Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Koroška

en Español in English auf Deutsch en Français ...

113 ofertas de trabajo encontradas en Koroška (Eslovenia) (página 2):

Página: 2

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoOPERATER - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NADZIRA PRAVILNO DELOVANJE ROBOTA ZA VARJENJE ENOSTAVNE DELOVNE PROCESE REŠUJE SAM BREZ PROGRAMERJA IZVAJA SAMOKONTROLO IZDELKOV ZAKLJUČKE NA IZDELKIH POPRAVI SAM (VARJENJE, BRUŠENJE) PO POTRE...

. auxiliar de enfermeríaE035021-SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V REŠEVALNEM VOZILU - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V MOB. ENOTI IN AMBULANTI, PRIPRAVA NA DELO, PREVOZ PACIENTA, DOKUMENTIRANJE PREVOZA ALI DOGODKA, IZVAJANJE PRVE IN NUJNE MED.POMOČI, OSTALE NALOGE, Opravljen strokovni izp...

. médico generalista/médica generalistaZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO S PACIENTI V AMBULANTI, IZVAJANJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA NA DOMU, ODKRIVANJE BOLEZNI, ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJA, NALOGE S SOCIALNO-MEDIC.PODROČJA, VODENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE IN OSTA...

. operador de carretilla elevadora/operadora de carretilla elevadoraVOZNIK VILIČARJA - M/Ž. VILIČARIST, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PREGLED IN PRIPRAVA VILIČARJA ZA VOŽNJO - IZVAJANJE NATOVARJANJA IN RAZTOVARJANJA TOVORA TER PREVOZ TOVORA - IZVAJANJE VZDRŽEVANJA IN ČIŠČENJA VILIČARJA PO  DELOVNIH NAVODILIH IN PREDPISIH - IZPOLNJEVANJE POTREBNE DOK...

. operador de excavadora/operadora de excavadoraSTROJNIK TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE - DELO JE V NEMČIJI - M/Ž. STROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELA NA GRADBENEM STROJU - IZKOPI, NAKLADANJE, PLANIRANJE, PRENAŠANJE MATERIALA. DELA PO NAVODILU NADREJENEGA, UPOŠTEVANJE PREDPISOV VARSTVA PRI DELU. ZAHTEVAN JE IZPIT IZ TEŽKE GRADBENE MEHAN...

. cocinero/cocineraKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA JEDI PO NAROČILU IN PO VNAPREJ DOLOČENIH RECEPTIH. SKRB ZA KAKOVOST IN USTREZNOST PRIPRAVLJENE HRANE. SKRB ZA RED IN ČISTOČO KUHINJE (DNEVNO ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE KUHINJSKE OPREME, NAPRAV IN DELOVNIH POVRŠIN) T...

. auxiliar de enfermeríaE035021-SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V REŠEVALNEM VOZILU - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V MOB. ENOTI IN AMBULANTI, PRIPRAVA NA DELO, PREVOZ PACIENTA, DOKUMENTIRANJE PREVOZA ALI DOGODKA, IZVAJANJE PRVE IN NUJNE MED.POMOČI, OSTALE NALOGE, Opravljen strokovni izp...

STROKOVNI DELAVEC V FINANCAH - M/Ž. ANALITIKI POSLOVNIH PROCESOV IN ORGANIZACIJE DELA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA PLANSKIH IZHODIŠČ, LETNIH IN MESEČNIH PLANOV, SPREMLJANJE REALIZACIJE , SODELOVANJE PRI PRIPRAVI CILJEV, ESTAVA POSLOVNIH POROČIL PO STROŠKOVNIH MESTIH, SPREMLJANJE PRODAJE...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC PROSTOROV - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece oz. po dogovoru, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV SAMOSTOJNO ČIŠČENJE PROIZVODNIH PROSTOROV SODELOVANJE PRI GENERALKAH , Sposobnost za timsko delo, samostojnost, natančnost in resnost., dopoldan

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK STROJNIK - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VSEBINA DELA :ODGOVORNOSTI: SKRBI ZA VARNO IN KAKOVOSTNO DELO Z VOZILI IN MEHANIZACIJO. DELA IN NALOGE: IZVAJA PREVOZE Z VOZILI IN Z MEHANIZACIJO. UPRAVLJA Z MEHANIZACIJO. IZVAJA USTREZNO VZDRŽEVANJE VOZ...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PREPOZNAVANJE POTREB, SPODBUJANJE, POMOČ, USMERJANJE IN IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PRI TEMELJNIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTI V VSEH ŽIVLJENJSKIH OBDOBJIH IN BOLEZENSKIH STANJIH IZVAJANJE ZDRAV...

. cartero/carteraPISMONOŠA - M/Ž. PISMONOŠA, poskusno delo , Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE POŠILJK, DOSTAVLJANJE VSEH VRST POŠILJK IN BLAGA, PRODAJANJE VREDNOTNIC IN DRUGEGA BLAGA, OPRAVLJANJE DENARNIH STORITEV NA TERENU, OPRAVLJANJE SPREJEMA IN DOSTAVE POŠILJK, SKLEPOV IN BLAGA V POSLOVNIH PROSTO...

. barrendero/barrenderaKOMUNALNI DELAVEC I - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA KOMUNALNA DELA, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE POMOŽNIH KOMUNALNIH DEL NA DELOVIŠČIH, IZVAJANJE ROČNIH IZKOPOV IN ZASIPAVANJE TRAS, IZVAJANJE KOŠNJE ZELENIH POVRŠIN, IZVAJANJE ČIŠČENJA TRAS, JAVNIH POVRŠIN, ULIC IN TRGA...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNA OSKRBOVALKA II (I) - M/Ž. OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE NALOG POMOČI NA DOMU IN PO NAVODILU NADREJENEGA V PRIMERU POTREB TUDI OPRAVLJANJE DELA V DOMU STAREJŠIH, NUDI POMOČ PRI TEMELJNIH DNEVNIH OPRAVILIH (POMOČ PRI OBLAČENJU ALI SLA...

ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO - M/Ž. ZOBOZDRAVNIKI, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO PACIENTOV, DIAGNOSTIKA, TERAPIJA, REHABILITACIJA IN PREVENTIVA, NUJNA ZOBOZDRAVSTVENA POMOČ, DAJANJE STROKOVNIH INFORMACIJ O ZDRAVSTVENEM STANJU UPORABNIKOV, SODELOVANJE S STROKOVNIMI INSITITUCIJAMI, SPR...

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK Z OROŽJEM - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA, UPOŠTEVANJE IN IZVAJANJE DOLOČIL IZ NAČRTA VAROVANJA NA VAROVANEM OBMOČJU, POZNAVANJE VAROVANIH OBJEKTOV, SPREMLJANJE SPREMEMB NA OBJEKTIH, IDR., ZAŽELEN NPK VARNOSTNIK ALI POKLIC TEHNIK V...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK V KUHINJI - ČRNA NA KOROŠKEM - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - PREDPRIPRAVA IN POMOČ V KUHINJI - POSPRAVLJANJE IN POMIVANJE POSODE - ČIŠČENJE DELOVNIH POVRŠIN, DELOVNIH SREDSTEV IN PROSTOROV - OSKRBOVANJE DELILNE LINIJE IN DELITEV HRANE - DELO POTEKA S...

. cocinero/cocineraKUHAR - ČRNA NA KOROŠKEM - ENOIZMENSKO DELO - M/Ž. KUHAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SAMOSTOJNA PRIPRAVA JEDI, - ORGANIZIRANJE DELA, - DOPOLDANSKO DELO. , PRIČAKUJEMO: - VSAJ DVE LETI IZKUŠENJ NA PODOBNIH DELOVNIH MESTIH, - VOZNIŠKI IZPIT B KATEGORIJE, - DINAMIČNO, SKRBNO, NATANČNO, MOTIVIRANO IN KOMUNIKATIVNO OSEBO, ...

. médico especialista/médica especialistaDR. MEDICINE SPECIALIST - PEDIATER - M/Ž. PEDIATER, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPECIALISTIČNO ZDRAVSTVENO VARSTVO UPORABNIKOV, DIAGNOSTIKA, TERAPIJA, REHABILITACIJA IN PREVENTIVA. NUJNA ZDRAVNIŠKA POMOČ, DAJANJE STROKOVNIH INFORMACIJ O ZDRAVSTVENEM STANJU UPORABNIKOV, SODELOVANJE S STROKOVNIMI INSTI...

STROJNIK TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE - DELO V NEMČIJI - M/Ž. UPRAVLJAVCI STROJEV ZA ZEMELJSKA DELA IPD., poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO NA GRADBENEM STROJU (IZKOPI, NAKLADANJE, PLANIRANJE, PRENAŠANJE MATERIALA), DELA PO NAVODILU NADREJENEGA, UPOŠTEVANJE PREDPISOV VARSTVA PRI DELU, ZAHTEVAN JE IZPIT IZ TEŽK...

ZDRAVNIK SPECIALIST RENTGENOLOG - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA RENTGENOLOGA, K VLOGI JE POTREBNO PRILOŽITI KRATEK ŽIVLJENJEPIS, POTRDILO O IZOBRAZBI IN LICENCO, dopoldan

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA/ČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 23, ČIŠČENJE TRGOVINSKIH OBJEKTOV, PISARN, IN DRUGIH POSLOVNIH PROSTOROV, DVIGAL, GARAŽ, PARKIRNIH MEST, ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE VSEH VRST TALNIH POVRŠIN, ČIŠČENJE SANITARIJ, ČIŠČENJE OKENSKIH STEKEL, STROJNO IN ...

SVETOVALEC (M/Ž) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE ENOSTAVNIH IN ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKOV NA 1. STOPNJI S PODROČJA NOTRANJE ORGANIZACIJSKE ENOTE POMOČ PRI PRIPRAVI INTERNIH PREDPISOV IN DRUGIH ZAHT...

VARUHINJA II (F024006) - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VARSTVA, SOCIALNE OSKRBE IN PROSTOČASNIH AKTIVNOSTI TER SODELOVANJE V PROGRAMU VODENJA UPORABNIKOV S CILJEM ZAGOTOVITVE ČIM VEČJE SAMOSTOJNOSTI, VODENJE IZVAJANJA IN ZADOVOLJEVANJA OSNOV...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA II(I) - PRIPRAVNIŠTVO, ŠIFRA DM F025013 - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI PO PROCESNI METODI DELA, IZVAJANJU MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV, PRI PRIPRAVI, DELITVI IN APLIKACIJI PREDPISANE TERAPIJE, UREJANJU PRIPOMOČKOV, SODELOVANJU PRI R...

. engrasador/engrasadoraVZDRŽEVALEC II - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO PLANIRA, VZDRŽUJE IN EVIDENTIRA POSEGE NA OPREMI SKRBI ZA ZALOGO IN PRIPRAVO REZERVNIH SKLOPOV STROJNA OBDELAVA KOVIN DELA USKLAJUJE Z ZASTAVLJENIMI CILJ...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA - SOCIALNO VARSTVO, ŠIFRA DM F022001 - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE IN DEZINFEKCIJA OŽJEGA IN ŠIRŠEGA STANOVALČEVEGA OKOLJA, OPREME IN TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV ZA NEGO IN  OSKRBO PRIPRAVA RAZKUŽIL IN RAZKUŽEVANJE DVIGOVANJE, PRENAŠANJE, PREVAŽANJE IN SPR...

. operador de prensa de estampar/operadora de prensa de estamparOPERATER UPOGIBNE STISKALNICE - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV ZA STISKANJE KOVIN, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA MEHANSKO OBDELAVO JEKLENIH ZVARJENCEV NA UPOGIBNI STISKALNICI, PREVZEMA DOKUMENTACIJO, IZBIRA PROGRAME, IZBIRA POSAMEZNE OPERACIJE V PROGRAMU IN IZVAJA PROGRAM OBDELAVE NA STROJU GL...

. ferrallistaMONTER - M/Ž. MONTER KOVINSKIH KONSTRUKCIJ, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, MONTIRA KOVINSKE KONSTRUKCIJE, UPORABI USTREZNE MATERIALE ZA SPAJANJE, SPAJA, VIJAČI, PRIPRAVI IN OBDELUJE VEZNE ELEMENTE, SE SAMOKONTROLIRA, PO POTREBI IZVEDE PROTIKOROZIJSKO ZAŠČITO KONSTRUKCIJE, LEPI ...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoOPERATER - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NADZIRA PRAVILNO DELOVANJE ROBOTA ZA VARJENJE ENOSTAVNE DELOVNE PROCESE REŠUJE SAM BREZ PROGRAMERJA IZVAJA SAMOKONTROLO IZDELKOV ZAKLJUČKE NA IZDELKIH POPRAVI SAM (VARJENJE, BRUŠENJE) PO POTRE...

Más empleos: << · 2 · > · >>