Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Polonia > Especialistas en políticas de administración

en Español in English auf Deutsch en Français ...

4 ofertas de trabajo de 'Especialistas en políticas de administración' en Polonia.

  • inspektor wojewódzki w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości (nr 5902). Zakres obowiązków: Główne obowiązki: - prowadzenie spraw związanych z budżetem Wojewody, rozpatrywanie wniosków starostów na realizację wydatków budżetowych, opracowanie materiałów do projektu budżetu Wojewody oraz dokonywanie zmian w planie wydatków, określonych w ustawie...
  • Referent ds. obsługi Rady Gminy. Zakres obowiązków: Obsługa administracyjna Rady Gminy, obsługa organizacyjna sołectw, naliczanie i rozliczanie funduszu sołeckiego, koordynowanie działalności organizacji pozarządowych, utrzymanie sal wiejskich, sprawozdawczość, okresowo organizacja wyborów w sołectwach, organizacja...
  • Inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (nr 5050). Zakres obowiązków: Główne obowiązki: - prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji w sprawach: przedłużania wiz, udzielania zezwoleń: na pobyt czasowy, stały, rezydenta długoterminowego UE, wydania kart pobytu, polskiego dokumentu podróży, polskiego...
  • Inspektor wojewódzki w Wydziale Koordynacji Świadczeń (nr 5122). Zakres obowiązków: Główne obowiązki: - przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o świadczenia rodzinne oraz oświadczenia wychowawcze w celu ustalenia czy zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - współpraca z instytucjami łącznikowymi i instytucjami właściwymi...