Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Polonia > Especialistas en políticas de administración

en Español in English auf Deutsch en Français ...

12 ofertas de trabajo de 'Especialistas en políticas de administración' en Polonia.

 • Specjalista ds. administracyjno-organizacyjnych. Zakres obowiązków: Do podstawowych obowiązków na stanowisku specjalisty ds. administracyjno organizacyjnych należy m.in. a) obsługa posiedzeń Zgromadzenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej; b) prowadzenie kancelarii Biura, w tym m.in.: - przyjmowanie korespondencji; - prowadzenie elektronicznej... Związek Gmin Regionu Płockiego.
 • Audytor-Menedżer. Zakres obowiązków: Prowadzenie audydtów modeli finansoych, w tym modeli wyceny, w różnych obszarach beznesowych; w ramach powyżej wspomnianych audytów, identyfikowanie problemów i niespójności-dostarczanie praktycznych, innowacyjnych i wartościowych rozwiązań zidentyfikowanych...
 • stanowisko pracy ds. środków trwałych w Referacie Administracyjno-Technicznymw Wydziale Administracyjno-Technicznym. Zakres obowiązków: Ogólna charakterystyka: osoba zatrudniona na wskazanym stanowisku zajmować się będzie całokształtem spraw związanych z ewidencją środków trwałych. Ważniejsze zadania: Do ważniejszych czynności na zajmowanym stanowisku należeć będzie: 1. prowadzenie całokształtu... Urząd Miejski w Słupsku.
 • KK/ Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej. Zakres obowiązków: 1) przygotowywanie projektu dochodów i wydatków do budżetu gminy oraz informacji o stanie mienia komunalnego; 2) przygotowywanie sprawozdania oraz informacji z wykonania budżetu; 3) wykonywanie prawa pierwokupu w przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej uprzednio... Urząd Miejski w Mieroszowie.
 • (ref. za zatr. os. do 30 r.ż.) pracownik biurowy/ asystent ds wydawniczych. Zakres obowiązków: (dla osób do 30rż) prowadzenie dokumentacji, ewidencja produktów, kontakt z klientami, obsługa www, planowanie spotkań, porządkowanie dokumentacji; prezentowanie produktów wydawniczych na targach, wystawach; wykonywanie prac administracyjno - biurowych i inne (branża:...
 • KK/ Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej. Zakres obowiązków: 1) przygotowywanie projektu dochodów i wydatków do budżetu gminy oraz informacji o stanie mienia komunalnego; 2) przygotowywanie sprawozdania oraz informacji z wykonania budżetu; 3) wykonywanie prawa pierwokupu w przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej uprzednio... Urząd Miejski w Mieroszowie.
 • Asystent do spraw wdrażania LSR. Zakres obowiązków: - Aktywny udział w pracach związanych z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju - Doradztwo w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy na realizację operacji, wniosku o płatność oraz udzielanie innych powiązanych poradnictw - Nadzór i zarządzanie materiałami... Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Szlak Tatarski".
 • Specjalista do spraw stosunków międzynarodowych. Zakres obowiązków: Pomoc w nawiązywaniu kontaktów z przedsiębiorcami z Iraku oraz w organizacji misji gospodarczych irackich przedsiębiorców do Polski Wymagania: - wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) - konieczne - umiejętności: Znajomość rynku libijskiego - konieczne - języki...
 • Animator. Zakres obowiązków: Animowanie cudzoziemców przyjeżdżających do kraju, podejmowanie działań aktywizacyjnych w obszarze społecznym oraz zawodowym, pomoc w zabezp.pobytu oraz odnalezieniu się na otwartym rynku pracy, animowanie działań kulturalnych mających na celu poznanie naszych... Związek Organizacji Pomocowych.
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. utrzymania dróg. Zakres obowiązków: w zakresie utrzymania dróg: przeprowadzanie przeglądów okresowych i specjalnych dróg, ulic, placów, parkingów w zakresie oceny stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników, określanie potrzeb i opracowywanie planów kwartalnych, rocznych, remontów bieżących... Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku.
 • inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym (nr 2568). Zakres obowiązków: Główne obowiązki: - przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, - weryfikowanie, bądź sporządzanie umów zawieranych w zakresie udzielonych zamówień, - prowadzenie spraw związanych z opracowaniem i kompletowaniem... Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.
 • Asystent ds. zamówień publicznych. Zakres obowiązków: - Weryfikacja dokumentacji sprzedażowej i jej zgodności z SIWZ pod względem formalnym oraz merytorycznym. Wsparcie handlowców w ich codziennej pracy - zdobywanie i przekazywanie im potrzebnych informacji. Posprzedażowa obsługa klienta telefoniczna i e-mailowa, tworzenie... PRO SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.