Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovaquia > Médicos generales

en Español in English auf Deutsch en Français ...

5 ofertas de trabajo de 'Médicos generales' en Eslovaquia.

  • Všeobecní lekári. Lekár bez špecializácie samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti a realizuje liečebno-preventívnu starostlivosť na odborných pracoviskách, ktorá zodpovedá rozsahu a obsahu získaného vzdelania.
  • Všeobecní lekári. - vykonáva prvotné zhodnotenie zdravotného stavu osoby, ktorá potrebuje poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, - vykonáva triedenie zranených a určuje závažnosť poškodenia zdravia, priority liečby a ošetrenia, - odoberá anamnézu, zisťuje a rozpoznáva rizikové faktory,...
  • Všeobecní lekári. Vykonáva samostatné odborné pracovné činnosti preventívnej a liečebnej starostlivosti, ktoré zodpovedajú rozsahu získaného vzdelania, odborne, organizačne a ďalším vzdelávaním je riadený primárom oddeleni, alebo ním poverenýcm lekárom, zvyčajne zástupcom primára alebo...
  • Všeobecní lekári. Klasifikácia nemocničných prípadov do jednej DRG skupín na základe vstupných údajov o prípade podľa pravidiel v definičnej príručke. Stanovovanie hlavnej diagnózy a vedľajších diagnóz. Kontrolná a edukačná činnosť v systéme DRG v spolupráci s ostatnými lekármi príslušného...
  • Všeobecní lekári. Popromočná príprava na výkon odborných činností pod vedením vyššie kvalifikovaného odborného pracovníka, s cieľom zaradenia na povinnú cirkuláciu pre získanie predpísanej špecializácie 1. stupňa