Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

99 ofertas de trabajo de 'Especialistas en políticas de administración' en Noruega.

 • : Fræna kommune har 9750 innbyggere og er en kommune i vekst. Kommunen har et godt og variert næringsliv og gode offentlige tjenester. Nærheten til fjell, sjø og grøntområder gir svært gode muligheter for et aktivt og variert friluftsliv.Fræna kommune som organisasjon har en organisasjonsmodell... Fræna kommune.
 • : Sogn barnevern er ein interkommunal barnevernsteneste for kommunane Balestrand, Leikanger, Sogndal og Luster. Vi har vårt hovudkontor i Sogndal. Sogn barnevern har i dag om lag 15 årsverk som arbeidar for å sikre gode tenester til barn/unge og til barnet sitt beste. Busetjing av einslege... Sogndal kommune.
 • : NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.... NAV.
 • : Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig... Statens vegvesen Region øst.
 • : Statistisk sentralbyrå - tall som forteller Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. Vi har rundt 900 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet.SSB... Statistisk sentralbyrå.
 • : Øst politidistrikt ble etablert 1. januar 2016 og består av de tidligere politidistriktene Follo, Romerike og Østfold. Politidistriktet er landets nest største med over 1750 medarbeidere som betjener 700.000 innbyggere i 38 kommuner i Østfold og Akershus. Administrasjonsstedet i Øst politidistrikt... Politiet.
 • : NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.... NAV.
 • : Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte. Forvaltningsenheten sone Sør har 27 årsverk. Bestående av sykepleiere, ergoterapeut, vernepleiere... Bergen kommune.
 • : Fylkesmannen er staten sin representant i fylket og har ansvar for å følgje opp vedtak, mål og retningsliner frå Stortinget og regjeringa. Fylkesmannen er dessutan eit viktig bindeledd mellom kommunal og sentral mynde, med høve til å spele inn viktige saker frå kommunesektoren til... Fylkesmannen i Hordaland.
 • : Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, forskning og helseanalyse, risiko- og metodevurderinger, råd, tjenester, kommunikasjon og infrastruktur... Folkehelseinstituttet.
 • : Lofoten er et fantastisk skue - med sin storslåtte og varierte natur. Vinterstid kan du oppleve naturkreftene i en intens storm med voldsomme bølger. I neste nu er det stille, og nordlyset folder segut over nattehimmelen og skaper ren magi. Sommertid kan du vandre langs sandstrender, nyte... Vestvågøy kommune.
 • : Regjeringen oppnevnte 15. september 2017 et offentlig utvalg som skal utrede regelverk og organisering innenfor IKT-sikkerhet (IKT-sikkerhetsutvalget). Det er ledig ett engasjement som sekretær for utvalget. Engasjementet har varighet til 1. desember 2018. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.... Justis- og beredskapsdepartementet.
 • : Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten kan tilby interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 470 medarbeidere... Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten.
 • : NTNU - kunnskap for en bedre verden Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.  Servicesenter for økonomi er en nyetablert seksjon i Økonomiavdelingen som skal sørge for god kommunikasjonsflyt... NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelig.
 • : Arbeidstilsynet – for eit godt arbeidsliv! Arbeidstilsynet jobber for at alle arbeidstakarar i Noreg skal ha eit trygt og godt arbeidsmiljø. Vi kontrollerer at  arbeidsgjevarane følgjer arbeidsmiljølova, og vi gjev rettleiing til leiarar og tilsette om korleis dei kan bidra til eit godt... Arbeidstilsynet.
 • : FET KOMMUNE- Sammen skaper vi trivsel og utviklingFet kommune ligger sentralt på Romerike ved Glomma med ca. 11.000 innbyggere. Vi er en allsidig landkommune med god forbindelse til Lillestrøm og Oslo.OrdførerkontoretBeskrivelse av stillingVed ordførerkontoret i Fet kommune er det ledig... Fet kommune.
 • : Fylkesmannen er statens representant i fylkene. Vi bidrar til at Stortingets og regjeringens mål og retningslinjer blir fulgt opp i regionen og vi ivaretar innbyggernes rettssikkerhet. Jobbnorge ID: 143159 Det er ledig en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Oslo... Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
 • : Fræna kommune har 9750 innbyggere og er en kommune i vekst. Kommunen har et godt og variert næringsliv og gode offentlige tjenester. Nærheten til fjell, sjø og grøntområder gir svært gode muligheter for et aktivt og variert friluftsliv.Fræna kommune som organisasjon har en organisasjonsmodell... Fræna kommune.
 • : Nord universitet tilbyr utdanninger på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Det tas årlig opp studenter til mer enn 180 studier innenfor både profesjonsutdanning og teoretiske disiplinfag. Nord universitet har rundt 1200 ansatte og 12 000 studenter fordelt på studiestedene Vesterålen, Bodø,... Nord universitet.
 • : VESTFOLD, TELEMARK OG BUSKERUD STATSADVOKATEMBETER Den høyere påtalemyndighet består av Riksadvokatembetet, 10 regionale og et nasjonalt statsadvokatembete og Økokrim. Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter er et av de 10 regionale embetene i den høyere påtalemyndighet... Den høyere påtalemyndighet.
 • : NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.... NAV.
 • : Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte. Bergen Brannvesen er kommunens brann- og redningskorps med ca. 300 ansatte. Brannvesenet består av:... Bergen kommune.
 • : Vil du vere med å utvikle Nordfjord som ein sterk og attraktiv region? Nordfjordrådet har ledig 100% stilling som dagleg leiar frå 1.januar 2018. Nordfjordrådet er eit interkommunalt samarbeid mellom kommunane Vågsøy, Eid, Selje, Hornindal, Stryn og Gloppen. Regionrådet skal vere ein... Nordfjordrådet.
 • : Employment Opportunities, Embassy of the Republic of Korea in Norway   1. Job Description - Research on political and economic issues, foreign policies and etc. - Analyze and report on relevant statements, briefings, and publications - Provide administrative support and other related... Embassy of the Republic of Korea.
 • : Valle kommune ligg i hjarta av Setesdal, kun 2 timars biltur frå kysten. Kommunen har 2 grender, Valle og Rysstad og har flott natur med mange moglegheiter for ulike aktivitetar, og eit rikt kultur og fritidstilbod. Kommunen har om lag 1250 innbyggjarar. Besøk gjerne heimesida vår: http://www.valle.kommune.no/Vår... NAV Valle.
 • : Nesodden kommune ligger vakkert og landlig til med sin lange kyststripe mot Oslofjorden og Bunnefjorden. En attraktiv bokommune med god og rask kommunikasjon til Oslo og Bærum. Her er turterreng både sommer og vinter, mange badestrender, rikt kulturliv og et godt skole- og barnehagetilbud.Vi... Nesodden kommune.
 • : Kongsberg kommune har 27.000 innbyggere og ligger sentralt på Østlandet. Byen er bl.a. kjent for sin teknologiindustri, og Høgskolen i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med et variertstudietilbud. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkete forhold for friluftsliv sommer som vinter.... Kongsberg kommune.
 • : Oppegård er nabokommune til Oslo på østsiden av Oslofjorden, med Kolbotn som kommunesenter. Kommunen har omtrent 27 000 innbyggere, trivelige bomiljøer, varierte kultur- og fritidstilbud og gode buss- og togforbindelser.Oppegård kommune har vedtatt å gå sammen med Ski kommune om å etablere... Oppegård kommune.
 • : Boligbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som eier, forvalter og leier ut Oslos kommunale boliger. Vi har 11 000 boliger og det bor mer enn 25 000 mennesker hos oss. Med ca. en million kvadratmeter er Boligbygg Norges største utleier av boliger. Oslos befolkning vokser raskt, og Boligbygg... Oslo kommune, Boligbygg Oslo KF.
 • : Oslo tingrett er landets største domstol med ca. 110 dommere-/ dommerfullmektiger og 110 saksbehandlere og administrativt ansatte. Vi holder til i fine lokaler i Oslo tinghus. Domstolen ledes av sorenskriver og er inndelt i 8 rettsavdelinger, en strafferettsavdeling og en administrasjonsavdeling.... Oslo tingrett.
 • : Legemiddelverket skal sørge for at alle i Norge får rask tilgang til effektive og sikre legemidler. Vi jobber for at alle skal ha lik tilgang til behandling med legemidler og at legemidler har lavest mulig pris. Vi skal også legge til rette for forskning og innovasjon på legemiddelområdet.... Statens legemiddelverk.
 • : En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å forsvare landet vårt. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og felleskapets interesser. Forsvarets FIF-administrasjon (FFA) er organisert under Forsvarets fellestjenester og har som... Forsvaret.