA NOVA GORICA.
 • : UČITELJ ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 4 mesece oz. 28.2.2018, skrajšan delovni čas, 16 ur, POUČEVANJE ANGLEŠČINE OD 6. DO 9. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE ZA ODRASLE, USTNO IN PISNO PREVERJANJE ZNANJ, VSA DRUGA DELA NA PODLAGI VELJAVNIH PREDPISOV, urejevalniki besedil - osnovno,... ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO ČRNOMELJ.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 4 mesece oz. 28. 2. 2018, skrajšan delovni čas, 8 ur, POUČEVANJE MATEMATIKE OD 6. DO 9. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE ZA ODRASLE, POMOČ UDELEŽENCEM IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH PRI PRIDOBIVANJU ZNANJ IN SPRETNOSTI S PODROČJA MATEMATIKE, USTNO IN... ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO ČRNOMELJ.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas, 4 mesece oz. 28. 2. 2018, skrajšan delovni čas, 8 ur, POUČEVANJE SLOVENŠČINE OD 6. DO 9. RAZEDA OSNOVNE ŠOLE ZA ODRASLE, POSREDOVANJE ZNANJA SLOVENSKEGA JEZIKA, SLOVNICE IN PRAVOPISA, SLOVENSKE TER TUJE KNJIŽEVNOSTI, USTNO IN PISNO... ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO ČRNOMELJ.
 • : UČITELJ ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. vrnitve delavke z bolniške, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE ANGLEŠČINE IN UČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, angleški... OSNOVNA ŠOLA CVETKA GOLARJA.
 • : UČITELJ SLOVENŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. 31.08.2018, skrajšan delovni čas, 22 ur, POUČEVANJE SLJ 5,5 UR - 0,261, OPB 5 UR - 0,2, NEM 2 URI - 0,09. SKUPAJ 0,55., urejevalniki besedil - osnovno, nemški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro,... OSNOVNA ŠOLA TIŠINA.
 • : UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV V SREDNJIH ŠOLAH IN VZGOJITELJI V DIJAŠKIH DOMOVIH, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 32 ur, POUČEVANJE GEOGRAFIJE, Izpolnjevanje pogojev za zasedbo delovnega mesta učitelja geografije v gimnazijah, potrdilo o nekaznovanosti, pričetek... GIMNAZIJA TOLMIN.
 • : VZGOJITELJ V DIJAŠKEM DOMU, Določen čas oz. 30.6.2018, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE NEPOSREDNEGA VZGOJNEGA-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, PRIPRAVLJANJE NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO, DRUGE NALOGE., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov -... DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM KOPER - CASA DELLO STUDENTE CAPODISTRIA.
 • : UČITELJ GEOGRAFIJE V OSNOVNI ŠOLI, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 18 ur, PREDMETNI UČITELJ ZA GEOGRAFIJO V OŠ Z ITALIJANSKIM UČNIM JEZIKOM., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih... SCUOLA ELEMENTARE VINCENZO E DIEGO DE CASTRO PIRANO - OSNOVNA ŠOLA VINCENZO E DIEGO DE CASTRO PIRAN.
 • : UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV V SREDNJIH ŠOLAH IN VZGOJITELJI V DIJAŠKIH DOMOVIH, Določen čas oz. vrnitve delavke z bolniškega staleža, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE PSIHOLOGIJE IN SVETOVALNO DELO, strokovni izpit za delavce v vzgoji in izobraževanju, potrdilo... PRVA GIMNAZIJA MARIBOR.
 • : PREDMETNI UČITELJ ZA MATEMATIKO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. vrnitve delavke iz bolniškega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE, OCENJEVANJE, VODENJE ŠOLSKE DOKUMENACIJE ..., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje... OSNOVNA ŠOLA VRHOVCI.
 • : PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. do vrnitve delavke iz starševskega dopusta, skrajšan delovni čas, 14 ur, ZBOROVSKO PETJE - OTROŠKI IN MLADINSKI PEVSKI ZBOR, urejevalniki besedil - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, opravljen... OSNOVNA ŠOLA ZREČE.