Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

9 ofertas de trabajo de 'Especialistas en políticas de administración' en Bulgaria.

  • : Проверява действието на системите за качество по съответните стандарти Контролиране на входящите материали необходими за производството Подготвя необходимата... АДЕКО БЪЛГАРИЯ ЕООД.
  • : Извършване на дейности по информиране на работодателите, приемане на заявки за свободни работни места за включване в субсидирана заетост и обучения; приемане... АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Изпълнителна агенция.
  • : Проучване на възможности и участие в разработването на проекти, подготовка на документация, свързана със сключване на договори с Управляващите органи на различните... ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ община.
  • : Подпомага дейността на ГД“ЕФМП” в реализирането на схеми и процедури, по които АЗ е КБ, като дава становища, проверява за съответствие с изискванията по конкретната... АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Изпълнителна агенция.
  • : Изучава, анализира, разработва и предлага решения по проблемите на безопасността и организация на движението. Проучва, анализира, прави предложения и отговаря... ОБЩИНА БУРГАС община.
  • : Дейността на длъжността „Главен експерт” в отдел „Финанси и счетоводство” в дирекция “Финансово-счетоводни дейности” в Агенцията по заетостта е в областта... АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Изпълнителна агенция.
  • : „Главен експерт” в отдел „Управление на човешките ресурси” в дирекция “Човешки ресурси и връзки с обществеността” в Агенцията по заетостта . Създаване на условия... АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Изпълнителна агенция.
  • : Реализиране на програми и мерки за заетост и обучение, трудово посредничество, реализация на ОП РЧР и админист. обслужване на граждани - ДБТ Поморие АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Изпълнителна агенция.
  • : Предоставя необходимата информация за Споразумението за партньорство и програмите финансирани от ЕСИФ, разпространява информационни материали, събира, обобщава... ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ община.