Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovaquia > Médicos generales

en Español in English auf Deutsch en Français ...

16 ofertas de trabajo de 'Médicos generales' en Eslovaquia.

Všeobecní lekári. Poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti príslušníkom zboru, zamestnancom zboru a odsúdeným. Samostatná diagnostická a preventívno-liečebná činnosť v ambulancii primárnej starostlivosti. Výhody:ubytovanie, - po 3 mesačnej skúšobnej dobe priznanie osobného príplatku, - možnosť priznania...

Všeobecní lekári. Výkon práce lekára na lôžkových oddeleniach nemocnice - diagnostické a liečebné postupy, hodnotenie a interpretácia výsledkov vyšetrení, vedenie dokumentácie hospitalizovaných pacientov. Výhody:- ubytovanie v nemocničnej ubytovni podľa voľných kapacít - možnosť zvyšovania kvalifikácie vo vybrano...

Všeobecní lekári. "Hľadáme skúseného a atestovaného lekára (atestácia z vnútorného lekárstva - interná alebo geriatrie), ktorý by dokázal do pracoviska doniesť aj ďalšieho lekára (aj neatestovaného, ktorého by si vychovával) s chuťou dlhodobo liečiť a poskytovať zdravotnú starostlivosť v rámci Liečebne novej ge...

Všeobecní lekári. Do tímu pracoviska A pneumológie a ftizeológie prijmeme nového kolegu – lekára bez špecializácie. Náplň práce predstavuje plnenie pracovných činností zameraných na samostatné vykonávanie vyšetrení a diagnostík pacientov AC a ďalšie činnosti podľa pracovnej náplne a pokynov nadriadeného a v ...

Všeobecní lekári. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti na: - rádiodiagnostickom oddelení; - internom oddelení; - gynekologicko-pôrodníckom oddelení; - chirurgickom oddelení; - OAIM. Výhody:Ponúkame nadštandardné platové podmienky, odbornú prácu, moderné prístrojové vybavenie, možnosť osobného rastu for...

Všeobecní lekári. Liečenie a ošetrovanie pacientov, diagnostikovanie ochorení, poskytovanie kvalitnej lekárskej starostlivosti o pacientov. Výhody:práca v nemocnici, ktorá patrí do silnej a stabilnej siete nemocníc spoločnosti ProCare, a.s., Svet Zdravia, a.s. - benefity pre zdravie, voľný čas, kultúru, rod...

Všeobecní lekári. Lekár bez špecializácie, absolvent všeobecného lekárstva alebo lekár zaradený do špecializačnej prípravy . Pracuje ako lekár bez kvalifikácie pod dohľadom a riadi sa pokynmi kvalifikovaného lekára, garanta a primára oddelenia. Poskytuje a zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v súl...

Všeobecní lekári. Poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti príslušníkom a zamestnancom zboru, odsúdeným, obvineným. Riadi, metodicky usmerňuje, kontroluje plnenie služobných úloh a zodpovedá zas činnosť zdravotníckeho zariadenia. Termín nástupu - ASAP - od 01.10.2022 po splnení zákonom stanovených podmien...

Všeobecní lekári. Do tímu oddelenia pediatrickej ortopédie prijmeme nového kolegu – lekára bez špecializácie. Náplň práce predstavuje plnenie pracovných činností zameraných na zabezpečenie komplexnej zdravotnej starostlivosti u pacientov, diagnostickej, liečebnej, preventívnej a konziliárnej činnosti v súlade ...

Všeobecní lekári. Do tímu oddelenia gynekológie a pôrodníctva prijmeme nového kolegu – lekára bez špecializácie. Náplň práce predstavuje plnenie pracovných činností zameraných na zabezpečenie komplexnej zdravotnej starostlivosti u pacientov, diagnostickej, liečebnej, preventívnej a konziliárnej činnosti v súlade s ...

Všeobecní lekári. Do tímu OVL prijmeme nového kolegu – lekára bez špecializácie. Náplň práce predstavuje plnenie pracovných činností zameraných na zabezpečenie komplexnej zdravotnej starostlivosti u pacientov, diagnostickej, liečebnej, preventívnej a konziliárnej činnosti v súlade s koncepciou daného odboru, aktu...

Všeobecní lekári. Výkon práce lekára na lôžkových oddeleniach nemocnice - diagnostické a liečebné postupy, hodnotenie a interpretácia výsledkov vyšetrení, vedenie dokumentácie hospitalizovaných pacientov. Výhody:- ubytovanie v nemocničnej ubytovni podľa voľných kapacít - možnosť zvyšovania kvalifikácie vo vybrano...

Všeobecní lekári. • práca na pridelenom pracovisku ako samostatný lekár s kvalifikáciou • vykonávanie špecializovanej preventívnej, diagnostickej a liečebnej činnosti v medicínskom odbore na základe získanej špecializácie • riadne vyhotovovanie a vedenie zdravotnej dokumentácie a poskytovanie odbornej konzultácie...

Všeobecní lekári. • poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rozsahu získanej odbornej kvalifikácie pod dohľadom kvalifikovaného lekára, mentora, lekára konzultanta a vedúceho lekára • zaradenie do špecializovanej prípravy Výhody:- Práca v medicínsko-diagnostickom centre s moderným vybavením - Perspektíva odborného napredova...

Všeobecní lekári. • poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rozsahu získanej odbornej kvalifikácie pod dohľadom kvalifikovaného lekára, mentora, lekára konzultanta a vedúceho lekára • zabezpečovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti v súlade s koncepciou odboru a vykonávanie odbornej diagnostickej a preventívno-...

Všeobecní lekári. Do tímu oddelenia urológie prijmeme nového kolegu – lekára bez špecializácie. Náplň práce predstavuje plnenie pracovných činností zameraných na zabezpečenie komplexnej zdravotnej starostlivosti u pacientov, diagnostickej, liečebnej, preventívnej a konziliárnej činnosti v súlade s koncepciou...