Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Obalno-kraška

en Español in English auf Deutsch en Français ...

253 ofertas de trabajo encontradas en Obalno-kraška (Eslovenia) (página 3):

Página: 3

. empleado administrativo/empleada administrativaPROJEKTNI SODELAVEC V - M/Ž. PROJEKTNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI IZVAJANJU KOMUNIKACIJSKIH PROGRAMOV IN AKTIVNOSTI. POMOČ PRI UPRAVLJANJU  PODATKOVNE ZBIRKE OSEB ZA STIK S PODROČJA MEDIJEV TER NADZOROVANJE VSEH ODNOSOV Z MEDIJI. POMOČ PRI UPRAVLJANJU VSAKODNE...

. técnico en farmacia/técnica en farmaciaFARMACEVTSKI TEHNIK - PRIPRAVNIK - M/Ž. FARMACEVTSKI TEHNIK V LEKARNI, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELUJE PRI IZVAJANJU POSAMEZNIH OPRAVIL PRESKRBE Z ZDRAVILI V HUMANI IN VETERINARSKI MEDICINI (PREVZEM, SHRANJEVANJE, DISTRIBUCIJA DO NIVOJA PRISTOJNOSTI FARMACEVTSKI TEHNIK-BREZ IZDAJE), IZDAJA ZD...

. director de restaurante/directora de restauranteVODJA GOSTINSTVA - M/Ž. VODJA V GOSTINSTVU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NALOGE IN ODGOVORNOSTI: ZAGOTAVLJA NEMOTENO IN UČINKOVITO (SO)DELOVANJE KUHINJE IN STREŽBE V Z OSTALIMI ODDELKI, NAČRTUJE, VODI, ORGANIZIRA, KOORDINIRA IN NADZIRA DELO V GOSTINSTVU, OBLIKUJE PREHRANSKO PONUD...

VIŠJI SVETOVALEC (ŠIFRA DM: C027010 ) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI; SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SI...

. Inspector de sanidad/inspectora de sanidadINŠPEKTOR V OBMOČNI ENOTI KOPER (ŠIFRA DM 165) - M/Ž. ZDRAVSTVENI INŠPEKTOR, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE INŠPEKCIJSKEGA NADZORSTVA, VODENJE POSTOPKOV IN IZREKANJE UKREPOV V SKLADU Z ZAKONOM O INŠPEKCIJSKEM NADZORU, ZAKONU O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU IN DRUGIMI PREDPISI, IZVAJANJE UKREPOV V SKLADU...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037044 DIPL. MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI (MOBILNI PALIATIVNI TIM) - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, USMERJANJE IN KOORDINIRANJE STROKOVNEGA PODROČJA, KI GA VODI, PROJEKTNO DELO, PRIPRAVA, UVAJANJE IN NADZOR UVEDBE STANDARDOV V KLINIČNO PRAKSO ZDRAVSTVENE NEGE, VODENJE AKTIVNOSTI ZA I...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ MATEMATIKE IN FIZIKE - M/Ž. UČITELJ MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE MATEMATIKE V ODDELKIH OD 6. DO 9. RAZREDA, POUČEVANJE FIZIKE V 8. IN 9. RAZREDU IN DELO UČITELJA V PODALJŠANEM BIVANJU. OPRAVLJANJE DEL IN NALOG, OPREDELJENIH V AKTU O SISTEMIZACIJI TER DELA...

ČISTILKA - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE OBJEKTA (AVDITORIJ, GLEDALIŠČE TARTINI IN OSTALIH OBJEKTOV V UPRAVLJANJU) IN OKOLICE, OPRAVLJANJE MANJ ZAHTEVNIH VZDRŽEVALN...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ ŠPORTA IN UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE ŠPORTA V ODDELKIH OD 2. DO 9. RAZREDA, POUČEVANJE IZBIRNIH PREDMETOV IN DELO UČITELJA V PODALJŠANEM BIVANJU. OPRAVLJANJE DEL IN NALOG, OPREDELJENIH V AKTU O SISTEMIZACIJI TER DELA I...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ LIKOVNE UMETNOSTI IN UČITELJ OPB - M/Ž. UČITELJ LIKOVNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 28, POUČEVANJE LIKOVNE UMETNOSTI IN IZBIRNIH PREDMETOV. DELO V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA.  OPRAVLJANJE DEL IN NALOG, OPREDELJENIH V AKTU O SISTEMIZACIJI TER DELA IN NALOGE, KI SO OPREDELJENE V LETNEM ...

Más empleos: << · < · 3 · > · 5 · 8 · 14 · >>