Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Noruega

en Español in English auf Deutsch en Français ...

7,325 ofertas de trabajo encontradas en Noruega:

Página: 148

Ver las ofertas de trabajo en Noruega agrupadas por profesión:

 

. médico especialista/médica especialistaRådgivende overlege i NAV Vestfold og Telemark. Org. nr: - Stillingsident: 4451680519 Presentasjon av stillingen: Vi søker en lege med engasjement for samfunnsmedisinske spørsmål, som er opptatt av forholdet mellom arbeid og helse - og som vil bidra til samfunnsoppdraget med å hindre frafall og fremme inkludering i arbeidslivet. NAV er ...

. director de formación en empresas/directora de formación en empresasLeder for etterretningsseksjonen. Org. nr: - Stillingsident: 4435167135 Presentasjon av stillingen: Vi søker etter en motivert og initiativrik leder for vår etterretningsseksjon ved Felles enhet for etterretning og etterforskning. Du skal som leder av seksjonen ha et distriktovergripende fagansvar for etterretning o...

. jefe de departamento/jefa de departamentoPolitiavdelingsleder for etterforskningsseksjonen ved Sarpsborg politistasjonsdistrikt. Org. nr: - Stillingsident: 4381191409 Presentasjon av stillingen: Sarpsborg politistasjonsdistrikt er organisert med nærpolitiseksjon, etterforskningsseksjon, taktisk seksjon, FSI kriminalvakt og arrest seksjon og seksjon for sivil rettspleie, og ledes av en tjenesteenhetsleder. Etterforskningsseksjonen ...

. agente de policíaVikariat som politibetjent 3,2,1 ved patruljeavsnittet, Follo politistasjonsdistrikt. Org. nr: - Stillingsident: 4442499869 Presentasjon av stillingen: Vi søker en engasjert medarbeider til ett vikariat som politibetjent 3,2,1 på patruljeavsnittet ved Follo politistasjonsdistrikt. Patruljeavsnittene bærer preg av høyt arbeidstempo og med en variert og spennende hverdag. Det...

. jefe de departamento/jefa de departamentoVi søker etter ny seksjonsleder ved Felles enhet for forebygging. Org. nr: - Stillingsident: 4449847612 Presentasjon av stillingen: Vi har ledig fast stilling som seksjonsleder ved Felles enhet for forebygging. Enheten har overordnet fag- og koordineringsansvar for kriminalitetsforebygging i hele Øst politidistrikt og skal sørge for for tett og koordinert s...

. obrero de construcción civil/obrera de construcción civil55% Fagarbeider Natt. Org. nr: 998600936 Stillingsident: 4452213373 Presentasjon av stillingen: I Mestring og Habilitering er det ved Heimdalsveien 12 ledig to nattevaktstillinger i 55% som fagarbeider fra 03.01.2022. Dette er stillinger som inngår i ikke-rullerende arbeidsplan med arbeid på helg. Heimdalsveien 1...

. trabajador social que traba con jóvenes/trabajadora social que trabaja con jóvenesTilkallingsvikarer i barnehagene og skolene i Midtre Gauldal. Midtre Gauldal -- kreativ og raus Som ansatt i barnehagene i Midtre Gauldal skal du bidra til at visjonen til oppfylles: "Med røtter til å vokse, og vinger til å fly". Visjonen beskriver hvilken kvalitet barn/unge, foreldre/foresatte og ansatte kan forvente ved barnehagene i Midtre Gauldal. ...

. agente de investigación criminalEtterforskningsleder for bekjempelse av økonomisk kriminalitet. Org. nr: - Stillingsident: 4429237025 Presentasjon av stillingen: Vi har ledig en stilling som politifaglig etterforskningsleder (PEL) ved avsnitt for økonomi og miljø. Vi ser etter deg som er motivert for en fremtid innen bekjempelse av økonomisk kriminalitet, og som har bred erfaring fr...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioVi søker en assistent til BPA!. Org. nr: - Stillingsident: 4449819569 Presentasjon av stillingen: Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere tjenestene praktisk og personlig bistand på for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Mål...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesEngasjerte sykepleiere, vernepleiere og sykepleiestudenter søkes til hjemmesykepleien!. Org. nr: - Stillingsident: 4451777444 Presentasjon av stillingen: Er du en engasjert sykepleier, vernepleier eller sykepleiestudent som er ferdig våren 2022? Har du fokus på faget, klarer å stå i jobben i krevende perioder og ønsker deg et humørfylt og godt arbeidsmiljø? Da vil vi gjerne...

. recepcionistaThon Hotel Tromsø søker Resepsjonist 100%. Thon Hotel Tromsø er et nytt og moderne forretningshotell med 151 velutstyrte rom og kapasitet for opptil 300 personer, eget treningsrom og et stort moderne konferansesenter. Hotellet ligger midt i Tromsø sentrum, og alt "Nordens Paris" er kjent for ligger et steinkast unna. Vi er for tiden i...

. técnico en farmacia/técnica en farmaciaApotektekniker. Org. nr: - Stillingsident: 4449592589 Presentasjon av stillingen: Sjukehusapoteka Vest HF er eit av fem sjølvstendige helseføretak eigd av Helse Vest RHF. Sjukehusapoteka er del av spesialisthelsetenesta og skal sørgje for at sjukehus og pasientar i Rogaland og Vestland vert sikra legemiddel og...

. Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafesPedagog/spesialist i klinisk pedagogikk. Org. nr: 973662627 Stillingsident: 4452501384 Presentasjon av stillingen: Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Kongsvinger har en ledig stilling som pedagog . Poliklinikken har 2 behandlingsenheter og en kontorfaglig enhet. Vi er totalt 34 ansatte. Vi foretar undersøkelse, gir ...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosRenholder ved Ørland sykehjem. Org. nr: - Stillingsident: 4452099447 Presentasjon av stillingen: Vi søker 2 renholdere i 100 prosent stilling ved renholdstjenesten, Ørland sykehjem. Renholdstjenesten ved Ørland sykehjem består av renhold og vaskeritjenester. Det er i dag 5 ansatte på daglige renholdsoppgaver og 2 an...

. psicólogo pedagógico/psicóloga pedagógicaEr du vår nye pedagogisk-psykologiske rådgiver?. Org. nr: - Stillingsident: 4448330683 Presentasjon av stillingen: Vil du være med å sikre en inkluderende praksis som fremmer helse, trivsel og læring for elever? Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) søker deg som liker å jobbe med mennesker og motiveres av samarbeid i et godt fagmiljø, med h...

. Ocupaciones elementales no clasificadas bajo otros epígrafesAssistent. Org. nr: - Stillingsident: 4452046786 Presentasjon av stillingen: Hjarteintervensjon er ein stor og kompleks post kor hjartekateterisisering, elektrofysiologi, pacemakerinnlegging, Hjarte CT og poliklinikk er samla under eitt. Vi er rundt 60 tilsette med hovudvekt på sjukepleiarar, radiografar ...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilBarnehagelærer - 100% i Maristien barnehage og 100% i Vestsiden barnehage. Org. nr: - Stillingsident: 4452103617 Presentasjon av stillingen: Barnehagene i Sentrum Vest består av Vestsiden barnehage og Maristien barnehage. Vi har 100% vikariat ledig som barnehagelærer i Maristien barnehage med tiltredelse snarest. Varighet tom 31.07.2022 med mulighet for forlengelse. ...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilPedagogisk leder i 80% fast stilling i Tønsbergkirkenes barnehager as. Avdeling Haugar barnehage. Vi søker en pedagogisk leder i 80% stilling som er positiv, engasjert og har god samarbeidsevne. Du må være initiativrik, jobbe selvstendig og ha evne til refleksjon og nytenkning . Du må ha et stort hjerte for barna og være oppmerksom tilstedeværende. Personlig egnethet vektlegges og me...

. operador de grúa móvil/operadora de grúa móvilKranbilsjåfør/hjelpearbeider betong. Grunnet økende oppdragsmengde hos en av våre gode kunde søker vi nå etter allsidig kranbilsjåfør. Arbeidsoppgaver Transportere utstyr til/fra prosjekter Kraning av forskalingssystemer og annet materialer Armering Forskaling Støping Ønskede kvalifikasjoner Førerkort klasse CE og gy...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioPersonlige assistenter. Om tjenestested Assistansen utføres i tjenestemottakers hjem med Øvre Eiker kommune som arbeidsgiver. Arbeidsoppgaver • Praktisk bistand knyttet til bolig, matlaging • Handling/ innkjøp • Fritidsaktiviteter, eksempel svømming/ bading • Bistå i samvær med barn Utdanning og erfaring ...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSykepleier/vernepleier. Org. nr: 974595397 Stillingsident: 4452150590 Presentasjon av stillingen: Vi har ledig 100 % vikariat for sykepleier/vernepleier i 11 mnd med mulighet for forlengelse. Stillingen har arbeidstid i hovedsak på natt og med noen kveldsvakter. Arbeid p.t. hver 3. helg. Vi har også behov for g...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesVi søker etter sykepleiere til barsel. Org. nr: 974706490 Stillingsident: 4452162169 Presentasjon av stillingen: Kvinneklinikken på Akershus universitetssykehus har en av landets største føde-/ barselavdeling med opp mot 5000 fødsler i året. Avdelingen har Observasjonspost for gravide kvinner med komplikasjoner i svangerskapet. Føde...

. formador en TIC/formadora en TICBibliotek- og resepsjonsmedarbeider. Org. nr: - Stillingsident: 4449815940 Presentasjon av stillingen: Kuben videregående skole er Osloskolens største skole med over 1800 elever og nær 300 ansatte. Vi skal utdanne morgendagens beste fagarbeidere og være en spydspiss innen skoleutvikling og faglig samarbeid med næringslivet. Vi a...

. comisario de policía/comisaria de policíaPolitibetjent 3, 2, 1 - vikariat som etterforsker. Org. nr: - Stillingsident: 4449086807 Presentasjon av stillingen: Vi søker etter en engasjert og motivert medarbeider til vikariat i stilling som etterforsker på FSI Krimvakt. Som etterforsker vil du ha ansvar for straksetterforskning innen alle sakstyper, noe som gjør arbeidshverdagen va...

. jefe de departamento/jefa de departamentoAvdelingsleder tilsyn, ulovlighet og juridisk kvalitetssikring. Org. nr: 989091565 Stillingsident: 4446353330 Presentasjon av stillingen: Ved Byggesakskontoret er det ledig en fast 100 prosent stilling som avdelingsleder for tilsyn, klage- og juridisk kvalitetssikring. Byggesakskontoret er en kommunal enhet innen virksomhetsområdet Byutvikling, underlagt ...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSykepleier, sengepost/intermediær. Org. nr: 974705788 Stillingsident: 4449593678 Presentasjon av stillingen: Er du engasjert og motivert? Er du nyutdannet og klar for en bratt læringskurve i et trygt arbeidsmiljø hvor du alltid har noen å spørre? Eller ha r du noen års erfaring som sykepleier og har lyst på nye u...

. enfermero especialista/enfermera especialistaBarnesykepleier/sykepleier. Org. nr: 974633191 Stillingsident: 4451296657 Presentasjon av stillingen: Barneavdelingen ved Sykehuset Telemark har ledige stillinger som barnesykepleier/sykepleier 50 % fast stilling 30 % fast stilling 20 % vikariat 01.09.2022. Vikariatet kan knyttes til 30% fast stilling om ønskelig. ...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioFagarbeidarar nystarta burettslag for unge personer med nedsatt funksjonsevne. Org. nr: 00864969682 Stillingsident: 4452167595 Presentasjon av stillingen: I anledning innflytting i nytt burettslag vil det vera behov for miljøarbeidarar. Arbeidstida er for tida kveld , dag og helg med langvakter, for tida arbeid 4. kvar helg. Stillingsstørrelse: helgevakter, o...

. profesor de educación secundaria y bachillerato/profesora de educación secundaria y bachilleratoLærer i helse- og oppvekstfag Nesodden videregående skole. Org. nr: - Stillingsident: 4452080808 Presentasjon av stillingen: Er du en kompetent faglærer og engasjert pedagog? Da kan du passe inn i vårt dyktige lærerteam! Nesodden videregående skole har ledig en fast stilling som lærer i helse og oppvekstfag. Nesodden videregående skole ligger på He...

. auxiliar de enfermeríaHelsefagarbeider. Org. nr: - Stillingsident: 4452233999 Presentasjon av stillingen: Ledig vikariat i Bømlo heimeteneste - 80% stilling som helsefagarbeidar Arbeidsoppgåver Personretta hjelp, matombringing, praktisk hjelp og opplæring i heimen Kvalifikasjonar Fagbrev innan helse- og sosialfag Dersom de...

Más ofertas: << · 74 · 111 · 129 · 138 · 143 · 145 · 146 · < · 148 · > · 151 · 154 · 160 · 172 · 196 · >>