Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

10 ofertas de trabajo de 'Tenedores de libros' en Letonia.

  • : Socialas integracijas valsts agentura   aicina darba  finanšu specialistu (uz nepilnu darba laiku) Socialas integracijas valsts agentura isteno Eiropas Sociala fonda projektu “Personu ar invaliditati vai gariga rakstura traucejumiem integracija nodarbinatiba un sab SOCIALAS INTEGRACIJAS VALSTS AGENTURA.
  • : Pievienojieties musu profesionalajai komandai un veidojietsavu  gramatveža -konsultanta un klientu attiecibu vaditaja  karjeru  musu uznemuma Rigas nodala! Ja esat gatavs (-a) ikdiena uznemties šadus pienakumus:• klientu apkalpošana un jauno klientu piesaitišana;• gramatojumu... EVIS LTD, SIA.
  • : Pieaugot pakalpojumu apjomam, uznemums konkursa kartiba mekle:Bilancspejigu GRAMATVEDIS / -E Darba pienakumi: Kartot klientu gramatvedibu vairakiem uznemumiem•    Ikdienas gramatvedibas darba organizešana •    Gada parskatu sagatavošana un citu finanšu atskaišu sagatavošana•    Statistikas,... DUCODOT, SIA.
  • : VALSTS IENEMUMU DIENESTS(reg.Nr.90000069281, www.vid.gov.lv)izsludina konkursu uzFinanšu parvaldes Finanšu gramatvedibas un parskatu dalasMaterialo vertibu uzskaites nodalasgramatveža darbinieka amatu(vakance uz noteiktu laiku) Finanšu parvaldes kompetence ir Valsts ienemumu dienesta... VALSTS IENEMUMU DIENESTS.
  • : Pievienojieties musu profesionalajai komandai un veidojietsavu  gramatveža -konsultanta un klientu attiecibu vaditaja  karjeru  musu uznemuma Rigas nodala! Ja esat gatavs (-a) ikdiena uznemties šadus pienakumus:• klientu apkalpošana un jauno klientu piesaitišana;• gramatojumu... EVIS LTD, SIA.
  • : ************ Participez au salon en ligne le 20 octobre 2017 de 10h à 14h ******************* Pour postuler utilisez le lien : https://www.europeanjobdays.eu/fr/node/93135 Vos missions: -Fournir des réponses et assurer le suivi des demandes de renseignements liées aux factures, y compris...
  • : Mes esam privata, starptautiska vide stradajoša biznesa konsultaciju, juridisko pakalpojumu un projektu vadibas uznemumu grupa, kura nemitigi attistas. Mes esam veiksmigi stradajuši ar investiciju projektu attistibu lauksaimniecibas sektora kopš 2003. gada. Aicina pievienoties GRAMATVEDI... ACTUSQ SIA.
  • : Pievienojieties musu profesionalajai komandai un veidojietsavu  gramatveža -konsultanta un klientu attiecibu vaditaja  karjeru  musu uznemuma Rigas nodala! Ja esat gatavs (-a) ikdiena uznemties šadus pienakumus:• klientu apkalpošana un jauno klientu piesaitišana;• gramatojumu... EVIS LTD, SIA.
  • : Ražošanas uznemums aicina darba gramatvedi. Darba vietas adrese: Plavinu nov., Plavinas, Sporta iela 1a, LV-5120. Darba pienakumi :- Visu gramatvedibas procesu kartošana un organizešana atbilstoši LR likumdošanas un normativo aktu prasibam;- Preciza ienakošo un iz OBBA TRADING, SIA.
  • : SIA “Baltic Financial Consulting” aicina darba FINANŠU SPECIALISTU. Darba apraksts:- nodrošinat finanšu informacijas apkopošanu, apstradi un finanšu raditaju aprekinašanu; - analizet uznemuma finansialas darbibas raditajus; - veikt dokumentaros norekinus starptautiskaja tirdznieciba;... Baltic Financial Consulting SIA.