Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

19 ofertas de trabajo de 'Especialistas en políticas de administración' en Polonia.

 • : Zakres obowiązków: Odpowiedzialność za bezpieczeństwo, utrzymanie czystości, stan techniczny, ciągłość obsługi i właściwą eksploatację zasobów mieszkaniowych; planowanie, nadzór i koordynowanie realizacji zadań przez firmy zewnętrzne oraz podległe służby techniczne i eksploatacyjne;... SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POŁUDNIE".
 • : Zakres obowiązków: Celem wykonywanej pracy jest zbywanie nieruchomości gminnych na rzecz wnioskodawców w trybie bezprzetargowym, zbywanie nieruchomości gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste na cele usługowe , na rzecz użytkowników wieczystych, ropzatrywanie wniosków dotyczących... Urząd Miasta Kołobrzeg.
 • : Zakres obowiązków: Celem wykonywanej pracy jest zbywanie nieruchomości gminnych na rzecz wnioskodawców w trybie bezprzetargowym, zbywanie nieruchomości gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste na cele usługowe , na rzecz użytkowników wieczystych, ropzatrywanie wniosków dotyczących... Urząd Miasta Kołobrzeg.
 • : Zakres obowiązków: Koordynowanie i zapewnienie komunikacji między zespołami projektowymi a zewnętrznymi dostawcami materiałów do działalności niekomercyjnej. Generowanie lokalnych inicjatyw zwiększających produktywność. Realizacja projektów wydajnościowych (w szczególności...
 • : Zakres obowiązków: I. Wymagania : 1) niezbędne: a)wykształcenie wyższe b)obywatelstwo polskie c)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych d)brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub... Urząd Miasta Racibórz.
 • : Zakres obowiązków: wykonywanie kosztorysów inwestorskich, opracowywanie specyfikacji technicznych, udział w odbiorze robót budowlanych i przeglądów pogwarancyjnych, udział w przeglądach technicznych budynków i budowli, prowadzenie teczek obiektów budowlanych, rozliczanie pracy konserwatorów,... 2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY.
 • : Zakres obowiązków: Prowadzenie dokumentacji systemu zarządzania zgodnie z ISO 9001, ISO 17025, aktualizacja procedur ISO 9001 do nowego podejścia procesowego, przeprowadzanie wzorcowania aparatury kontrolno-pomiarowej, przeporwadzanie wyliczeń wzorcowania oraz wystawianie swiadectw wzorcowania,...
 • : Zakres obowiązków: praca przy projektach neuromarketingowych Wymagania: - wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) - pożądane - umiejętności: prawo jazdy kat. B - pożądane - pozostałe: mile widziane doświadczenie i jęz. angielski Sposób aplikowania: - bezpośrednio do pracodawcy... ASM Centrum Badań i Analiz Rynku sp.zoo Kutno.
 • : Zakres obowiązków: prowadzenie dokumentacji dot. działań ,dokumentacji planistycznej,prowadzenie rejestru udziałów komisji Wymagania: - wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) - konieczne - inne zawody: Pozostali specjaliści do spraw administracji i rozwoju, staż: 1 lat - konieczne...
 • : Zakres obowiązków: Realizowanie zadań w zakresie zamówień, w tym zamówień publicznych. Wymagania: - wykształcenie: średnie ogólnokształcące - konieczne - umiejętności: znajomość pakietu MS Office - konieczne - pozostałe: praktyczna znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,... Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach.
 • : Zakres obowiązków: – PRZEPROWADZANIE POSTĘPOWAŃ W RAMACH USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, – KOMPLEKSOWA OBSŁUGA ZAMAWIAJĄCEGO POD WZGLĘDEM FORMALNYM I PRAWNYM (W POROZUMIENIU Z KANCELARIĄ PRAWNĄ ZAMAWIAJĄCEGO) W ZAKRESIE WYMAGANYM PRZEZ USTAWĘ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.... PODKARPACKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ CARPATIA.
 • : Zakres obowiązków: 1. Nadzorowanie podwładnych pod względem jakości i terminowości wykonywanej przez nich pracy. 2. Organizowanie działalności zaopatrzeniowej w szpitalu. 3. Współpraca z poszczególnymi komórkami działalności postawowej i pomocniczej w zakresie zamównień publicznych.... Zespół Opieki Zdrowotnej Brodnica.
 • : Zakres obowiązków: j.w Wymagania: - wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe - konieczne - języki obce: angielski - w mowie: podstawowy, w piśmie: podstawowy - konieczne - inne zawody: Specjalista do spraw organizacji i rozwoju sprzedaży, staż: 1 lat - konieczne - pozostałe: Wymagania:... GLARE MARKETING SP.Z O.O.
 • : Zakres obowiązków: prowadzenie całości spraw związanych z rejestracją i wyrejestrowaniem pojazdów wprowadzanie danych do rejestru i Cenralnej Ewidencji Pojazdów udzielanie informacji uprawnionym organom w zakresie określonym przepisami Wymagania: - wykształcenie: średnie ogólnokształcące... Starostwo Powiatowe w Cieszynie.
 • : Zakres obowiązków: pozyskiwanie klientów na terenie całej Polski, przygotowanie ofert, negocjowanie cen, rozmowy z klientami, badanie, analiza rynku transportowego i turystycznego, wykonywanie prac biurowych, tłumaczenie dokumentow, gotowośc do odbywania zagranicznych podrózy służbowych...
 • : Zakres obowiązków: Kontrola wizualna wyrobów, kontrola paraemtrów jakościowych wyrobów, pakowanie wyrobów zgodnie z instrukcją, dokumentowanie zapisów Wymagania: - wykształcenie: zasadnicze zawodowe - konieczne - umiejętności: rysunek techniczny - konieczne; obsługa komputera -... Federal - Mogul Bimet S.A.
 • : Zakres obowiązków: - Prowadzenie całości spraw związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, wyliczanie nagród jubileuszowych, dodatku za staż pracy, rozliczanie urlopów. - Wynagrodzenie: 3600-4200 zł/brutto. Praca na umowę o pracę na początek na okres próbny do... ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH.
 • : Zakres obowiązków: Główne obowiązki: - rozpatrywanie wniosków dotyczących stwierdzenia czy nieruchomości rolne zostały przejęte na własność Państwa z naruszeniem prawa, wznowienie postępowania w sprawach zakończonych decyzją ostateczną, stwierdzenie nieważności decyzji o... Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.
 • : Zakres obowiązków: Realizowanie zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem braku zgodności, w tym: opracowywanie regulaminu funkcjonowania komórki ds. zgodności, identyfikacja ryzyka, monitorowanie na bieżąco zmian w zewnętrznych przepisach prawa, ocena ryzyka braku zgodności poprzez... Bank Spółdzielczy w Szczekocinach.