Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia
en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,794 ofertas de trabajo encontradas en Estonia:

Página: 8

Ver las ofertas de trabajo en Estonia agrupadas por profesión:

 

 • . Mecánicos y reparadores de máquinas: soovitavalt hüdrauliliste juhtimissüsteemide, autode elektriseadmete ja keevitusseadmetega töötamise oskustega; soovitavalt valdab eesti keelt suhtlustasemel; kohusetundlik ja distsiplineeritud , diisel- ja akutõstukite ja laadijate ning erinevate tehnoloogiaseadmete remont ja hooldus;... BLRT Grupp Aktsiaselts.
 • . Sin definir: Läbitud vanemallohvitseride kursus (VAPK/VABK). Vähemalt veebli auaste. Laskmiste läbiviimise kogemus ning vähemalt aastane teenistuskogemus laskmiste läbiviimise kohustusega ametikohal. B-, C- kategooria autojuhiload. Eesti keele oskus kõrgtasemel. Inglise keele oskus kesktasemel. Teenistuskohustuste... Kaitsevägi.
 • . Personal de apoyo administrativo: • valmidus meeskonnatööks • täpsus ja korrektsus • kohuse- ja vastutustunne , Seoses tootmise laienemisega soovime tööle võtta kogemustega tootmistöölise tootmisspetsialisti (erikujuliste akende ja välisuste montaaž) ametikohale, • meeldivat, sõbralikku ja professionaalset... Aknakoda OÜ.
 • . Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores: Kesk- või kutseharidus; tehnilise dokumentatsiooni ja jooniste lugemise oskus; hea õppimisvõime ja pingetaluvus; head eeldused meeskonna- ja iseseisvaks tööks; kohusetundlikus ja täpsus, Tootmisliinide seadistamine ja ettevalmistamine tootmistegevuseks vastavalt meistri korraldustele;... Osaühing TNC-Components.
 • . Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios: * Remondilukksepa kutseala oskused või kvalifikatsiooni olemasolu * Kasuks tuleb eelnev töökogemus põllumajandustehnika hoolduse ja remondi alal * Tehniline taiplikkus ja huvi valdkonna vastu * Keevitamisoskus * Täpsus, korrektsus, ausus, otsustus- ja vastutusvõime, Peamiseks ülesandeks... osaühing Audla.
 • . Directores de políticas y planificación: vähemalt kaheaastase töökogemusega sarnasel ametikohal tööstusettevõttes; kasuks tuleb eelnev protsesside kirjeldamise töökogemus; analüütilise mõtlemisega; meeskonnatöö oskusega; tulemusele orienteeritud, Äriprotsesside kirjeldamine, integreeritud juhtimissüsteemi dokumentide... BLRT Grupp Aktsiaselts.
 • . Ocupaciones elementales: Korra järgi teostada salongi ja töökohtade koristust ja puhastust. Tarvikute tellimine ja salongi hügieeniruumide varustamine tarvikutega. Aktiivne suhtlemine ja koostöö autosalongi personaliga. Korraldada töökoja koristust (töökojal on oma koristaja)., Stabiilset ja turul oluliselt... AQmel Holdings OÜ.
 • . Técnicos y profesionales de nivel medio: omad vähemalt kesk-või keskeriharidust; kasutad väga heal tasemel arvutit; oled inimesena paindlik, talud kiiret tempot ja vahelduvaid tööülesandeid; oled täpne, kohusetundlik, oskad oma tööd planeerida ning teed meelsasti koostööd erinevate inimestega; valdad eesti keelt ning vene... AS Palmako.
 • . Directores generales y gerentes generales: Põhiülesandeks on ettevõtte juhtimine, koordineerimine ja järelevalve. Koostöös teiste gruppi kuuluvate farmijuhtidega tagab informatsiooni, tehnika ja teenuste jagamise. Viib läbi erinevaid ostu- ja müügihankeid. Otsib ning võimalusel rakendab tootmises uuendusi. Koostab eelarve... VAKLAK Osaühing.
 • . Bomberos: Eesti Vabariigi kodanik; läbitud nooremallohvitseri kursus pioneeri erialal; C kategooria lõhkaja õigused; hea eesti keele oskus; võimeline saama üldfüüsilise testi igal alal vähemalt 60 punkti. Kasuks tuleb C-kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse olemasolu ja inglise keele oskus... Kaitsevägi.
 • . Sin definir: * Eesti Vabariigi kodanik; * Läbitud ajateenistus; * Vähemalt põhiharidus; * Hea eesti keele oskus; * Võimeline saama üldfüüsilise testi igal alal vähemalt 60 punkti. Kasuks tuleb: * B- või C- kategooria juhtimisõigus; * Keskharidus; * Inglise keele oskus , Täita meeskonna koosseisus... Kaitsevägi.
 • . Ocupaciones elementales: Hoolsus ja korrektsus ning puhtusearmastus. Kohusetunne ja usaldusväärsus. Eelnev töökogemus puhastusteeninduses tuleb kasuks, • Hotelli üldruumide koristamine • Akende pesemine, klaaspindade puhastamine • Muude pindade koristamine , • Tööd graafiku alusel • Töötasu • Kaasaegseid... MERITON HOTELS AS.
 • . Supervisores de mantenimiento y limpieza de edificios: Erialast haridust ei nõuta, kuid eelnev kokkupuude puhastusvaldkonnaga ja juhtimiskogemus on eelduseks , Puhastustööde korraldamine hotellis, sealhulgas: töötajate planeerimine, töölevõtmine, väljaõpe, töö korraldamine ja kontroll; suhtlemine koostööpartnerite ja tarnijatega,... Aktsiaselts Strand.
 • . Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados: Toitude serveerimine, karneerimine, lihtsamate toitude valmistamine (võileivad, supi soojendamine, pelmeenide keetmine jne). Köögi korrashoid, nõudepesu (ainult potid-pannid), klienditeenindus. , Tööd meeldivas kollektiivis ja kaasaegses keskkonnas. , Julge pealehakkamine on pool võitu.... Luuna Pagar OÜ.
 • . Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes: Maanteeameti põhja regiooni ehitusosakonna põhimäärusest ja õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmine projektide ettevalmistamise korraldamisel; lepingute administratiivne, rahaline ja tehniline juhtimine vastavalt kokkulepitud põhimõtetele; riigihanke taotluste ja tehniliste kirjelduste... Maanteeamet.
 • . Sin definir: * Eesti Vabariigi kodanik. * Läbitud nooremallohvitseride kursus. * B ja C kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus. * Läbitud soomukijuhi koolitus. * Keskharidus. * Hea eesti keele oskus. * Võimeline saama üldfüüsilise testi igal alal vähemalt 60 punkti. Kasuks tuleb: * Inglise keele... Kaitsevägi.
 • . Abogados: juristi teenistuskoha põhieesmärk on Viru-Nigula vallavalitsuse liikmete ja teenistujate ning vallavalitsuse hallatavate asutuste juhtide õigusalane nõustamine. Tööülesanneteks on vallavalitsuse tegevusvaldkonnaga seotud õiguslike hinnangute andmine ja lahenduste leidmine, lepingute... Viru-Nigula vallavalitsus.
 • . Sin definir: * Eesti Vabariigi kodanik; * Läbitud nooremallohvitseride kursus; * Hea eesti keele oskus * Võimeline saama üldfüüsilise testi igal alal vähemalt 60 punkti. Kasuks tuleb: * B- või C- kategooria juhtimisõigus * Inglise keele oskus , Täita meeskonna koosseisus ülesandeid väeosas, õppustel,... Kaitsevägi.
 • . Supervisores de mantenimiento y limpieza de edificios: Eeldame, et kandidaadil on: vähemalt keskharidus vähemalt 3-aastane ehitus- ja remonditööde korraldamise kogemus teadmised riigihankeid ja vallavara kasutamist reguleerivatest õigusaktidest teadmised hea halduse tavast ja oskus seda rakendada eesti keeles väga hea suuline ja kirjalik... Jõgeva Vallavalitsus.
 • . Profesionales del trabajo social: teadmiste omamine kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtetest ja sotsiaalvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest; otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus; pingetaluvus; ei esine avaliku teenistuse seaduses sätestatud asjaolusid, mis välistaksid ametisse võtmise (§ 15), sotsiaaltöö... Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus.
 • . Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios: Tehniline taip; tahe ja motivatsioon teha tööd oskuslikult ning kvaliteetselt; täpsus ja kohusetundlikkus tööde tegemisel; meeskonnatöö oskus, Mehaaniku ülesandeks on abivahendite kokkupanek ja tehnilise korrasoleku tagamine. Lisaks laenutatavate abivahendite hooldamine, remont ja puhastamine.... OÜ ITAK.
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas: Erialane haridus. Eelnev töökogemus. Hea õppimisvõime, suhtlemisoskus, sihikindlus. Kohusetundlikkus ning korrektsus. , Töö kirjeldus Autode hooldus- ja remonttööde teostamine. Rehvitööd , Ettevõte pakub Arengut soodustavat töökeskkond. Avarat suhtlemisvõimalust. Head mikrokliimat.... OÜ PolvenAuto.
 • . Profesionales en ciencias biológicas: Kõrgharidus (soovitavalt keskkonnaalane); vastavus avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele; haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus; väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus ning hea suhtlemis- ja koostööoskus;... Tõrva Vallavalitsus.
 • . Directores generales y gerentes generales: Eeldame, et kandidaadil on: • kõrgharidus noorsootöö, kultuuri või hariduse valdkonnas • vähemalt 2-aastane noortega töötamise kogemus • väga hea eesti keele oskus ja vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasemel • hea suhtlemisoskus ning oskus meeskonnas töötada • huvi... Jõgeva Vallavalitsus.
 • . Montadores de estructuras metálicas: Töökogemus analoogsel erialal; tehnilise dokumentatsiooni ja jooniste lugemise oskus; mõõteriistade kasutamise oskus ja metallide tundmine; iseseisev mõtlemine, täpsus ja korrektsus, distsiplineeritus , Metallkonstruktsioonide koostamine., Täiendavat väljaõpet kohapeal; korralikke... OÜ Helmetal IMS.
 • . Ocupaciones elementales: Põhiliseks tööülesandeks on puhastusteenuse osutamine Tartu kesklinna kaubanduspinnal., Tööks vajalikku väljaõpet, mugavat ja korralikku tööriietust, kaasaegseid töövahendeid ning erinevaid ettevõttepoolseid soodustusi. Lisaks kindlat töötasu ja sotsiaalset garantiid. Tublimatele... AS ISS Eesti.
 • . Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios: Vajalik jooniste lugemise oskus; metallitöö kogemus tuleb kasuks; iseseisev mõtlemine, täpsus ja korrektsus, distsiplineeritus, Põllumajandustehnika, metsatehnika ja kommunaaltehnika koostamine ja masinaehitus ning muud metallitööd., Korralikke töövahendeid, kaasaegset töökeskkonda;... OÜ Helmetal IMS.
 • . Vendedores: Töö sujumisele aitab kaasa tolerantsus, kannatlikkus, meeldiv ja viisakas käitumine ning hea suhtlemis- ja väljendusoskus, Toitlustusteenindajate põhitöö on klientide teenindamine, toodete ja teenuste pakkumine kõige meeldivamal viisil. Menüü tutvustamine ja soovitamine, tellimuste... OSAÜHING MONTEGOS.
 • . Peones de la industria manufacturera: kohusetundlik, täpne, kiire taip ja hea tervis. Kasuks tuleb vene keele oskus suhtlustasandil, Spooni ladumine, tõstmine, spoonipressil töötamine, koristustööd., Väljaõpet, huvitavat ja püsivat tööd, häid töötingimusi, väärilist töötasu ning igapäevast lõunasööki., Kupu... OÜ Balti Spoon.
 • . Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados: Pannkookide valmistamine suurel pannkoogi pliidil. Ettevalmistuste tegemine. Suppide keetmine. Salatite ja suupistete valmistamine. Puhtuse hoidmine. Tööasukoht on Kaubanduskeskus Viimsi Market., Stabiilset tööd. Head palka. Ettevõtte soodustusi. Sõbraliku ja toetavat meeskonda. OÜ Balti I.S.