Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Personal directivo de la administración pública

en Español in English auf Deutsch en Français ...

7 ofertas de trabajo de 'Personal directivo de la administración pública' en Eslovenia.

  • : VODJA OBČINSKEGA UPRAVNEGA ORGANA, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, CELOTNA OBJAVA Z VSEMI POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA JE NA VOLJO NA SPLETNI STRANI OBČINE TREBNJE, WWW.TREBNJE.SI. KANDIDATI NAJ VLOGO ODDAJO NA OBRAZCU, KI JE OBJAVLJEN NA SPLETNI STRANI OBČINE TREBNJE.... OBČINA TREBNJE.
  • : DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE, Določen čas, 60 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, direktor občinske uprave: vodi občinsko upravo, organizira in koordinira delo delavcev v OU, izdaja odločbe v up.postopku, opravlja najzahtevnejše naloge v OU in vodi ter sodeluje v najzahtevnješih projektnih... OBČINA VRANSKO.
  • : DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 60 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE IN NADZIRANJE DELA OBČINSKE UPRAVE, ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA RACIONALNO IN UČINKOVITO OPRAVLJANJE NALOG OBČINSKE UPRAVE, ZAGOTAVLJANJE... OBČINA LOG - DRAGOMER.
  • : VISOKI DRŽAVNI URADNIKI, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVLJA STROKOVNE PODLAGE ZA DELO PREDSEDNIKA, PRIPRAVLJA GRADIVA IN SODELUJE PRI SVETOVANJU, POMAGA PREDSEDNIKU PRI VODENJU IN KOORDINACIJI PROJEKTOV, SODELUJE PRI IZVEDBI NAJZAHTEVNEJŠIH REVIZIJSKIH PROJEKTOV, SVETUJE... RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE.
  • : DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE, Določen čas, 60 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE DELA MESTNE UPRAVE, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE, USMERJANJE IN NADZOR DELA V MESTNI UPRAVI VODENJE PROJEKTNIH SKUPIN IN SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH ZA NAJZAHTEVNEJŠE IN KLJUČNE PROJEKTE... MESTNA OBČINA LJUBLJANA.
  • : GENERALNI SEKRETAR MINISTRSTVA, Določen čas, 60 mesecev oz. za mandat - obdobje 5 let, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE STROKOVIH NALOG NA DELU DELOVNEGA PODROČJA MINISTRSTVA, NEPOSREDNA POMOČ MINISTRU PRI VODENJU MINISTRSTVA, ZAGOTAVLJANJE KOORDINACIJE IZVAJANJA NALOG IN KONTINUITETE... REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI.
  • : DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE, Določen čas, 60 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELOVNO PODROČJE: ORGANIZIRANJE DELOVANJA OBČINSKE UPRAVE IN SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANI; NEPOSREDNO VODENJE OBČINSKE UPRAVE, ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE DELA DELAVCEV OBČINSKE UPRAVE, VODENJE IN OPRAVLJANJE... OBČINA RUŠE.