Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia > Médicos generales

en Español in English auf Deutsch en Français ...

108 ofertas de trabajo de 'Médicos generales' en Croacia.

RTG INŽENJER / INŽENJERKA-PRVOSTUPNIK MEDICINSKE RADIOLOGIJE-RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA A.G. Matoša 2, 21000 S p l i t Na temelju članka 24. Statuta Stomatološke poliklinike, v.d. ravnatelja Stomatološke poliklinike, raspisuje : N A T J E Č A J Za prijem u radni odnos na o...

VODITELJ-ICA ODJELA ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE (UKLJUČUJE JIL). Na temelju članka 2a Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj općih i specijalnih bolnica (NN 145/13 i 31/15), te članka 20. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta OPĆE BOLNICE I BOLNICE BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA OGULIN, Ogulin, Bolnička ulica 38, ravnatelj usta...

DOKTOR/ICA MEDICINE - SPECIJALIZANT/ICA OPĆE KIRURGIJE. N A T J E Č A J Raspisuje se javni natječaj za izbor kandidata i zasnivanje radnog odnosa na neodređeno radno vrijeme za specijalističko usavršavanje iz: - četiri specijalizacije iz opće kirurgije, 2. Opći uvjeti koje pristupnici natječaja za odobrenje specijalizacije moraju ispunjav...

VIŠI ASISTENT / ASISTENTICA NA ZAVODU ZA MIKROBIOLOGIJU I PARAZITOLOGIJU MEDICINSKOG FAKULTETA U RIJECI,. Opis poslova: sudjeluje u ustroju i pripremi nastave te izvodi vježbe, pomaže u provođenju nastavnog procesa, sudjeluje u pripremi i provođenju pismenih ispita, kolokvija, seminarskih radova N A T J E Č A J za izbor jednog/e višeg/e asistenta/ice iz znanstvenog područja biomed...

DOKTOR/ICA MEDICINE. NATJEČAJ za prijam na rad u javnu službu 5. DOKTOR/ICA MEDICINE 5.1. Ispostava Labin – dva (2) izvršitelja, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika Uvjeti: 5. VSS - Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad ...

DOKTOR/ICA MEDICINE - SPECIJALIST/ICA PEDIJATAR/TRICA. KLASA: 100-01/23-01/02 URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-23-2 Pula, 01.02.2023. NATJEČAJ za prijam na rad u javnu službu 2. DOKTOR MEDICINE – SPECIJALIST PEDIJATAR 2.1. Ispostava Pula - jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme Uvjeti: 2. VSS - Integrirani predd...

DOKTOR/ICA MEDICINE - SPECIJALIST/ICA GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE. KLASA: 100-01/23-01/02 URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-23-2 Pula, 01.02.2023. NATJEČAJ za prijam na rad u javnu službu 1. DOKTOR MEDICINE - SPECIJALIST GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE Ispostava Poreč - jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme Uvjeti: ...

VODITELJ/ICA ODJELA – LIJEČNIK/ICA SPECIJALIST/ICA SUBSPECIJALIST/ICA. OBP Opća bolnica Pula Ospedale Generale di Pola Na temelju čl. 21. i čl. 29. Statuta Opće bolnice Pula, članka 10. i članka 11. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Opće bolnice Pula i Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj općih i specijalnih bolnica...

DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE. KLASA: 100-01/23-01/02 URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-23-2 Pula, 01.02.2023. NATJEČAJ za prijam na rad u javnu službu 5. DOKTOR MEDICINE 5.4. Ispostava Umag – jedan (1) izvršitelj, rad na n...

DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE. Dom zdravlja Varaždinske županije, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijem u radni odnos doktor/ica medicine na određeno vrijeme – zamjena za vrijeme specijalizacije – 3 izvršitelja/ice (m/ž) UVJETI : završen diplomski sveučilišni studij medicine ili preddiplomski i diplomski studij medic...

DOKTOR MEDICINE SPECIJALISTA OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE ILI DOKTOR MEDICINE. Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje N A T J E Č A J 1. Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos: 1.2. doktora medicine specijalista opć...

DOKTOR/ICA MEDICINE. Moderna poliklinika za estetsku medicinu, u centru grada, radi proširenja opsega posla traži doktora medicine (m/ž) za samostalno izvođenje estetskih zahvata kao što su botox, dermalni fileri, laseri, uz edukaciju i mentorstvo dr Nikole Milojevića. Uvjeti: - medicinski fakultet, specijalizacija u tok...

DOKTOR MEDICINE (M/Ž). Opis posla: Doktor medicine (m/ž) - dva izvršitelja, rad na određeno vrijeme, zamjena za specijalizaciju. Mjesto rada: ordinacija opće/obiteljske medicine Doma zdravlja Zagrebačke županije u Ispostavi Vrbovec, na adresi Dubrava, Kralja Tomislava 7. Uvjeti: - VSS, medicinski fakul...

DOKTOR MEDICINE (M/Ž). Opis posla: Doktor medicine (m/ž) - jedan izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena za specijalizaciju. Mjesto rada: ordinacija opće/obiteljske medicine Doma zdravlja Zagrebačke županije u Ispostavi Vrbovec, na adresi Vrbovec, 7. svibnja 14. Uvjeti: - VSS, medicinski fakultet - ...

DOKTOR/ICA OBITELJSKE (OPĆE) MEDICINE. Mjesto rada: Ivanovac, Duga 33 Uvjeti: - VSS, medicinski fakultet, doktor medicine -odobrenje za samostalan rad -poznavanje rada na računalu Uz pismenu prijavu na natječaj obavezno priložiti: životopis presliku diplome presliku domovnice presliku odobrenja za samostalan rad...

DOKTOR/ICA MEDICINE SPECIJALIST/ICA PEDIJATRIJE. Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije iz Bjelovara, Josipa Jelačića 13c, objavljuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos 1. jednu/jednog doktorice/doktora medicine spec. pedijatra na neodređeno vrijeme u ordinaciji za zdravstvenu zaštitu djece predškolske dobi u Čazmi; 2. jed...

DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE - SPECIJALISTA/ICA OPĆE INTERNE MEDICINE. NATJEČAJ za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme 1. DOKTOR MEDICINE – SPECIJALISTA OPĆE INTERNE MEDICINE – 1 izvršitelj Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Radni odnos zasniva se s probnim radom u zakonsk...

DOKTOR MEDICINE/DOKTORICA MEDICINE. Sukladno odredbi članka 33. Statuta Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije broj: 01/1-313-2009. od 09.06.2009. godine, ravnateljica Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije raspisuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos DOKTOR MEDICINE – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme, zamjena ...

DOKTOR/ICA MEDICINE SPECIJALIST GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE. Na temelju članka 33. Statuta Opće bolnice Gospić i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine”, broj 56/22.), ravnatelj Opće bolnice Gospić raspisuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos doktora medicine - specijalist...

DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE-SPECIJALIST/SPECIJALISTICA GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE. Sukladno odredbi članka 33. Statuta Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije broj: 01/1-313-2009. od 09.06.2009. godine, ravnateljica Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije raspisuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos DOKTORA MEDICINE, SPEC. GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE- 1 i...

DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE SPECIJALIZANT ABDOMINALNE KIRURGIJE. Na temelju članka 20. i 22. Statuta Opće županijske bolnice Požega, objavljuje se NATJEČAJ ZA IZBOR doktora medicine (m/ž) za upućivanje na specijalizaciju iz: abdominalne kirurgije – 1 izvršitelj anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine – 1 izvršitelj ...

DOKTOR MEDICINE/DOKTORICA MEDICINE. Sukladno odredbi članka 33. Statuta Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije broj: 01/1-313-2009. od 09.06.2009. godine, ravnateljica Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije raspisuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos DOKTOR MEDICINE –4 izvršitelja (m/ž) na određeno vrijeme, zamjena ...

DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE - SPECIJALIST/ICA PEDIJATAR/ICA. Sukladno odredbi članka 33. Statut Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije broj: 01/1-313-2009. od 09.06.2009. godine, ravnateljica Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije raspisuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos 3. DOKTOR MEDICINE SPECIJALISTA PEDIJATAR – 1 izvršitelja (m/ž) ...

DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE SPECIJALIZANT OPĆE INTERNE MEDICINE. Na temelju članka 20. i 22. Statuta Opće županijske bolnice Požega, objavljuje se NATJEČAJ ZA IZBOR doktora medicine (m/ž) za upućivanje na specijalizaciju iz: abdominalne kirurgije – 1 izvršitelj anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine – 1 izvršitelj ...

DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE SPECIJALIZANT UROLOGIJE. Na temelju članka 20. i 22. Statuta Opće županijske bolnice Požega, objavljuje se NATJEČAJ ZA IZBOR doktora medicine (m/ž) za upućivanje na specijalizaciju iz: abdominalne kirurgije – 1 izvršitelj anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine – 1 izvršitelj ...

DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE - SPECIJALIST/SPECIJALISTICA HITNE MEDICINE - DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE U TIMU 1. Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, KLASA: 003-01/20-01/18, URBROJ: 2140-43-05-20-4 od 30.06.2020. godine, na koji je suglasnost dao Župan KZŽ KLASA: 500-01/20-01/85, URBROJ: 2140/01-02-20-2 od 10.07.2020. godine u svezi s člankom 24. Temeljnog kole...

DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE. Sukladno odredbi članka 33. Statuta Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije broj: 01/1-313-2009. od 09.06.2009. godine, ravnateljica Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije raspisuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos DOKTOR MEDICINE – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme, uz probn...

DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE SPECIJALIZANT GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE. Na temelju članka 20. i 22. Statuta Opće županijske bolnice Požega, objavljuje se NATJEČAJ ZA IZBOR doktora medicine (m/ž) za upućivanje na specijalizaciju iz: abdominalne kirurgije – 1 izvršitelj anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine – 1 izvršitelj ...

DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE SPECIJALIZANT GASTROENTEROLOGIJE. Na temelju članka 20. i 22. Statuta Opće županijske bolnice Požega, objavljuje se NATJEČAJ ZA IZBOR doktora medicine (m/ž) za upućivanje na specijalizaciju iz: abdominalne kirurgije – 1 izvršitelj anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine – 1 izvršitelj ...

DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST HITNE MEDICINE ILI DOKTOR MEDICINE (M/Ž) U TIMU 1 HMP – 1 (JEDAN) IZVRŠITELJ NA ODREĐENO VRIJEME. Klasa: 100-01/23-01/1 Urbroj: 2109-105-03-23-1 Datum: 17. siječnja 2023. godine Na temelju članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije u svezi članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnateljica Zavoda za hitnu m...

LIJEČNIK/ICA SPECIJALIZANT/ICA IZ ABDOMINALNE KIRURGIJE. OPĆA BOLNICA „DR. ANĐELKO VIŠIĆ“ BJELOVAR p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA raspisuje sukladno Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 65/2022) i Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15) NATJEČAJ za izbor kandidata (m/ž) za SPECIJAL...

DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE. Dom zdravlja Varaždinske županije, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijem u radni odnos DOKTOR/ICA MEDICINE NA ODREĐENO VRIJEME ZAMJENA ZA SPECIJALIZACIJU - 3 IZVRŠITELJA/ICE (M/Ž) Uvjeti: završen diplomski sveučilišni studij medicine ili preddiplomski i diplomski studij medicine...

Más resultados: 1 · > · 3 · >>