Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia
en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,794 ofertas de trabajo encontradas en Estonia:

Página: 19

Ver las ofertas de trabajo en Estonia agrupadas por profesión:

 

 • . Conductores de automóviles, taxis y camionetas: isikliku auto kasutamise võimalus tuleb kasuksSinu tööks on alustel tavakauba laialivedu Tallinnas ja selle lähiümbruses keskmiselt 20 ettevõtet päevas. Kauba laadimine toimub esmaspäevast kuni reedeni igal hommikul alates kella 8.30-st Jüris asuvas laos. Nädalavahetused on vabad.... Bricker Transport OÜ.
 • . Profesionales científicos e intelectuales: • Eesti Vabariigi põhiseaduse (sh põhiõiguste ja -vabaduste), õiguskantsleri pädevust reguleerivate õigusaktide väga hea tundmine; • avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide ning avaliku halduse organisatsiooni toimimise hea tundmine; • töökogemus mõnes nimetatud õigusvaldkonnas;... Õiguskantsleri Kantselei.
 • . Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados: korrektsus ja kohusetundlikkus, positiivne suhtiumine töötamisse, hea pingetaluvus, sobivus meeskonnatööks.kaupluses asuvas köögis toitude valmistamine, komponentide ettevalmistamine järgmiseks päevaks,realiseerimisaegade jälgmine, partiide koguseline arvestus, käitlemisnõuetest... RRLektus Aktsiaselts.
 • . Ingenieros (excluyendo electrotecnólogos): Kui Sinu kirg on hoolitseda Eestimaa teede pidev arengu ja korrashoiu eest, siis tule ja anna oma panus Mandri-Eesti suurimas omavalitsuses TEEDESPETSIALISTINA Sobid meie kollektiivi, kui Sa - omad sisemist motivatsiooni töötada teede valdkonnas; - valdad valdkonda puudutavaid küsimusi,... Saue Vallavalitsus.
 • . Personal de los servicios de protección: • Huvi turvavaldkonna vastu. • Ausus ja kohusetundlikkus. • Eesti keele oskus suhtlustasandil. • Saad hakkama erinevates olukordades. • Põhiharidus. • Hea tervislik seisund. • Kasuks tuleb: Turvatöötaja kvalifikatsioon P. Dussmann Eesti OÜ otsib oma meeskonda vastutustundlikku... P. DUSSMANN EESTI Osaühing.
 • . Personal de apoyo administrativo: läbitud nooremallohvitseride kursus (NAK); vähemalt keskharidus ja sellele lisanduv tööalane ettevalmistus logistika või laomajanduse valdkonnas; eesti ja inglise keele oskus kesktasemel; C-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus; arvuti kasutamise oskus, sh töökohal vajalike, teksti-... Kaitsevägi.
 • . Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores: ootame Sind kandideerima, kui sulle meeldib kindel töö; oled kohusetundlik, täpne, tähelepanelik ja vastupidav; kui oled valmis õppima ja töötama vahetustes. Hea kui oled tööd tootmisliinil kogenud.teeb kvaliteetset tööd graanuli pressimisel, pakkimisel ja laadimisel. Seadistab ja... Stora Enso Eesti AS.
 • . Camareros: erialane haridus; eesti ja vene keele oskus suhtlustasandil, inglise keele oskus algtasemel; hea suhtlemisoskus, külalislahkus, stressitaluvus, meeskonnatöö oskus; kasuks tuleb võõrkeelte oskus veekeskuse baari tööks ettevalmistamine, varustamine nõudega ja nõude koristus; baari külastajate... Noorus OÜ.
 • . Directores y gerentes: • juhtimisalased teadmised ja oskused, sealhulgas juhtimisprintsiipide tundmine ja praktilise rakendamise oskus, oskus planeerida tööprotsessi ja alluvate tööd; • juhtimiskogemus vähemalt 2 aastat; • suutlikkus langetada iseseisvalt otsuseid oma ametikoha pädevuse piires, võime... Keskkonnainspektsioon.
 • . Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes: otsime oma meeskonda kohusetundlikku ja töökat inimest, kes on valmis koos meiega töötama ühiste eesmärkide saavutamise nimel. Sobiv kandidaat on: • kesk-, keskeri- või kõrgharidusega • hea arvuti kasutamise oskusega (kontoritarkvara tundmine) • õppimis- ja teotahteline • hea... Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet.
 • . Personal de apoyo administrativo: tööks vajalik seadusandluse tundmine; kehtiva tervisetõendi olemasolu; soovitavalt eelnev töökogemus; kasuks tuleb ausus, täpsus, uuendusi soosiv suhtumine, koostöövõime. Võime teha tööd stabiilselt ja kvaliteetselt ka pingeolukorras, taluda psühholoogilisi surveid, ignoreerida... Viljandi Tarbijate Ühistu.
 • . Electricistas de obras y afines: kasuks tuleb eesti ja vene keele oskuserinevate elektriseadmete paigaldus (kaablid, pistikud, lülitid, valgustid, kilbid, piksekaitse, maandused jne.) Suund on elektri- ja nõrkvoolupaigaldised.meeldivat töökeskonda, korralikke töövahendeid, häid olmetingimusi ja täiendkoolitusi. OSAÜHING RELOND GRUPP.
 • . Camareros: erialane haridus; eesti ja vene keele oskus suhtlustasandil, inglise keele oskus algtasemel; hea suhtlemisoskus, külalislahkus, osavõtlikus, meeskonnatöö oskus; soov arenemiseks ja teadmiste omandamiseks; kasuks tulevad teadmised jookidest ja võõrkeelte oskus baari tööks ettevalmistamine,... Noorus OÜ.
 • . Tenedores de libros: omab väga head arvuti kasutusoskust (MS Office, MS Excel; MS World); oskus kasutada raamatupidamisprogrammi Hansaworld (Standard Books 8.3); kohusetundlik suhtumine töösse; eesti keele oskus; väga hea suhtlemis-, eneseväljandus- ja koostööoskus; kiire õppimisvõime korraldada raamatupidamisalast... KT Logistika OÜ.
 • . Profesionales en ciencias biológicas: • kõrgharidus keskkonnaga seotud erialal; • oma tegevusvaldkonna õigusaktide tundmist, loodusväärtuste ja nende kaitsepõhimõtete tundmist; • eesti keele oskust kõrgtasemel, vähemalt ühe võõrkeele oskust kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega; • ametikohal vajalike arvutiprogrammide... Keskkonnaamet.
 • . Peones del transporte y almacenamiento: kohusetundlik ja õppimisvõimeline; soovitatavalt omab tõstukijuhi tunnistustkomplekteerib materjali ja valmistoodangut vastavalt tellimustele; teostab materjalide ja valmistoodangu peale ja mahalaadimistkohapealset väljaõpet; pikaajalist ja stabiilset töökohta; sportimist soodustingimustel... AKTSIASELTS SALUTAGUSE PÄRMITEHAS.
 • . Vendedores: Oma tegevusvaldkonna teooriate, õigusaktide ja heade tavade tundmine ning nende praktikas kasutamine; objektiivne suhtumine inimestesse, olukordadesse ja tegudesse; kohusetundlikkus, ausus ja viisakus; oskus töötada iseseisvalt ja meeskonnasTöö korraldamine kaupluses- kassade vastavus... KPG Kaubanduse OÜ.
 • . Personal de apoyo administrativo: oled sobiv kandidaat, kui Sa oled naerusuine ja positiivse ellusuhtumisega, suhtled eesti ja inglise keeles, oled täpne, aus, lojaalne, paindlik ja valmis töötama meeskonnas; oled valmis töötama lisaks päevasele ajale ka õhtustel ja öötundidelTöö sisuks on hotelli klientide kõrgetasemeline,... Tallinn Seaport Hotel OÜ.
 • . Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes: • kõrgharidust; • töökogemust teenistuskoha töövaldkonnas; • eesti keele valdamist kõrgtasemel; • oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid; • oma töövaldkonna õigusaktide tundmist ja oskust neid rakendada. Ehitusspetsialisti põhiülesandeks... Kuressaare Linnavalitsus.
 • . Tenedores de libros: edukal kandidaadil on: * erialane haridus või keskharidus ja töökogemus raamatupidajana; * väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendamisoskus; * koostööoskus ja väga hea suhtlemisoskus; * täpsus; * pingetaluvus; * elav huvi Tartu linna hea käekäigu vastu. Kasuks tuleb eelnev töökogemus... Tartu Linnavalitsus.
 • . Técnicos en operaciones de tecnología de la información y las comunicaciones y asistencia al usuario: kasuks tuleb varasem kogemus kaabeldustööde teostamisel; kohusetundlikkus; korrektsus ja ausus; hea suhtleja; head IT alased teadmisedtöö sisuks on valvekaamerate ja muude valve- ja nõrkvooluseadmete paigaldamine objektidel. Vajalik on teostada kaabeldustööd, seadmete ühendamine, seadistamine... Kaameravalve OÜ.
 • . Secretarios administrativos y especializados: • Rõõmsameelne, abivalmis, suhtlemisaldis - sooviga aidata nii kliente kui kolleege lahendamaks erineva iseloomuga küsimusi; • Iseseisev ja initsiatiivne, kuna ootame kolleegi, kellel on ideid, kuidas olemasolevaid protsesse paremaks muuta; • Kohusetundlikkus, täpsus, ausus ja hoolsus;... Fire System Services OÜ.
 • . Ingenieros civiles: • kõrgharidust; • vähemalt 2-aastast töökogemust teenistuskoha töövaldkonnas; • eesti keele valdamist kõrgtasemel; • oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid; • oma töövaldkonna õigusaktide tundmist ja oskust neid rakendada. Ehitusinseneri... Kuressaare Linnavalitsus.
 • . Ocupaciones elementales: kohusetundlikkus, ausus, tulemusele orienteeritus.osalemine toitude valmistamises, ettevalmistustööde tegemine järgmiseks päevaks, käitlemisnõuetest kinnipidamine, puhtuse hoidmine ja koristamine.tööalast väljaõpet, sõbralikku kollektiivi, töötulemustele orienteeritud töötasu.tööle... RRLektus Aktsiaselts.
 • . Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes: • kõrgharidust; • eesti keele valdamist kõrgtasemel ja inglise keele valdamist B2-tasemel; • vähemalt 2-aastast juhtimiskogemust või vähemalt 3-aastast töökogemust ametiasutuse või ametikoha töövaldkonnas; • kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtete tundmist; • oskust... Kuressaare Linnavalitsus.
 • . Profesionales del trabajo social: • Sotsiaaltööalane või juriidiline kõrgharidus. • Teadmised riigi- ja kohaliku omavalituse asutuste toimimisest. • Sotsiaalvaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ja nende rakendamise oskus. • Eesti keele oskus kõrgtasemel ja vene keele oskus kesktasemel. • Väga hea arvuti... Põhja-Tallinna Valitsus.
 • . Peones del transporte y almacenamiento: füüsiliselt hea vorm, lojaalne suhtumine töösuhtesse, valmisolek ka pikemateks tööpäevadekskaupade transport, laadimine, hoonesisene kaubavedu, sisustamine konkureerivat töötasu koos lisatasudega, vajalikke vahendeid tööde teostamiseks, tööriideidlisainfo telefoni teel või meili... Kimnik OÜ.
 • . Conductores de camiones pesados: kandidaat peaks omama E kategooria juhilube; kasuks tuleb eelnev töökogemus; inglise või saksa keele valdamine; ADR loa olemasoluotsime oma meeskonda rahvusvaheliste vedude autojuhte Lääne-Euroopa suunale; veod toimuvad Saksamaal ja Hollandis ning Euroopa ja Eesti vahelhuvitavat ja mitmekesist... Osaühing Autobaas.
 • . Conserjes: Oled sobiv kandidaat, kui omad varasemat töökogemust klienditeeninduses. Sulle meeldib inimestega suhelda, oled täpne, aus, lojaalne, hea organiseerimisvõimega ja pingetaluvusega. Suhtled eesti ja inglise keeles. Oled valmis töötama graafiku alusel 12-tunnistes vahetustes (nii päeva-... OÜ Hotell Euroopa.
 • . Ocupaciones elementales: kohusetundlik inimene; kasuks tuleb eelnev töökogemuskaupluse korrashoid vastavalt objekti iseloomule ja objektijuhi juhistele; töö vastavalt tööplaanile; tööaeg E-R 6.00 - 8.00 graafiku alusel väljaõpet ja sõbralikku kollektiivi; kindlat sissetulekut töösoov saata e-mailile või... AKO Eesti OÜ.