Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Obalno-kraška

en Español in English auf Deutsch en Français ...

288 ofertas de trabajo encontradas en Obalno-kraška (Eslovenia) (página 7):

Página: 7

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA/DIPLOMIRANI ZDRAVSTVENIK V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE IN DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV Z RAZLIČNIMI BOLEZENSKIMI STANJI PO STANDARDIH IN PROCESNI METODI DELA, ORGANIZIRANJE, SODELOVANJE, SPREMLJANJE IZVAJANJA PRE...

. director de centros y residencias infantiles y juveniles/directora de centros y residencias infantiles y juvenilesDIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE ISTRE - M/Ž. DIREKTOR SVETOVALNEGA CENTRA ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE, poskusno delo , Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40, INFORMACIJE NA SPLETNI POVEZAVI: HTTPS://WWW.KOPER.SI/PUBLIC_TENDER/JAVNI-RAZPIS-ZA-DELOVNO-MESTO-DIREKTORJA-JAVNEGA-ZAVODA-SVETOVALNI-CENTER-ZA-OTROKE-MLADOSTNIKE-IN-STARSE-ISTRE/ , P...

. conserje de edificioSAMOSTOJNI VZDRŽEVALEC - ENERGETIK - M/Ž. VZDRŽEVALEC V POSLOVNIH STAVBAH, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, POPRAVLJANJE, VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE RAZLIČNIH VRST STROJEV IN NAPRAV. OPRAVLJANJE REDNIH VZDRŽEVALNIH DEL, POZNAVANJE OSNOVNIH ELEKTRO KOMPONENT. VODENJE IN ORGANIZIRANJE DELA SEKTORJA STROJN...

REFERENT ZA PROMET - M/Ž. PROMETNI ODPRAVNIKI, REFERENTI ZA PROMET IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZPOREJANJE IN ORGANIZACIJA MEDNARODNIH PREVOZOV, SPREMLJANJE VOZNIKA IN TOVORA, KOORDINACIJA Z VOZNIKI, PRIPRAVA POROČIL IN EVIDENC, natančnost,

. operador de excavadora/operadora de excavadoraSTROJNIK ASFALTNE BAZE - M/Ž. STROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO Z NAKLADAČEM, UPRAVLJANJE POSTROJENJA, REDNO VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE POSTROJENJA, VODENJE EVIDENC, SODELOVANJE PRI REMONTU, TEHTANJE VOZIL. , Pričakujemo srednjo ali poklicno šolo str...

. contableRAČUNOVODJA VII/2 (35 PR) - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE POSLOVNIH KNJIG, REGISTRA OSNOVNIH SREDSTEV, OBRAČUNA PLAČ IN DRUGIH STROŠKOV DELA V JAVNEM SEKTORJU, IZDELAVA ZAKLJUČNEGA POROČILA PRORAČUNSKEGA LETA IN DRUGE NALOGE PO NAROČILU POOBLAŠČENE OSEBE., Obve...

. médico especialista/médica especialistaPEDOPSIHIATER - M/Ž. PSIHIATER, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREGLED NA PRISOTNOST ALI ODSOTNOST TELESNIH ALI DUŠEVNIH BOLEZNI, POŠKODB ALI ANOMALIJ , PRESOJA STANJA PO PREGLEDU S POMOČJO MEDICINSKO DIAGNOSTIČNIH SREDSTEV, ZDRAVLJENJE, HABILITACIJA OZIROMA REHABILITACIJA, PREPREČEVANJE BOLEZNI...

. empleado administrativo/empleada administrativaADMINISTRATIVNI DELAVEC - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2023, skrajšan delovni čas, 20, VODENJE EVIDENCE ŠOLSKE PREHRANE ZA UČENCE IN ZAPOSLENE, VODENJE PORABE ŽIVIL V KUHINJI. POMOČ PRI OPRAVLJANJU DRUGIH DEL V ADMINISTRACIJI IN RAČUNOVODSTVU., Zmožnost timskega dela, fleksibilnost glede oprav...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2023, skrajšan delovni čas, 26, VSAKODNEVNO ČIŠČENJE PROSTOROV TELOVADNICE S SANITARIJI, JEDILNICE, HODNIKOV, VEČNAMENSKEGA PROSTORA IN UČILNIC. POMOČ HIŠNIKU PRI VZDRŽEVALNIH DELIH IN POMOČ V KUHINJI., Zmožnost timskega dela, komunikaci...

. auxiliar de enfermeríaE035039 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V STERILIZACIJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA DELOVNEGA PROSTORA, DELOVNEGA MATERIALA, APARATOV, INSTRUMENTOV, DRUGE DELOVNE OPREME IN PRIPOMOČKOV ZA NEMOTEN POTEK DELA, IZVAJANJE POSTOPKOV STERILIZACIJE MATERIALOV IN PRIPOMOČKOV, PREP...

. recepcionista de alojamientos turísticosRECEPTOR (M/Ž) - M/Ž. HOTELSKI RECEPTOR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEM IN USMERJANJE GOSTOV, INFORMIRANJE GOSTOV O PONUDBI, PREVOZ GOSTOV PO POTREBI, OPRAVLJANJE OSTALIH DELOVNIH NALOG PO NAVODILIH NADREJENIH. DELO TUDI PONOČI., , večizmensko

ADMINISTRATIVNA DELAVKA/ADMINISTRATIVNI DELAVEC - M/Ž. INŽENIRJI RUDARSTVA, METALURGIJE IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJA PISARNIŠKA IN POMOŽNA DELA, IZPOLNJUJE OBRAZCE, VODI EVIDENCE O PREJETI IN POSLANI POŠTI TER ZALOGI BLAGA, PRIPRAVLJA DOPISE IN UREJA BESEDILA., Opravljena strokovna praksa za pre...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037021 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - ODDELEK ZA INTERNO MEDICINO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPL. MED. SESTRE V NEGOVALNI ENOTI. IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZOROVANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NE...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoCNC OPERATER - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO NA VEČ STROJIH HKRATI, MENJAVA CNC PROGRAMOV, MENJAVA IN UMERJANJE ORODIJ, KONTROLA KAKOVOSTI IZDELKOV, ODPRAVLJANJE OSNOVNIH ALARMOV STROJA, DELO PO NAVODILIH NADREJENEGA., Dvoizmensko del...

. recepcionista de alojamientos turísticosHOTELSKI RECEPTOR - M/Ž. HOTELSKI RECEPTOR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V HOTELSKI RECEPCIJI (REDNA RECEPCIJSKA OPRAVILA-GLEJ SKP POD KODO 4224), ADMINISTRATIVNA OPRAVILA V ZALEDJU S PODROČJA RECEPCIJE IN GOSTINSTVA, MED DRUGIM TUDI CHECK-IN (PRIJAVA GOSTOV), CHECK-OUT (OD...

VODJA OBRATA - M/Ž. INŽENIRJI IN TEHNOLOGI V INDUSTRIJI IN PROIZVODNJI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE IN KONTROLA V OKVIRU PRISTOJNOSTI, PRIPRAVA IN IZVEDBA PLANOV, IZDAJA DELOVNIH NALOGOV, ANALIZA STANJA IN PREDLAGANJE UKREPOV, OPTIMIZIRANJE PROI...

. recepcionista de alojamientos turísticosHOTELSKI RECEPTOR - M/Ž. HOTELSKI RECEPTOR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO V HOTELSKI RECEPCIJI (REDNA RECEPCIJSKA OPRAVILA-GLEJ SKP POD KODO 4224), ADMINISTRATIVNA OPRAVILA V ZALEDJU S PODROČJA RECEPCIJE IN GOSTINSTVA, MED DRUGIM TUDI CHECK-IN (PRIJAVA GOSTOV), CHECK-OUT (ODJAVA GOS...

. operador de máquina de tornear/operadora de máquina de tornearCNC STRUGAR - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU ZA STRUŽENJE KOVIN, KOVINARSTVO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO DELO NA OBDELOVALNEM STROJU. OBDELAVA IZDELKOV MANJŠIH SERIJ ALI  UNIKATOV. POZNAVANJE CAD/CAM PROGRAMA IN PROGRAMIRANJA. SAMOSTOJNO BRANJE 2D RISB IN 3D MODELO...

. operador de máquina cortadora/operadora de máquina cortadoraCNC REZKALEC - M/Ž. OPERATER NA CNC-REZKALNEM STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO DELO NA 3-OSNEM ALI 5-OSNEM OBDELOVALNEM STROJU. SAMOSTOJNA OBDELAVA IZDELKOV MANJŠIH SERIJ ALI UNIKATOV. POZNAVANJE CAD/CAM PROGRAMA IN PROGRAMIRANJA. SAMOSTOJNO BRANJE 2D ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA/DIPLOMIRANI ZDRAVSTVENIK V DIALIZI I - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAROČANJE, PREVZEMANJE IN ORGANIZIRANJE SHRANJEVANJA DIALIZNEGA MATERIALA, NADZOR NAD PORABO DIALIZNEGA MATERIALA, PRIPRAVA PACIENTA NA HEMODIALIZO, PRIPRAVA ŽILNEGA PRISTOPA ZA PRIKLJUČITEV NA HE...

. auxiliar de enfermeríaE035037 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI (INTERNA MEDICINA) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SREDNJE MEDICINSKE SESTRE V NEGOVALNI ENOTI, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V RAZLIČNIH STANJIH ZDRAVJA IN BOLEZNI, SODELOVANJE PRI SPREJEMU PACIENTA IN ...

. técnico en radiología/técnica en radiologíaE018020 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 2 (ZDRAVNIK SPECIALIST RADIOLOGIJE) - M/Ž. RADIOLOŠKI INŽENIR, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVLJENJA IN DIAGNOSTIKE NA SEKUNDARNI RAVNI. STALNO SPREMLJANJE RAZVOJA MEDICISNKIH VED IN IZVAJANJE MEDICINSKE DOKTRINE. OPRAVLJA DELA IN NALOGE ZDRAVNIKA SPECIALISTA RADIOLOGIJE., KAND...

. profesor de ciencias en educación secundaria/profesora de ciencias en educación secundariaSREDNJEŠOLSKI UČITELJ BIOLOGIJE IN POZNAVANJA BLAGA - M/Ž. SREDNJEŠOLSKI UČITELJ ZA NARAVOSLOVNE PREDMETE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 10 mesecev oz. do 30. 6. 2023, skrajšan delovni čas, 20, IZVAJA POUK IN VSEBINE PROGRAMA SKLADNO Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA, IZVAJA PRIPRAVE NA POUK, IZPOLNJUJE IN VODI PREDPISANO PEDAGOŠKO DOKUMENTACIJO, DRUGO D...

VODJA IZMENE V PROIZVODNJI - M/Ž. NADZORNIKI V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE ZAPOSLENIH V IZMENI IN ORGANIZIRANJE NJIHOVEGA DELA, KOORDINIRANJE AKTIVNOSTI MED ORGANIZACIJSKIMI ENOTAMI ZNOTRAJ PODROČJA IN MED PODROČJI, SODELOVANJE PRI MESEČNEM IN TE...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesE035037 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI, PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE SKLADNE S PROGRAMOM IZVAJANJA PRIPRAVNIŠTVA V ZDRAVSTVENI NEGI., Kandidati naj posredujejo vlogo za zaposlitev z vso potrebno prilogo (potrdilo o zaključeni izobrazbi) na e...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK STROJNIK (M/Ž), V PODROČJU VZDRŽEVANJA, V ACB KOZINA (ACB KOZINA IN IZPOSTAVA BERTOKI). - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE VZDRŽEVALNIH DEL Z VOZILI, STROJI IN NAPRAVAMI TER USTREZNIMI PRIKLJUČKI POSTAVLJANJE, VZDRŽEVANJE IN ODSTRANJEVANJE CESTNIH ZAPOR PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE VOZIL IN OPREME PREGLEDOVANJE STANJA VOZIŠČ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI (ZA REFERENČNO AMBULANTO) - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ODGOVORNOST ZA DELOVNA SREDSTVA IN RACIONALNO PORABO MATERIALA ZA DELO,  UGOTAVLJANJE POTREB, NAČRTOVANJE, PROMOCIJA, IZVAJANJE, NADZIRANJE IN VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE IN ZDRAVSTVENE VZGOJ...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaE034005 - BOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI - M/Ž. BOLNIČAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG BOLNIČARJA NEGOVALCA,SPREMLJEVALCA., VLOGO Z DOKAZILI O ZAKLJUČENI IZOBRAZBI NAJ KANDIDATI POŠLJEJO NA ELEKTRONSKI NASLOV: KADROVSKA#SB-IZOLA.SI, dopoldan

. barrendero/barrenderaKOMUNALNI/A DELAVEC/KA ZA ČIŠČENJE POVRŠIN - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA KOMUNALNA DELA, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ROČNO OZ. STROJNO ČIŠČENJE IN POMETANJE JAVNIH POVRŠIN (CESTE, ULICE, TRGI, PLOČNIKI, ZELENICE), POBIRANJE SMETI IN ODPADKOV Z JAVNIH POVRŠIN IN NJIHOVO DEPONIRANJE V USTREZNE ZABOJNIKE...

ZASTOPNIK ZAČETNIK - M/Ž. ZAVAROVALNI ZASTOPNIKI IN ZAVAROVALNI POSREDNIKI, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRIKLJUČITEV MENTORJU, KI IMA PRIDOBLJENO DOVOLJENJE AZN, PRI SKLEPANJU ZAVAROVANJ PRI ZAVAROVALCIH Z NAMENOM USPOSABLJANJA , ISKANJE POTENCILANIH ZAVAROVALCEV POD NADZOROM IN OB ...

Más empleos: << · 2 · 3 · 4 · 5 · < · 7 · > · 9 · >>