Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

11 ofertas de trabajo de 'Operadores de maquinaria agrícola y forestal móvil' en Letonia.

 • : SIA “YIT INFRA Latvija”, 40003259930 Profesija: asfalta veltna vaditajs (prof.kods 8341 06) Darbibas joma: celu buve, nekustamo ipašumu projektu attistišana, visparejo celtniecibas darbu veikšana un vadišana, visparejo celtniecibas darbu buvuzraudziba, restauracijas darbu veikšana... YIT Infra Latvija, SIA.
 • : SIA Clean R ir profesionals, uz klientu orientets uznemums ar 70 gadu pieredzi Latvijas tirgu – tirgus lidreris, kura vertibas ir profesionalitate un atbildiba. Mes nodrošinam pilnu vides pakalpojumu un atkritumu apsaimniekošanas klastu, ka ari vides produktu izplatišanu. www.cleanr.lv... Clean R, SIA.
 • : Nodrošinasim: • Stabilu, garantetu darba apjomu• Cienijamu atalgojumu un motivejošu piemaksu sistemu• Socialas garantijas, apmaksatus atvalinajumus un vienmer savlaicigi izmaksatu darba algu• Veselibas un nelaimes gadijumu apdrošinašanu No Tevis gaidisim: • Atbildigu... PATA, SIA.
 • : Prasibas: B kategorijas traktortehnikas vaditajaaplieciba B kategorijas auto vaditaja aplieciba Velama iepriekšeja pieredze darba arlauksaimniecibas tehniku (aršana, sešana, diskošana, u.c.) Novertesim ari pieredzi un zinašanastehnikas remontdarbos, virpošana, metinašana C... Sidrabini ZS.
 • : Galvenie darba pienakumi: Vadit un apkalpot traktora tehniku; Uzturet traktoru un iekartas tehniskaja kartiba; Veikt teritorijas uzkopšanas un labiekartošanas darbus. Prasibas: Atbilstoša videja profesionala izglitiba; Pieredze traktora tehnikas vadišana un tehniskaja apkalpošana;... VALMIERAS NAMSAIMNIEKS, SIA.
 • : PATA uznemumu grupas pieredze mežsaimniecibas joma ir gandriz 70 gadus ilga, nodrošinot pilnu meža apsaimniekošanas ciklu un stradajot pec ilgtspejigas mežsaimniecibas modela. Ka drošu un uzticamu sadarbibas partneri mus izvelas aizvien vairak meža ipašnieku ne tikai Latvija, bet ari... PATA, SIA.
 • : Nepieciešams ? B kategorijas traktora vaditajs darbam Ludzas novada Lidumniekos, kurš stradajis ar kokvedeja piekabi. Apmaksa divas reizes menesi par izvestiem kokmaterialiem 1 EUR/m3 un zariem 0, 50 EUR/berm3. Alkohola cienitajus lugums neatsaukties! tel.: 27877170CV... Naudaskoks, IK.
 • : Nepieciešams ? B kategorijas traktora vaditajs darbam Ludzas novada Lidumniekos, kurš stradajis ar kokvedeja piekabi. Apmaksa divas reizes menesi par izvestiem kokmaterialiem 1 EUR/m3 un zariem 0, 50 EUR/berm3. Alkohola cienitajus lugums neatsaukties! tel.: 27877170CV... Naudaskoks, IK.
 • : Aicina darba meža izvedejtraktora vaditaju. Darbs izbraukumos pa bijušo Valmieras rajonu. Prasiba: nepieciešama traktorista vaditaja aplieciba. Atalgojums: gabaldarba alga (maksa par padarito daudzumu); Pieteikšanas: zvanit darba dienas darba laika  uz mob.talruni 26184017... Ginekss, SIA.
 • : Tiek meklets harvestera operators uz John Deere 1270E. Darbs Lvm Dienvidlatgales un Ziemellatgales regionos. Prasibas pretendentam: - F kategorijas traktortehnikas vaditaja aplieciba; - pieredze darba uz harvestera. Piedavajam: - darbu draudziga kolektiva; LATGALES ENERGOCELTNIEKS, SIA.
 • : Saimnieciba, kas nodarbojas ar augkopibu, aicina darba stradnieku BEZ LIELIEM kaitigiem ieradumiem. Prasibas: veikt dažadus saimnieciskos darbus, OBLIGATI prast vadit traktora tehniku un veikt tehnikas apkopes un remontus (ja nepieciešams). Ari uzturet kartibu tehnikas garaža un... Blueberry land, SIA.