Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,422 ofertas de trabajo encontradas en Estonia:

Página: 19

Ver las ofertas de trabajo en Estonia agrupadas por profesión:

 

 • . Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados: Sadamakohvik OÜ ootab kandideerima motiveeritud ja innukat kokka, kes on kohusetundlik ning hoolas. Kasuks tuleb eelnev töökogemus toitlustuse valdkonnas, -maitsvate roogade valmistamine vastavalt retseptidele ja serveerimine; -köögi korrashoid; -inventuuri tegemine., -uues kaasaegses... Sadamakohvik OÜ.
 • . Profesionales de nivel medio de la salud: Kliendi tegevuskava koostamise protsessis osalemine; verbaalse (suulise, kirjaliku) ja/või alternatiivse kommunikatsiooni arendamine ja/või taastamine; abivahendite vajaduse hindamine; tagasiside andmine kliendile. , Ajakohast töökeskkonda; aktiivset eneseteostusvõimalust; tööd paindliku... Teraapiatugi OÜ.
 • . Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes: Harjumaa liikluskorraldaja ametikoht kuulub piirkondliku liikluskorralduse talituse koosseisu. Ametikohale kandideerija peab vastama avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele, Harjumaa riigiteede liikluskorraldust sisaldavate dokumentide ja taotluste läbivaatamine alalise ning ajutise... Maanteeamet.
 • . Psicólogos: Kliendi tegevuskava koostamise protsessis osalemine; kliendiga kontakti loomine ja koostööle motiveerimine; kliendi eesmärkide väljaselgitamine ja hindamise läbiviimine; kliendile jõukohaste tegevuste planeerimine ja teostamise jälgimine; tagasiside andmine kliendile. , Ajakohast töökeskkonda;... Teraapiatugi OÜ.
 • . Directores de administración y servicios no clasificados bajo otros epígrafes: Eeldame ehitusalast kõrg- või keskeriharidust ja/või restaureerimisalast töökogemust; aupaklikku suhtumist ehitismälestistesse ja kultuuripärandisse. Kasuks tuleb: Muinsuskaitseameti poolt väljastatud vastutava spetsialisti tegevusluba; õpetamise või juhendamise väljaõpe/töökogemus,... Hiiumaa Ametikool.
 • . Operadores de maquinaria agrícola y forestal móvil: Töö nõuab füüsiliselt head vormi, Loomade aastaringne söötmine ja hooldamine (Lihaveised ja piimalehmad). Vastavalt oskustele lihtsamad või keerulisemad tehnika remondid ja hooldused. Suvisel perioodil põllutööd., Vaheldusrikast tööd moodsas farmis moodsa tehnikaga. Sõbralikku... Valmaotsa Farmer OÜ.
 • . Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios: Ootame Sind kandideerima kui omad töökogemust tehnika valdkonnas. Kasuks tuleb tehnikaalane haridus ning treimis- ja keevitamisoskus. Oled tehnikahuviline ning omad tehnilist taipu. Oled valmis meeskonnatööks ning hea pingetaluvusega , Klaasivormimismasina mehaanikasüsteemide jälgimine... O-I Production Estonia AS.
 • . Ocupaciones elementales: Sadamakohvik OÜ ootab kandideerima motiveeritud nõudepesijat, kes on oma töös hoolas ning kohusetundlik, -hoolsalt nõude pesemine, kuivatamine ja poleerimine; -nõude ladustamine vastavalt korrale., -uues kaasaegses köögis töötamise võimalust; -elustiili kohvik-restorani loomisprotsessis... Sadamakohvik OÜ.
 • . Vendedores: Sadamakohvik OÜ ootab kandideerima motiveeritud, innukaid ja head suhtlemisoskusega naiste- ja meesterahvaid. Olulisel kohal on kohusetundlikkus ja hoolsus, kasuks tuleb eelnev töökogemus toitlustuse valdkonnas., - klientide sõbralik teenindamine; - jookide valmistamine ja serveerimine;... Sadamakohvik OÜ.
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientas: Töökogemus tööpinkidel D500; D300; soovitatav inglise keele oskus; positiivsed soovitused eelmistest töökohtadest; , Metallitöö tööpinkidel D500, D300; erinevate pindade töötlemine; jooniste lugemine., Ettevõttepoolset tasuta majutust , Kandideerimine ja lisainfo telefonidel +372... Stark Service OÜ.
 • . Soldadores y oxicortadores: Töökogemus; soovitatav inglise keele oskus; positiivsed soovitused eelmistest töökohtadest; , Keevitustööd ( MIG/MAG); roostevaba metalli keevitamine; kuumuskindla terase keevitamine; mustade paksuseinaliste torude keevitamine., Aastaringset tööd, lepingud algavad alatest 3 kuust; ettevõttepoolset... Stark Service OÜ.
 • . Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados: Korrektsus, täpsus, hoolivus, üksteise austamine; empaatiavõime, abivajaja mõistmine; eesti keele oskus suhtlustasandil. Kasuks tulevad erialane haridus ja varasem töökogemus selles ametis, kuid töö on ka kohapeal õpitav; arvuti kasutamise oskus, Klientidega tehtav töö: mähkmete... sihtasutus Aarike Hooldekeskus.
 • . Vendedores: Sadamakohvik OÜ ootab kandideerima motiveeritud, innukaid ja head suhtlemisoskusega naiste- ja meesterahvaid. Olulisel kohal on kohusetundlikkus ja hoolsus, kasuks tuleb eelnev töökogemus toitlustuse valdkonnas, - klientide sõbralik teenindamine; - jookide valmistamine ja serveerimine;... Sadamakohvik OÜ.
 • . Peones de la industria manufacturera: Kohusetundlikkus, täpsus, vastutustunne, positiivne ellusuhtumine ja oskus töötada meeskonnas, Erinevad tööülesanded, kogu väljaõpe kohapeal; töö vahetustega 6.00-14.30 ja 14.30-23.00., Väljaõpet kohapeal; sõbralikku kollektiivi; ühisüritusi ja kaasaegset töökeskkonda; stabiilset... OSAÜHING TRIVES.
 • . Peones de la construcción de edificios: Kasuks tuleb eelnev töökogemus tarbevee- ja küttesüsteemidega, Hooldus- ja remonttööd; korrashoiu- ja koristustööd; erinevad abitööd; remonditööline - kinnisvarahooldaja töö põhieesmärk on haldus-, remont- ja hooldustööde tegemine OÜ R&A Varad hallatavatel kinnisvaraobjektidel;... R&A VARAD OÜ.
 • . Peones de la industria manufacturera: Valmisolek teha füüsilist tööd, töötahe ja kohustundlikkus; positiivne ellusuhtumine ja pealehakkamine, Tootmisliini teenindamine, vilja käitlemine; valmistoodangu pakkimine ja ladustamine, töö E-P 8-17 graafiku alusel., Väljaõpet, asjalikku töökeskkonda, stabiilset töösuhet. Estonian Malt OÜ.
 • . Ocupaciones elementales: Sadamakohvik OÜ ootab kandideerima motiveeritud ja innukat abikokka, kes on kohusetundlik ning hoolas. Kasuks tuleb eelnev töökogemus toitlustuse valdkonnas, -koka abistamist maitsvate roogade valmistamine vastavalt retseptidele ja serveerimine; -tooraine ettevalmistamist; -köögi korrashoid;... Sadamakohvik OÜ.
 • . Operarios del tratamiento de la madera: Kasuks tuleb erialane puidutööstuse haridus ja/või eelnev töökogemus puidutöötlemise valdkonnas; kohusetundlik ja algatusvõimeline, erinevad tööprotsessid puidutööstuses (järkamisliini operaator; nelikanthöövli operaator; järeltöötleja;liimija, viimistleja), häid töötingimusi,stabiilset... osaühing PEETRI PUIT.
 • . Peluqueros, especialistas en tratamientos de belleza y afines: Vene ja inglise keelest arusaamine; erialase koolituse läbimist ja head teenindusoskust, Pakume tööd kosmeetikule. Kosmeetiku tööülesanneteks on kosmeetiliste protseduuride, maniküüri ja pediküüri teostamine ilusalongi külastajatele. , Meeldivat töökeskkonda, mille kujundamisel... Aktsiaselts Strand.
 • . Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados: Peamisteks tööülesanneteks on peakoka poolt väljatöötatud menüü alusel toidu valmistamine. Vajame nii hommikusöögi kokka, kui a la carte ja rühmamenüü kokka. Algteadmiste (kooliteadmised) olemasolul pakume kohapealset väljaõpet menüü järgi toidu valmistamisel. Pakume tööd... Aktsiaselts Strand.
 • . Conductores de camiones pesados: Oled kohusetundlik ja hakkaja. Omad väga head tehnilist taipu. Omad digitaalse sõidumeerikukaarti, Vastavalt vajadusele on töötamine kas metsaveo või kallur autoga, metsaveo puhul vajalik töötada hüdrotõstukiga. Tööga seotud dokumentide (veoselehed jm) korrektne täitmine. Veoauto... osaühing Liineko.
 • . Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados: Lapsega töötav isik peab vastama lastekaitseseaduse §20 toodud nõuetele, Erituge vajava lapse toetamine, et laps saaks maksimaalselt oma võimete kohaselt osaleda lasteaia tegevustes., Koolitusi, supervisioone, võimalust teha koostööd asutuse rehabilitatsioonimeeskonnaga sobivate töömeetodite... Sihtasutus Elva Laste- ja Perekeskus.
 • . Trabajadores ambulantes de servicios y afines: Töötajal on vajalik (isikliku) sõiduki kasutamise võimalus. Tööks sobib igasugune luukpära või väikekaubiku tüüpi sõiduk, Reklaamide paigaldus Lõuna- ja Kagu-Eestis (Valga, Tõrva, Võru, Põlva, Räpina)., Väljaõpe ning töövahendid. Eraisikuga sõlmitakse käsundusleping.,... Prisma NET OÜ.
 • . Personal de apoyo administrativo: Kasuks tuleb töökogemus klienditeeninduse valdkonnas; algatusvõime ja iseseisva töö kogemus; hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus; positiivne ellusuhtumine, paindlikkus ja tahe teha meeskonnatööd, Spordikeskuse ja hosteli klientide viisakas ja meeldiv vastuvõtmine ja teenindamine,... Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus.
 • . Vendedores: Vanus alates 18-aastat (ülemist vanusepiiri ei ole); soov ja tahe töötada klienditeeninduse valdkonnas; kohusetunne, viisakus ja ausus, Kõrgetasemeline klientide teenindamine kuumaletis ja liha/vorstiletis., Garanteeritud stabiilset sissetulekut; väljaõpet kohapeal; toetavaid kolleege;... Selver AS.
 • . Constructores de casas: Otsime kogemustega töötajaid ja oleme valmis selle eest maksma! Vajalik on seega ehitustööde kogemus; tuleb osata lugeda maja ja seinaelementide jooniseid, võtta ja märkida täpselt mõõte, käsitleda käsitööriistu. Kasuks tuleb kahveltõstuki lubade olemasolu või sõiduoskus, Hoonete... Loode House OÜ.
 • . Trabajadores ambulantes de servicios y afines: Töötajal on vajalik (isikliku) sõiduki kasutamise võimalus. Tööks sobib igasugune luukpära või väikekaubiku tüüpi sõiduk, Reklaamide paigaldus Ida-Eestis (Jõhvi, Kohtla-Järve, Narva, Sillamäe)., Väljaõpe ning töövahendid. Eraisikuga sõlmitakse käsundusleping., Eraisikuga... Prisma NET OÜ.
 • . Peluqueros, especialistas en tratamientos de belleza y afines: Hea suhtlemisoskus; erialane haridus ja/ või läbitud koolitus; kohusetundlikkus ning korrektsus; valmidus registreeruda FIE-ks ja renditasu maksma, Juuksuri teenuse osutamine., Kaasaegset töökeskkonda; vaheldusrikast tööd; tööd rendi tingimustel., Kandideerimine ja proovitöö kokkuleppimine... Rostadel OÜ.
 • . Peones de la construcción de edificios: Elektritööde hea tundmine ning vastav väljaõpe; hoone tehniliste süsteemide ja nende tööpõhimõtete tundmine; remondi-ja maalritööde tegemise kogemus; sanitaartehniliste tööde üldine tundmine; kohusetundlikkus ja korrektsus; heaperemehelikkus; eelnev töökogemus antud valdkonnas;... Tartu Ülikool.
 • . Otros profesionales de la salud: Vastavus vähemalt ühele järgmistest nõuetest: on läbitud tegevusjuhendaja koolitus; on sotsiaaltööalane kutse- või kõrgharidus või sotsiaaltöötaja kutse; on eripedagoogika- või sotsiaalpedagoogika-alane kõrgharidus; on riiklikult tunnustatud tegevusteraapia-alane kõrgharidus... Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus.