Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia > Agentes de compras

en Español in English auf Deutsch en Français ...

21 ofertas de trabajo de 'Agentes de compras' en Letonia.

 • : Aicina darba IEPIRKUMU SPECIALISTU. Uz noteiktu laiku – lidz 2019.gada februarim. Zinašanas: precu iepirkšana, pieredze logistikas organizešana, darbs ar gramatvedibas sistemu (rekinu ievadišana un produktu kartinu veidošana), laba anglu un krievu valoda. Darba vieta Salaspils. CV... Horticom, SIA.
 • : SIA NODUS aicina darba mazumtirdzniecibas precu iepirceju (stadi, auglu, koki, pukes). Prasibas: Iepriekšeja darba pieredze lidziga amata, Videja izglitiba. Kontakttalrunis 64161997   e-pasts   natalija.zvaigznone#nodus.lv Pieteikšanas - telefoniski, klatiene vai sutot pieteikumu elektroniski.... NODUS, SIA.
 • : Musu klients SIA „VELVE” ir viens no lideriem buvniecibas nozare, kas Latvijas tirgu darbojas jau 25 gadus. Velve ir par paliekošam vertibam, kas ilgtermina lauj ikvienam novertet pardomatas un kvalitativi izveidotas vides priekšrocibas. Kompanija veic buvniecibas projektu realizaciju,... IG Konsultacijas, SIA.
 • : Valsts tehniskas uzraudzibas agentura izsludina konkursu uz šadu amatu: iepirkumu specialists (uz noteiktu laiku, darba vieta Riga) Prasibas pretendentam: •    augstaka izglitiba tiesibu zinatne •    priekšroka pretendentam ar pieredzi tiešas valsts parvaldes iestade... VALSTS TEHNISKAS UZRAUDZIBAS AGENTURA.
 • : A/S Spodriba, reg.nr.40003263669 ir lielakais un senakais tirišanas un kosmetikas lidzeklu ražotajs Latvija. Uznemums uzkrajis gandriz 100 gadu pieredzi un veiksmigi izstradajis produktus, kas ienem nozimigu vietu tirgu. Uznemums ir izvirzijis ambiciozus izaugsmes planus, tadel aicinam savam...
 • : Partikas ražošanas uznemumam vajadziga/-s iepirkumu specialists/-e - tehnologs-/-ge   dzivojoša/-s Jelgava vai Dobele. Prasibas:                               - augstaka izglitiba  partikas tehnologijas nozare;     -  darba pieredze lidziga amata... L.E.V. SIA.
 • : Olaines Mehanikas un tehnologijas koledža (VRN 4347002316) aicina darba projekta iepirkumu specialistu ( uz noteiktu laiku un nepilnu darba laiku, darba vieta Olaine). Prasibas pretendentam/-ei: -Zinašanas un pieredze iepirkuma proceduras sagatavošana un nodrošinašana vismaz 3 gadus.-Laba... OLAINES MEHANIKAS UN TEHNOLOGIJAS KOLEDŽA.
 • : Veikt sarunas kiniešu valoda un noslegt ligumus par produkcijas iepirkšanu Kinas Tautas Republika, iepirkt preces Kinas Tautas Republika, iegut informaciju kiniešu valoda par Kinas tirgus konjukturu, esošajam rezervem un noteikt iegadajamo precu daudzumu un kvalitati, to vertibu, piegades... Tokyo Cutlery, SIA.
 • : SIA „Eiroplasts” - lielakais sadzives ventilacijas piederumu ražotajs Baltijas valstisaicina darba IEPIRKUMU SPECIALISTU/I Darba pienakumi:•    darbs ar esošajiem piegadatajiem, transporta kompanijam, muitu;•    jaunu piegadataju meklešana;•    iepirkumu veikšana,... EIROPLASTS, SIA.
 • : SIA “Baltic Block” mekle jaunu kolegi – logistikas specialistu!Galvenie pienakumi:• Klientu un transporta pasutijumu apstrade;• Pardošanas un ražošanas plana veidošana;• Ražošanas pasutijumu apstrade;• Atskaišu gatavošana;• Komunikacija ar klientiem;• Biroja administratora... Baltic Block, SIA.
 • : Aicina darba Logistikas specialistu/i. Prasibas: Videja vai augstaka profesionala izglitiba logistika; Velama iepriekšeja darba pieredze logistika; Teicamas datorprasmes; Pieredze pasažieru parvadajumos un profesionalas kompetences sertifikata pasažieru parvadajumos esamiba tiks uzskatita... LIEPAJAS AUTOBUSU PARKS, AS.
 • : Pienakumi: Precu piegade klientiem Nodrošinat precu uzkraušanu automašina, lai tas netiktu bojatas transportešanas laika lidz precu piegades adresei, ka ari precu izkraušanu piegades galamerki.   Prasibas: Atbildibas sajuta, speja stradat komanda Obligata B; C, 95. kods,... cenuklubs.lv, SIA.
 • : I-Work klients -  ir starptautisks, plaša profila logistikas pakalpojumu uznemums ar vairak ka 10 gadu veiksmigu pieredzi un izcilu reputaciju starptautiskaja logistikas tirgu. Uznemums piedava starptautiskos un vietejos kravu parvadajumus, ka ari dažadus logistikas risinajumus visa pasaule.... I-Work Group, SIA.
 • : ? Valsts ugunsdzesibas un glabšanas dienests ( Maskavas iela 5, Riga, LV 1050, Reg. Nr. 90000049834), aicina pieteikties pretendentus uzIepirkumu un nodrošinajuma parvaldesIepirkumu nodalasvecaka specialista amatu(uz noteiktu laiku) (amata kods 3323 08) Maskavas iela 3, LV 1050 Obligatas... 'VALSTS UGUNSDZESIBAS UN GLABŠANAS DIENESTS'.
 • : Pienakumi: Nodrošinat pietiekošu un kvalitativu informacijas apmainu ar noliktavam, klientu agentiem, ražošanas vaditaju u.c. Panakt materialu (audumu, furnituras un paligmaterialu): -        Iepirkumu izdevigakos noteikumus; -        Savlaicigu piegadi; ... NEMO, SIA.
 • : SIA “Kurzemes Mežsaimnieks” aicina darba tehnisko, sagades un saimniecisko darbu parzini. Darbs Liepaja. Galvenie pienakumi: - Iepirkumu proceduru organizešana, sagades darbi, cenu aptaujas, tamju veidošana - Saimniecisko jautajumu risinašana - Uznemuma tehnisko Kurzemes Mežsaimnieks, SIA.
 • : Ja Tev ir:     -    augstaka (bakalaura grads) vai otra limena profesionala augstaka izglitiba tiesibu zinatnes tematiskaja joma;-    velama juridiska darba pieredze vai darba pieredze iepirkumu joma;-    prasme stradat ar datorprogrammam (MS Word, MS Excel, MS Office, MS PowerPoint... Valsts robežsardze.
 • : SIA “Livland Group” galvenie darbibas veidi ir projektu vadiba, arhitekturas un dizaina projektu izstrade, inženiertiklu projektešana, teritorijas planojumu un zemes iericibas projektu izstrade, ka ari plaša klasta darijumi ar nekustamajiem ipašumiem. Šobrid meklejam komandas biedru... Livland Group SIA.
 • : Daugavpils novada dome izsludina pieteikšanos uz vakanci Iepirkuma specialista amatam Darba pamatpienakumi: Nodrošinat publisko iepirkumu proceduras atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasibam: izstradat iepirkumu dokumentaciju un ligumu projektus sagatavot un organizet... DAUGAVPILS NOVADA DOME.
 • : Pienakumi: ¦      Uznemumam nepieciešamo materialu/precusavlaiciga sagade, t.sk. precu pasutijumu noformešana, koordinešana un transporta organizešana; ¦      Efektivas sadarbibas nodrošinašana ar vietejiem un arvalstu piegadatajiem;      ¦      Cenu aptauju... Scan-Plast Latvia, SIA.
 • : Vienoto veikalu tikla „ top ” sadarbibas partnerisLatgales un Vidzemes regionos piedava patstavigu, pilnas slodzes darbu IEPIRKUMU SPECIALISTAM (-EI) Darba pienakumi:Precu sortimenta un pardošanas cenas noteikšana;Pardošanas rezultatu analize;Darbs ar precu piegadatajiem un strukturvienibu... Partikas veikalu grupa, SIA.