Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia > Médicos generales

en Español in English auf Deutsch en Français ...

121 ofertas de trabajo de 'Médicos generales' en Croacia.

DOKTOR/ICA MEDICINE SPECIJALIST INTERNE MEDICINE, S UŽOM SPECIJALIZACIJOM IZ GASTROENTEROLOGIJE. Uvjet: specijalist/ica interne medicine, s užom specijalizacijom iz gastroenterologije s važećim odobrenjem za samostalan rad. Uz zamolbu, kandidati su dužni priložiti: 1.    životopis 2.    preslika domovnice 3.    preslika odobrenja za samostalan rad 4.    preslika diplome o završenom š...

1.DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST INFEKTOLOGIJE – NA NEODREĐENO VRIJEME (M/Ž). KLASA: 112-01/23-01/375 URBROJ:191-1-23-1 Dubrovnik, 30. studenog 2023.godine Opća bolnica Dubrovnik, Dubrovnik, dr. Roka Mišetića 2, raspisuje NATJEČAJza prijem radnika u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme Neodređeno 1. Doktor medicine specijalist infektologije – 2 iz...

DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE - SPECIJALIST/SPECIJALISTICA PEDIJATRIJE. Sukladno čl. 21. Statuta Doma zdravlja Čakovec, ravnateljica Doma zdravlja Čakovec, raspisuje: NATJEČAJ za prijem u radni odnos: 1. Doktora medicine - specijalista pedijatrije - 1 izvršitelja (m/ž) na određeno vrijeme, za rad u pedijatrijskoj ordinaciji Doma zdravlja Čakove...

3. VODITELJ/VODITELJICA ODJELA SPECIJALISTIČKE KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (SKZZ). Opis poslova: obavlja slijedeće poslove a osobito: organizira rad i rukovodi odjelom, koordinira rad liječničkih timova-ambulanti nadzire, raspoređuje i koordinira rad zdravstvenih djelatnika odjela predlaže mjere za poboljšanje organizacije rada na razini odjela, izrađuje plan r...

4. VODITELJ/VODITELJICA ODJELA ZA UNAPRJEĐENJE KVALITETE ŽIVOTA, PREVENTIVNE I REHABILITACIJSKE MEDICINE TE ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKOG RADA. Opis poslova: obavlja poslove koje mu povjeri ravnatelj ili zamjenik ravnatelja a osobito: organizira rad i rukovodi odjelom, koordinira rad odjelnih liječnika, predlaže mjere za poboljšanje organizacije rada na razini odjela, izrađuje plan rada odjela, prati zakonske propise koj...

ASISTENT/ASISTENTICA NA KATEDRI ZA INTERNU MEDICINU. Opis poslova: sudjeluju u ustroju i pripremi nastave te izvodi vježbe, pomaže u provođenju nastavnog procesa, sudjeluje u pripremi i provođenju pismenih ispita, kolokvija, seminarskih radova Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje N A T J E Č A J za izbor suradnika/ce na suradničko radno...

LIJEČNIK/CA SPECIJALIST/ICA INTERNE MEDICINE - INTERNISTIČKE ONKOLOGIJE. Uvjeti: - završeni medicinski fakultet - uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz interne medicine/pulmologije, internističke onkologije/onkologije ili uvjerenje o položenom subspecijalističkom ispitu iz internističke onkologije - odobrenje za samostalan rad Kandidati uz vl...

DOKTOR / DOKTORICA MEDICINE SPECIJALIZANT. Na temelju Plana specijalizacija Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, raspisuje se: N A T J E Č A J za izbor pristupnika (m/ž) za odobrenje specijalizacija 29 (dvadesetdevet) iz obiteljske medicine, na području Splitsko-dalmatinske županije Opći uvjeti koje ...

DOKTOR/ICA MEDICINE SPECIJALIST HITNE MEDICINE ILI DOKTOR/ICA MEDICNE. Uvjeti: VSS - završen medicinski fakultet, odobrenje za samostalan rad HLK, poznavanje rada na računalu. Uz prijave na natječaj obavezno je dostaviti: životopis presliku osobne iskaznice (obje strane), presliku domovnice, presliku diplome (svjedodžbe o završenom obraz...

DOCENT/DOCENTICA NA KATEDRI ZA PSIHIJATRIJU I PSIHOLOŠKU MEDICINU. Opis poslova: ustrojava i izvodi nastavnu iz predmeta koji spadaju u znanstveno polje ili granu za koju je izabran, mentor je studenima preddiplomskih, diplomskih, stručnih i poslijediplomskih studija, sudjeluje u znanstvenoistraživačkom i stručnom radu Medicinski fakultet u Rijeci ras...

ASISTENT/ASISTENTICA NA KATEDRI ZA INTERNU MEDICINU. Opis poslova: sudjeluju u ustroju i pripremi nastave te izvodi vježbe, pomaže u provođenju nastavnog procesa, sudjeluje u pripremi i provođenju pismenih ispita, kolokvija, seminarskih radova Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje N A T J E Č A J za izbor suradnika/ce na s...

LIJEČNIK/CA SPECIJALIZANT/ICA IZ KARDIOLOGIJE. Ravnateljica Opće bolnice „ Dr. Anđelko Višić „ Bjelovar sukladno Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine( NN 65/2022) i Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15) raspisuje NATJEČAJ za izbor kandidata (m/ž) za 1. SPECIJALIZACIJU IZ ABDOMINALNE...

ASISTENT/ASISTENTICA NA KATEDRI ZA KIRURGIJU. Opis poslova: sudjeluju u ustroju i pripremi nastave te izvodi vježbe, pomaže u provođenju nastavnog procesa, sudjeluje u pripremi i provođenju pismenih ispita, kolokvija, seminarskih radova Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje N A T J E Č A J za izbor suradnika/ce na s...

LIJEČNIK/LIJEČNICA SPECIJALIZANT IZ ANESTEZIOLOGIJE,REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE. Klinika za ortopediju Lovran Lovran, Šetalište maršala Tita 1 BROJ: 02 – 884/23 Lovran,22. studenoga 2023. godine Temeljem članka 28. Statuta Klinike za ortopediju Lovran, Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/2018, 125/2019, 133/2020, 147/2020, 136/2021, 119/2022, 156/20...

DOKTOR/ICA DENTALNE MEDICINE. Doktor dentalne medicine - 1 izvršitelj na određeno vrijeme, (zamjena) Mjesto rada: ordinacija dentalne zdravstvene zaštite Doma zdravlja Zagrebačke županije u Ispostavi Velika Gorica, na adresi Velika Gorica, Matice hrvatske 5 Uvjeti: integrirani preddiplomski i diplomski sveu...

DOKTOR/ICA MEDICINE SPECIJALIST KIRURGIJE. Uvjet: specijalist/ica kirurgije s važećim odobrenjem za samostalan rad. Uz zamolbu, kandidati su dužni priložiti: 1.    životopis 2.    preslika domovnice 3.    preslika odobrenja za samostalan rad 4.    preslika diplome o završenom školovanju 5.    elektronički ispis staža iz HZMO (ne sta...

DOKTOR/ICA MEDICINE SPECIJALIST ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE. Uvjet: specijalist/ica anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine s važećim odobrenjem za samostalan rad. Uz zamolbu, kandidati su dužni priložiti: 1.    životopis 2.    preslika domovnice 3.    preslika odobrenja za samostalan rad 4.    preslika diplome o završenom ...

DOKTOR/ICA MEDICINE SPECIJALIST PEDIJATRIJE. Uvjet: specijalist/ica pedijatrije s važećim odobrenjem za samostalan rad. Uz zamolbu, kandidati su dužni priložiti: 1.    životopis 2.    preslika domovnice 3.    preslika odobrenja za samostalan rad 4.    preslika diplome o završenom školovanju 5.    elektronički ispis staža iz HZMO (ne sta...

DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE. Sukladno čl. 21. Statuta Doma zdravlja Čakovec, ravnateljica Doma zdravlja Čakovec raspisuje: NATJEČAJ za prijem u radni odnos: Doktora medicine - 1 izvršitelja (m/ž) na određeno vrijeme, za rad u ordinaciji opće/obiteljske medicine Doma zdravlja Čakovec u Pleškovcu 30, do po...

LIJEČNIK/CA SPECIJALIZANT/ICA IZ PSIHIJATRIJE. Ravnateljica Opće bolnice „ Dr. Anđelko Višić „ Bjelovar sukladno Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine( NN 65/2022) i Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15) raspisuje NATJEČAJ za izbor kandidata (m/ž) za 1. SPECIJALIZACIJU IZ ABDOMINALNE...

DOKTOR/ICA MEDICINE SPECIJALIST/ICA PEDIJATRIJE. NATJEČAJ za prijem u radni odnos Doktor medicine specijalist pedijatrije - 1 izvršitelja na određeno vrijeme do dobivanja Suglasnosti Ministarstva Mjesto rada: ordinacija zdravstvene zaštite predškolske djece Doma zdravlja Zagrebačke županije u Ispostavi Samobor, na adresi Samobo...

DOKTOR/ICA OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE. Na temelju članka 32. Statuta Doma zdravlja Zagreb – Zapad, ravnateljica Doma zdravlja Zagreb – Zapad, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 11, raspisuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos: 3. doktor opće/obiteljske medicine - 1 izvršitelj (m/ž) za zasnivanje radnog odnosa na neodređen...

LIJEČNIK/LIJEČNICA SPECIJALIST/ICA OTORINOLARINGOLOGIJE. Ravnateljica Opće bolnice „ Dr. Anđelko Višić „ Bjelovar na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice „ Dr. Anđelko Višić „ Bjelovar raspisuje natječaj na neodređeno vrijeme za sljedeće radno mjesto:    1. liječnik specijalist otorinolaringologije  (m/ž), VSS, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u t...

DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE SPECIJALIST/ICA OBITELJSKE MEDICINE. Na osnovi članka 42. Statuta Doma zdravlja Požeško-slavonske županije, članka 24. Temeljenog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22, 127/22, 58/23, 128/2023) ravnatelj Doma zdravlja Požeško slavonske županije raspisuje J A V N I N A T J E Č A J za zas...

VODITELJ/VODITELJICA MED.BIOKEMIJSKOG LABORATORIJA. KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN Šetalište Maršala Tita 1 51415 Lovran Broj: 02-849/23 Lovran, 08. studeni 2023.g.. Na temelju čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („NN“, br. 56/22 i 127/22) objavljujem NATJEČAJ za pri...

LIJEČNIK/CA SPECIJALIST/ICA PEDIJATAR/ICA. Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Zagreb – Centar (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/20, 24/21, 8/23 i 30/23), ravnatelj Doma zdravlja Zagreb - Centar, Zagreb, Runjaninova 4, raspisuje N A T J E Č A J za prijam u radni odnos na radno mjesto liječnik specijalist pedijatar, 1 izv...

DOKTOR OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE (M/Ž). Napomena: zamolba, životopis, domovnica, diploma, odobrenje za samostalan rad, uvjerenje o položenom stručnom ispitu za kandidate koji su u obvezi, potvrda o nekažnjavanju ne starija od 6 mjeseci. Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 125/11, 20/12, 138/12, 69/17), na natječaj se m...

DOKTOR/ICA MEDICINE- SPECIJALIZANT/ICA PULMOLOGIJE. za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad do 6 mjeseci) na poslovima: Doktor medicine, specijalizant pulmologije –1 izvršitelj Uvjeti: zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravs...

LIJEČNIK/CA SPECIJALIST/ICA OFTALMOLOGIJE I OPTOMETRIJE. Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Zagreb – Centar (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/20, 24/21, 8/23 i 30/23), ravnatelj Doma zdravlja Zagreb - Centar, Zagreb, Runjaninova 4, raspisuje N A T J E Č A J za prijam u radni odnos na radno mjesto liječnik specijalist oftalmologije i opt...

DOKTOR MEDICINE U TIMU T1, ISPOSTAVA POSEDARJE. Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije Ur. broj. 01-3572/2023 Zadar, 16.11.2023. godine Na temelju članka 15. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije (službeni glasnik Zadarske županije 15/23), članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javni...

DOKTOR/ICA MEDICINE - SPECIJALIZACIJA IZ MEDICINE RADA I SPORTA. Opći uvjeti koje kandidat  za odobravanje specijalizacije  mora ispunjavati : 1. Integrirani preddiplomski i diplomski studij  medicine 2. Odobrenje za samostalna rad- licenca    Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti preslike dokaza o ispunjavanju općih uvjeta: 1. Životop...

DOKTOR/ICA MEDICINE - SPECIJALIZACIJA IZ ŠKOLSKE I ADOLESCENTE MEDICINE. Opći uvjeti koje kandidat  za odobravanje specijalizacije  mora ispunjavati : 1. Integrirani preddiplomski i diplomski studij  medicine 2. Odobrenje za samostalna rad- licenca    Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti preslike dokaza o ispunjavanju općih uvjeta: 1. Životop...

Más resultados: 1 · > · 3 · >>