Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Noruega

en Español in English auf Deutsch en Français ...

7,166 ofertas de trabajo encontradas en Noruega:

Página: 158

Ver las ofertas de trabajo en Noruega agrupadas por profesión:

 

. médico especialista/médica especialistaLege i spesialisering medisinsk biokjemi. Org. nr: - Stillingsident: 4449483575 Presentasjon av stillingen: Det er ledig en fast stilling som lege i spesialisering i medisinsk biokjemi fra 01.01.2022. Laboratoriemedisin består av tre likestilte medisinske hovedspesialiteter; Immunologi og transfusjonsmedisin, Medisinsk biokjemi o...

. Dietistas y nutricionistasKlinisk ernæringsfysiolog. Org. nr: - Stillingsident: 4449530185 Presentasjon av stillingen: Enhet for hjemmetjenester har opprettet en ny stilling som klinisk ernæringsfysiolog. Med mål om å legge til rette for at våre innbyggere skal kunne bo lengst mulig i eget hjem, er vi i behov for å øke kompetanse og jobbe...

. cocinero/cocineraMatvert. Org. nr: - Stillingsident: 4449394967 Presentasjon av stillingen: Ønsker du varierte arbeidsoppgaver og faglige utfordringer? Vi har ledig stilling for deg med matfaglig bakgrunn som ønsker en betydningsfull jobb. Måltidene til avdelingene tilberedes på de ulike etasjekjøkken, dette innb...

. gestor de proyectos/gestora de proyectosSeksjonsleiar Seksjon for eigedomsdrift Ålesund. Org. nr: - Stillingsident: 4449511652 Presentasjon av stillingen: Er du klar for nye leiarutfordringar? Seksjon for eigedomsdrift ved Ålesund sjukehus er ein av fem seksjonar i Avdeling for eigedomsdrift og medisinsk teknologi under Klinikk for drift og eigedom i Helse Møre og Romsdal H...

. profesor de educación superior/profesora de educación superioraSVGS - Undervisningsstilling i psykologi - vikariat. Sandefjord videregående skole har fra 01.03.22 ledig ca. 50 % vikariat i psykologi til 31.07.22. Kvalifikasjoner godkjent faglig og pedagogisk utdanning Det forventes også at du har god digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og ...

. trabajador social/trabajadora socialLedende miljøterapeut. Org. nr: - Stillingsident: 4430593829 Presentasjon av stillingen: Vi søker etter en engasjert og arbeidsglad fagperson til prosjektstilling som ledende miljøterapeut. Prosjektstillingen er i utgangspunkt for ett år, men hvis det viser seg at vi oppnår gode resultater, vil vi se på muligheten for ...

. Maestros de enseñanza primariaLærar. Org. nr: - Stillingsident: 4449352573 Presentasjon av stillingen: Ved Bratteberg og Folkestad skule er det om kort tid ledige vikariat, med følgande definerte behov: Bratteberg skule: Lærar i inntil 100% stilling i tidsromet 01.01.22-03.10.22. Det er ønskjeleg med 30 stp i faga ma...

. profesor de educación superior/profesora de educación superioraNordstrand skole søker leselærer med ansvar for varmere og mer systematisk begynneropplæring. Org. nr: - Stillingsident: 4450636260 Presentasjon av stillingen: Fast stilling som leselærer med ansvar for systematikk i begynneropplæringen ledig f.o.m 01.01.22. Nordstrand barneskole har elever på 1.-7. trinn og ligger i Nordstrand bydel i Oslo. Skolens visjon er "Lære for livet" og ...

. Directores de servicios de cuidados infantilesStyrerstillinger. Org. nr: 921060440 Stillingsident: 4449384110 Presentasjon av stillingen: Det er ledig 100% fast stilling som styrer ved Laudal barnehage fra 01.01.22. Barnehagen er en del av Bjelland og Laudal oppvekstsenter, som også består av Bjelland barnehage og Bjelland- og Laudal barneskole. Barnehagen e...

. director del departamento de investigación y desarrollo/directora del departamento de investigación y desarrolloVeiledere for Jobbsjansen for hjemmeværende innvandrerkvinner. Org. nr: - Stillingsident: 4449492889 Presentasjon av stillingen: Veiledere for Jobbsjansen for hjemmeværende innvandrerkvinner Vi søker etter to fremoverlente veiledere til Jobbsjansenteamet ved NAV Grorud. Begges tillingene er midlertidige med varighet ut 2022. Du vil arbeide i et s...

. Auxiliares de maestrosAssistent i Aktivitetsskolen. Org. nr: - Stillingsident: 4450329433 Presentasjon av stillingen: Voksen skole er en barneskole med ca 550 elver og 100 ansatte. Skolen ligger vakkert til i bydel Vestre Aker, med nærhet til Hovseterdalen, Nordmarka og Bogstadvannet. Vi er taknemlige for å ha en av de flotteste skolegårdene og...

. administrativo de centro médico/administrativa de centro médicoHelsesekretær/sekretær. Org. nr: - Stillingsident: 4449492226 Presentasjon av stillingen: Fagområdet radiologi i HMR HF har 170 årsverk og består av to avdelingar med seksjonar fordelt på dei fire sjukehusa i fylket. Vi har modaliteter innan radiologi (konvensjonell røntgen, CT, MR, UL) og nukleærmedisin (scintigrafi og SP...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantil100 % vikariat som barnehagelærer. Org. nr: 921060440 Stillingsident: 4449433473 Presentasjon av stillingen: Det er ledig 100% vikariat som barnehagelærer i Skjebstad barnehage fra 01.02.22 - 31.07.22 med mulighet for forlengelse. Skjebstad barnehage er en 3-avdelings barnehage, og er lokalisert på Skjebstad med Valleskogen s...

. secretario/secretariaSekretær 100% fast stilling og 100% vikariat. Org. nr: - Stillingsident: 4449584007 Presentasjon av stillingen: Klinikk for psykisk helsevern -- Allmenn, rehabilitering og sikkerhet er en klinikk ved St. Olavs Hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim og består av; Avd. for sikkerhetspsykiatri, Avd. for rehabilitering og spesialisert ...

. director del departamento de investigación y desarrollo/directora del departamento de investigación y desarrolloRådgiver - kvalitet og modernisering. Org. nr: 988745510 Stillingsident: 4449493604 Presentasjon av stillingen: Er du interessert i å delta i utviklingen av morgendagens sykehus på Sørlandet? Vi søker medarbeidere til virksomhetsprogrammet Kvalitet og Modernisering - for et bærekraftig sykehus (KOM). Programmet er et av syke...

. Cuidadores de niñosHelsefagarbeider/barne- og ungdomsarbeider. Org. nr: - Stillingsident: 4449544274 Presentasjon av stillingen: Er du vår nye kollega? Vi søker nettopp etter DEG som er fagutdannet innen helse eller barn/ungdom og ønsker å jobbe i en 47 % nattvaktstilling med jobb hver 3. helg i enheten tiltak for funksjonshemmede i Stor-Elvdal kom...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSjukepleiar natt 75% fast og 75 % vikariat. Omtale av stillinga Husnestunet er ein av tre institusjonar i Kvinnherad kommune. Vi har eit pulserande miljø, og mange faglege utfordringar knytta til områder innanfor eldreomsorga. Her kan ein arbeide med palliativ pleie, demensomsorg, somatiske sjukdommar og pasientar innlagt i kommunalt Ø...

. técnico especializado en eficiencia energética en edificios/técnica especializada en eficiencia energética en edificiosAvdelingsleiar til kartleggingsavdeling. Org. nr: - Stillingsident: 4449366620 Presentasjon av stillingen: Vi har ledig stilling som avdelingsleiar for kartleggingsavdelinga ved NAV Årstad. Avdelinga har ansvar for å avklare kva brukarar treng for å få hjelp og oppfølging frå NAV. Vi har kontakt med brukarar, arbeidsgivarar, helse...

. Trabajadores de los cuidados personales en institucionesRingevikarar og helgevikarar Heimeteneste Sør. Omtale av stillinga Vi søkjer ringevikarar og helgevikarar til stillingar i Heimetenester Sør. Vi har oppfølging av heimebuande brukarar, og den vi søkjer etter er over 18 og har førarkort på bil. Dei som arbeider hjå oss går i to-delt turnus med arbeid på dag og kveld, samt kvar tredje h...

. Mecánicos y ajustadores electricistasEr du vår nye avdelingsingeniør?. Org. nr: - Stillingsident: 4449872798 Presentasjon av stillingen: Vann- og avløpsetaten har ledig stilling på Bekkelaget renseanlegg som Avdelingsingeniør SRO. Stillingen er plassert i Seksjon for avløpsrensing i Avdeling drift og vedlikehold. Bekkelaget renseanlegg er nylig utvidet og er ...

. Profesores de formación profesionalVika videregående skole søker en fransklærer til et vikariat ut skoleåret. Org. nr: - Stillingsident: 4449571351 Presentasjon av stillingen: Vi søker lærer i fransk til et vikariat ut skoleåret med mulighet for ytterligere vikaroppdrag i perioden. Vika videregående skole åpnet dørene første gang i august 2021 i Cort Adelers gate 30. Skolen tilbyr studiespesialiserende utdann...

. jefe de departamento/jefa de departamentoSeksjonsleder for overleger og legespesialister. Org. nr: 974633752 Stillingsident: 4435704523 Presentasjon av stillingen: Kvinneklinikken ved Sykehuset Østfold har ledig stilling som seksjonsleder for overleger og legespesialister i Kvinneklinikken. Er du en positiv og dynamisk person med et bevisst forhold til ledelse? Tenker du at ...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSykepleier/ vernepleier. Org. nr: - Stillingsident: 4445624208 Presentasjon av stillingen: For tiden har vi følgende ledig stilling som miljøterapeut ved Seksjon psykose døgnpost. Stillingen innebærer turnusarbeid med dag- og aftenvakter, og arbeid hver 3.helg. 100 % stilling for miljøterapeut. Helse Nord-Trøndelag HF be...

. Trabajadores de los cuidados personales en institucionesHelsefagarbeider og sykepleiere til kirurgisk sengepost. Org. nr: - Stillingsident: 4442587065 Presentasjon av stillingen: Vil du være med å utvikle fremtidens helsevesen og samtidig få en solid og bred erfaring hvor du får jobbe innenfor flere ulike fagfelt? Hos oss kommer personalet på jobb med en faglig nysgjerrighet, er opptatt av kvalitet i jo...

. auxiliar de educación infantilVi søker engasjert pedagogisk medarbeider og ringevikar. Vi søker pedagogisk medarbeider i 100% stilling, fra 19.01.22 - 14.08.22, med mulighet for forlengelse. Vi søker også etter ringevikar som kan kontaktes ved behov. Ønskede egenskaper: Omsorgsfull voksen som setter barnets beste i fokus, og som evner å ha gode samspill med barn. Ka...

. Inspectores de policía y detectivesDeltidsstilling som grensekontrollør ved Grensekontrollseksjonen. Org. nr: - Stillingsident: 4443665052 Presentasjon av stillingen: Felles enhet for utlending og forvaltning består av fire seksjoner: Etterretning og API seksjonen, Utlendingsseksjonen, Forvaltningsseksjonen og Grensekontrollseksjonen. Grensekontrollseksjonen er lokalisert på Oslo Lufthavn G...

. comisario de policía/comisaria de policíaPolitibetjent 3-1. Org. nr: - Stillingsident: 4438025756 Presentasjon av stillingen: Geografisk driftsenhet Trondheim/ Værnes/ Fosen består av Sentrum politistasjonsdistrikt, Værnes lensmannsdistrikt og Fosen lensmannsdistrikt. Driftsenheten består av ca. 300 medarbeidere. På seksjon for Forebyggende og p...

. trabajador social/trabajadora socialEngasjert Miljøterapeut til Viken Bo og Omsorg AS. Vi har en stadig voksnde etterspørsel av våre tjenestester, og ønsker å tilsette flere miljøterapeuter på våre avdelinger i Oslo, Halden, Vestfold og Hedemark. Vi søker personer som er lærevillig, og som kan bidra til positivt arbeidsmiljø. Som ansatt inngår du i vårt opplærings og undervisn...

. trabajador social/trabajadora socialMiljøterapeut med helsefaglig bakgrunn. Org. nr: - Stillingsident: 4444904470 Presentasjon av stillingen: Vi har ledig ettårig vikariat i100 % stilling som miljøterapeut med helse- eller sosialfaglig bakgrunn i Eigersund kommune, p.t. Mestringsenheten, IBO (bofellesskap). Stillingen innebærer turnus med lange vakter, opptil 12...

. director del departamento de investigación y desarrollo/directora del departamento de investigación y desarrolloLivsmestringskoordinator. Org. nr: - Stillingsident: 4443108290 Presentasjon av stillingen: Ønsker du å søke på Osloskolens mest spennende stilling. Tøyen skole søker en koordinator med ansvar for økt livsmestring og hjernevennlig tilnærming til barn. Gjennom opplæring og veiledning skal du være en aktiv bidragsyt...

Más ofertas: << · 79 · 118 · 138 · 148 · 153 · 155 · 156 · < · 158 · > · 160 · 163 · 168 · 178 · 198 · >>