Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Koroška

en Español in English auf Deutsch en Français ...

123 ofertas de trabajo encontradas en Koroška (Eslovenia) (página 3):

Página: 3

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNA OSKRBOVALKA II (I) - M/Ž. OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE NALOG POMOČI NA DOMU IN PO NAVODILU NADREJENEGA V PRIMERU POTREB TUDI OPRAVLJANJE DELA V DOMU STAREJŠIH, NUDI POMOČ PRI TEMELJNIH DNEVNIH OPRAVILIH (POMOČ PRI OBLAČENJU ALI SLA...

. barrendero/barrenderaKOMUNALNI DELAVEC I - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA KOMUNALNA DELA, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE POMOŽNIH KOMUNALNIH DEL NA DELOVIŠČIH, IZVAJANJE ROČNIH IZKOPOV IN ZASIPAVANJE TRAS, IZVAJANJE KOŠNJE ZELENIH POVRŠIN, IZVAJANJE ČIŠČENJA TRAS, JAVNIH POVRŠIN, ULIC IN TRGA...

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK Z OROŽJEM - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA, UPOŠTEVANJE IN IZVAJANJE DOLOČIL IZ NAČRTA VAROVANJA NA VAROVANEM OBMOČJU, POZNAVANJE VAROVANIH OBJEKTOV, SPREMLJANJE SPREMEMB NA OBJEKTIH, IDR., ZAŽELEN NPK VARNOSTNIK ALI POKLIC TEHNIK V...

ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO - M/Ž. ZOBOZDRAVNIKI, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO PACIENTOV, DIAGNOSTIKA, TERAPIJA, REHABILITACIJA IN PREVENTIVA, NUJNA ZOBOZDRAVSTVENA POMOČ, DAJANJE STROKOVNIH INFORMACIJ O ZDRAVSTVENEM STANJU UPORABNIKOV, SODELOVANJE S STROKOVNIMI INSITITUCIJAMI, SPR...

STROJNIK TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE - DELO V NEMČIJI - M/Ž. UPRAVLJAVCI STROJEV ZA ZEMELJSKA DELA IPD., poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO NA GRADBENEM STROJU (IZKOPI, NAKLADANJE, PLANIRANJE, PRENAŠANJE MATERIALA), DELA PO NAVODILU NADREJENEGA, UPOŠTEVANJE PREDPISOV VARSTVA PRI DELU, ZAHTEVAN JE IZPIT IZ TEŽK...

. médico especialista/médica especialistaDR. MEDICINE SPECIALIST - PEDIATER - M/Ž. PEDIATER, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPECIALISTIČNO ZDRAVSTVENO VARSTVO UPORABNIKOV, DIAGNOSTIKA, TERAPIJA, REHABILITACIJA IN PREVENTIVA. NUJNA ZDRAVNIŠKA POMOČ, DAJANJE STROKOVNIH INFORMACIJ O ZDRAVSTVENEM STANJU UPORABNIKOV, SODELOVANJE S STROKOVNIMI INSTI...

. cocinero/cocineraKUHAR - ČRNA NA KOROŠKEM - ENOIZMENSKO DELO - M/Ž. KUHAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SAMOSTOJNA PRIPRAVA JEDI, - ORGANIZIRANJE DELA, - DOPOLDANSKO DELO. , PRIČAKUJEMO: - VSAJ DVE LETI IZKUŠENJ NA PODOBNIH DELOVNIH MESTIH, - VOZNIŠKI IZPIT B KATEGORIJE, - DINAMIČNO, SKRBNO, NATANČNO, MOTIVIRANO IN KOMUNIKATIVNO OSEBO, ...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK V KUHINJI - ČRNA NA KOROŠKEM - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - PREDPRIPRAVA IN POMOČ V KUHINJI - POSPRAVLJANJE IN POMIVANJE POSODE - ČIŠČENJE DELOVNIH POVRŠIN, DELOVNIH SREDSTEV IN PROSTOROV - OSKRBOVANJE DELILNE LINIJE IN DELITEV HRANE - DELO POTEKA S...

ZDRAVNIK SPECIALIST RENTGENOLOG - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA RENTGENOLOGA, K VLOGI JE POTREBNO PRILOŽITI KRATEK ŽIVLJENJEPIS, POTRDILO O IZOBRAZBI IN LICENCO, dopoldan

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA/ČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 23, ČIŠČENJE TRGOVINSKIH OBJEKTOV, PISARN, IN DRUGIH POSLOVNIH PROSTOROV, DVIGAL, GARAŽ, PARKIRNIH MEST, ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE VSEH VRST TALNIH POVRŠIN, ČIŠČENJE SANITARIJ, ČIŠČENJE OKENSKIH STEKEL, STROJNO IN ...

SVETOVALEC (M/Ž) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE ENOSTAVNIH IN ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKOV NA 1. STOPNJI S PODROČJA NOTRANJE ORGANIZACIJSKE ENOTE POMOČ PRI PRIPRAVI INTERNIH PREDPISOV IN DRUGIH ZAHT...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA II(I) - PRIPRAVNIŠTVO, ŠIFRA DM F025013 - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI PO PROCESNI METODI DELA, IZVAJANJU MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV, PRI PRIPRAVI, DELITVI IN APLIKACIJI PREDPISANE TERAPIJE, UREJANJU PRIPOMOČKOV, SODELOVANJU PRI R...

VARUHINJA II (F024006) - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VARSTVA, SOCIALNE OSKRBE IN PROSTOČASNIH AKTIVNOSTI TER SODELOVANJE V PROGRAMU VODENJA UPORABNIKOV S CILJEM ZAGOTOVITVE ČIM VEČJE SAMOSTOJNOSTI, VODENJE IZVAJANJA IN ZADOVOLJEVANJA OSNOV...

. engrasador/engrasadoraVZDRŽEVALEC II - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO PLANIRA, VZDRŽUJE IN EVIDENTIRA POSEGE NA OPREMI SKRBI ZA ZALOGO IN PRIPRAVO REZERVNIH SKLOPOV STROJNA OBDELAVA KOVIN DELA USKLAJUJE Z ZASTAVLJENIMI CILJ...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA - SOCIALNO VARSTVO, ŠIFRA DM F022001 - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE IN DEZINFEKCIJA OŽJEGA IN ŠIRŠEGA STANOVALČEVEGA OKOLJA, OPREME IN TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV ZA NEGO IN  OSKRBO PRIPRAVA RAZKUŽIL IN RAZKUŽEVANJE DVIGOVANJE, PRENAŠANJE, PREVAŽANJE IN SPR...

. ferrallistaMONTER - M/Ž. MONTER KOVINSKIH KONSTRUKCIJ, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, MONTIRA KOVINSKE KONSTRUKCIJE, UPORABI USTREZNE MATERIALE ZA SPAJANJE, SPAJA, VIJAČI, PRIPRAVI IN OBDELUJE VEZNE ELEMENTE, SE SAMOKONTROLIRA, PO POTREBI IZVEDE PROTIKOROZIJSKO ZAŠČITO KONSTRUKCIJE, LEPI ...

MEDICINSKA SESTRA ZA PEDAGOŠKO DEJAVNOST TER RAZVOJ IN KAKOVOST NA PODROČJU ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE IN OSKRBE – M/Ž - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo , Določen čas  oz. za čas trajanja mandata direktorja., polni delovni čas, 40, OPIS DELOVNIH NALOG Z NASLEDNJIMI PRISTOJNOSTMI, POOBLASTILI IN ODGOVORNOSTMI VODENJE, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA, IZPOPOLNJEVANJA IN USP...

. deshollinador/deshollinadoraDIMNIKAR - POMOČNIK - M/Ž. DIMNIKAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE IN PREGLEDI RAZNIH KURILNIH IN DIMOVODNIH NAPRAV TER ZRAČNIKOV, prijaznost do strank, smisel za urejenost, natančnost, lojalnost, delo na višini, psihofizične sposobnosti, potrdilo o nekaznovanosti, dopoldan

. deshollinador/deshollinadoraDIMNIKAR - M/Ž. DIMNIKAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE IN PREGLEDI RAZNIH KURILNIH IN DIMOVODNIH NAPRAV TER ZRAČNIKOV, prijaznost do strank , smisel za urejenost, natančnost, lojalnost, delo na višini, psihofizične sposobnosti, potrdilo o nekaznovanosti, stimulati...

. deshollinador/deshollinadoraIZVAJALEC STROJNEGA ČIŠČENJA - M/Ž. DIMNIKAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE IN PREGLEDI RAZNIH KURILNIH IN DIMOVODNIH NAPRAV TER ZRAČNIKOV, prijaznost do strank, smisel za urejenost, natančnost, lojalnost, delo na višini, psihofizične sposobnosti, potrdilo o nekaznovanosti, stimulati...

. operador de prensa de estampar/operadora de prensa de estamparOPERATER UPOGIBNE STISKALNICE - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV ZA STISKANJE KOVIN, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA MEHANSKO OBDELAVO JEKLENIH ZVARJENCEV NA UPOGIBNI STISKALNICI, PREVZEMA DOKUMENTACIJO, IZBIRA PROGRAME, IZBIRA POSAMEZNE OPERACIJE V PROGRAMU IN IZVAJA PROGRAM OBDELAVE NA STROJU GL...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPOMOŽNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, BRUSI IN PESKA IZDELKE, PREVERI USTREZNOST MATERIALA IN GA PRIPRAVI ZA OBDELAVO, NASTAVI IN PRIPRAVI STROJE, ORODJA IN PRIPRAVE ZA DELO, PRIPRAVLJA ZVARNE ROBOVE ZA KO...

. soldador/soldadoraVARILEC - M/Ž. VARILEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VARJENJE JEKLENIH ZVARJENCEV, PRIPRAVA ZVARNIH ŽLEBOV PRED VARJENJEM, MEDVARKOVNO BRUŠENJE, ČIŠČENJE ZAKLJUČKOV IN OBRIZGOV, PRIPRAVA VARILNIH APARATOV, IZVAJANJE SAMOKONTROLE, DOSLEDNO IZVAJANJE DRUGIH POSTOPKOV V PROCES...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoOPERATER - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NADZIRA PRAVILNO DELOVANJE ROBOTA ZA VARJENJE ENOSTAVNE DELOVNE PROCESE REŠUJE SAM BREZ PROGRAMERJA IZVAJA SAMOKONTROLO IZDELKOV ZAKLJUČKE NA IZDELKIH POPRAVI SAM (VARJENJE, BRUŠENJE) PO POTRE...

. montador de productos metálicos/montadora de productos metálicosSESTAVLJALEC - M/Ž. SESTAVLJALEC KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SESTAVLJA JEKLENE ZVARJENCE V ŠABLONAH, PRIPRAVLJA ZVARNE ROBOVE IN ZVARE, KONTROLIRA SKLADNOST ŠABLON, SODELUJE PRI TESTIRANJIH, IZVAJA SAMOKONTROLO, PRIPRAVLJA MATERIAL ZA SESTAVO, IZVAJA MERITVE, PO P...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK V KUHINJI - ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PREDPRIPRAVA IN POMOČ V KUHINJI, - POSPRAVLJANJE IN POMIVANJE POSODE, - ČIŠČENJE DELOVNIH POVRŠIN, DELOVNIH SREDSTEV IN PROSTOROV, - OSKRBOVANJE DELILNE LINIJE IN DELITEV HRANE. , PRIČAKUJEMO: - IZKUŠNJ...

. cocinero/cocineraKUHAR - ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU - M/Ž. KUHAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SAMOSTOJNA PRIPRAVA JEDI - ORGANIZIRANJE DELA. , PRIČAKUJEMO: - VSAJ DVE LETI IZKUŠENJ NA PODOBNIH DELOVNIH MESTIH - VOZNIŠKI IZPIT B KATEGORIJE - DINAMIČNO, SKRBNO, NATANČNO, MOTIVIRANO IN KOMUNIKATIVNO OSEBO - VESELJE DO TIMS...

. operador de torno metalúrgico/operadora de torno metalúrgicoMONTER BATERIJ - M/Ž. UPRAVLJAVEC ORODNEGA STROJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNA SESTAVA MODULOV BATERIJ PO NAČRTIH ALI NAVODILIH , PREGLED NAČRTOV IN PRIPRAVA MONTAŽNE LINIJE, ORODJA TER MATERIALA ZA DELO, IZVAJANJE MONTAŽE LI-ION MODULOV IN BATERIJ NA MONTAŽ...

RAVNATELJ (M/Ž) - M/Ž. VODSTVENI POKLICI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas, 60 mesecev oz. od 1. 4. 2023., polni delovni čas, 40, ORGANIZIRA, NAČRTUJE IN VODI DELO VRTCA, PRIPRAVLJA PREDLOGE PROGRAMA RAZVOJA VRTCA, LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA IN ODGOVARJA ZA NJEGOVO IZVEDBO, ODGOVARJA ZA URESNIČEVANJE PRAVIC...

UDELEŽENEC V PROJEKTU PODJETNO NAD IZZIVE (PONI). - M/Ž. DRUGI DELAVCI ZA PREPROSTA DELA, D. N., poskusno delo , Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, DELO V PROJEKTU ZAJEMA IDENTIFIKACIJO IN RAZVOJ LASTNE PODJETNIŠKE IDEJE, AKTIVNO SODELOVANJE NA USPOSABLJANJIH, IZDELAVO POSLOVNEGA NAČRTA IN PRIPRAVO NA ODPRTJE PODJETJA. SODELOVANJE PRI ...

Más empleos: << · < · 3 · > · >>