Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Noruega > Especialistas en políticas de administración

en Español in English auf Deutsch en Français ...

73 ofertas de trabajo de 'Especialistas en políticas de administración' en Noruega.

 • Prosjektleiar 18/1391. Klepp kommune ligg midt på Jæren, 25 km sør for Stavanger. Landskap og natur er prega av jordbrukslandskap, mildt kystklima og lange flotte sandstrender. Tinghaug er høgste staden i og ligg 102 m.o.h. Jordbruk, industri, privat og offentleg tenesteyting er hovudnæringar i kommunen som... Klepp kommune.
 • Spesialkonsulent e-handel / innkjøp - fylkesadministrasjonen. Akershus fylkeskommune har ansvaret for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektivtransport, tannhelsetjeneste og kulturminnevern. Fylkeskommunen står sentralt i arbeidet med den regionale utviklingen og planleggingen i fylket i samarbeid med andre offentlige og private... Akershus fylkeskommune.
 • Seniorkonsulent. Jobbnorge ID: 154530 Ved Det medisinske fakultet, Institutt for globale helse og samfunnsmedisin, Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring (TVEPS), er det ledig ei fast stilling som seniorkonsulent (100 %).   Om instituttet/senteret   Institutt for global helse og samfunnsmedisin... Universitetet i Bergen.
 • Ekspedisjonsmedarbeider 18/1828 - Flyktningetjenesten. Flyktningtjenesten i Klepp har for tiden 9 ansatte og har ansvar for tjenester som er knyttet til bosetting, introduksjonsprogram og integrering. Klepp kommune har økt har fokus på tjenester som sikrer rask og god overgang til arbeid, utdanning og ordinært samfunnsliv. Vår ekspedisjonsmedarbeider... NAV Klepp.
 • Førstekonsulent. Jobbnorge ID: 154527 Ved Det medisinske fakultet, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring (TVEPS), er det ledig ei fast stilling som førstekonsulent (100 %).     Om instituttet/senteret   Institutt for global helse og samfunnsmedisin... Universitetet i Bergen.
 • Det er ledig to vikariater som seniorkonsulent/juridisk saksbehandler i avsnitt forvaltning sør - Felles enhet for utlending og forvaltning. Øst politidistrikt er landets nest største med cirka 1800 medarbeidere som betjener 700.000 innbyggere i 38 kommuner i Østfold og Akershus. Administrasjonsstedet i Øst politidistrikt ligger i Ski.Særtrekk ved politidistriktet er at vi har landets tre største grenseoverganger; Oslo lufthavn,... Politiet, Øst pd.
 • Veileder - NAV Flekkefjord. NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver... NAV.
 • Konsulent i avdeling Tilvekst og kunnskapsorganisering, seksjon Magasin og materialhåndtering - Nasjonalbiblioteket. Nasjonalbiblioteket er hukommelsen vår som nasjon, og fungerer som multimedialt kunnskapssenter. For å nå målet vårt om å bli et av de mest spennende og moderne nasjonalbibliotek i Europa, setter vi fokus på faglig utvikling og nettbasert kunnskaps- og kulturformidling gjennom det digitale... Nasjonalbiblioteket.
 • Prosjektleder IKT, toårig engasjement. Forbrukerrådet er en uavhengig interesseorganisasjon som bistår forbrukerne og påvirker myndigheter og næringsliv i en forbrukervennlig retning. Vi har kontor i Oslo, Skien, Stavanger, Tromsø og på Svalbard. Til sammen er vi ca. 140 medarbeidere. Vår visjon er: Vi gir forbrukerne makt... Forbrukerrådet.
 • Spesialkonsulent Klima- og energifondet - Administrasjonsavdelingen. Klimaetaten ble opprettet 1. juli 2016. Etaten skal være enpådriver i kommunen for å nå byens ambisiøse mål om å redusereklimagassutslippene i Oslo med 36 % innen 2020 og 95 prosent innen 2030,sammenlignet med 1990-nivå, og bidra til en klimarobust by. Etaten har ansvarfor oppfølging... Klimaetaten.
 • Rådgiver - Utdanningsavdelingen - Fylkesrådmannen. Aust-Agder fylkeskommune er en stor arbeidsgiver med 1.200 dyktige medarbeidere. Fylkeskommunen er et regionalt, folkevalgt organ med en rekke oppgaver innen regional utvikling, videregående opplæring, næringsutvikling, samferdsel, kultur, tannhelse og folkehelse. Les mer her Ved fylkesrådmannens... Aust-Agder fylkeskommune.
 • Rådgiver/seniorrådgiver. Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Fylkesmannen er også et viktig bindeledd mellom kommunale og sentrale myndigheter,... Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.
 • Spesialrådgiver Sahel. Caritas Norge arbeider med utviklings-, nødhjelps- og fredsprogram internasjonalt, samt med integreringsarbeid og sosiale tiltak i Norge. Vi er del av det internasjonale Caritas-nettverket som har 165 medlemsorganisasjoner og etablerte organisasjonsstrukturer i 200 land og territorier. Caritas... Caritas Norge.
 • Prosjektstilling som rådgiver/seniorrådgiver. Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst,... Nord universitet.
 • 3 faglige stillinger innen teknisk infrastruktur og løyver - Oslo kommune, Bymiljøetaten. Bymiljøetaten er en etat med cirka 700 medarbeidere som har ansvaret for forvaltning og utvikling av kommunale byrom i Oslo. Bymiljøetaten skal sørge for smarte miljøløsninger og bidra til god livskvalitet ved å utvikle og forvalte byrom som veier, torg, parker, og idrettsanlegg, samt... Oslo kommune, Bymiljøetaten.
 • Har du erfaring med tunusplanlegging?. Personalhuset Staffing Group er et av Nordens største og ledende rekrutterings- og bemanningsselskaper. Vi tilbyr tjenester innen rekruttering, personalutleie og omstilling. Personalhuset Staffing Group har 40 kontorer, og uansett hvor du møter oss, vil den samme høye kvalitet og entusiasme... Personalhuset Staffing Group AS, Bergen.
 • Har du lyst til å jobbe med inntekts- og levekårsstatistikk? - Statistisk sentralbyrå. Statistisk sentralbyrå - tall som forteller Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. Vi har rundt 850 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet.SSB... Statistisk sentralbyrå.
 • Forskningskoordinator for BARNKUNNE. Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.   Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap,... Høgskulen på Vestlandet.
 • Rådgiver - Team administrasjon og forvaltning, rådmannens stab. Ålesund er den største byen mellom Bergen og Trondheim, og regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen har knappe 47.000 innbyggere, et variert næringsliv, godt utbygd skoletilbud og kulturliv. Byen viser seg i nasjonal sammenheng frem med sin helt unike jugendstilarkitektur. Ålesund og området... Ålesund kommune.
 • Seniorkonsulent (forskingskoordinator) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Jobbnorge ID: 153599 Ved Det medisinske fakultet, Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS), Senter for internasjonal helse (SIH), er det ledig ei fast 100 % stilling som seniorkonsulent (forskingskoordinator). Stillinga er prosjektfinansiert og knytt til forskingsprosjekt ved IGS... Universitetet i Bergen.
 • Rådgiver. Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3500 ansatte. Vil du være med å utvikle Rogaland sammen med flinke og engasjerte kollegaer? Sammen utvikler vi ett godt Rogaland! Det er ledig stilling som rådgiver i opplæringsavdelingen i seksjon for opplæring... Rogaland Fylkeskommune.
 • Teamleder for team Administrasjon og kultur, og systemansvar ved Fredrikstad byarkiv. Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et... Fredrikstad kommune.
 • Fagressurs arbeid og inkludering - Gamle Oslo. NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver... NAV.
 • Planlegger/ utreder av byrom og grønnstruktur - Oslo kommune, Bymiljøetaten. Bymiljøetaten er en etat med cirka 700 medarbeidere som har ansvaret for forvaltning og utvikling av kommunale byrom i Oslo. Bymiljøetaten skal sørge for smarte miljøløsninger og bidra til god livskvalitet ved å utvikle og forvalte byrom som veier, torg, parker, og idrettsanlegg, samt... Oslo kommune, Bymiljøetaten.
 • Formannskapssekretær / informasjonskonsulent 2018/1135. Brenn du for god kommunikasjon, og meiner det er eit viktig verktøy for at ei verksemd skal nå måla sine? Har du kontroll på digitale flater og trua på at god service er viktig? Er du samfunnsorientert og ynskjer å ta i bruk og vidareutvikle demokratiske verktøy for å nå innbyggjarane? ... Hareid kommune.
 • Spesialkonsulent/friluftskoordinator - Bymiljøetaten. Bymiljøetaten er en etat med cirka 700 medarbeidere som har ansvaret for forvaltning og utvikling av kommunale byrom i Oslo. Bymiljøetaten skal sørge for smarte miljøløsninger og bidra til god livskvalitet ved å utvikle og forvalte byrom som veier, torg, parker, og idrettsanlegg, samt... Oslo kommune, Bymiljøetaten.
 • Konsulent vedtakskontoret. Tynset kommune er et regionsenter i vekst. Kommunen preges av gode oppvekstsvilkår, et rikt kulturliv, et omfattende idrettstilbud, et ekspanderende næringsliv og gode jobbmuligheter. Kommunen har full barnehagedekning og bra boligtilgang. Kommunen jobber etter verdiene Trygghet, Inkludering,... Tynset kommune.
 • Brukertorget - Saksbehandler i psykisk helse og rus. Asker kommune er en av landets største kommuner. Kommunen har ca. 60 000 innbyggere, og ca. 4 000 ansatte. Vår visjon: Asker - mulighetenes kommune, skal sammen med verdiene åpenhet, troverdighet og gjensidig respekt, ligge til grunn for kommunens ledelse, administrasjon og drift. Asker... Asker kommune.
 • To rådgivere/ seniorrådgivere med vekt på søknadsstøtte. Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst,... Nord universitet.
 • Næringsrådgiver. Vil du jobbe i vekstkommunen Ås? Ås kommune er i sterk vekst. Etablering av Follobanen og nytt større universitet er bakgrunnen for at Ås sentrum er pekt ut som 1 av 6 regionale byer i Akershus. Universitetet, nærhet til hovedstaden, gode kommunikasjoner og gode forutsetninger for næringsutvikling... Ås kommune.
 • Førstekonsulenter (443110-2018-04) - NAV Arbeid og ytelser Karmøy - NAV. NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver... NAV.
 • Koordinator for digitalisering i Sunnfjord kommune (saksnr. 18/1645). Vil du vere med å utvikle Sunnfjord? Vi har oppretta ei ny fast 100 % stilling som koordinator for digitalisering i Sunnfjord kommune.Om oss:Kommunane Gaular, Naustdal, Jølster og Førde har gjort vedtak om å slå seg saman til Sunnfjord kommune med verknad frå 01.01.2020. Sunnfjord kommune... Førde kommune.
Más resultados: 1 · > · >>