Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Obalno-kraška

en Español in English auf Deutsch en Français ...

288 ofertas de trabajo encontradas en Obalno-kraška (Eslovenia) (página 4):

Página: 4

. ayudante de cocinaPOMOČNIK V KUHINJI, DEKANI - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČNIK V KUHINJI, DEKANI. DELOVNE NALOGE: - PREDPRIPRAVA IN POMOČ V KUHINJI, - DELITEV MALIC,- POSPRAVLJANJE IN POMIVANJE POSODE. KAJ PRIČAKUJEMO:- IZKUŠNJE NA PODOBNIH DELOVNIH MESTIH,- OBVEZEN...

. especialista en financiación públicaSTROKOVNI SODELAVEC VII/2-I ZA JAVNA NAROČILA - M/Ž. SVETOVALEC ZA JAVNA NAROČILA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN IZVAJANJE STRATEŠKIH AKTIVNOSTI NABAVE,  SODELOVANJE PRI VZPOSTAVITVI SISTEMA NAČRTOVANJA FINANČNIH TOKOV IN PREDOBREMENITEV, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE POSTOPKOV JAVNEGA NAROČANJA IN POSTOP...

. desarrollador de aplicaciones de TIC/desarrolladora de aplicaciones de TICPROGRAMER SPLETNIH APLIKACIJ - IGRALNIŠKE TEHNOLOGIJE - M/Ž. PROGRAMER, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROSTO DELOVNO MESTO ZA PROGRAMERJA RAČUNALNIŠKIH APLIKACIJ V HTML5 C/C++, POZNAVANJE PODATKOVNIH BAZ IN SPLETNIH TEHNOLOGIJ, DELO SE NANAŠA NA SEGMENT IGRALNIŠKIH TEHNOLOGIJ, RAZVOJ SPLETNIH IGER. ZAŽELJENO POZNAVANJE LINUX O...

. desarrollador de aplicaciones de TIC/desarrolladora de aplicaciones de TICH017006 RAZVOJNI SODELAVEC NA CENTRU ZA OBLIKOVANJE IN RAZVOJ APLIKACIJ - CORA (42. PL. R.) - M/Ž. RAZVIJALEC RAČUNALNIŠKIH APLIKACIJ, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SPLOŠEN OPIS DEL IN NALOG: UVAJANJE IN PRESKUSˇANJE ZNANIH, OPISANIH METOD IN POSTOPKOV, RAZVOJ NOVIH METOD IN POSTOPKOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PROGRAMA RAZISKOVALNEGA DELA, IZDELA...

. tecnólogo de alimentos/tecnóloga de alimentosŽIVILSKI TEHNOLOG - M/Ž. ŽIVILSKI TEHNOLOG, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, ODGOVORNA OSEBA ZA HACCP. DELO V PROIZVODNJI TESTENIN, ORGANIZACIJA IN VODENJE HACCP SISTEMA, VZDRŽEVANJE IN NADZOR ČISTOČE, TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV, ORGANIZACIJA IN KONTROLA PROIZVODNIH PROCESOV, SKRB ZA IZVAJAN...

. médico especialista/médica especialistaPEDOPSIHIATER - M/Ž. PSIHIATER, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREGLED NA PRISOTNOST ALI ODSOTNOST TELESNIH ALI DUŠEVNIH BOLEZNI, POŠKODB ALI ANOMALIJ , PRESOJA STANJA PO PREGLEDU S POMOČJO MEDICINSKO DIAGNOSTIČNIH SREDSTEV, ZDRAVLJENJE, HABILITACIJA OZIROMA REHABILITACIJA, PREPREČEVANJE BOLEZNI...

. desarrollador de aplicaciones de TIC/desarrolladora de aplicaciones de TICPROGRAMER NA VARILNEM ROBOTU - M/Ž. PROGRAMER, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROGRAMIRANJE VARILNEGA ROBOTA,  REŠEVANJE PROBLEMATIK V PROIZVODNEM PROCESU,  UREJANJE DELOVNE DOKUMENTACIJE IN DELOVNIH NAVODIL,  IZVAJANJE SPREMEMB IZDELKOV, UVAJANJE NOVIH PROIZVODOV V PROIZVODNI PROCES, POUČEVANJ...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POSLUŽEVANJE IN UPRAVLJANJE OBDELOVALNIH STROJEV, SKLADNO S TEHNIČNO IN DELOVNO DOKUMENTACIJO,-IZVAJANJE RAZLIČNIH TEHNOLOŠKIH OPERACIJ NA OBDELOVANCIH PO ZAHTEV...

. cocinero/cocineraSAMOSTOJNI A LA CARTE KUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POZNAVANJE A LA CARTE KUHINJE, KUHANJE JEDI VIŠJEGA KAKOVOSTNEGA RAZREDA., IZKUŠNJE ORGANIZACIJE DELA PRI REDNI PONUDBI IN PRI  DOGODKIH, SKRB ZA PREDLOGE GLEDE IZBOLJŠAV JEDILNIKOV, SESTAVA JEDILNIKOV ZA RAZNOVR...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ GIBALNO OVIRANI OSEBI PRI VSAKODNEVNIH OPRAVILIH, KOT SO OSEBNA NEGA, GOSPODINJSKA OPRAVILA, SPREMSTVO, ZAŽELJENA JE TUDI VOŽNJA., Veselje do dela z ljudmi, zanesljivost in pr...

. profesor universitario colaborador/profesora universitaria colaboradoraD010001 ASISTENT - ASISTENT - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo , Določen čas, 8 mesecev oz. 30. 9. 2023, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU IZOBRAŽEVALNEGA, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEGA IN UMETNIŠKEGA DELA  TER OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG DOLOČENIH  V AKTIH UP IN ČLANIC, VODENJE RAZLIČNIH OBLIK VAJ OZ. USPO...

. profesor universitario colaborador/profesora universitaria colaboradoraD010001 ASISTENT - ASISTENT - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo , Določen čas, 8 mesecev oz. 30.9.2023, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU IZOBRAŽEVALNEGA, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEGA IN UMETNIŠKEGA DELA  TER OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG DOLOČENIH  V AKTIH UP IN ČLANIC, VODENJE RAZLIČNIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABL...

ČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC, SPLOŠNI, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SPLOŠNO ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE OBJEKTA, ČIŠČENJE V KAMNOLOMU, ČIŠČENJE IN SPLOŠNO VZDRŽEVANJE STROJEV, FIZIČNA DELA, OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA. , Delavnost, odgovornost., dopoldan

. profesor de educación secundaria y bachillerato/profesora de educación secundaria y bachilleratoUČITELJ STROKOVNIH MODULOV IN PRAKTIČNEGA POUKA V PROGRAMU ZDRAVSTVENA NEGA- M/Ž - M/Ž. SREDNJEŠOLSKI UČITELJ ZA ZDRAVSTVENE PREDMETE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE STROKOVNIH MODULOV IN PRAKTIČNEGA POUKA V PROGRAMU ZDRAVSTVENA NEGA., Kandidati morajo izpolnjevati pogoje po pravilniku o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v pokli...

. empleado administrativo/empleada administrativaADMINISTRATOR / PODPORA STRANKAM - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PODJETJE EMAZING SE UKVARJA Z RAZVOJEM IN TRŽENJEM NAPREDNIH REŠITEV NA PODROČJU ZDRAVSTVENO IN IZOBRAŽEVALNO TURISTIČNIH STORITEV V SLOVENIJI IN TUJINI. ZARADI ŠIRITVE OBSEGA DELA V NAŠI EKIPI IŠČEMO NOVEGA SODE...

. recepcionista de alojamientos turísticosRECEPTOR - M/Ž. HOTELSKI RECEPTOR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREJEM GOSTOV IN ODGOVORNOST ZA PODROČJE RECEPCIJE, KOMUNICIRANJE Z GOSTI, POSLOVNIMI STRANKAMI TER PARTNERJI, SPREJEM IN POGOSTITEV GOSTOV, STREŽBA GOSTOV, ANIMACIJA GOSTOV IN IZVAJANJE VSEH STORITEV HOTE...

. asistente de direcciónPOSLOVNI SEKRETAR VI - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE IN PISANJE POSLOVNE KORESPONDENCE, ZAPISNIKOV,  VODENJE EVIDENC IN USTREZNO HRANJENJE TER RAZPOREJANJE DOKUMENTACIJE, SPREJEMANJE IN POSREDOVANJE TELEFONSKIH IN PISNIH SPOROČIL, SPREJEMANJE IN US...

JAHAČ III (M/Ž) - M/Ž. INŠTRUKTORJI IN DRUGI VODITELJI PROSTOČASNIH GIBALNIH DEJAVNOSTI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJA DODELJENIH KONJ (ČIŠČENJE IN SEDLANJE) ZA JAHANJE;   NEGA IN PRIPRAVA KONJ JAHAČEV ZA NASTOPE IN TRENINGE (IZPUST, SPREMLJANJE KONDICIJE, ZDRAVSTVEN...

JAHAČ V ENOTI TURISTIČNEGA JAHANJA - M/Ž. INŠTRUKTORJI IN DRUGI VODITELJI PROSTOČASNIH GIBALNIH DEJAVNOSTI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ŠOLANJE KONJ ZA POTREBE TURISTIČNIH PROGRAMOV, PRODAJO IN DRUGO UPORABO (UJAHAVANJE); IZVAJANJE TURISTIČNIH PRODUKTOV DRUŽBE (TEREN, UČNE URE, …); PRIP...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC - PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE AKTIVNOSTI POD VODSTVOM MENTORJA: ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA UPORABNIKOV V NEGI III IN IV, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN UPORABNIKOV, HIGIENSKA OSKRBA UPORABNIKOV, VZDRŽEVANJE NJIH...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA II (I) - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE AKTIVNOSTI POD VODSTVOM IN NADZOROM MENTORJA: ZDRAVSTVENA NEGA, OPAZOVANJE, SPREMLJANJE IN NADZOR ZDRAVSTVENEGA STANJA UPORABNIKOV TER POROČANJE O TEM, IZVAJANJE PRVE POMOČI, PRIP...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST PSIHIATRIJE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST PSIHIATRIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 16, DELA IN NALOGE SPECIALISTA PSIHIATRIJE ZA DELO V SOCIALNO VARSTVENEM ZAVODU IN AMBULANTI ZA ODVISNIKE., VELJAVNA LICENCA S PODROČJA PSIHIATRIJE., gibljiv/nestalen urnik

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioOSKRBOVALKA - M/Ž. OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO NA VAROVANEM ODDELKU: POMOČ PRI NEGI IN HIGIENSKI OSKRBI STANOVALCEV, TRANSPORT IN POMOČ PRI RAZDELJEVANJU OBROKOV IN NAPITKOV, HRANJENJE, TRANSPORT NEČISTE POSODE V KUHINJO, TRANS...

. representante comercialKOMERCIALIST - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, svetovanje na področju telekomunikacij, sklepanje pogodb, pošiljanje ponudb ter obravnava strank, zaželene izkušnje v direktni prodaji, dobre komunikacijske sposobnosti, osnovno računalniško znanje, ...

. asistente de direcciónPOSLOVNI SEKRETAR - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, (A) SESTAVLJANJE ADMINISTRATIVNE KORESPONDENCE IN ZAPISNIKOV (B) PRIDOBIVANJE, PREDLAGANJE IN NADZOR ROKOV ODDAJE IN NADALJNJIH ROKOV  (C) PREGLED ZAHTEVKOV ZA SREČANJA, RAZPOREJANJE IN ORGANIZACIJO SESTA...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - KARDIOLOG - M/Ž. KARDIOLOG, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE MEDICINSKIH PREGLEDOV, ZBIRANJE PODATKOV O BOLEZNI BOLNIKA (DIAGNOSTIKA) TER POSTAVLJANJE DIAGNOZE, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE ZDRAVLJENJA (DOLOČANJE TERAPIJE) ZA UGOTOVLJENE BOLEZNI, NEPRAVILNOSTI, POŠKODBE, DOKU...

. farmacéutico/farmacéuticaMAGISTER FARMACIJE Z LICENCO (FARMACEVT III) - M/Ž. FARMACEVT, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, V LEKARNI RAZŠIRJAMO SVOJ STROKOVNI KOLEKTIV, ZATO IŠČEMO MAGISTRO ALI MAGISTRA FARMACIJE Z LICENCO. DELA IN NALOGE: CELOSTNA OBRAVNAVA POTREB PACIENTOV S POUDARKOM NA STROKOVNEM SVETOVANJU IN PRESKRBO S ŠIROKO PALETO...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesE035037 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI, PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE SKLADNE S PROGRAMOM IZVAJANJA PRIPRAVNIŠTVA V ZDRAVSTVENI NEGI., Kandidati naj posredujejo vlogo za zaposlitev z vso potrebno prilogo (potrdilo o zaključeni izobrazbi) na e...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - FIZIATER - M/Ž. FIZIATER, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE MEDICINSKIH PREGLEDOV, ZBIRANJE PODATKOV O BOLEZNI PACIENTA (DIAGNOSTIKA) TER POSTAVLJANJE DIAGNOZE, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE ZDRAVLJENJA (DOLOČANJE TERAPIJE) ZA UGOTOVLJENE BOLEZNI, NEPRAVILNOSTI, POŠKODBE, DOKU...

. ayudante de apoyo al profesorado universitarioJ017104 SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III) V SPLOŠNI SLUŽBI UP - M/Ž. VISOKOŠOLSKI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, S TEM RAZPISOM IŠČEMO OSEBO, KI BO SKRBNIK OBJEKTA LIVADE 1.0, V KATEREM SE, POLEG PISARN OZ. KABINETOV ZA PEDAGOŠKE DELAVCE IN RAZISKOVALCE TER PREDAVALNIC ZA IZVAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROCESA, NAHAJAJ...

Más empleos: << · 2 · < · 4 · > · 6 · 7 · 8 · 9 · >>