Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Bulgaria > Profesionales del trabajo social

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4 ofertas de trabajo de 'Profesionales del trabajo social' en Bulgaria.

  • Социален работник в социална услуга. Планира и организира работа по случай,работи директно с децата, поддържа досиетата на децата, организира и участва в изпълнението на плана за грижа Замества ръководителя...
  • Социален работник. Да извършва индивидуални, семейни и групови консултации за подкрепа на лицата от целевите групи и посетителите на рехабилитационните центрове.
  • Социален работник в социална услуга. спомагане за осигуряване качеството на живот на настанените потребители,чрез оказване на индивидуална грижа и подкрепа,с цел пълноценното им физическо,емоционално...
  • Социален работник. Работа по проект Приеми ме 2015, ОП РЧР по приемна грижа - съвместно с водещия соц.р-к от ОЗД и приемното сем-во разр.план за грижа на настаненото дете; проследява развитието...