Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Noruega > Especialistas en políticas de administración

en Español in English auf Deutsch en Français ...

46 ofertas de trabajo de 'Especialistas en políticas de administración' en Noruega.

Konsulent. Ved Ilabekken barnehager og Presthus gård og Vikåsen barnehager er det ledig en fast 80 prosent stilling som merkantil konsulent fra og med 1. januar 2023. 40 prosent av stillingen er ved Ilabekken barnehager og 40 prosent er ved Presthus gård og Vikåsen barnehager. Ilabekken barnehager består...

Va-Ingeniør. Opplysninger om arbeidssted og stilling:   Enhet for kommunalteknikk har ansvar for kommunens tekniske infrastruktur og består av ca. 30 ansatte som jobber innenfor fagområdene natur, idrett, park, vei, vann og avløp - fordelt på en stab av ingeniører og saksbehandlere, samt en drift...

Har du erfaring fra utlendingsforvaltning? . Grense, utlending og internasjonal seksjon har ledig et ettårig vikariat som seniorrådgiver/rådgiver med særlig ansvar for oppgaver knyttet til oppfølging av førstelinjen i utlendingsforvaltningen i politiet. Seksjonen har det nasjonale ansvaret for grense- og- utlendingsfeltet i politiet, samt a...

Landbrukskonsulent 50% fast stilling. Det er ledig 50% stilling som landbrukskonsulent for fast tilsetting. Stillinga er plassert i avdeling for Landbruk og Miljø med mange interessante oppgåver og høy fagleg kompetanse og eit meget godt og trivelig arbeidsmiljø. Vi søkjer: Etter en person som vil bidra med ett løsningsfokusert blikk...

Konsulent. Ved Strindheim skole er det fra 1. januar 2023 ledig en fast 100 prosent stilling som merkantil konsulent. Strindheim skole søker en faglig dyktig merkantil medarbeider som er utviklingsorientert og som trives i spennet mellom tekniske systemer og møter mellom mennesker. Som både har øye for...

Er du vår nye dyktige og engasjerte FDVU-ekspert?. Lørenskog kommune er i stor vekst. Oppdragsmengden øker og eiendom trenger deg som er faglig dyktig og engasjert i stillingen som FDVU rådgiver. Eiendomsavdelingen arbeider hele tiden for ytterligere profesjonalisering og vi er i ferd med å ta i bruk FDVU systemet FAMAC. Vi arbeider med å v...

Konsulent booppfølging og bomiljø. Boligenheten i Bydel Gamle Oslo består av team booppfølging og team boligkontor. Enhetens ansvarsoppgaver er å  saksbehandle boligvirkemidler, booppfølging av beboere i kommunal bolig, bomiljøarbeid i utvalgte kommunale gårder og forvalte innleide boliger. Team booppfølging består av 7 boop...

Direktør Strategi og Bærekraft. Vil du være med å styrke virksomhetsstyringen i Bane NOR? Bane NOR er med på å ta Norge inn i en mer bærekraftig fremtid ved å få flere til å ta mer tog. Våre ansatte bygger, drifter og fornyer jernbanen slik at de reisende får en effektiv og trygg reise. Konsernstab for Virksomhetsstyring i Bane NO...

Landbruksforvalter, 100 % fast stilling. Vi har nå ledig stilling som landbruksforvalter i virksomhet Miljø og landbruk i Fredrikstad kommune. Virksomheten har i dag 15 ansatte og er delt inn i 2 faggrupper: forurensning/miljø og landbruk/natur. Vårt viktigste oppdrag er å ta vare på miljøet, landbruket og naturgrunnlaget vårt. På den ...

Konsulent. Etat for barn og familie har overordnet faglig og administrativt ansvar for Barne- og familietjenesten som blant annet omfatter helsestasjons- og skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom, Barne- og familiehjelpen, Ergo- og fysioterapitjenesten for barn og unge og Ung Arena. Etaten har videre...

Spesialkonsulent - veidrift. Bymiljøetaten har ansvar for et bredt og variert spekter av oppgaver som gjør at Bergen lever hver dag – og om 100 år. For å få dette til må vi sørge for å drifte veier, parker, byrom, friområder og kommunal skog. Vi leder arbeidet med nullutslipp og fornybare drivstoffer for å reduserekli...

Konsulent. Etat for barn og familie har overordnet faglig og administrativt ansvar for Barne- og familietjenesten som blant annet omfatter helsestasjons- og skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom, Barne- og familiehjelpen, Ergo- og fysioterapitjenesten for barn og unge og Ung Arena. Etaten har videre...

Innkjøpskonsulent. Innkjøpsavdelingen har en koordinerende rolle knyttet til innmelding av anskaffelser til Sykehusinnkjøp HF samt til mottak, implementering og oppfølging av avtaler. En veldig sentral oppgave ved implementering av avtaler er å legge til rette for at brukere av avtaler effektivt skal kunne bes...

Byantikvar. I mars 2023 går dagens Byantikvars andre åremål ut. Vi søker nå hennes etterfølger.   Byantikvaren arbeider for å bevare kulturminner gjennom bruk. Oslos lange og mangfoldige historie skal gjenspeiles gjennom bevarte bygninger, anlegg, bygningsmiljøer, kulturlandskap og arkeologiske kulturmin...

Ingeniør innen geodata. Nøkkelinformasjon Vi er på jakt etter deg som har faglig kompetanse innen geomatikk eller naturgeografi og som ønsker å jobbe i et sterkt fagmiljø. Du vil være del av et stort fagmiljø innen geomatikk og ressursforvaltning. Du vil jobbe med kart og databaser som er sentralt for arealplanlegging, klimat...

To prosjektarkitekter. Avdeling for byggeprosjekter består av syv enheter samt stab. Avdelingen veileder brukere, behandler byggesøknader og klagesaker. Vi driver med kontinuerlig forbedring av måten vi arbeider på, for å kunne levere best mulig service til våre kunder. Vil du arbeide med utfordrende oppgaver i et ...

Førstekonsulent/seniorkonsulent tilknyttet Forvaltningsenhet for befolkningsundersøkelser. Om stillingen Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for samfunnsmedisin, er det ledig 100 % fast stilling som førstekonsulent/seniorkonsulent for snarlig tiltredelse. Stillingen er tilknyttet Forvaltningsenhet for befolkningsundersøkelser. Forvaltningsenheten for befolkningsundersøkelser e...

Vikariat Personalkonsulent. Enhet for aktivitet mestring ble dannet i 2018, og er en enhet under Etat for hjemmebaserte tjenester. Enheten har som hovedmål å hindre isolasjon, øke aktivitets og mestringsnivå, samt fokusere på det friske i mennesket. Enheten organiserer følgende underavdelinger: Responssenteret, Kommu...

Samfunnsøkonom/samfunnsviter. Om stillingen Vi søker en engasjert medarbeider til fast stilling som førstekonsulent/rådgiver i Tiltaks- og budsjettseksjonen i Arbeidsmarkedsavdelingen. Vi kan tilby interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø. Som medarbeidere i departementet skal vi være faglig enga...

Menighetskonsulent. Vi har nå ledig et vikariat i 50% som menighetskonsulent i Nordstrand menighet. Menighetskonsulenten har, sammen med daglig leder, det administrative ansvaret for soknets virksomhet. Stillingen fungerer også som en førstelinjetjeneste med fokus på service og tilgjengelighet, og er ansiktet uta...

Vi søkjer juridisk rådgivar/seniorrådgivar til juridisk og internasjonal avdeling. Juridisk og internasjonal avdeling (JIS) har ansvaret for å koordinere juridiske og internasjonale saker på tvers av fagområda i Patentstyret. Dette er til dømes saker på overordna, prinsipielt nivå og avklaringar med departementa. Avdelinga skal hjelpe Patentstyret, departementa og andre statl...

Servicemedarbeider (vikariat), Kommunetorget. Bli med på laget vårt! Vil du jobbe for å gi god service til innbyggere, besøkende og kolleger i Moss kommune? Vi har ledig midlertidig stilling som servicemedarbeider (konsulent) ved Kommunetorget. Stillingen er ledig i ett år fra 1. oktober. Hos oss får du en allsidig arbeidshverdag med va...

Rådgiver/seniorrådgiver - anskaffelser. Innkjøp konsern er kommunens fagavdeling for offentlige anskaffelser, med et variert og spennende spekter av oppgaver. Vi bidrar til at regelverk, økonomi og samfunnshensyn blir ivaretatt i kommunens anskaffelser ved å inngå og forvalte felles rammeavtaler, gi råd og bistand til kommunens enhe...

Rådgiver sirkulære anskaffelser - spennende 2-årig prosjektstilling. Innkjøp konsern er kommunens fagavdeling for offentlige anskaffelser, med et variert og spennende spekter av oppgaver. Vi bidrar til at regelverk, økonomi og samfunnshensyn blir ivaretatt i kommunens anskaffelser. Vi inngår og forvalter felles rammeavtaler, gir råd og bistand til kommunens enh...

Er du flink med kunder og har stor interesse for personvern?. Er du vår nye Customer Success Manager innenfor personvern? Som Customer Success Manager vil du bistå store offentlige og private selskaper med å forenkle og effektivisere måten man jobber med personvern. Du vil få en unik mulighet til å utvikle deg og bli en spesialist på faget. Hos oss få...

Er du vår nye registrar og prosjektmedarbeider?. Vår samlingskurator og registrar skal ut i foreldrepermisjon fra midten av september, vi søker derfor etter en medarbeider som kan ivareta noen av oppgavene som tilligger denne stillingen samt prosjektarbeid i forbindelse med avhendingsprosjekt/ foredling av Oslo kommunes kunstsamling. Stillingen e...

Rådgiver plan, utvikling og folkehelse. Vi søker deg som er samfunnsengasjert, opptatt av bærekraftig samfunnsutvikling og ønsker å gjøre Vegårshei til et attraktivt sted å bo og leve i årene som kommer. Du vil være; -       tett på der det skjer -       en del av et arbeidsmiljø med høy aktivitet og stort engasjement -  ...

Assisterande fylkeslege – kommunehelse og -omsorg. Om stillinga Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga hjå Statsforvaltaren i Vestland har to ledige stillingar som assisterande fylkeslege. Avdelinga har tre seksjonar og kontorstader i Leikanger og Bergen. Stillingane er knytt til seksjon kommunehelse og -omsorg, og det er ei stilling på kontorstad Leikanger, og ...

Sikkerhetsrådgiver i Norges største brann- og redningsvesen. Brann- og redningsetaten søker nå etter en sikkerhetsrådgiver som skal ha ansvar for det operative HMS og sikkerhets arbeidet i beredskapsavdelingen. Stillingens ansvarsområde er fokusert mot ansattes sikkerhet og du må ønske å etterleve vår visjon om å være i tjeneste for å redde liv.  Sti...

Rådgiver/spesialrådgiver Fjordsatsing. Viken fylkeskommune søker koordinator til Oslofjordsatsingen! Avdeling for miljø har ansvar for biologisk mangfold, vilt- og fiskeforvaltning, masseforvaltning og vannforvaltning. Avdelingen ligger i Rådsområde plan, klima og miljø. Vi har ledig en stilling med varighet ut 2023.  Os...

Sosialkonsulent. Bydel Stovner er en bydel hvor befolkningen har et stort etnisk mangfold. Sosialtjenesten i Nav er siste sikkerhetsnett. Vi skal sørge for inntektssikring og bidra til å bedre levekår og forebygge utenforskap. Nav Stovner har i overkant 120 ansatte hvorav mer enn 60 er knyttet til de kommunale tj...

Medarbeidar i dokumentsenteret. Stad kommune har ledig 100% fast stilling som medarbeidar i dokumentsenteret frå 01.09.2022 eller så snart som mogleg. Stillinga er organisert i stabseining for personal og kommunikasjon. Personal og kommunikasjon skal legge til rette for gode organisasjons- og personalprosessar, god dokumentforvaltning o...

Más resultados: 1 · >>