Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

12 ofertas de trabajo de 'Especialistas en políticas de administración' en Bulgaria.

 • : изпълнение на дейности, свързани с финансово-счетоводна и стопанска дейност по обслужване на ДРСЗ и ДБТ от региона; реализация на средства от ОП РЧР АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Изпълнителна агенция.
 • : Предоставяне на информация за услуги по заетост, условията и процедурите за тяхното ползване, правата и задълженията на търсещите работа лица, предоставяне на... АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Изпълнителна агенция.
 • : - Подпомага процеса по планирането, координацията, изпълнението и отчитането на проекти свързани с управлението на отпадъци, енергийна ефективност и др. - Участва... БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ АД.
 • : Младши експерт (Дирекция Контрол): Извършва контрол на издадените разрешителни по реда на ЗВ, проверки по сигнали и жалби за замърсяване на водни обекти. Дава предписания... БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЮЛ в сферата на държ. власт.
 • : осъществява контролна и превантивна дейност по опазване на екол. законодателство с цел предотвратяване на замърсяването на околната среда.Проверка по жалби и... ОБЩИНА БУРГАС община.
 • : Основните функции на длъжността “старши експерт” са свързани с реализация на действащите програми и мерки за заетост и обучение – подготовка на документите... АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Изпълнителна агенция.
 • : Предоставяне на информация за услугите, предлагани от ДБТ и възможностите за участие в програми и мерки за заетост и обучение, осъществяване на контрол по изпълнение... АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Изпълнителна агенция.
 • : да се познават нормативни документи, относно воденето на касовите операции, първична касова и банкова документация: - ред за приемане, съхранение и отпускане на... ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 46700 поделение.
 • : Кандидатите да притежават средно икономическо или висше икономическо образование, но да имат опит като счетоводители,да са работили с компютърна счетоводна програма.Интервю... ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - СЕРДИКА поделение.
 • : Осъществяване дейността по вътрешния одит в съответствие със Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Международните стандарти за професионална практика... АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Изпълнителна агенция.
 • : Проверява действието на системите за качество по съответните стандарти Контролиране на входящите материали необходими за производството Подготвя необходимата... АДЕКО БЪЛГАРИЯ ЕООД.
 • : Извършване на дейности по информиране на работодателите, приемане на заявки за свободни работни места за включване в субсидирана заетост и обучения; приемане... АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Изпълнителна агенция.