Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia > Fontaneros e instaladores de tuberías

en Español in English auf Deutsch en Français ...

14 ofertas de trabajo de 'Fontaneros e instaladores de tuberías' en Letonia.

 • SANTEHNIKIS. Daugavpils Buvniecibas tehnikums uz aicina darba santehniki (profesijas kods – 7126 01). Darba pienakumi : Parraudzit un parzinat elektronisko siltumapgades, ventilacijas sistemas un udens apgades sistemas darbibas principus. Darba samaksa no 450 euro par pilnu slodzi .  ... DAUGAVPILS BUVNIECIBAS TEHNIKUMS, PROFESIONALAS IZ.
 • SANTEHNIKIS. Valsts aizsardzibas militaro objektu un iepirkumu centrsizsludina konkursu uz darbinieka amata vietu santehnikis Nekustamaja ipašuma Adažu novada, Adažos - Adažu nacionalaja macibu centra Darba pienakumi: •    Atbildet par objektu udens komunikaciju tehnisko stavokli, uzturešanu... Valsts aizsardzibas militaro objektu un iepirkumu.
 • SANTEHNIKIS. Valsts aizsardzibas militaro objektu un iepirkumu centrs? izsludina konkursu uz darbinieka amata vietu santehnikis uz nenoteiktu laiku Darba pienakumi: •    Atbildet par objektu udens komunikaciju tehnisko stavokli, uzturešanu un apkopi•    veikt darbus, kas saistiti ar eku udens... Valsts aizsardzibas militaro objektu un iepirkumu.
 • SANTEHNIKIS. Uznemums „Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA, kas ipašispecializejies kompozitmaterialu izstradajumu un buvkonstrukciju ražošana un tirdznieciba, aicina darba: SANTEHNIKIS Piedavajam dinamisku darbu ražošanas uznemuma Liepaja un iegulditajam darbam atbilstošu atalgojumu. Lai pieteiktos:Ludzu,... Scan-Plast Latvia, SIA.
 • SANTEHNIKIS. Veikt udensvada,kanalizacijas un centralapkures sistemu remontu; Siltummezglu apkalpošana un remonts;Radiatoru un apkures sistemu montaža un remonts;Avarijas situaciju noveršana, likvidacija; Udens skaititaju nomaina, uzstadišana, plombešana;Udens un kanalizacijas caurulu remonts... Vangažu Namsaimnieks, SIA.
 • SANTEHNIKIS. Piedavajam darbu santehnikiem Darba pienakumi: •  veikt udensapgades un kanalizacijas caurulvadu remontdarbus; •  veikt iekšejo siltumapgades tiklu atgaisošanu, sagatavot ekspluatacijai; •  veikt sanitaro mezglu apkopi un noverst bojajumus u.c. santehnikas darbi. MARK SV, SIA.
 • SANTEHNIKIS.  AM Bau, SIA aicina darba SANTEHNIKUS Atbilstoši tehniskajam uzdevumam veikt konkretu iekšejo un arejo inženierkomunikaciju montažas, ekspluatacijas un remonta darbus, tai skaita siltumapgades, apkures, vedinašanas, gaisa kondicione-šanas, dzesešanas, udens apgades, ugunsdzesibas,... AM Bau, SIA.
 • SANTEHNIKIS. •   veikt apsaimniekošana esošo eku udensapgades, lietus kanalizacijas un kanalizacijas caurulvadu, armaturas montažu, apkopi un remontu•    rupeties,  lai udensvada un kanalizacijas sistemas darbotos bez traucejumiem, lai nebutu udens nopludes un caurulvadu aizserejumi, ka ari... Stelur, SIA.
 • SANTEHNIKIS. Valsts aizsardzibas militaro objektu un iepirkumu centrsizsludina konkursu uz darbinieka amata vietu santehnikis Nekustamaja ipašuma Adažu novada, Adažos - Adažu nacionalaja macibu centra Darba pienakumi:•    Atbildet par objektu udens komunikaciju tehnisko stavokli, uzturešanu... Valsts aizsardzibas militaro objektu un iepirkumu.
 • SANTEHNIKIS. 1. SIA Voima reg: 402030830792. Buvnieciba, eku siltinašana, eku renovacija, visa veida fasades darbi.3. Zinat labi sava darba jomu, atbildigi attiekties pret darba pienakumiem un instrumentiem. Ieverot drošibas noteikumus.4. Latvija, Igaunija, Somija. Dzives vietu sniedzam no uznemuma puses.Darba... VOIMA, SIA.
 • SANTEHNIKIS. Uznemums „Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA, kas ipašispecializejies kompozitmaterialu izstradajumu un buvkonstrukciju ražošana un tirdznieciba, aicina darba: SANTEHNIKIS Piedavajam dinamisku darbu ražošanas uznemuma Liepaja un iegulditajam darbam atbilstošu atalgojumu. Lai pieteiktos:Ludzu,... Scan-Plast Latvia, SIA.
 • SANTEHNIKIS. SIA “WOLTEC” ir viens no vados?ajiembu¯vnieci¯bas uzn¸e¯mumiem Latvija¯. Uznemums ir specializejiesenergobuvnieciba, u¯densvadu un kanaliza¯cijas ti¯klu izbu¯ve, telekomunikacijutiklu izbuve un vispareja buvnieciba. WOLTEC, SIA.
 • Caurulvadu MONTETAJS. SIA TRIS NIANSES aicina darba caurulvadu montetaju. Pienakumi - veikt arejo inženierkomunikaciju (kanalizacija, udensvads) tiklu montažu. Velama pieredze inženierkomunikaciju Darba devejs piedava transporta iespejas  uz/no darba vietas. Pieteikumus ludzam sutit uz 3nianses#inbox.lv... TRIS NIANSES, SIA.
 • SANTEHNIKIS. Valsts SIA „Rigas Turisma un radošas industrijas tehnikums” juridiska adrese Nicgales iela 26, Riga, LV – 1035, R.n. LV40003480798aicina darba: Santehniki Galvenas prasibas pretendentam:•    veikt izglitibas iestades santehnikas inventara remontu, kanalizacijas apkopi un remontu;... Rigas Turisma un radošas industrijas tehnikums VSI.