Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia
en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,722 ofertas de trabajo encontradas en Estonia:

Página: 25

Ver las ofertas de trabajo en Estonia agrupadas por profesión:

 

 • . Maestros preescolares: vastavus kvalifikatsiooninõuetele; erialane kõrgharidus (bakalaureus, rakenduslik kõrgharidus) või kõrgharidus ja pedagoogilised kompetentsid (nt läbitud või läbimisel 160-tunnine eelkoolipedagoogika kursus, erialased koolitused, töökogemus)õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine ja... Tartu Lasteaed Poku.
 • . Técnicos en telecomunicaciones y radiodifusión: Eeldame: - sul on teadmised heli-, valgus- ja videotehnikast, kasuks tuleb eelnev töökogemus; - omad head tehnilist taipu, huvi tehnika ja selle arengu vastu; - oled õpivõimeline, osav arvutikasutaja; - naudid vahelduseks ka füüsilist tööd, valmistad ette saali ürituseks; - kasutad... Kuressaare Kultuurivara.
 • . Personal de apoyo administrativo: kohusetundlik, aus, sõbralik; kasuks tuleb vene ja soome keele oskus ning varasem töökogemus; valmidus öötöökshotelli klientide vastuvõtmine ja teenindamine hotellis viibimise ajal sh. erinevate jooksvate küsimuste lahendamine, e-kirjadele ja telefonile vastaminemeeldivat kollektiivi... osaühing Aurigena.
 • . Otros vendedores: eelduseks on väga hea suhtlemisoskus ja julgus ja kindlasti oskus hakkama saada ei vastustegaSoovime inimest, kes sooviks aktiivselt müüa ettevõtte teenuseid eelkõige telefoni teel. Andmebaasi koostamine võimalikest potentsiaalsetest klientidest vastavalt juhistele; kõned ja aktiivne... Divine Events Group OÜ.
 • . Directores de empresas de abastecimiento, distribución y afines: erialane haridus logistika või laomajaduses või varasem töökogemus laojuhina tootmisettevõttes; hea suhtlemisoskus nii kõnes kui kirjas; suurepärane oskus meeskonda motiveerida ja juhtida; hea pingetaluvus, konkreetsus ja täpsus; hea ettekujutus laomajandusest, tootmise- ning ostuprotsessidest;... Scanfil Osaühing.
 • . Recolectores de desechos y otras ocupaciones elementales: täpsus, kohusetundlikkus, huvi metallitöö vastu, töötahet ja soovi õppida, kasuks tuleb jooniste lugemise oskus, tehnilist taiplikkust.lihtsamate tööde teostamine tootmises; lõikamine, puhastamine, pakkimine. häid töötingimusi, konkurentsivõimelist töötasu. töö ühes vahetuses,... Osaühing Temper.
 • . Sin definir: Nõudmised kandidaadile: Oled kaitseväekohustuslane (meessoost isikutel läbitud ajateenistus); Oled Eesti kodanik; Omad Eesti keele oskust C1 tasemel ja inglise keele oskust B1 tasemel koos tööalase sõnavara valdamisega; Omad kutsekeskharidust (soovitavalt tehniline haridus); Omad allohvitseri... Kaitsevägi.
 • . Electricistas de obras y afines: piisab, kui on vähemalt üks Elektriku pädevustunnistus, kas A, B või B1Otsime elektrikuid tööle erinevatel laevadel ja dokkides üle maailma. Tööleping sõlmitakse Marium Group OÜ. Töö välismaal toimub töölähetusena.Hea palk ja mugav graafik, mis võimaldab piisavalt ka perega... Marium Group OÜ.
 • . Profesionales de nivel medio de la salud: soov töötada erivajadustega lastega tasandusrühma tingimustes; head koostööoskused; vastavus kvalifikatsiooninõueteleerivajadustega lastele logopeedilise abi pakkumine, õpetajate ja lastevanemate nõustaminelaste arv rühmas kuni 12; puhkus suvekuudel 56 kalendripäeva; meeldiv ja sõbralik... Tartu Lasteaed Poku.
 • . Vendedores: Eesti ja vene keele oskus suhtlustasandil, inglise keel tuleb kasuks, varasem töökogemus klienditeeninduse valdkonnas; valmisolek töötama graafiku alusel, 10-12 tundi päevasKlientide teenindamine lauast ja baarileti ees. Teenindussaali korrashoid. Stabiilset tööd graafiku alusel. Konkurentsivõimelist... OÜ Restoran Privat.
 • . Secretarios administrativos y especializados: kiire õppimise ja info omandamise võime; andmete süstematiseerimine oskus; kõrge stressitaluvus, väga hea suhtlemisoskus; oskus eristada ülesannete prioriteete töötades multitasking töö režiimis - kontori külastajate vastuvõtt; - telefonikõnedele vastamine; - dokumendihaldus;... Osaühing AlphaUMi Digital Innovation Europe Venture Fund.
 • . Profesionales de nivel medio de la salud: nõutav on kandidaadi vastavus logopeedi kvalifikatsiooninõuetelelogopeedilise abi osutamine lastele, pedagoogide ja lastevanemate nõustamine lapse arengu toetamisekspakutav töökoht on lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamiseks. Kandideerimiseks esitada avaldus, CV, koopia tunnistusest... Tartu Lasteaed Kelluke.
 • . Profesionales del trabajo social: sotsiaalnõustamine, juhtumipõhine töö peredega, probleemide lahendamise võrgustikku kuuluvate asutuste ja isikute kaasamine, abivajaduse hindamisel tuginevate toetuste määramine ja teenustele suunamine.Dokumendid palume saata hiljemalt 15. jaanuariks 2018 digiallkirjastatult e-posti... Paldiski Linnavalitsus.
 • . Ocupaciones elementales: otsime oma tiimi motiveeritud, kiire taibuga köögiabilisi. Kasuks tulevad mõningad algteadmised toidu valmistamisestabikoka ülesannete hulka kuulub A la Carte menüü vajalike ettevalmistuste tegemine, riivimine, tükeldamine jne; köögi korrashoid toredat töökollektiivi, tänapäevaseid... Delistra OÜ.
 • . Vendedores: Sulle meeldib klienditeenindus ja müügitöö; Sul on kõrge pingetaluvus; oled kohusetundlik, oled sõbralik ja hea suhtleja; valdad vabalt eesti keelt, oskad suhelda vene keeles (soovituslik); oled valmis öötama graafiku alusel (sh öösel). sõbralik ja kompetentne klienditeenindus; aktiivne... Circle K Eesti Aktsiaselts.
 • . Personal de apoyo administrativo: valmisolek töötada graafiku alusel ja öistes vahetustes; vastutustunne, täpsus ning orienteeritus meeskonnatööle. Kasuks tuleb soome keele oskushotelli külaliste vastuvõtmine ja registreerimine; klientidega arveldamine; broneeringute vastuvõtmine; hotelliprogrammi administreerimine;... Aktsiaselts Grand Hotel Viljandi.
 • . Vendedores: oleme hinge ja täie tõsidusega asja juures ja ootame sama oma tulevastelt kolleegidelt; töö, mida pakume, peaks tooma rõõmu nii tegijale, kui kliendile; plussiks on vähemalt ühe võõrkeele oskus kõnes kesktasemel klienditeenindaja põhitööks on toitude ja jookide serveerimine, klientidega... Delistra OÜ.
 • . Personal de apoyo administrativo: • Lattu saabuvate kaupade vastuvõtmine/väljastamine, kontrollimine ja ladustamine. • Kaupade töötlemine (rullide lõikamine, profiilide freesimine, ümberpakendamine). • Sõelaraamide võrgu pingutamine. • Kaupade transport tellijale. • Osalemine inventuurides. • Muud laoga... Osaühing SESOMA.
 • . Peluqueros, especialistas en tratamientos de belleza y afines: erialane haridus või läbitud kursused; kasuks tuleb töökogemus; valmisolek töötamiseks FIE-na ja renditasu maksmajuuksuriteenuse osutamine naistele ja meestele stabiilset tööd renditingimustel; väljaõpet kohapealkandideerimine ja proovipäeva kokkuleppimine telefonil 5567 0058 Tatiana Ermolina.
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas: Oled kaitseväekohustuslane (meessoost isikutel läbitud ajateenistus). Vastad tegevteenistusse võtmise nõuetele (Kaitseväeteenistuse seadus § 83). Oskad eesti keelt C1 tasemel ja inglise keelt B1 tasemel. Omad vähemalt kutsekeskharidust või keskeriharidust (autotehnik) või oled õpingutega... Kaitsevägi.
 • . Mecánicos y reparadores de motores de avión: Oled kaitseväekohuslane (meessoost isikutel läbitud ajateenistus). Oled Eesti kodanik. Omad vähemalt kutsekeskharidust (tehnika valdkonnas). Omad allohvitseri II taseme sõjaväelist haridust (nooremallohvitser, miinimum auaste nooremseersant), selle puudumisel väljaõpe kohapeal. Vastad... Kaitsevägi.
 • . Farmacéuticos: - Väga hea kirjalik- ja suuline eneseväljendusoskus ning analüüsioskus - Hea pingetaluvus, otsusutusvõimelisus, usaldusväärsus, täpsus ja initsiatiivikus - Orienteeritus meeskonnatööle - Hea arvutikasutamise oskus - Laitmatu minevikapteegi juhataja põhiülesandeks on ravimite üle... Viru Vangla.
 • . Arquitectos, urbanistas, agrimensores y diseñadores: • projekteerimistarkvara kasutamisoskus; • algatusvõime ja loovus; • valmisolek meeskonnatööks ja hea suhtlemisoskus; • kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime; • eesti keele oskus kõrgtasemel ning inglise ja vene keele oskus kesktasemel ametialase sõnavara... Tallinna Linnaplaneerimise Amet.
 • . Directores de administración y servicios no clasificados bajo otros epígrafes: • kõrgharidust; • vähemalt 3-aastast organisatsiooni juhtimise kogemust; • head suhtlemis- ja koostööoskust; • head pingetaluvust, organiseerimis- ja algatusvõimet; • head arvuti kasutamise oskust. Kasuks tuleb kohalikus omavalitsuses töötamise kogemus. Juhataja põhiülesanneteks... Kuressaare Linnavalitsus.
 • . Directores y gerentes: arvuti kasutamise oskus, pingetaluvus, organiseerimisvõime, vastustustunne, hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus, algatusvõime, loovus ja korrektsus. Kasuks tuleb eelnev töökogemus organisatsiooni juhina, juhilubade olemasolu, projektide kirjutamise kogemus.muuseumile pandud ülesannete... Seto Talumuuseum.
 • . Abogados: • vanglate valdkonda reguleerivate õigusaktide eelnõude väljatöötamine ja valdkonna jätkusuutlik arendamine; • vanglateenistuse nõustamine eelkõige teenistus- ja tööõiguse küsimustes, aga ka haldusõiguse, andmekaitse ja vangistusõiguse küsimustes; • Justiitsministeeriumi... Justiitsministeerium.
 • . Personal de apoyo administrativo: tehnoülevaatajaks saamiseks peab isik omama auto või traktori eriala kõrg-, keskeri- või kutsekeskharidust või sellele vastavat kvalifikatsiooni; omama vähemalt kolme aastast praktilist kogemust mootorsõidukite ehituse või remondi alal; omama mootorsõiduki, millele kontrolli teostatakse,... OÜ E-TEHNO.
 • . Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio: - Hea suhtlemisoskus, väga hea kirjalik- ja suuline väljendusoskus - Hea pingetaluvus, koostöö- ja motiveerimisvõime - Laitmatu minevikKriminaalhooldusametniku põhiülesandeks on kriminaalhooldusaluste käitumise ja nendele kohtu või prokuröri poolt pandud kohustuste täitmise kontrollimine... Viru Vangla.
 • . Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados: ausus, korrektsus, kohusetundlikus, kasuks tuleb eelnev töökogemus kokana.toitude valmistamine, kauba vastuvõtt ja kontroll, kõrge kvaliteedi hoidmine ja tagumine, kiire ja oskuslik toitude ettevalmistamine ja serveerimine.täistööaega, tööd graafiku alusel, töökohta sõbralikus ja... Osaühing Traus-RAK.
 • . Personal directivo de la administración pública: •kõrgharidus ning ametialaselt vajalikud teadmised; •valdkonnaalaste õigusaktide tundmine; •väga hea suhtlemisoskus, sealhulgas oskus korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel ja suhelda avalikkusega; •väga hea arvuti kasutamise oskus; •autojuhilubade olemasolu; •isikliku... Kehtna Vallavalitsus.