Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Obalno-kraška

en Español in English auf Deutsch en Français ...

198 ofertas de trabajo encontradas en Obalno-kraška (Eslovenia) (página 4):

Página: 4

. conductor de vehículo de reparto/conductora de vehículo de repartoVOZNIK TOVORNEGA KOMBIJA - M/Ž. VOZNIK LAHKEGA DOSTAVNEGA VOZILA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, NAKLAD VEČJIH ŠKATEL PRI STRANKAH. VEČ PREVZEMOV IN KONČNA DOSTAVA PAKETOV NA MADŽARSKEM PRI SLOVENSKI MEJI. CCA 365KM VOŽNJE V ENO SMER. VIKENDI PROSTI DELA. ZAŽELJENO OSNOVNO ZNANJE AN...

. trabajador social para el ámbito gerontológico/trabajadora social para el ámbito gerontológicoSOCIALNI DELAVEC - KOORDINATOR POMOČI NA DOMU - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC ZA DELO S STAREJŠIMI OBČANI, poskusno delo 4 mesece, Določen čas  oz. vrnitve začasno odsotne delavke., polni delovni čas, 40, USKLAJEVANJE IZVAJANJA POMOČI NA DOMU, SPREMLJANJE NAROČIL STORITEV POMOČI DRUŽINI NA DOMU, SPREJEMANJE OBVESTIL O SPREMEMBAH STANJA POTREB IN ŽELJA UP...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, GIBALNO OVIRANA OSEBA BO VAŠO POMOČ POTREBOVALA PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKIH OPRAVILIH IN/ALI PRI SPREMSTVIH., Iščemo prilagodljive in pozitivne osebe, ki bi z veseljem, vestno...

. jefe de compras/jefa de comprasKOMERCIALNO-BLAGOVNI REFERENT - M/Ž. NABAVNO-PRODAJNI REFERENT, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, TOČNA IN PRAVOČASNA IZDELAVA FAKTUR, IZDELAVA UVOZNE IN IZVOZNE DOKUMENTACIJE, SPREMLJANJE IN ANALIZIRANJE KUPCEV IN PRODAJE, ZBIRANJE PODATKOV IN NJIHOVA UPORABA V TRŽNIH RAZISKAVAH, PISNA IN USTNA KOMUN...

. consultor empresarial/consultora empresarialKOORDINATOR VII/1 - INŠTRUKTOR - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KOORDINACIJA DELA INŠTRUKTORJEV, ORGANIZIRANJE DELOVNEGA PROCESA, VODENJE IN USKLAJEVANJE DELA ZAPRTIH OSEB V DELAVNICI IN NA HIŠNIH DELIH, NADZOR IN SKRB ZA NEMOTEN POTEK DELOVNEGA PROCESA, ORGA...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVZEM BLAGA, KONTROLA KOLIČINE NA PODLAGI DOBAVNIC IN DRUGE DOKUMENTACIJE. NA PODLAGI PRIPRAVLJENIH DOBAVNIC PRIPRAVA IN ODDAJA BLAGA PREVOZNIKU S PREDPISANIMI DOKUMENTI O KOLIČINI IN VRSTI BLAGA. NATOVARJANJE IN RAZ...

. personal directivo de la administración públicaSVETOVALEC V ODDELKU ZA OKOLJE, PROSTOR, KMETIJSTVO IN SPLOŠNE ZADEVE (ŠIFRA DM: 57 - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE IN ODLOČANJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH NA I. STOPNJI, POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIK...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037026 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI - ODDELEK ZA KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE V SPECIALISTIČNI AMBULANTI. SODELOVANJE PRI SPREJEMANJU PACIENTOV. OBRAVNAVA PACIENTA SKLADNO S STROKOVNIMI SMERNICAMI IN NAVODILI ZA ...

. profesor universitario colaborador/profesora universitaria colaboradoraASISTENT ZA PODROČJE DRUŽBOSLOVNO IZOBRAŽEVANJE - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 8, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU IZOBRAŽEVALNEGA, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEGA IN UMETNIŠKEGA DELA TER OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG DOLOČENIH V AKTIH UP IN ČLANIC, VODENJE RAZLIČNIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJE ŠTUDENTOV...

. auxiliar de enfermeríaE035017 - SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI (KIRURGIJA) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SREDNJE MEDICINSKE SESTRE V NEGOVALNI ENOTI, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V RAZLIČNIH STANJIH ZDRAVJA IN BOLEZNI TER RAZLIČNIH ŽIVLJENJSKIH OBDOBJIH. SODEL...

. auxiliar de enfermeríaE035017 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI (ODDELEK ZA KIRURGIJO) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SREDNJE MEDICINSKE SESTRE V NEGOVALNI ENOTI, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V RAZLIČNIH STANJIH ZDRAVJA IN BOLEZNI TER RAZLIČNIH ŽIVLJENJSKIH OBDOBJIH. SODEL...

. auxiliar de enfermeríaE035013 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II (EIIT) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SRED. MED. SESTRE V ENOTI INTERNISTIČNE INTENZIVNE TERAPIJE. SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA TER IZVAJANJE DIAGNOSTIČNO TERA...

. camarero de pisos/camarera de pisosSOBARICA - M/Ž. SOBAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, POMETANJE, SESANJE, POMIVANJE IN LOŠČENJE TAL, STEKLENIH POVRŠIN, POHIŠTVA IN DRUGIH PREDMETOV V ZGRADBAH IN OKOLI NJIH,  POSTILJANJE, ČIŠČENJE KOPALNIC, ZAMENJAVA BRISAČ, MILA IN PODOBNIH POTREBŠČIN,  ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE TAL...

. profesor de lenguas modernas en educación secundaria/profesora de lenguas modernas en educación secundariaUČITELJ ANGLEŠČINE - M/Ž. UČITELJ ANGLEŠČINE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 30, POUČEVANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA NA SREDNJI ŠOLI Z ITALIJANSKIM UČNIM JEZIKOM., Kandidati morajo izpolnjevati pogoje Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske skupnosti na področju ...

. camarero de pisos/camarera de pisosSOBARICA - M/Ž. SOBAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40, POMETANJE, SESANJE, POMIVANJE IN LOŠČENJE TAL, STEKLENIH POVRŠIN, POHIŠTVA IN DRUGIH PREDMETOV V ZGRADBAH IN OKOLI NJIH,  POSTILJANJE, ČIŠČENJE KOPALNIC, ZAMENJAVA BRISAČ, MILA IN PODOBNIH POTREBŠČIN,  ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE TAL...

STROKOVNI/A DELAVEC/KA PO 69. ČLENU ZAKONA O SOCIALNEM VARSTVU Z OPRAVLJENIM STROKOVNIM IZPITOM IZ SOCIALNEGA VARSTVA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE PODROČJA DELA DUŠEVNEGA ZDRAVJA V SKUPNOSTI, USTVARJALNO IN KREATIVNO RAZMIŠLJANJE, DELOVANJE V SMERI SAMORAZVOJA IN RAZVOJA DEJAVNOSTI, SPREJEMANJE NOVIH IZZIVOV., , dopoldan

. ayudante de apoyo al personal investigador universitarioSAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC V REFERATU ZA ŠTUDENTE UP PEF (J17100) - M/Ž. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO PRIPRAVLJANJE PRAVNIH PODLAG, DOKUMENTACIJE IN DELOVNIH AKTOV ZA ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE DEJAVNOSTI SLUŽBE, REŠEVANJE ZADEV IN KOORDINIRANJE DELA ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI S POD...

. técnico de redes de TIC/técnica de redes de TICIT SPECIALIST IN PODPORA - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA RAČUNALNIŠKE SISTEME IN OMREŽJA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAMESTITEV RAČUNALNIŠKE/PC STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME , NAMESTITEV IN UPRAVLJANJE PROJEKTORJA ZA SESTANKE , VZDRŽEVANJE STROJNE OPREME V PISARNAH , NAMESTITEV, KONFIGURIRANJE IN UPRAV...

. almacenero de fábrica de marroquinería/almacenera de fábrica de marroquineríaSKLADIŠČNI MANIPULANT- VOZNIK - M/Ž. SKLADIŠČNI MANIPULANT, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELA POVEZANA S PREJEMOM BLAGA, DELA POVEZANA S KONTROLO PREVZEMA BLAGA, DELA POVEZANA Z ZLAGANJEM BLAGA NA POZICIJE, DELA POVEZANA S PRIPRAVO BLAGA IN KOMISIONIRANJEM TER OSTALO MANIPULACIJO V SKLADIŠČU, DELA P...

. almacenero de fábrica de marroquinería/almacenera de fábrica de marroquineríaSKLADIŠČNI MANIPULANT- VOZNIK - M/Ž. SKLADIŠČNI MANIPULANT, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELA POVEZANA S PREJEMOM BLAGA, DELA POVEZANA S KONTROLO PREVZEMA BLAGA, DELA POVEZANA Z ZLAGANJEM BLAGA NA POZICIJE, DELA POVEZANA S PRIPRAVO BLAGA IN KOMISIONIRANJEM TER OSTALO MANIPULACIJO V SKLADIŠČU, DELA P...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK C KATEGORIJE NA KOZINI - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DOSTAVA PERILA HOTELOM IN RESTAVRACIJAM DO 120 KM ODDALJENO OD KOZINE, RAZKLAD VOZILA NA TERENU PRI STRANKAH TER POMOČ STRANKAM PRI NAKLADI NA NJIHOVO DOSTAVNO MESTO, SKRB ZA UREJENO DOKUMENTACIJO (PO...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI NA KOZINI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPIS DELOVNEGA MESTA:  SORTIRANJE PERILA, STROJNO PRANJE, ROČNO IN/ALI STROJNO LIKANJE PERILA, ŠTETJE PERILA, KONČNA PRIPRAVA PAKETOV ZA IZDAJO, KONTROLA KAKOVOS...

. bioquímico/bioquímicaE047078 ZDRAVSTVENI SODELAVEC II- PRIPRAVNIK - M/Ž. BIOKEMIK, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA SKLADNO S PROGRAMOM ZA POKLIC MAGISTER BIOLOGIJE ALI MAGISTER BIOKEMIJE ALI MAGISTER KEMIJE, IPD. VEČJI DEL PRIPRAVNIŠTVA SE BO OPRAVILO V LABORATORIJU ZA KEMIJO IN HEMATOLOGIJO., KANDIDATI NAJ P...

. montador de motores náuticos/montadora de motores náuticosSESTAVLJALEC (MONTER) STROJEV IN NAPRAV - M/Ž. SESTAVLJALEC PROIZVODNIH STROJEV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, MONTAŽA NAPRAV ALI SKLOPOV PO KONSTRUKCIJSKI DOKUMENTACIJI, ZAGON, TESTIRANJE, OPTIMIRANJE SKLOPOV OZIROMA SISTEMOV. DIAGNOSTIKA IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI DELOVANJA, VZDRŽEVANJE, SERVISIRANJE, IZBO...

. microbiólogo/microbiólogaE047004 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III - M/Ž. ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ANALIZ IN PREISKAV BIOLOŠKEGA MATERIALA, VREDNOTENJE REZULTATOV, IZVAJANJE KONTROLE KAKOVOSTI DELA, VODENJE PREDPISANE DOKUMENTACIJE IPD., KANDIDATI NAJ POSREDUJEJO ŽIVLJENJEPIS S SP...

. profesor universitario colaborador/profesora universitaria colaboradoraD010001 ASISTENT - ASISTENT VII/2 ZA PODROČJE FIZIOTERAPIJE - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 8, 1. SODELOVANJE PRI IZVAJANJU IZOBRAŽEVALNEGA, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEGA IN UMETNIŠKEGA DELA  TER OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG DOLOČENIH  V AKTIH UP IN ČLANIC, 2. VODENJE RAZLIČNIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJE...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK DIETNEGA KUHARJA III - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. 21.8.2022, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI PRIPRAVI HRANE IN PRIPRAVA SUROVIN, PRIPRAVA ENOSTAVNIH JEDI, POMOČ PRI PORCIONIRANJU HRANE IN SKRB ZA PRAVILNO DELITEV, ČIŠČENJE POSODE, PRIPOMOČKOV IN PROSTOROV ZA PRIPRAVO...

POMOŽNI ZAVAROVALNI ZASTOPNIK - M/Ž. ZAVAROVALNI ZASTOPNIKI IN ZAVAROVALNI POSREDNIKI, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIDOBIVANJE PRAKTIČNIH ZNANJ IN VEŠČIN ZA KASNEJŠE SAMOSTOJNO DELO, ISKANJE POTENCIALNIH STRANKO OB NAVZOČNOSTI MENTORJA., ,

. empleado administrativo/empleada administrativaSTROKOVNI SODELAVEC ZA PROJEKTE VII/I ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: J017135 - M/Ž. PROJEKTNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU POSLOVANJA ZAVODA, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI LETNEGA PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ZAVODA, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POSLOVNEGA POROČILA ZAVODA, SODELOVANJE PRI PRIPRA...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK-POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas  oz. 31. 8. 2022, skrajšan delovni čas, 20, SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI NAČRTOVANJU, IZVAJANJU IN PRIPRAVI VZGOJNEGA DELA V ODDELKU, SAMOSTOJNO IZVAJA NEKATERE DEJAVNOSTI PREDŠOLSKE VZGOJE  TER SODELUJE PRI OSTALIH DEJAVNOSTIH...

Más empleos: << · 2 · < · 4 · > · 6 · >>