Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Noruega > Médicos generales

en Español in English auf Deutsch en Français ...

15 ofertas de trabajo de 'Médicos generales' en Noruega.

Lege. Lege søkes til Unicare Steffensrud as. Vi har for tiden inntil 100% stilling ledig.  Stillingen kan etableres som kombinasjonsstilling med mer fleksibel arbeidstid, arbeidssted og med mulighet for digital samhandling.  Unicare Steffensrud er en kompetansebedrift på Innlandet og en profesjonell hels...

Vikariat LIS BUP Sentrum. Vi har ledig vikariat som lege i spesialisering i 100% fra 01.10.22 til og med 31.08.23. BUP Sentrum er en av 9 BUP-poliklinikker ved Stavanger Universitessjukehus. BUP Sentrum er en allmenn poliklinikk for barn og ungdom. Poliklinikken betjener fire bydeler i Stavanger kommune. Poliklinikken h...

Overlege søkes til Ungdomsseksjonen, Akutt døgnbehandlingsenhet. Ungdomsseksjonen er en av 4 seksjoner i Barne- og Ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) i Klinikk psykisk helse- og avhengighet. Seksjonen tar imot pasienter mellom 13-18 år med komplekse psykiatriske tilstander og stort funksjonsfall. Seksjonen består av tre enheter; Akutt døgnbehandlingsenhet, Fron...

Lege til høyt betalt oppdrag sør for Oslo. Etterspørselen etter helsepersonell i Norge har de siste årene økt, og denne etterspørselen vil bare fortsette å øke. Derfor vil du som lege i Norge bli tilbudt veldig gode forhold og konkurransedyktig lønn. Vi er også ansvarlig for reiser til og fra oppdraget og kostnaden for bolig i perio...

FastlegeØvre Eiker kommune. Lyst til å bli fastlege hos oss?   Vi har gode ordninger for deg som ønsker å etablere fastlegepraksis i Øvre Eiker.    Legekontoret i Vestfossen Fastlegehjemmel med listestørrelse 900 pasienter blir ledig for overtakelse fra 01.03.2023. Legekontoret i Vestfossen er et hyggelig, veldreve...

Fastlegehjemler/0-hjemler Munkholmen legesenter. Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har vedtatt å opprette to 0-hjemler ved Munkholmen legesenter fra 2022. Det er for tiden 38 private legekontor og 192 fastleger i Trondheim. Munkholmen Legesenter er et 3-legesenter som nå skal utvide til 5-legesenter. Her jo...

Fastlegehjemmel/0-hjemmel Din Doktor . Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har ansvaret for tildeling av ledige avtalehjemler. Det er for tiden 38 private legekontorer og 192 fastleger i Trondheim. Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har vedtatt å opprette 0-hjemmel ved Din Doktor fra 2022. Ved D...

LIS-1, 100% i Holtålen Kommune fra 01.09.22-28.02.23. Holtålen legekontor er et lite og oversiktlig kontor med 3 kommunale fastleger og 1 LIS-1. Vi har interkommunalt legevaktsamarbeid med Røros og Os kommune. Holtålen kommune er en fjellkommune med i underkant av 2000 innbyggere. Vi har tog-, buss- og flyforbindelse. 2 timer fra Trondheim i ...

Overlege, spesialist i psykiatri. Søndre Oslo DPS er ett av to distriktspsykiatriske sentre ved Oslo universitetssykehus, Klinikk psykisk helse og avhengighet. Vi tilbyr spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand med ca. 150.000 innbyggere. Avdelingen har tverrfaglig samme...

Overlege, fast stilling ved Seksjon rusakuttmottak og avgiftning . Seksjon rusakuttmottak og avgiftning (RUA) ved Oslo universitetssykehus HF, Aker, har gleden av å lyse ut en fast overlegestilling. Behandlergruppen består av ni overleger, ni LIS, samt fem psykologer. RUA er del av Avdeling Rus- og avhengighetsbehandling (ARA), som har ansvar for tverrfaglig s...

Lege i spesialisering LIS 3. Sykehuset Innlandet Lillehammer er et allsidig akuttsykehus med brede støttefunksjoner. Divisjonen har god faglig bredde og vektlegger faglig utvikling. Kirurgisk avdeling Lillehammer behandler planlagte og øyeblikkelig hjelp pasienter fra hele Gudbrandsdalen innen ortopedi, reumakirurgi og...

Fastlegehjemmel ved Askim legesenter i Indre Østfold, med 50% økning i basistilskudd. Beskrivelse Askim legesenter har ledig hjemmel som selvstendig næringsdrivende fastlege. Dette er et tradisjonsrikt, godt etablert og veldrevet legesenter med svært god standard på lokaler og utstyr. Legesenteret har 4 fastlegehjemler, 1 Lis-1 og erfarne helsesekretærer. Fastlegene ved leges...

Fastlegehjemmel ved Mysen legesenter, økt basistilskudd med 50%. Beskrivelse Ønsker du å bli fastlege ved et spennende og moderne legesenter?  Mysen legesenter har ledig hjemmel som selvstendig næringsdrivende fastlege for snarlig oppstart. Hjemmelshaver har sagt opp sin stilling og fratrer i september 2022. Stillingen vil være mulig å tiltre før dette ...

Fastlegehjemmel Ringvoll Helse, Indre Østfold kommune.50% økning i basistilskuddet. Beskrivelse Vi søker ny selvstendig næringsdrivende fastlege for snarlig oppstart på Ringvoll. Ringvoll Helse driftes i dag av to fastleger og  tre helsesekretærer i ulik stillingsbrøk. Hjemmelen er ledig fra 1. august 2022. Det er kontorfellesskap med Ringvoll Klinikken, som utfører ortopedisk k...

LIS kirurgi/traumatologi Forvakt traumatologi. Haukeland universitetssjukehus er regionalt traumesenter i Helse Vest. Traumesenteret mottar kring 700 traumepasientar årleg, der omkring 2000 av dei blir rekna som alvorleg eller livstruande skadd. Traumesenteret er ein organisatorisk eining i Kirurgisk klinikk og skal sørgje for god kontinuitet o...