Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

35 ofertas de trabajo de 'Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes' en Lituania.

 • : Organizuoti ir vykdyti ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdomąjį procesą, rengti ugdymo planus ir individualias ugdymo programas, vertinti ir fiksuoti vaikų pasiekimus bei pažangą, teikti informaciją bei konsultuoti vaikų tėvus, dalyvauti įstaigos bendruomenės veikloje, rengti projektus... Klaipėdos lopšelis-darželis "Švyturėlis".
 • : Socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir jo šeimai teikimas kartu su kitais specialistais vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V-951 patvirtinto Mokyklos socialinio pedagogo pavyzdinio pareigybės aprašymo pagrindu parengtu... Šiaulių Gytarių progimnazija.
 • : Darbas ikimokyklinio ir priešmokyklinio specialybės darbuotojui. Tiesioginis darbas su vaikais, darbo planavimas, vaikų vertinimas, savo erdvės kūrimas. Darbas iniciatyviam, kantriam, kūrybiškam žmogui mylinčiam vaikus, ir nebijančiam įššūkių. MB Ugdymo ir laisvalaikio centras "Aviliukas".
 • : Darbas su nemotyvuotu jaunimu, neformalus jaunimo ugdymas, įvairių užsiėmimų (dailės, popamokinės veiklos ir kt.) pravedimas. Pageidautina turėti jaunimo darbuotojo sertifikatą arba panašaus darbo patirtį. Darbas 0,75 etato pagal grafiką, nuo 14-21 val. Siųsti CV el. paštu: daiva.juodeliene#gmail.... Panevėžio atviras jaunimo centras.
 • : Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai): 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje; 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją; 4. gyvenimo aprašymą; 5. kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio... Plungės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba.
 • : Gebėjimas organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą: planuoti grupės ugdomąją veiklą, kurti grupės ugdomąją aplinką, parinkti priemones, ugdyti ir dalyvauti vaikų ugdymo(si)procese; gebėjimas rengti individualias vaikų ugdymo(si) programas;gebėjimas vertinti , fiksuoti vaikų... Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinė mokykla.
 • : Ispanų kalbos auklėtojo asistentas Mažamečių vaikų ispanų kalbos mokymas sustiprinto intelektinio, fizinio ir kūrybinio ugdymo darželyje. Kalbos mokoma imersijos metodu, todėl ieškome ne klasikinio mokytojo, kuris atvykęs veda pamokas, bet žmogaus, kuris yra pasiryžęs dirbti... UAB "Tangramo grupė".
 • : Darbo sutarties rūšis: terminuota darbo sutartis su išbandymo laikotarpiu; darbo krūvis: 1 etatas. Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti: 1.Išsilavinimas – aukštosiose mokyklose įgyta socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija; socialinio darbuotojo kvalifikacija su pedagogo... Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija.
 • : Gebėti dirbti komandoje,organizuoti ir vykdyti socialinės pedagoginės pagalbos teikimą, tirti socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Dirbti su asmeniu (-imis) (individualus, grupinis darbas) – vaiku, tėvais, pedagogais ir kitais specialistais, institucijomis. Organizuoti, vykdyti... Šiaulių lopšelis-darželis "Žiburėlis".
 • : Socialinės pagalbos teikimas.Dokumentai, kurie turi būti pateikti: 1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje (laisvos formos). 2. Asmens tapatybės patvirtinančio dokumento kopija. 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija. 4. Gyvenimo aprašymas. Kauno Milikonių progimnazija.
 • : Paslaugos jaunimui teikiamos atviro darbo, neformalaus ugdymo, informavimo, konsultavimo principais. - Ugdyti jaunuolių socialinius įgūdžius; - Spręsti jaunuolių kasdienines problemas, su kuriomis jie susiduria, padėti probleminėse situacijose; - Kurti saugią, neįpareigojančią aplinką,... Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba.
 • : Reikalavimai: - turi būti įgijęs socialinio pedagogo profesinę kvalifikaciją aukštosiose mokyklose arba turintis socialinio darbuotojo kvalifikaciją ir įgijęs pedagogo profesinę kvalifikaciją; - ne mažesnė kaip trejų metų socialinio pedagogo darbo patirtis; - gebėjimas tirti... Telšių švietimo centras.
 • : Kviečiame prie kolektyvo prisijungti kompetetingą, draugišką, motyvuotą darželio auklėtoją. Darbas su 3 - 5 metų amžiaus vaikų grupe. Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti - ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacija, baigta mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms... VšĮ "Mūsų kiemelis".
 • : Darbo pobūdis: Vertinti šeimos situaciją ir individualius jos poreikius,sudaryti socialinio darbo su šeima planą ir vykdyti individualų socialinį darbą, periodiškai vertinti teikiamų socialinių paslaugų šeimai efektyvumą, darbo su šeima eigą ir pokyčius. APIE MUS: Trakų rajono... Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras.
 • : • Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas edukologijos srityje; • Ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija; • Puikūs bendravimo įgūdžiai su ikimokyklinio amžiaus vaikais bei jų tėveliais, bendradarbiais. • Gebėjimas numatyti veiklos prioritetus, ugdymo proceso tikslus... Kelmės rajono Liolių pagrindinė mokykla.
 • : Darbas ikimokyklinėje grupėje. Ikimokyklinis pedagoginis išsilavinimas, pageidautina darbo patirtis. Pedagogai, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus: 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje; 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 3.... Vilniaus lopšelis-darželis "Žirniukas".
 • : gebėti įvertinti vaiko socialines problemas ir poreikius, pasirinkti efektyvius darbo metodus, padėti vaikui geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, mokykloje, planuoti ir dalyvauti socialinės pagalbos teikimo vaikui procese, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius.... Tauragės r. Skaudvilės gimnazija.
 • : Dokumentai, kurie turi būti pateikti: 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje. 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją. 4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją. 5. Gyvenimo aprašymas. Vilniaus lopšelis-darželis "Žibutė".
 • : Darbas pirmame privačiame vaikų darželyje Kaune. Draugiškame, kūrybingame kolektyve reikalingas (-a) naujas (-a) kūrybingas (-a), norintis (-i) tobulėti ir augti kartu komandos narys (-ė). Auklėtojas (-a) būtų atsakingas (-a) už muzikinę, vaidybinę veiklą (5-7 m. vaikų grupėje). VšĮ "Darželis".
 • : Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtojo darbas pilnu etatu (vadavimas metams iki kol sugrįš iš vaiko priežiūros atostogų) Dokumentus: prašymą dalyvauti atrankoje, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir... Panevėžio rajono Paįstrio Juozo Zikaro gimnazija.
 • : Darbas su 2-6 metų ikimokyklinio amžiaus vaikais. Iki 2017 m. rugpjūčio 29 d., įskaitytinai pretendentai pateikia šiuos dokumentus: 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje. 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją. 4. Gyvenimo... Šiaulių lopšelis-darželis "Kūlverstukas".
 • : Kvalifikaciniai reikalavimai: 1. Aukštasis pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacija. Pretendentas turi būti, baigęs vieną iš šių programų: 1. Mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms studijų programų; 2. Edukologijos studijų krypties programų... Šilutės lopšelis-darželis "Žibutė".
 • : Kviečiame prie kolektyvo prisijungti kompetentingą, draugišką, motyvuotą darželio auklėtoją. Darbas su 1,5 - 3 metų amžiaus vaikų grupe. Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti - ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacija, baigta mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms... VšĮ "Mūsų kiemelis".
 • : darbas mišrioje ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupėje Alksnėnų skyriuje. Darbo krūvis – 0,56 etato. Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus: 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje; 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 3. išsilavinimą ir mokytojo kvalifikaciją... Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinė mokykla.
 • : Siūlome: Neterminuotą darbo sutartį.Ugdomoji kalba – lenkų. Darbas 0,5 etatu. Galimybę kasdien naudoti IKT. Draugiškas kolektyvas ir moderni aplinka. Kvalifikaciniai reikalavimai – Aukštasis universitetinis pedagoginis išsilavinimas ir socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija.... Vilniaus Simono Konarskio mokykla.
 • : Teikti kvalifikuotą socialinę pagalbą mokyklos bendruomenei, skatinant mokinių savarankiškumą, saviraišką bei iniciatyvumą, stiprinant mokymosi motyvaciją, vykdant prevencinę, savanorišką ir švietėjišką veiklą. Tirti, analizuoti mokyklos socialinių problemų priežastis,... Joniškio r. Kriukų pagrindinė mokykla.
 • : Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas lopšelyje - darželyje. Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus: 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (1 priedas). 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. 3. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento... Šiaulių r. Kužių lopšelis-darželis "Vyturėlis".
 • : Vaikų užimtumo vaikų dienos centre organizavimas. Pageidautina turėti socialinio darbuotojo ar pedagogo profesinę kvalifikaciją. Darbo laikas nuo 13 val. iki 18 val. Informacijai skambinti mob. 650 34 607. Siųsti CV el. paštu: zorgeviciene#yahoo.com "Gelbėkit vaikus" Raguvėlės vaikų dienos centras.
 • : Siūlomas darbo krūvis – 0,5 etato. Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus: • prašymą leisti dalyvauti atrankoje; • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; • išsilavinimą patvirtinančio(-ių) dokumento(-ų) kopiją(-as); • gyvenimo aprašymą (CV). • Atrankai... Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija.
 • : Socialinis Pedagogas privalo pateikti šiuos dokumentus: 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje. 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją. 4. Socialinio pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją. 5. Gyvenimo... Vilniaus Markučių lopšelis-darželis.
 • : Reikalingi 2 auklėtojai: darbui pilnu etatu pagal neterminuotą sutartį ir darbui pilnu etatu pagal terminuotą sutartį 2017-2018 m. m. Asmuo turi atitikti LR švietimo įstatymo 48 str. nustatytus reikalavimus, priimamas dirbti atrankos būdu (pokalbis). Kvalifikaciniai reikalavimai: aukštasis... Telšių lopšelis - darželis "Žemaitukas".
 • : Užmegzti ir plėtoti unikalų santykį su jaunais žmonėmis. Skatinti įgalinti, padėti adaptuotis, siekti asmeninio ir socialinio jaunų žmonių tobulėjimo tiek per individualų darbą su atskirais asmenimis, tiek dirbdamas grupėje. Konsultuoti, patarti, teikti jauniems žmonėms individualią... Vėliučionių vaikų socializacijos centras.