Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

412 ofertas de trabajo encontradas en Laane-Eesti (Estonia):

 • . Profesionales científicos e intelectuales: õendusalane kõrgharidus, väga hea suhtlemisoskus ja empaatiavõime, vene keele oskus suhtlustasandil. Inglise keele oskus tuleb kasuks., Kvaliteetse õendusteenuse osutamine., Huvitavat tööd toredas meeskonnas ja kaasaegses töökeskkonnas, korralikku töötasu, kvaliteetseid koolitusi... Sihtasutus Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus.
 • . Directores de administración y servicios no clasificados bajo otros epígrafes: Kandidaatidelt eeldame: • magistrikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni (soovitavalt sotsiaaltöö valdkonnas), kasuks tuleb pedagoogilise töö kogemus; • juhtimiskompetentsi; • head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust; • koostööle orienteeritust; • väga head arvuti kasutamise... Kuressaare Ametikool.
 • . Conductores de camiones pesados: Vajalik ADR tunnistus. Kandidaadilt eeldame, kohusetundlikkust, töökust, usaldusväärsust, Kaubavedude teostamine Soome-Rootsi suunal. Vajadusel kauba peale/ maha laadimine., Paindlikku ja vastutulelikku töögraafikut. Töötamiseks mugavaid, kaasaegseid ja tehniliselt korras veokeid. Sõbralikku... Aurelicom OÜ.
 • . Médicos: registreeritud arstina tervishoiutöötajate riiklikus registris gastroenteroloogia erialal või õppimine residentuuris gastroenteroloogia erialal, arstiabi osutamine gastroenteroloogia erialal., eneseteostamise ning -arengu võimalusi; ajutist elamispinda või abi elamispinna otsimisel. Kuressaare Haigla Sihtasutus.
 • . Técnicos y profesionales de nivel medio: erialane haridus või selle omandamine; väga hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus, füsioterapeudi töö (sh töö rehabilitasiooni- ja taastusravimeeskonnas)., meeldivat töökollektiivi, väljakutseid pakkuvat ja huvitavat erialast tööd, enesearendamis- ja koolitusvõimalusi. Kuressaare Haigla Sihtasutus.
 • . Personal de apoyo administrativo: Tahe teenindada, sõbralikkus, ausus, kohusetundlikkus, Klientide teenindamine teenindusletis; kaupade ja hinnasiltide väljapanek müügisaalis; kaubariiulite korrashoid., Püsivat töösuhet, sõbralikku töökeskkonda, väljaõpet kohapeal., Töökoht asub Uuemõisa Konsumis, kauplus avatud... HAAPSALU TARBIJATE ÜHISTU.
 • . Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados: hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus, pingetaluvus, Põetaja tegeleb patsientide igapäevase elamistoimingutes abistamisega. Töökohustuste hulka kuuluvad hooldamine, toiduga tegelemine, koristamine ning arsti ja õe antud ülesannete täitmine. Näiteks analüüside viimine, erinevate tarvikute... Kuressaare Haigla Sihtasutus.
 • . Médicos: registreeritud arstina tervishoiutöötajate riiklikus registris sisehaiguste erialal, arstiabi osutamine sisehaiguste erialal, eneseteostamise ning -arengu võimalusi; ajutist elamispinda või abi elamispinna otsimisel., võimalus käia tööl tööajakava alusel (ka osalise ajaga). Kuressaare Haigla Sihtasutus.
 • . Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados: Koolitame kohapeal, kui oled tubli ja hakkaja ning meeldib söögitegemine (võid kandideerida ka ilma eelneva töökogemuseta), Toidu valmistamine Kaubamaja ja Uuemõisa Konsumite kulinaarialettide ning Vanalinna AjaO kiirtoitlustusleti tarbeks., Stabiilset ja kindlat töökohta, kaasaegseid... HAAPSALU TARBIJATE ÜHISTU.
 • . Personal de apoyo administrativo: Edukas kandidaat tunneb hästi ehitusmaterjale, soovib abistada kliente, on hea füüsilise vastupidavusega, on asjatundlik, korrektne ja aus, Kauba vastuvõtmine, kontrollimine ja ladustamine; kauba laadimine; kauba komplekteerimine ja väljastamine; kaupluse ja lao territooriumi korrashoid.,... AS Kesko Senukai Estonia.
 • . Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes: Omama teadmisi ja kogemust majanduse ja tehnika valdkonnas; omama arvuti kasutamise oskust kasutusel olevate ja tööks vajalike programmide käsitlemisel; olema avatud koostööks ja hea suhtlemisoskusega, heatahtlik, algatus- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja lahendustele... Tori Vallavalitsus.
 • . Técnicos en ingeniería civil: Valdkonnaga seotud seaduste tundmine; oskus töötada arvutis ja tööks vajalikes registrites. Kasuks tuleb: ehitus-projekteerimisalane kõrgharidus; eelnev töökogemus ehitussektoris ja avalikus teenistuses, Ehitus- ja kasutusteatiste ning ehitus- ja kasutuslubade menetluse korraldamine... Tori Vallavalitsus.
 • . Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes: Ametialaselt vajalikud kogemused ja teadmised; varasem töökogemus kohalikus omavalitsuses või riigistruktuuris, s.h. projektide koostamise kogemus; valdkonnaalaste õigusaktide tundmine; väga hea suhtlemisoskus ja selge eneseväljendusoskus, kohusetunne, tahe meeskonnatööks, sealhulgas... Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus.
 • . Técnicos y profesionales de nivel medio: Lisaks rakenduslikule kõrgharidusele soovitavalt politseialane väljaõpe; riigi põhikorra, kodanike õiguste ja vabaduste, avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine; kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide põhjalik... Tori Vallavalitsus.
 • . Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados: Tugiisikult ootame positiivset ja rahulikku ellusuhtumist; kannatlikkust ning valmisolekut toetada erivajadusega last, 14-aastane poiss vajab kohanemis-ja käitumishäirete tõttu eakohasest suuremat igapäevast abi, juhendamist ja järelvalvet. Vajab kindlaid piire ning tuge, juhendamist koolitundides.... Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskus.
 • . Peones de la industria manufacturera: Valmisolek füüsiliseks tööks; kohusetundlikkus, korrektsus ja täpsus; valmisolek töötada vahetustes (6:00-14:30, 14:30-23:00), Tooraine vastuvõtt, -käitlemine, -ettevalmistamine; tootmisosakonnas abitööd., Kohapealset väljaõpet; töövahendeid ja tööriideid; tasuta transporti... AS Rannarootsi Lihatööstus.
 • . Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores: Sobivalt kandidadilt eeldame: kohusetundlikkust, täpsust ja tehnilist taiplikust; huvi metallitöö vastu ja soovi õppida; soovitavalt eelnevat metallitöö kogemust ja jooniste lugemise oskust , Toodete koostamine vastavalt tellimusele. Tarvikute paigaldus. Toodete valmistamine metallitöötlemispinkidel.... Osaühing Alise Technic.
 • . Directores de ventas y comercialización: * müügitöö kogemust (kasuks tuleb toiduainetööstuses); * head arvuti kasutamise oskust; * head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust; * pingetaluvust. Kasuks tulevad: * algteadmised turundusest; * võõrkeelte oskus., müügiosakonna töö ja inimeste juhtimine, suhtlemine klientide ja... Osaühing Saare Leib.
 • . Personal de apoyo administrativo: Kauba maha laadimine ja vastuvõtmine. Kaupade paigutamine hoiukohtadele. Saadetiste komplekteerimine ja pakkimine. Saadetise üle andmine ja/või lähetamine. Inventeerimine. Lao puhastamine ja lao seadmete korrashoid. , Huvitavat ja vastutusrikast tööd. Eneseteostust ja arenguvõimalusi.... Osaühing Alise Technic.
 • . Otros profesionales de la salud: 2-3 aastane nõustamisalane laste ja peredega seotud töökogemus, väga hea läbirääkimis-, suhtlemis-, kaasamis- ja koostööoskus ning väga hea töövõime pingeolukorras; isikliku auto kasutamise võimalus, MDFT programmi tegevuste ellu rakendamine oma piirkonnas sh töö nooruki, vanema,... Sotsiaalkindlustusamet.
 • . Personal de apoyo administrativo: Aktiivne ja liikuv, valmis ärkama väga vara; soov teha osalise ajaga tööd; vähemalt 18-aastane, Ajakirjandusväljaannete kanne Pärnu erinevates piirkondades: 1) Raeküla tn: Vambola, Tarva, Põdra, Hirve, Käo, Merimetsa, Kalevi pst vahel, piirkonna tööaeg 2h. 2) Paikuse tn: Ojakalda,... AS EXPRESS POST.
 • . Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales: Ootame sind oma meeskonda, kui: sul on lai silmaring ja tunned uudishimu Pärnumaal aga ka Eestis ja maailmas toimuva vastu; sul on kõrgharidus või sa omandad seda; sul on väga hea kirjutamis- ja suhtlemisoskus, mõtlemis- ja analüüsioskus; sa oskad leida lugejaid kõnetavaid lugusid;... AS Eesti Meedia.
 • . Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados: Kasuks tuleb erialane haridus, Osalemine osakonna igapäevases ja ööpäevaringses hooldustöös vastavalt kinnitatud graafikule; hooldustöö tegemine lähtudes õendus- hooldusplaanidest, ravikorraldustest; patsientide abistamine elamistoimingutes vastavalt plaanile ja tekkinud vajadusele... Sihtasutus Pärnu Haigla.
 • . Agrónomos y afines: Üldteadmised agronoomi tööst, nüüdisaegsest taimekasvatusest ja loomakasvatusest. Pingetaluvus, täpsus, korrektsus ja kohusetunne. Vastutus-, otsustus- ja koostöövõime, analüüsivõime. Enesekehtestamis- ja organiseerimisoskus; eesti keele oskus , * põllutööde planeerimine ja juhtimine;... Osaühing Pöide AG.
 • . Personal de apoyo administrativo: Oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid. Vähemalt keskharidus; vähemalt 2-aastane töökogemus ametiasutuse või töökoha töövaldkonnas; eesti keele valdamist kõrgtasemel; oma töövaldkonna õigusaktide tundmist ja oskust neid rakendada., Infospetsialisti... Saaremaa Vallavalitsus.
 • . Ocupaciones elementales: armastad puhtust ja korda; oled oma töös kohusetundlik ja täpne, oled positiivse ellusuhtumisega, rõõmsameelne ja avatud suhtleja; oled paindlik ja nõus töötama tööajagraafiku alusel ka nädalavahetusel ja õhtustel aegadel, Koka abistamine köögitöödes, ettevalmistuste tegemine,... OÜ PÄRNAMÄED.
 • . Carpinteros de armar y de obra blanca: Jooniste lugemise oskus, täpsus, kohusetundlikkus, töökogemus eritellimusmööbli valmistamisel, pingetaluvus, usaldusväärsus, valmidus meeskonnatööks ja töölähetusteks, Eritellimusmööbli valmistamine jooniste alusel algusest lõpuni; erinevate seadmete ja käsitööriistade kasutamine... Laueseppe OÜ.
 • . Policías: Nõudmised kandidaadile • kohusetundlikkus ja usaldusväärsus • sobiv kandidaat kohtukordniku ametikohale on kohtulikult karistamata , Pärnu Maakohus kuulutab välja avaliku konkursi KOHTUKORDNIKU ametikoha täitmiseks Kuressaare kohtumajas. Ametikoha põhieesmärk on turvalisuse tagamine... Pärnu Maakohus.
 • . Ocupaciones elementales: Sobid meie rõõmsasse kollektiivi kui oled aus, lojaalne ja kohusetundlik; aktiivne, algatus- ja arenemisvõimeline; valdad vabalt eesti keelt; oled kiire ja väga hea pingetaluvusega, Nõudepesu masinaga. , Väljaõpet kohapeal, kaasaegset töökeskkonda, noort ja rõõmsameelset meeskonda,... OÜ AKORD INVEST.
 • . Ocupaciones elementales: Sobid meie rõõmsasse kollektiivi, kui oled aus, lojaalne ja kohusetundlik; aktiivne, algatus- ja arenemisvõimeline, valdad vabalt eesti keelt; oled kiire ja väga hea pingetaluvusega, Koka abistamine köögis, ettevalmistuste tegemine. , Kaasaegset töökeskkonda, noort ja rõõmsameelset... OÜ AKORD INVEST.