Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia
en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,744 ofertas de trabajo encontradas en Estonia:

Página: 69

Ver las ofertas de trabajo en Estonia agrupadas por profesión:

 

 • . Ocupaciones elementales: kasuks tulevad teadmised puhastusteenindaja ametist; hoolimine töökeskkonna korrast ja puhtusest; tahe õppida parimaid töövõtteid ja töövahendite kasutamist; positiivne ellusuhtuminekaubanduskeskuste koristaminekorralikku palka, hoolivat meeskond, meeldivat töökeskkondatööaeg 8h... Done Cleaning OÜ.
 • . Personal de apoyo administrativo: sobilikult kandidaadilt eeldame optimistlikkust ja rõõmsameelsustostjate viisakas, kiire ja täpne teenindamine kassas.konkurentsivõimelist põhipalka; väljaõpet; paindlikku tööaega; tulemustasu; sõbralikku kollektiivi; tööd uuendusmeelses meeskonnas. Aktsiaselts OG ELEKTRA.
 • . Personal de apoyo administrativo: sobilikult kandidaadilt eeldame optimistlikkust ja rõõmsameelsustostjate viisakas, kiire ja täpne teenindamine kassas.konkurentsivõimelist põhipalka; väljaõpet; paindlikku tööaega; tulemustasu; sõbralikku kollektiivi; tööd uuendusmeelses meeskonnas. Aktsiaselts OG ELEKTRA.
 • . Profesionales en ciencias biológicas: kõrgharidust keskkonnaga seotud erialal, kasuks tuleb eelnev erialane töökogemust; oma tegevusvaldkonna õigusaktide tundmist ja välitööde teostamise ja planeerimise oskust; eesti keele oskust kõrgtasemel, vähemalt ühe võõrkeele oskust kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;... Keskkonnaamet.
 • . Operadores de instalaciones de procesamiento de la madera: -kohuse- ja vastutustunne; -täpsus ja kiirus; -valmisolek uute oskuste ja teadmiste omandamiseks-materjali sorteerimine vastavalt kvaliteedile; -masinatest materjali vastuvõtmine; -kvaliteedi kontrollimine vastavalt etteantud nõuetele; -materjalide markeerimine; -töökoha korrashoid; -stabiilset... Osaühing Allied Timber.
 • . Cuidadores de niños y auxiliares de maestros: Tagab kõigi kinnitatud ruumide puhtuse ja õigeaegse koristamise vastavalt päevakavale. Täidab koolieelse lasteasutuse tervisekaitse, tervise edendamise ja päevakava nõudeid. Abistab lasteaia õpetajat laste riietamisel ja lahtiriietamisel ning pesemisel. Abistab õpetajat tegevuste läbiviimisel,... Tallinna Kristiine Lasteaed.
 • . Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados: hea tervis, valmisolek füüsiliseks tööks, armastus ja huvi kodutute loomade vastu, tahe ja valmidus puutuda igapäevalselt kokku abi vajavate loomadega, iseseisvus tööülesannete täitmisel, ausus, korrektsus, pingetaluvusPesaleidja varjupaiga ruumide puhastus, sh liivakastide puhastamine,... Pesaleidja MTÜ.
 • . Profesionales de las ciencias y la ingeniería de nivel medio: •varasemat kogemust tootmises; •meeskonna juhtimise kogemust; •tehnilist taipu; •analüüsi- ja planeerimisoskust; •arvutioskust tavakasutaja tasemel. Kasuks tuleb: •töökogemus puidutööstuses; •vene keele ja inglise keele oskus vähemalt algtasemel•igapäevane tootmise korraldamine... OÜ Kohila Vineer.
 • . Revocadores: eesti või vene keele oskus suhtlustasemel. võiksid olla baasteadmised segudest ja kipsi panemisest seina Kipsi ja krohvi tööd Soomes. Riputitega kipsi panemine seina. Vahele läheb vill. Samuti karkassi paigaldus. Tööleping sõlmitakse Eestis registreeritud ettevõttega.tasuta elamist... Worldforce Estonia OÜ.
 • . Secretarios administrativos y especializados: eesti keele oskus heal tasemel nii kõnes kui kirjas, vene- ja inglise keele oskus suhtlus tasemel, B kategooria juhilubainfovahetuse organiseerimine, tehnilise dokumentatsiooni haldamine, organiseerimine ja müügiarvete koostamine, ettevõtte siseste tegevuste haldamine, turundustegevuste... OÜ VATEX.
 • . Otros profesionales de la enseñanza: * Vastavus Haridus- ja teadusministri 29.08.2013. a määrusega nr 30 „Direktori,õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“ kehtestatudkvalifikatsiooninõuetele. Kasuks tuleb eelnev koolitöö kogemus. * Vastavus Vabariigi Valitsuse 22.11.2000. a määruses... Kärdla Põhikool.
 • . Peones de la construcción de edificios: erinevad üldehitustööd uute hoonete ehitusel ja vanade taastamisel ja remondil. Töö meeskonnas või üksi.elukohta piirkonna elamisväärses talus ja/või selle äraostmist. Tööde valikut elukaaslasele: farmis, meiereis, turismis või raamatupidajana. Pakkuda võib ka teiste oskustega... Nopri talu.
 • . Constructores de casas: eesti või vene keele oskus suhtlustasemelHaigla ehitustööd Soomes. Erinevad ehitustööd, sinna sisse kuuluvad igasugu põrandate, seinte ja lagede paigaldus. Võib tulla lammutust. Tööleping sõlmitakse Eesti registreeritud tööandjaga. Laevapileteid. Tööriided ja elamist saame otsida.... Worldforce Estonia OÜ.
 • . Profesionales del trabajo social: Ootame just Sind, kui Sul on • sotsiaaltöö kõrgharidus; • eesti keele oskus kõrgtasemel (C1 tase) ja ühe võõrkeele (soovitavalt vene keel) oskus kesktasemel, sh ametialase sõnavara valdamine; • valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine ja rakendamise oskus; • hea arvuti... Saue Vallavalitsus.
 • . Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio: eeldame: rakenduslikku või akadeemilist kõrgharidust vastavalt kriminaalhooldusametniku kvalifikatsiooninõuetele (https://www.riigiteataja.ee/akt/106122011002); eesti keele oskust C1 tasemel; vene keele oskust suhtlustasemel; riigi põhikorra, avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku... Tallinna Vangla.
 • . Directores y gerentes: magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon; inimeste ja protsesside juhtimise kogemus vähemalt kolm aastat; väga head teadmised Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste suhete valdkonnas; eesti keele oskus C1- või sellele vastaval tasemel; inglise keele oskus C1- või sellele vastaval tasemel;... Haridus- ja Teadusministeerium.
 • . Técnicos en seguridad aeronáutica: Nõudmised kandidaadile: Oled kaitseväekohustuslane (meessoost isikutel läbitud ajateenistus); Oled Eesti kodanik; Omad Eesti keele oskust C1 tasemel ja inglise keele oskust B1 tasemel koos tööalase sõnavara valdamisega; Omad kutsekeskharidust (soovitavalt tehniline haridus); Omad allohvitseri... Kaitsevägi.
 • . Reguladores y operadores de máquinas de labrar madera: • tehniline taip; • kohuse- ja vastutustunne; • tehniliste jooniste lugemise oskus; • valmisolek uute oskuste ja teadmiste omandamiseks; • oskus töötada iseseisvalt ja ka koos meeskonnaga• tootmisseadme või -liini seadistamine ning tõrgeteta töö tagamine; • toodangu kvaliteedi... Osaühing Allied Timber.
 • . Conductores de camiones pesados: täpsus, korrektne ja viisakas käitumine, töö kiirus ja kvaliteetmultilift konteinerite vedu tellimuste alusel, auto korrashoid, pisiremont ja hooldus. Autod on korralikud ja täiesti töökorras. Vedu toimub Tallinnas ja Harjumaal.korralik palk, sõbralik kollektiiv, koolitus. Jäätmete sorteerimiskeskus OÜ.
 • . Operadores de autoelevadoras: töökus, kohusetundlikkus, tõstukijuhi kutsetunnistus või tõstukiga töötamise kogemus ja autojuhiloadtõste- ja veotööd tõstukiga, transporditöödstabiilset tööd, nüüdisaegseid töötingimusi töö toimub 12-tunnistes vahetustes vastavalt tööajakavale; vahetuste ajad algusega... AS Tarmeko Spoon.
 • . Operadores de autoelevadoras: sobid meile hästi, kuis sul on varasem töökogemus tõstukite ja laadimistöödega (tõstukijuhiload on eeliseks), oled hea pingetaluvusega, kohusetundlik ja positiivse ellusuhtumisegalaadimise- ja transporditööd autotõstukiga Türi-Alliku logistikakeskuses, saabuvate materjalide ja varuosade... Aktsiaselts KONESKO.
 • . Personal de apoyo administrativo: sobilikult kandidaadilt eeldame optimistlikkust ja rõõmsameelsustostjate viisakas, kiire ja täpne teenindamine kassas.konkurentsivõimelist põhipalka; väljaõpet; paindlikku tööaega; tulemustasu; sõbralikku kollektiivi; tööd uuendusmeelses meeskonnas. Aktsiaselts OG ELEKTRA.
 • . Vendedores: hea suhtlemisoskus, aktiivsus, ausus, kohusetundlikkus. Kasuks tuleb klienditeeninduse alane töökogemus. klientide teenindamine ja kondiitritoodete müük. Tööaeg vahetustega E-P 10-20.head sõbralikku kollektiivi, stabiilset töökohta, vajadusel väljaõpetProovipäev palun eelnevalt... Osaühing LURDŽE.
 • . Recolectores de desechos y otras ocupaciones elementales: kohusetundlikkus ja oskus iseseisvalt töötada; kasuks tuleb B-kategooria juhiluba, isikliku sõiduki kasutamise võimalus ja eelnev töökogemustöö sisuks on Viljandi linnale kuuluvate kinnistute ümbruste heakorrastamine ning korrashoidmine; heakorrastamise hulka kuulub: koristamine, lumelükkamine,... Viljandi Linnahooldus.
 • . Ocupaciones elementales: sobid meie rõõmsasse kollektiivi, kui oled aus, lojaalne ja kohusetundlik; aktiivne, algatus- ja arenemisvõimeline; oled kiire ja väga hea pingetaluvusega; hea füüsilise tervisegakoka abistamine köögis, ettevalmistuste tegemine väljaõpet kohapeal, kaasaegset töökeskkonda, noort... OÜ AKORD INVEST.
 • . Ocupaciones elementales: Maja üldpuhtuse eest vastutamine, koristamine vastavalt koristusgraafikule ja hetkevajadusele . Töö kirjeldus: • tolmu pühkimine; • seinte puhastamine; • tualettide ja garderoobide koristamine ja pesemine; • põrandate ja treppide pühkimine ja pesemine ning vaipkatetelt tolmu ja... Tallinna Huvikeskus Kullo.
 • . Cuidadores de niños y auxiliares de maestros: meile tööle tulla sooviv isik peab vastama Sotsiaalhoolekande seaduse § 123 ja Lastekaitseseaduse § 20 nõuetele. Kasuks tulevad head teadmised pedagoogikast või sotsiaaltööst. Ootame kandidaadilt valmisolekut pühenduda pikaajaliselt, väga head meeskonnatööoskust ja pingetaluvust,... Sihtasutus Elva Laste- ja Perekeskus.
 • . Operadores de maquinaria agrícola y forestal móvil: eelnev töökogemus tuleb kasuksharvesterioperaator töötab iseseisvalt raietöödel, kasutades puidu varumiseks pardaarvuti kaasabil juhitavat raiemasinat harvesterit. Masinaks on John Deere 1170 E. Töö toimub graafiku alusel.stabiilset tööd, konkurentsivõimelist palka (põhipalka ~900... Aru metsagrupp OÜ.
 • . Vendedores: positiivne ellusuhtumine; hea suhtlemisoskus; avatus; soov õppida ja areneda; meeskonnatöökogemus; ausus; aktiivsus; paindlikkussiira ja särava naeratuse saatel klientide teenindamine. Aktiivne, suvjuv klienditeenindus. Ostu vormistamine kassas. Klientide nõustamine ja suunamine müügisaalis.... AS MILEEDI.
 • . Soldadores y oxicortadores: keevitaja kutseharidus või kogemus erinevate teraskonstruktsioonide koostamisel ja MIG/MAG keevitusseadmete kasutamisel; hea tehniline taip – tehniliste keevitus- ja tööjooniste lugemise oskus; meeskonnatöö oskus; iseseisev mõtlemine, täpsus ja korrektsus, distsiplineeritus toodete/detailide... OÜ Mõisaküla Masinatehas.