Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

18 ofertas de trabajo de 'Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes' en Lituania.

 • : Užmegzti ir plėtoti unikalų santykį su jaunais žmonėmis. Skatinti įgalinti, padėti adaptuotis, siekti asmeninio ir socialinio jaunų žmonių tobulėjimo tiek per individualų darbą su atskirais asmenimis, tiek dirbdamas grupėje. Konsultuoti, patarti, teikti jauniems žmonėms individualią... Vėliučionių vaikų socializacijos centras.
 • : Kviečiame prie kolektyvo prisijungti kompetetingą, draugišką, motyvuotą darželio auklėtoją. Darbas su 1,5- 2; 3 - 5 metų amžiaus vaikų grupe. Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti - ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacija, baigta mokytojų rengimo ikimokyklinėms... VšĮ "Mūsų kiemelis".
 • : Tirti socialinės pedagoginės pagalbos poreikį, organizuoti ir koordinuoti socialinės pedagoginės pagalbos teikimą mokiniams (vaikams), tėvams (globėjams), pedagogams ir kitiems švietimo įstaigose dirbantiems specialistams, vertinti teikiamos socialinės pedagoginės pagalbos kokybę,... Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba.
 • : Spręsti problemas, susijusias su vaiko pagrindinių reikmių tenkinimu, saugumo ir socialinės adaptacijos užtikrinimu, vaiko pagrindinių reikmių tenkinimu, saugumo ir socialinės adaptacijos užtikrinimu. Vykdyti ir kurti saviraiškos, motyvacijos, užimtumo, emocinių ir elgesio sutrikimų... Šiaulių vaikų globos namai "Šaltinis".
 • : organizuoti saugią vaikų priežiūrą nuosekliai, planingai ir turiningai organizuoti veiklą, atitinkančią vaikų amžių; pagal galimybes sudaryti sąlygas vaikų saviraiškos poreikiams tenkinti; informuoti tėvus apie vaikų savijautą, sveikatą, elgesį. VšĮ Veiklių mamų klubas, Mažeikių filialas.
 • : Darbas su nemotyvuotu jaunimu, neformalus jaunimo ugdymas, įvairių užsiėmimų (dailės, popamokinės veiklos ir kt.) pravedimas. Pageidautina turėti jaunimo darbuotojo sertifikatą arba panašaus darbo patirtį. Darbas 0,75 etato pagal grafiką, nuo 14-21 val. Siųsti CV el. paštu: daiva.juodeliene#gmail.... Panevėžio atviras jaunimo centras.
 • : 1.Vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui poreikius, kartu su kitais specialistais. 2. Konsultuoja vaikus ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus), bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais; 3.Dalyvauja sprendžiant... Šiaulių lopšelis-darželis "Salduvė".
 • : Socialinis pedagogas siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo ar globos įstaigoje, kitose socialinėse įstaigose, vykdančiose ugdymo funkcijas, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais.... Klaipėdos r. Lapių pagrindinė mokykla.
 • : Dirba su vaikais (mokiniais), tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais mokykloje dirbančiais specialistais. Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais, vykdo saviraiškos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių... Druskininkų "Saulės" pagrindinė mokykla.
 • : Spręsti problemas susijusias su vaiko pagrindinių reikmių tenkinimu, saugumo ir socialinės adaptacijos užtikrinimu, vaiko pagrindinių reikmių tenkinimu, saugumo ir socialinės adaptacijos užtikrinimu. Vykdyti ir kurti saviraiškos, motyvacijos, užimtumo, emocinių ir elgesio sutrikimų... Šiaulių vaikų globos namai "Šaltinis".
 • : Darbas su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, stokojančiais bendravimo įgūdžių, savarankiškumo, pasitikėjimo savimi. Pretendentas iki 2018-01-10 d. privalo pateikti šiuos dokumentus: 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje. 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą... Klaipėdos "Aitvaro" gimnazija.
 • : Socialinio pedagogo darbas pilnu etatu. Turėti socialinio pedagogo profesinę kvalifikaciją, įgytą aukštojoje mokykloje, arba turėti socialinio darbuotojo kvalifikaciją ir įgytą pedagogo profesinę kvalifikaciją. Dokumentus: prašymą dalyvauti atrankoje, asmens tapatybės dokumento... Panevėžio Rožyno progimnazija.
 • : Darbas su vaikais, po pamokinis mokinių užimtumo organizavimas. Pretendentas privalo pateikti: 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Šiaulių sanatorinės mokyklos direktoriaus vardu). 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.... Šiaulių sanatorinė mokykla.
 • : Darbas su ikimokyklinio amžiaus vaikais, jų tėveliais. Vertinti, padėti spręsti sunkumus, tirti socialinius poreikius. Inicijuoti ir organizuoti socialinių projektų kūrimą. Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus: 1.prašymą leisti dalyvauti atrankoje; 2.asmens tapatybę patvirtinančio... Šiaulių lopšelis-darželis "Eglutė".
 • : Socialinio pedagogo darbas 0,75 etato nuo 2018-01-02. Turėti socialinio pedagogo darbo patirties mokykloje, projektinės veiklos patirties, mokėti bent vieną užsienio (anglų, prancūzų ar vokiečių) kalbą, mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, turėti gerus bendravimo įgūdžius.... Panevėžio "Saulėtekio" progimnazija.
 • : Vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui poreikius, kartu su kitais specialistais. Konsultuoja vaikus ir, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;Dalyvauja sprendžiant krizinius... Šiaulių lopšelis-darželis "Salduvė".
 • : Konsultuoja mokinius, jų tėvus, dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus, numato socialinės pedagoginės pagalbos būdus, inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas, atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus, renka, kaupia ir analizuoja informaciją ir t. t. Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija.
 • : Terminuotas (2,6 m.) ikimokyklinio ugdymo auklėtojo darbas pilnu etatu (36 val. per savaitę). Dokumentus: prašymą dalyvauti atrankoje, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją (ikimokyklinio ugdymo auklėtojo specialybė),... Panevėžio lopšelis-darželis "Vaivorykštė".