Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Noruega > Especialistas en políticas de administración

en Español in English auf Deutsch en Français ...

6 ofertas de trabajo de 'Especialistas en políticas de administración' en Noruega.

  • Forsker - klimagassregnskap for LULUCF-sektoren. NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. NIBIO har hovedkontor i Ås i Akershus, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO...
  • Prosjektleiar 18/1391. Klepp kommune ligg midt på Jæren, 25 km sør for Stavanger. Landskap og natur er prega av jordbrukslandskap, mildt kystklima og lange flotte sandstrender. Tinghaug er høgste staden i og ligg 102 m.o.h. Jordbruk, industri, privat og offentleg tenesteyting er hovudnæringar i kommunen som... Klepp kommune.
  • Seniorkonsulent. Jobbnorge ID: 154530 Ved Det medisinske fakultet, Institutt for globale helse og samfunnsmedisin, Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring (TVEPS), er det ledig ei fast stilling som seniorkonsulent (100 %).   Om instituttet/senteret   Institutt for global helse og samfunnsmedisin... Universitetet i Bergen.
  • Spesialkonsulent e-handel / innkjøp - fylkesadministrasjonen. Akershus fylkeskommune har ansvaret for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektivtransport, tannhelsetjeneste og kulturminnevern. Fylkeskommunen står sentralt i arbeidet med den regionale utviklingen og planleggingen i fylket i samarbeid med andre offentlige og private... Akershus fylkeskommune.
  • Førstekonsulent. Jobbnorge ID: 154527 Ved Det medisinske fakultet, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring (TVEPS), er det ledig ei fast stilling som førstekonsulent (100 %).     Om instituttet/senteret   Institutt for global helse og samfunnsmedisin... Universitetet i Bergen.
  • Ekspedisjonsmedarbeider 18/1828 - Flyktningetjenesten. Flyktningtjenesten i Klepp har for tiden 9 ansatte og har ansvar for tjenester som er knyttet til bosetting, introduksjonsprogram og integrering. Klepp kommune har økt har fokus på tjenester som sikrer rask og god overgang til arbeid, utdanning og ordinært samfunnsliv. Vår ekspedisjonsmedarbeider... NAV Klepp.