Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,420 ofertas de trabajo encontradas en Estonia:

Página: 54

Ver las ofertas de trabajo en Estonia agrupadas por profesión:

 

 • . Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados: Korrektsus ja kohusetundlikkus, positiivne suhtumine töötamisse, hea pingetaluvus, sobivus meeskonnatööks, Kaupluses asuvas köögis toitude valmistamine, komponentide tellimine ja ettevalmistamine järgmiseks päevaks,realiseerimisaegade jälgmine, partiide koguseline arvestus, käitlemisnõuetest... RRLektus Aktsiaselts.
 • . Vendedores: Väga hea suhtlemisoskus. Stressitaluvus. Eesti, vene ja inglise keele oskus suhtlustasandil. Töökogemus klienditeeninduses, Klientide aktiivne ja meeldiv teenindamine. Jookide valmistamine. Toidu serveerimine. Klientidega arveldamine. Laudade koristamine ja katmine., Meie pakume tööd erinevates... HORECA EDU OÜ.
 • . Técnicos y profesionales de nivel medio: Kui oled avatud, julge ja positiivse ellusuhtumisega, siis on see ametikoht just Sulle, F2F ehk otsemüük on müügisuund, kus müügiinimene pöördub kliendi poole, et suhelda silmast silma. Otsemüügimeeskonna ülesandeks on leida sobilik lahendus uuele kliendile ning nõustada olemasolevaid.... AS TV Play Baltics.
 • . Conductores de camiones pesados: Peab tundma Tallinna linna ning Harjumaa teid , Kaupade laialivedu algusega Tallinnast tagaluuktõstukiga furgoonautoga; sõidud Eesti piires, vahel harva Eestist väljas. , Pidevat ja motiveerivat tööd, võimalus areneda ettevõttes rahvusvaheliseks autojuhiks või teiste ülesannete teostajaks. OÜ CAPTUS.
 • . Cuidadores de niños y auxiliares de maestros: Soov töötada meeskonnas, distsiplineeritus; lastesõbralikkus, stressitaluvus, ausus ja töökus, Elada perevanemana koos lastega 7 päeva järjest. Planeerida ja teha ühiselt igapäevatoiminguid (söögi valmistamine, tubade koristamine, vaba aja veetmine jne). Hoolitseda laste eest, toetada... Laste Hoolekande Asutus Lootus.
 • . Personal de apoyo administrativo: Hea suhtlemisoskus, kohusetundlikkus, Külastajate broneeringute tegemine; arvete koostamine Noom programmis; klientidega suhtlemine; klientide e-postile vastamine; hosteli ja külaliskorterite korrashoiu tagamine, üldruumide ja tubade koristamine; hommikusöögi valmistamine; klientide abistamine.,... osaühing Enera.
 • . Profesionales científicos e intelectuales: Ootame Sind kandideerima, kui Sul on kõrgharidus rahanduse või majanduse valdkonnas ja vähemalt 3-aastane töökogemus Euroopa Liidu territoriaalse koostöö ja sellega seotud programmide järelevalve alal või mõnel sarnasel erialal. Tunned Euroopa Liidu struktuuripoliitikat ja Euroopa... Rahandusministeerium.
 • . Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes: Eeldame täpsust ning suutlikkust töötada iseseisvalt, ausalt ja kohusetundlikult. Vajalik on otsustus-, vastutus- ja analüüsivõime, samuti algatusvõime ning stressitaluvus, Korraldab Eesti lippu kandvate laevade tehnilist järelevalvet ning välisriigi lippu kandvate laevade kontrolli... Veeteede Amet.
 • . Recolectores de desechos: töö sobib kohusetundlikule ja puhtust hindavale inimesele, kes ei kuritarvita alkoholi, mis tekitab probleeme töödistsipliini osas, Igapäevatöö korraldamine taarajaamas: jaama heakord, pudelite sorteerimine, mahutite tühjendamine, kauba ära saatmine ja vastu võtmine. Töö sobib eriti... OÜ Moya.
 • . Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados: Soovitavalt varasem töökogemus hooldajana. Kutsetunnistuse puudumisel valmisolek asuda õppima antud erialal, Patsientide abistamine elamistoimingute sooritamisel patsiendile kõige sobivamal viisil, vastavalt õendus-hooldusplaanile. Õe abistamine arsti poolt korraldatud protseduuride ettevalmistamisel... aktsiaselts Valga Haigla.
 • . Vendedores: Erialane väljaõpe või töökogemus; töö eeldab iseseisvust, loomingulisust, head värvi- ja proportsioonitaju, ruumilist kujutlusvõimet, kunstimeelt; huvi floristi töö vastu; head suhtlemisoskust , Taimede ja lillede müügiks ettevalmistamine; lillede, lilleseadete ja kimpude valmistamine... Rucol OÜ.
 • . Conductores de camiones pesados: Kohusetunne; ettevõtte varaga heaperemehelik ümberkäimine ; positiivne ellusuhtumine. Kasuks tuleb: hea füüsiline vorm; pingetaluvus; korrektsus; hea suhtlemisoskus; keerulistes olukordades kiirete lahenduste leidmine, Kaubalaadimine, saadetiste laialivedu, mugava haldussüsteemi kasutamine,... Osaühing Wikman KV.
 • . Técnicos y profesionales de nivel medio: Töö seisneb meie klientidega suhtlemises, neile uute meditsiinialaste väljaannete tutvustamises ja vastavalt kliendi soovile tellimuste vormistamises., Põhipalka ja tulemustasu; kaasaegset töökeskkonda; võimalust suhelda paljude meeldivate inimestega. Tervisekirjastus OÜ.
 • . Operadores de maquinaria agrícola y forestal móvil: Ootame traktoristi lubadega, füüsilist tööd mittekartvat, loomadega hästi käituvat, distsiplineeritud, õppimisvõimelist töötajat, Loomade söötmine, asemete, aedade ja söödakünade korrashoid jt farmis vajalikud igapäevatööd. Söödavarumisperioodil kaasalöömist põllutöödel.,... Osaühing Virika Farm.
 • . Personal de apoyo administrativo: Kas sa oled vaimustuses moest? Sinu jaoks on põnev saada tuttavaks ja kohtuda erinevate inimestega ning omandada uusi oskuseid? Kui jah oled just see keda otsime! Otsime oma meeskonda inimesi, kelle isiklikud väärtused kattuvad Lindexi väärtustega: lihtsuses peitub võlu, innustage ennast... OSAÜHING LINDEX EESTI.
 • . Personal de apoyo administrativo: Vastavus avaliku teenistuse seadusega ametnikule esitatavatele nõuetele, Digitaalse dokumendiringluse ja asjaajamise korraldamine Viljandi linnavalitsuse struktuuriüksustes; linnaelanike suunamine linnavalitsuse vastavatesse struktuuriüksustesse lähtuvalt pöördumise iseloomust; linnavalitsuse... Viljandi Linnavalitsus.
 • . Profesionales del trabajo social: Soovitatav on omandatud või omandamisel kõrgharidus noorsootöö või selle lähedases valdkonnas; meeskonnatööoskus; arvutioskus; iseseisvus, korrektsus ja usaldusväärsus, Noorte vaba-aja veetmise korraldamine, noortega suhtlemine, noortele eakohase tegevuse pakkumine, noore probleemile... Mittetulundusühing Youth Support.
 • . Directores generales y gerentes generales: juhtimiskogemus; uuendusmeelsus; erialane ettevalmistus, õppemajandi töö juhtimine ja õpilaste praktika korraldamine. Õppemajandi hallata on tootmisaed, puukool ja kasvuhooned ning kollektsioonaiad, park ja haljasalad. Juhataja planeerib ja korraldab koostöös aednike ja õpetajatega... Räpina Aianduskool.
 • . Peones de la industria manufacturera: Kasuk tulevad: kiire õppimis-ja kohenemisvõime, kogemus toiduainete tootmisel, kiired käed, kohusetundlikus, Erineva valmistoodangu pakendamine, etikeerimine ja komplekteerimine, Paindlikut töögraafikut vastavalt töötaja vajadustele, väljaõpet kohapeal, sõidukompensatsiooni Osaühing Ösel Fish.
 • . Peones de la industria manufacturera: Sul on : • vastutus- ja kohusetunne; • soov teha meeskonnatööd , Sinu tööks on • kangaste ladestamine ja õigeaegne lõikurisse suunamine; • materjali koguse ja kvaliteedi kontrollimine ning õige märkimine; • ladestusmasina seadistamine, ülesannete sisestamine ning parameetrite... AS Protex Balti.
 • . Carniceros, pescaderos y afines: Vanust vähemalt 18-aastat (ülemist vanusepiiri ei ole); eesmärkide seadmise oskus, otsustamisjulgus, meeskonnatöö oskus; hea rutiini- ja pingetaluvus, organiseerimis- ja analüüsioskus, kohusetunne, viisakus ja ausus. Kasuks tuleb erialane ettevalmistus ja keskharidust tõendav dokument... Selver AS.
 • . Personal de apoyo administrativo: Vajalik on piisav füüsiline vorm puitmaterjali tõstmiseks; suurepärane meeskonnatööoskus; head suhtlemisoskused. Kasuks tuleb: puittoodete hea tundmine; töökogemus tõstukil; varasem töökogemus puiduettevõttes, Materjalide komplekteerimine, ladustamine, laadimine ja transpordi korraldamine... aktsiaselts RAIT.
 • . Profesionales en ciencias biológicas: • kõrgharidust keskkonnaga seotud erialal (kasuks tuleb bioloogia eriala); • oma tegevusvaldkonna õigusaktide, loodusväärtuste kaitsepõhimõtete, pool-looduslike koosluste taastamise ning hooldamise põhimõtete ja pool-looduslikel kooslustel kasvavate taimeliikide tundmist; • eesti... Keskkonnaamet.
 • . Otros profesionales de la salud: Tegevusjuhendaja kutsetunnistuse puudumisel võib olla pooleli hariduse omandamine antud erialal, Hoolekandeosakonnas tegevusjuhendaja tööülesannete täitmine: 1. Tegevusplaanide koostamine ja täitmine vastavalt klientide vajadustele ja võimetele ning õigeaegne esitamine osakonna juhatajale.... aktsiaselts Valga Haigla.
 • . Matemáticos, actuarios y estadísticos: Oled hea suhtleja, koostööle orienteeritud ja hindad kõrgelt meeskonnatööd. Sind iseloomustab süsteemsus, hea analüüsioskus, kõrge pingetaluvus ja initsiatiivikus. Kasuks tulevad sotsiaalvaldkonnaalased teadmised, Sinu peamine ülesanne on sotsiaalhoolekandealaste ja sotsiaalteenuseid... Sotsiaalkindlustusamet.
 • . Electrotécnicos: Tootmisel tootes tekkinud vigade leidmine ja kõrvaldamine. Avastatud süstemaatiliselt vigadest operatiivne teavitamine. Uute toodete remondioskuste iseseisev omandamine. Toote visuaalse kvaliteedi nõuete täitmine., Häid töötingimusi. Suurt motivatsiooni paketti. Tervisekontrolli. Lõuna... Biuro OÜ.
 • . Vendedores: Ootame meeskonda kohusetundlikku, lojaalset, sõbralikku töötajat, kellel on ka positiivne suhtumine töötamisse. Kasuks tuleb eelnev kogemus jaekaubanduses, Ostjate kiire ja korrektne teenindamine teenindusletis ja kassas; kaupade vastuvõtmine ning ladustamine; lettide ja riiulite kaupadega... RRLektus Aktsiaselts.
 • . Conductores de camiones pesados: aus, kohusetundlik, peab oskama planeerida oma aega ja hoidma korras sõiduvahendid., tööks on suveperioodil kallur poolhaagisega töö Lõuna-Eestis ja talvisel perioodil kardin-tent poolhaagisega kaubavedu suunal Eesti-Soome. Eesti-Soome vaheline töö reeglina esmaspäevast reedeni. Töövahendiks... OÜ Hell Dog.
 • . Ocupaciones elementales: Oled kohusetundlik, viisakas, positiivse ellusuhtumisega inimene; Sul on hea suhtlemis- ja väljendusoskus; armastad ja pead lugu puhtusest; oled vähemalt 18-aastane, Sinu tööks on tootmistsehhi ruumide koristamine ja korrashoid, puhta ja meeldiva töökeskkonna tagamine., Stabiilset töösuhet... MAXIMA Eesti OÜ.
 • . Personal de apoyo administrativo: Töö sobib Sulle kui soovid pakkuda viisakat ja kliendisõbralikku teenindust, naudid erinevaid suhtlussituatsioone, omandad uusi teadmisi ja oskusi kiirelt ning oled töökas, Sinu tööks on klientidele meeldiva ostuelamuse pakkumine kassas ja müügisaalis. Klientide nõustamine ning abistamine,... MAXIMA Eesti OÜ.