Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

17 ofertas de trabajo de 'Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes' en Lituania.

 • : Socialinio pedagogo darbas 0,75 etato nuo 2018-01-02. Turėti socialinio pedagogo darbo patirties mokykloje, projektinės veiklos patirties, mokėti bent vieną užsienio (anglų, prancūzų ar vokiečių) kalbą, mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, turėti gerus bendravimo įgūdžius.... Panevėžio "Saulėtekio" progimnazija.
 • : Vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui poreikius, kartu su kitais specialistais. Konsultuoja vaikus ir, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;Dalyvauja sprendžiant krizinius... Šiaulių lopšelis-darželis "Salduvė".
 • : Konsultuoja mokinius, jų tėvus, dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus, numato socialinės pedagoginės pagalbos būdus, inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas, atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus, renka, kaupia ir analizuoja informaciją ir t. t. Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija.
 • : Terminuotas (2,6 m.) ikimokyklinio ugdymo auklėtojo darbas pilnu etatu (36 val. per savaitę). Dokumentus: prašymą dalyvauti atrankoje, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją (ikimokyklinio ugdymo auklėtojo specialybė),... Panevėžio lopšelis-darželis "Vaivorykštė".
 • : Įvertinimas: socialinis pedagoginis mokinio (vaiko) įvertinimas siekiant nustatyti jo galias ir sunkumus, raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, bendradarbiaujant su kitais Tarnybos specialistais. 2. Konsultavimas. 3. Tyrimai: socialinės pedagoginės... Visagino švietimo pagalbos tarnyba.
 • : Organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą; Prireikus dalyvauti rengiant individualias vaikų ugdymo(-si) programas; Sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą, apie jų pasiekimus informuoti tėvus (globėjus); Teikti informaciją, pagal kompetenciją konsultuoti tėvus (globėjus),... Joniškio r. Gasčiūnų pagrindinė mokykla.
 • : Mažųjų valdos ieško auklėtojų Keturkalbis harmoningos raidos vaikų darželis Mažųjų valdos nuolat ieško komandos narių. Esame viena iš progresyviausių ugdymo įstaigų Lietuvoje, todėl ne tik kuriame geriausią aplinką dirbti (pilnavertis oficialus atlyginimas ir kita), bet... UAB "Tangramo grupė".
 • : Kviečiame prie kolektyvo prisijungti kompetetingą, draugišką, motyvuotą darželio auklėtoją. Darbas su 1,5 - 2; 3 - 5 metų amžiaus vaikų grupėmis. Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti - ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacija, baigta mokytojų rengimo ikimokyklinėms... VšĮ "Mūsų kiemelis".
 • : Ispanų kalbos auklėtojo asistentas. Pirmenybę teikiame asmenims, kurių gimtoji kalba - ispanų k. Mažamečių vaikų ispanų kalbos mokymas sustiprinto intelektinio, fizinio ir kūrybinio ugdymo darželyje. Kalbos mokoma imersijos metodu, todėl ieškome ne klasikinio mokytojo, kuris atvykęs... UAB "Tangramo grupė".
 • : Socialinio pedagogo funkcijos: konsultacinė, šviečiamoji, prevencinė, socialinio ugdymo, teisinė, vadybinė, koordinacinė, konsultacinė. Rūpinimasis vaiko gerove.Nesimokančių vaikų ir nelankančių mokinių informacinės sistemos (NEMIS) administravimas. Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija.
 • : Organizuoti ir vykdyti ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdomąjį procesą, rengti ugdymo planus ir individualias ugdymo programas, vertinti ir fiksuoti vaikų pasiekimus bei pažangą, teikti informaciją bei konsultuoti vaikų tėvus, dalyvauti įstaigos bendruomenės veikloje, rengti projektus... Klaipėdos lopšelis-darželis "Švyturėlis".
 • : Socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir jo šeimai teikimas kartu su kitais specialistais vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V-951 patvirtinto Mokyklos socialinio pedagogo pavyzdinio pareigybės aprašymo pagrindu parengtu... Šiaulių Gytarių progimnazija.
 • : Darbas ikimokyklinio ir priešmokyklinio specialybės darbuotojui. Tiesioginis darbas su vaikais, darbo planavimas, vaikų vertinimas, savo erdvės kūrimas. Darbas iniciatyviam, kantriam, kūrybiškam žmogui mylinčiam vaikus, ir nebijančiam įššūkių. MB Ugdymo ir laisvalaikio centras "Aviliukas".
 • : Darbas su nemotyvuotu jaunimu, neformalus jaunimo ugdymas, įvairių užsiėmimų (dailės, popamokinės veiklos ir kt.) pravedimas. Pageidautina turėti jaunimo darbuotojo sertifikatą arba panašaus darbo patirtį. Darbas 0,75 etato pagal grafiką, nuo 14-21 val. Siųsti CV el. paštu: daiva.juodeliene#gmail.... Panevėžio atviras jaunimo centras.
 • : Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai): 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje; 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją; 4. gyvenimo aprašymą; 5. kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio... Plungės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba.
 • : Gebėjimas organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą: planuoti grupės ugdomąją veiklą, kurti grupės ugdomąją aplinką, parinkti priemones, ugdyti ir dalyvauti vaikų ugdymo(si)procese; gebėjimas rengti individualias vaikų ugdymo(si) programas;gebėjimas vertinti , fiksuoti vaikų... Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinė mokykla.
 • : Ispanų kalbos auklėtojo asistentas Mažamečių vaikų ispanų kalbos mokymas sustiprinto intelektinio, fizinio ir kūrybinio ugdymo darželyje. Kalbos mokoma imersijos metodu, todėl ieškome ne klasikinio mokytojo, kuris atvykęs veda pamokas, bet žmogaus, kuris yra pasiryžęs dirbti... UAB "Tangramo grupė".