Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

looduskaitse osakonna kaitse planeerimise büroo kaitse planeerimise spetsialist

Trabajar en Estonia (EESTI) de Profesionales en ciencias biológicasClasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Profesionales en ciencias biológicas.
Tippspetsialistid : Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid : Bioteaduste tippspetsialistid.

Descripción de la oferta de trabajo:
• kõrgharidus keskkonnaga seotud erialal; • oma tegevusvaldkonna õigusaktide tundmist, loodusväärtuste ja nende kaitsepõhimõtete tundmist; • eesti keele oskust kõrgtasemel, vähemalt ühe võõrkeele oskust kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega; • ametikohal vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskust (tekstitöötluse ja tabelarvutuse kontoritarkvara, EELIS, MapInfo); • head suhtlemisoskust, sealhulgas oskust korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel; • kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet, sealhulgas suutlikkust võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma ametikoha pädevuse piires, võimet näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest; • autojuhilubade olemasolu. Ametikoha eesmärk: looduskaitseliste piirangute seadmise või muutmise eelnõude ettevalmistamine ja tutvustamine avalikkusele ning kaitstavate loodusobjektide kaitsekorralduskavade koostamine või selle korraldamine. Tööülesanded: • kaitse- ja hoiualade ning üksikobjektide kaitse alla võtmise ja kaitsekorra muutmise määruste ettevalmistamise, avalikustamise ning kinnitamiseks edastamise korraldamine; • kaitsekorralduskavade ning parkide hoolduskavade koostamise korraldamine; • kaitsealuste loodusobjektide kaitse ning kaitsekorralduse tulemuslikkuse analüüsimine ja tulemuslikkuse tagamiseks vajalike tegevuste kavandamine; • NATURA elupaikade andmestiku täiendamise ning parandamise korraldamine; • kolleegide, maaomanike, omavalitsuste ning teiste huvigruppide nõustamine looduskaitset puudutavates küsimustes. • vastutusrikast, loomingulist ja mitmekesist tööd; • eneseteostusvõimalust arenevas organisatsioonis; • sõbralikku ja toetavat meeskonda. Asukoht töö tegemise koht Türi või Rapla kontor, tööpiirkond Eesti Vabariik Tööaeg täistööaeg Tööle asumise aeg kokkuleppel, soovitavalt esimesel võimalusel Töötasu alates 980€ Kontaktisik Taavi Tattar, Riina Kotter Lisainfo telefonil 53047558, 5330 6820 www.keskkonnaamet.ee CV motivatsioonikirjaga palume saata hiljemalt 21. august 2017 e-posti aadressile cvReemplazar por una arrobakeskkonnaamet.ee

Servicio de empleo de origen: Estonian Unemployment Insurance Fund, Servicios Públicos de Empleo, Estonia.

País del trabajo: Estonia.

Región: EESTI.

Ver 41 ofertas de trabajo en "EESTI" (Estonia).

Fecha de inicio: 06/08/2017.

Nº de vacantes: 1.

Nivel educativo requerido: Educación superior (incluida formación académica).

Lenguas exigidas: estonio: (notable) .

Carnet de conducir: Turismo de 8 plazas; camión de hasta 3,5 toneladas.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Duración del contrato: Indefinido.

Cómo solicitar: Carta y currículo al empresario.

Cómo solicitar el puesto:
Sigrit Meister, sigrit.meisterReemplazar por una arrobakeskkonnaamet.ee

Empresa: Keskkonnaamet.

Contacto: Sigrit Meister

Email: sigrit.meisterReemplazar por una arrobakeskkonnaamet.ee

Ver las 32 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Profesionales en ciencias biológicas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

looduskaitse osakonna maahoolduse büroo maahoolduse spetsialist (ajutiselt eemalviibiva teenistuja asendaja). Estonia, 01 Oct. 2017.

looduskaitse osakonna kaitse planeerimise büroo kaitse planeerimise spetsialist. Estonia, 25 Ago. 2017.

looduskaitse osakonna kaitse planeerimise büroo kaitse planeerimise spetsialist. Estonia, 25 Ago. 2017.

looduskaitse osakonna kaitse planeerimise büroo kaitse planeerimise spetsialist. Estonia, 06 Ago. 2017.

Keskkonnaosakonna jäätmebüroo jäätme peaspetsialist (ajutiselt eemalviibiva teenistuja asendja). Estonia, 03 Ago. 2017.