Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

26 ofertas de trabajo de 'Médicos generales' en Noruega.

 • : Lege tilknyttet tverrfaglige behandlerteam; sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, idrettspedagoger, sosionom, psykologspesialist, logoped og egen FoU-avdeling - Mottak av nye pasienter for kartlegging og medisinskfaglig trygging - Oppfølging av pasienter i deres rehabiliteringsprosess... Svane Helse.
 • : Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre, og rett opplæring til våre pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 800.000 pasientar og bidreg i utdanninga av eit par tusen helsearbeidarar.... Helse Bergen.
 • : Synergi Helse er en av landets største bedriftshelsetjenester med markedsområde i Oslo, Akershus og Buskerud, er sertifisert i henhold til ISO:9001/14001 og er en del av TRYGG1, landsdekkende kjede av bedriftshelsetjenester. Synergi Helse har 65 engasjerte medarbeidere med tverrfaglig kompetanse... Synergi Helse.
 • : Suldal er ein del av Ryfylkeregionen og ligg nordaust i Rogaland. Det bur om lag 3900 menneske her. 1200 av desse bur i kommunesenteret Sand.Kommunen har eit godt og allsidig tenestetilbod. Det regionale kulturhuset for indre Ryfylke ligg i kommunesenteret Sand. Der ligg også regionalt idrettsanlegg... Suldal kommune.
 • : Vestre Viken helseforetak leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 490 000 innbyggere i 26 kommuner. Helseforetaket består av Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har også et av landets mest komplette tilbud innen... Vestre Viken.
 • : Er du vår nye kommuneoverlege i Narvik og Ballangen kommune? Narvik og Ballangen kommune ønsker å tilsette felles kommuneoverlege i 100 % stilling, Narvik disponerer 80 % og Ballangen 20 %. Fag og forvaltning er en spennende enhet å jobbe i, vi er tett på der det skjer. Vi er... Narvik Kommune.
 • : Åpen – kompetent – modig Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens  innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter,... Trondheim kommune.
 • : Narvik kommune - Nytenkende, raus og stoltNarvik er et naturlig knutepunkt i hjertet av Nord-Norge med kort kjøreavstand til Lofoten, Tromsø, Harstad og Kiruna i Nord-Sverige. Når den nye Hålogalandsbrua står ferdig bygget i 2018, vil det kun være 45 minutters kjøretid fra sentrum til... Narvik og Ballangen kommune.
 • : Åpen – kompetent – modig Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens  innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter,... Trondheim kommune.
 • : Helseetaten ivaretar byomfattende oppgaver, slik som tannhelsetjenester, lovpålagte oppgaver i henhold til folkehelseloven, helse- og omsorgstjenesteloven og smittevernloven, herunder kommuneoverlegefunksjonen. Legevakten er en viktig del av etatens ansvar og skal tilby nødvendig helsehjelp... Oslo kommune, Helseetaten.
 • : Kraftkommunen Askim er et regionalt senter i Indre Østfold. Det bor over 15.700 mennesker i kommunen og 60.000 i hele regionen og ligger ca 60 km fra Oslo. Byen byr på et yrende kulturliv, et spennende boligmarked og naturopplevelser rundt Glomma. Kjente hjørnestensbedrifter er Glava, Askim... Askim kommune.
 • : 80%nyopprettet, fast stilling som kommuneoverlege. Nåværende kommunelege har i dagen 20% stilling og vil fortsette å bidra med kommunelegeoppgaver i samråd medny kommuneoverlege. På sikt vil kommuneoverlegestillingen kunne økes til 100%ved hjelp av denne stillingsressursen.  Samhandlingsreformenhar... Lillesand kommune.
 • : Stranda kommune med bygdene Stranda (kommunesenter), Hellesylt, Geiranger og Liabygda ligg på indre Sunnmøre, ca. 1 times reisetid frå Ålesund. Kommunen har ca.4.600 innbyggjarar, eit variert næringsliv med høg sysselsetting, godt utbygd barnehage- og skuletilbod inkl. 2 vidaregåande... Stranda kommune.
 • : Ålesund er den største byen mellom Bergen og Trondheim, og regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen har knappe 47.000 innbyggere, et variert næringsliv, godt utbygd skoletilbud og kulturliv. Byen viser seg i nasjonal sammenheng frem med sin helt unike jugendstilarkitektur. Ålesund og området... Ålesund kommune.
 • : - Trygghet når du trenger det mestSørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse, og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker,... Sørlandet sykehus HF.
 • : Røyken kommune er en av kommunene i Norge som vokser raskest. Kommunen har 22.000 innbyggere og ca. 1500 ansatte. Røyken ligger sentralt plassert med flott kystlinje langs Oslofjorden og Drammensfjorden. Nabokommunene er Asker, Lier og Hurum. Det går tog og hurtigbåt til Oslo, og buss mot... Røyken kommune.
 • : Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med 9000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen jobber vi for en levende by. : Stokka sykehjem består av 6 avdelinger... Stavanger kommune.
 • : Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, forskning og helseanalyse, risiko- og metodevurderinger, råd, tjenester, kommunikasjon og infrastruktur... Folkehelseinstituttet.
 • : Skal starte opp rehabilitering på Hysnae 01 01 18.Lege søkes til å være med på oppstarten av aktiviteten. Det er oppgaver knyttet til å ta imot deltakere som kommer til prosjektet. Det er i første omgang et vikariat til mars 2018, men det kan bli mulighet for forlengelse i deltid etter... UNICARE HELSEFORT.
 • : NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.... NAV.
 • : En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. Som en del av Hæren er du med på å skape sikkerhet på... Forsvaret.
 • : Ledig stilling som allmennlege i Holtålen kommune.Fast 100 % stilling som allmennlege i Holtålen kommune fra 01.03.18Ett års vikar 100 % stilling som allmennlege i Holtålen kommune fra 01.03.18 Holtålen legekontor er et velutstyrt legekontor. Det er 2 fastleger samt turnuslege. Det er... Holtålen kommune.
 • : Skien er Telemarks fylkeshovedstad og en av landets eldste byer med røtter tilbake til år 900 e. kr. Byen ligger sentralt plassert mellom fjord og fjell på Østlandet, og er en del av Grenland som til sammen har nærmere 100.000 innbyggere. Skien kommune er også Telemarks største arbeidsgiver... Skien kommune.
 • : Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF)  er en del av Helse Sør-Øst RHF og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold. SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg. Sykehuset har 4000 årsverk og om lag 5400 ansatte.... Sykehuset i Vestfold HF.
 • : Follo lokalmedisinske senter (LMS) er et interkommunalt selskap drevet av Follo kommunene, Ski, Oppegård, Frogn, Ås, Enebakk og Nesodden. Selskapet består av to enheter, legevakt og døgnenhet for kommunal øyeblikkelig hjelp (KAD).Follo LMS har tilholdssted på Ski sykehus som ligger ca.... Follo lokalmedisinske senter IKS.
 • : En av våre fastleger i solopraksis går av med pensjon. Vi søker derfor etter en (to) faglig dyktig(e) allmennlege(r). Legepraksisen er godt innarbeidet legepraksis gjennom mange år med kvalifisert personell og Winmed 3 journalsystem. Det er 1700 pasienter på listen. Det er ventelister... Nesodden kommune.