Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Koroška

en Español in English auf Deutsch en Français ...

129 ofertas de trabajo encontradas en Koroška (Eslovenia) (página 3):

Página: 3

. psicólogo clínico/psicóloga clínicaKLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST - M/Ž. KLINIČNI PSIHOLOG, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO KLINIČNO PSIHOLOŠKO IN NEVROPSIHOLOŠKO DELO NA PODROČJU PSIHODIAGNOSTIKE, PSIHOTERAPIJE IN REHABILITACIJEDOLOČANJE IN IZVAJANJE PSIHODIAGNOSTIČNIH, DIFERENCIALNO DIAGNOSTIČNIH, PSIHOTERAPEVTSKIH IN REHABIL...

. psicólogo clínico/psicóloga clínicaKLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST - M/Ž. KLINIČNI PSIHOLOG, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO KLINIČNO PSIHOLOŠKO IN NEVROPSIHOLOŠKO DELO NA PODROČJU PSIHODIAGNOSTIKE, PSIHOTERAPIJE IN REHABILITACIJEDOLOČANJE IN IZVAJANJE PSIHODIAGNOSTIČNIH, DIFERENCIALNO DIAGNOSTIČNIH, PSIHOTERAPEVTSKIH IN REHABIL...

PROGRAMER APLIKACIJ V - M/Ž. PROGRAMERJI RAČUNALNIŠKIH APLIKACIJ, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, REDNO IN PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE STROJNE OPREME; SKRB ZA OPTIMALNO DELOVANJE STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME, NUDENJE POMOČI UPORABNIKOM; NABAVLJANJE IN IZDAJANJE DROBNEGA INVENTARJA IN PISARNIŠKEGA MATERIA...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OSEBNA POMOČ (POMOČ PRI NEGI, OBLAČENJU), POMOČ PRI GOSPODINJSKIH OPRAVILIH, SPREMSTVO., Empatija, čut za delo z ljudmi, prilagodljivost, zanesljivost. Pogoj za zaposlitev je potr...

DELO V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SORTIRANJE RAZREZANE PLOČEVINE. PESKANJE POLIZDELKOV IN KONČNIH PROIZVODOV V PESKALNEM STROJU. RAZREZ CEVI NA TRAČNIH ŽAGAH. BRUŠENJE PLOČEVINE IN ZVARJENCEV. VRTANJE ...

STROKOVNI DELAVEC V - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA ORGANIZACIJO DELA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, TAJNIŠKA IN BLAGAJNIŠKA OPRAVILA, VODENJE PISARNE IN KADROVSKIH EVIDENC, VODENJE, ORGANIZACIJA IN OPRAVLJANJE DEŽURNE SLUŽBE, ORGANIZACIJSKA DELA, komunikativnost in zanesljivost, pošten...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ (UČITELJ V OPB) - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve odsotne delavke, skrajšan delovni čas, 20, POUČEVANJE V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, Poleg življenjepisa naj kandidat priloži potrdilo o izobrazbi, potrdilo strokovnega izpita iz področja VIZ, potrdilo iz kazenske ...

. médico generalista/médica generalistaZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZDRAVSTVENO VARSTVO STANOVALCEV, DIAGNOSTIKA, TERAPIJA, REHABILITACIJA IN PREVENTIVA, NUJNA ZDRAVNIŠKA POMOČ, NADZOR IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE V ZAVODU., VELJAVNA LICENCA ZA DELO ...

. reparador de lunas de automóvil/reparadora de lunas de automóvilSERVISER AVTOSTEKEL V SLOVENJ GRADCU - M/Ž. ZASTEKLJEVALEC VOZIL, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE DEMONTAŽE IN MONTAŽE VSEH STEKEL NA MOTORNIH VOZILIH V DELAVNICI IN NA TERENU, POPRAVILA POŠKODB NA VSEH STEKLIH MOTORNIH VOZIL, VODENJE DOKUMENTACIJE, Lahko tudi drug ustrezen poklic, smise...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OSEBNA POMOČ UPORABNIKU (POMOČ PRI OS. NEGI, HRANJENJU, OBLAČENJU), POMOČ PRI GOSPODINJSKIH OPRAVILIH, SPREMSTVO., Empatija, čut za delo z ljudmi, zanesljivost, prilagodljivost. Pogoj z...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI KOVINSKIH IZDELKOV - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI PROIZVODNJI OGRAJ, POMOČ PRI PROIZVODNJI PROMETNIH ZNAKOV, RAZREZ ŽELEZNIH PROFILOV, IZDELAVA IN PRIPRAVA PRITRDIL (OBJEMK) ZA PRITRJEVANJE PROME...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoOPERATER NA CNC REZKALNEM STROJU NA RAVNAH NA KOROŠKEM - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, POSLUŽEVANJE CNC REZKALNEGA STROJA, NASTAVLJANJE ORODIJ IN KOREKCIJ PROGRAMOV, IZVAJANJE MERSKIH PRILAGODITEV NA STROJIH, ODPRAVLJANJE NAPAK NA STROJIH, SKRB ZA OSNOVNO REDNO VZDRŽEVANJE STRO...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoOPERATER NA LASERJU CNC STROJU - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE CNC STROJA, POZNAVANJE IN BRANJE DELAVNIŠKIH NAČRTOV, PRIPRAVA ORODIJ IN MATERIALA ZA IZDELAVO, POZNAVANJE OSNOV PROGRAMIRANJA CNC STROJA, POZNAVANJE IN UPORABA MERILNIH SREDSTEV IN MERILNIH PRIP...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO ZAJEMA: AKTIVNA PRODAJA IN SVETOVANJE STRANKAM V TRGOVINI, NAROČANJE, PREVZEMANJE IN PRIPRAVA BLAGA ZA PRODAJO, DELO NA BLAGAJNI, SKRB ZA UREJENOST IN ČISTOČO SKLADIŠČA TER TRGOVINE, IZMENSKO DELO, TUDI MED VIK...

VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA- MOBILNA - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve delavke iz bolniške, polni delovni čas, 40, DELO V VRTCU, K vlogi obvezno priložite  potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku (sodišče) in Potrdilo, da oseba ni pravnomočno obsojena (Ministrstvo ...

POSLUŽEVALEC STROJEV - M/Ž. UPRAVLJAVCI STROJEV ZA POVRŠINSKO OBDELAVO KOVINSKIH DELOV, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NA PODLAGI DELOVNE IN TEHNIČNE DOKUMENTACIJE SE POSLUŽUJE IN UPRAVLJA OBDELOVALNE STROJE, PRIPRAVI MATERIAL ZA DELO,   SORTIRA, OČISTI, DODELUJE IZDELKE,   OPRAVLJA N...

. ingeniero industrial/ingeniera industrialORGANIZATOR PRIPRAVE DELA V OE MIZARSTVO - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V PROIZVODNEM PROCESU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZRIS NAČRTOV ZA IZDELAVO LESENIH IZDELKOV IN PRIPRAVA RAZREZNIH LIST, DOLOČITEV TEHNOLOGIJE IZDELAVE IZDELKOV, IZDELAVA KALKULACIJ LASTNE CENE, VODENJE AKTIVNOSTI ZA NABAVO MATERIALOV, RAZ...

POMOČNIK VZGOJITELJA, NADOMEŠČANJE DELAVCA - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece oz. VRNITVE DELAVCA NA DELO, polni delovni čas, 40, POMOČNIK VZGOJITELJA, DOLOČEN POLNI DELOVNI ČAS, NADOMEŠČANJE DELAVCA, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT - PRILOŽITI FOTOKOPIJO PRIDOBLJENEGA NAZIVA IN ...

. diseñador de copias de muebles antiguos/diseñadora de copias de muebles antiguosMIZAR - M/Ž. MIZAR, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev oz. po dogovoru, polni delovni čas, 40, OBDELAVA ENOSTAVNIH NAČRTOV IN PRIPRAVA POSTOPKA OBDELAVE, SAMOSTOJNA IZDELAVA OSNOVNIH VRST POHIŠTVA, IZVAJANJE OSNOVNIH OPERACIJ: RAZREZ, SKOBLJANJE, REZKANJE, BRUŠENJE, POLIRANJE, SESTAVLJANJE POHIŠTVA, MONTAŽ...

ŠPORTNI DELAVEC - M/Ž. ŠPORTNI TRENERJI, ŠPORTNI SODNIKI IN DRUGE URADNE OSEBE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZACIJA VADBE NAJMLAJŠIH PO LOKALNIH ŠOLAH IN VRTCIH, STROKOVNA INDIVIDUALNA VADBA, TRENIRANJE MLAJŠIH SELEKCIJ V ORGANIZIRANI VADBI, PRIPRAVA DOGODKOV IN TURNIRJEV ZA NAJM...

. médico generalista/médica generalistaZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, delo s pacienti v ambulanti, izvajanje zdravstvenega varstva na domu, odkrivanje bolezni, zdravljenje in rehabilitacija, naloge s socialno-medicinskega področja, vodenje medicinske dokumentacije, K vl...

. terapeuta especializado en trastornos del lenguaje/terapeuta especializada en trastornos del lenguajeLOGOPED - M/Ž. LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz.  31.8.2022, skrajšan delovni čas, 13, DELA LOGOPEDA V SKLADU S SISTEMATIZACIJO DEL IN NALOG, KANDIDATI NAJ K PROŠNJI PRILOŽIJO OVEROVLJENO FOTOKOPIJO DIPLOME IN STROKOVNEGA IZPITA, POTRDILO, DA OSEBA NI V KA...

VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas  oz.  31.08.2022, polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI IN LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA., Kandidat priloži k vlogi z življenjepisom potrdilo o ustrezni izobrazbi, Potrdilo o o...

. terapeuta especializado en trastornos del lenguaje/terapeuta especializada en trastornos del lenguajeLOGOPED - M/Ž. LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz.  31.8.2022, skrajšan delovni čas, 13, DELA LOGOPEDA V SKLADU S SISTEMATIZACIJO DEL IN NALOG, KANDIDATI NAJ K PROŠNJI PRILOŽIJO OVEROVLJENO FOTOKOPIJO DIPLOME IN STROKOVNEGA IZPITA, POTRDILO, DA OSEBA NI V KA...

VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas  oz.  31.08.2022, polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI IN LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA., Kandidat priloži k vlogi z življenjepisom potrdilo o ustrezni izobrazbi, Potrdilo o o...

. responsable de apoyo académicoSOCIALNI PEDAGOG - M/Ž. SOCIALNI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 7, IZVAJANJE SOCIALNO PEDAGOŠKE DODATNE STROKOVNE POMOČI V SKLADU Z ODLOČBO O USMERITVI, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNO DELO, OPRAVLJANJE DRUGEGA DE...

. camarero/camareraNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -POGRINJANJE MIZ S ČISTIM PRTOM, PRIBOROM, POSODO IN STEKLOVINO, POZDRAVLJANJE STRANK TER VROČANJE JEDILNIH LISTOV IN CENIKOV PIJAČE, SVETOVANJE PRI IZBIRE HRANE IN PIJAČE, SPREJEMANJE NAROČIL HRANE IN PIJAČE TER ODDA...

. teleoperador/teleoperadoraSTROKOVNI SODELAVEC V SPLETNI TRGOVINI - M/Ž. SPLETNI PRODAJALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NALOGE VKLJUČUJEJO: VNOS IN AŽURIRANJE NOVIH IZDELKOV NA SPLETNO TRGOVINO – SKUPAJ S SLIKOVNO PREZENTACIJO IN OPISOM, OBDELAVA NAROČIL STRANK, SKRB ZA TOČNO IN PRAVOČASNO PAKIRANJE IN POŠILJANJE PAKETOV, ...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK DIETNEGA KUHARJA III, ŠIFRA DM J033012 - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PRIPRAVLJALNIH DEL ZA KUHANJE OBROKOV IN POSAMEZNIH JEDI, POMIVANJE POSODE IN ČIŠČENJE VSEH DELOVNIH PROSTOROV KUHINJE, POMOČ PRI PRIPRAVI IN RAZDELJEVANJU HRANE..., natančnost in zanes...

OPERATER V CENTRU ZA OBVEŠČANJE V (ŠIFRA DM 1282), V UPRAVI REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE, URADU ZA OPERATIVO, IZPOSTAVI URSZR SLOVENJ GRADEC, REGIJSKEM CENTRU ZA OBVEŠČANJE SLOVENJ GRADEC - M/Ž. ANKETARJI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SPREJEMANJE, OBDELOVANJE IN PRENAŠANJE KLICEV V SILI, - OPRAVLJANJE DISPEČARSKE SLUŽBE NA PODROČJU ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI, - IZVAJANJE OBVEŠČANJA IN ALARMIRANJA PREBIVALCEV, - IZVAJANJE OBVEŠČANJA IN AKTIVIRANJA IZ...

Más empleos: << · < · 3 · > · >>