Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

9 ofertas de trabajo de 'Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados bajo otros epígrafes' en Letonia.

  • : SIA Media Control ir viens no vadošajiem uznemumiem Latvija, kas kopš 2003. gada sniedz vienotu pakalpojumu kopumu drošibas un administrativo jautajumu risinašana. Media Control darba kvalitati apliecina vairaku gadu pieredze sadarbiba ar dažadu nozaru uznemumiem un valsts, pašvaldibu... Media Control, SIA.
  • : Darba pienakumi: Kontrolet produkcijas kvalitati; Uzraudzit ražošanas tehnologisko procesu saskana ar darba uzdevumiem. Piedavajam: stabilu darba vietu dinamiska un atri augoša starptautiska uznemuma; konkuret spejigu atalgojumu atbilstoši zinašanam un pieredzei; piemaksas... Malmar Sheet Metal, SIA.
  • : Uznemums „Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA, kurš ir ipaši specializejies kompozitmaterialu izstradajumu un buvkonstrukciju ražošana un tirdznieciba, aicina darba: DARBA AIZSARDZIBAS SPECIALISTU /-I Pienakumi:¦      Izveidot un uzturet atbilstoša kvalitate darba aizsardzibas organizatorisko... Scan-Plast Latvia, SIA.
  • : Ir iespeja apvienot ar studijam! Mazs uznemums mekle papildspekus. Nepieciešama tehniska domašana: uznemums nodarbojas ar makslas projektu izveidi, dažada veida buvdarbiem. Galvenie pienakumi: asistešana vaditajam, klientu pieprasijumu apstrade, cenu piedavajumu sagatavošana. Komunikacija... UNO MOSSA, SIA.
  • : •    planot, vadit un koordinet darbibu, kas saistita ar tekstiliju ražošanas uznemuma darbibu;•    planot un vadit darbibas strategiju un nodrošinat tas izpildi, sastadit budžeta tames;•    slegt darijumus ar piegadatajiem, klientiem un citiem uznemumiem;•    planot... NCF Europe, AKF.
  • : Pienakumi: Kontrolet saražotas produkcijas atbilstibupasutitaja prasibam; Metinato šuvju vizualas parbaudes veikšana; Registretneatbilstibas un analizet defektus; Sagatavotnepieciešamo dokumentaciju atbilstoši pasutitaja prasibam; Piedalities kvalitatesvai produktivitates jautajumu... POLYMOLD SIA.
  • : Klientu pieprasijumu apstrade, cenu piedavajumu sagatavošana. Komunikacija ar klientiem, sadarbibas partneriem un kolegiem projekta realizešanas procesa.  Atskaišu sagatavošana.  Ir iespeja apvienot ar studijam. Kontaktinformacija: unomossa#unomossa.lv vai tel.20392393 Tehniska... UNO MOSSA, SIA.
  • : ELEKTROTIKLU DISPECERA PALIGS    Darba pienakumi:•    veikt elektrotiklu un apakšstaciju uzraudzibu, kontrolet telemetrijas sistemu, organizet operativo darbu apakšstacijas un kontakttikla;•    ieverot darba drošibas instrukcijas.Prasibas:•    videja izglitiba un profesionala... Rigas satiksme, SIA.
  • : I zejošo un ienakošo zvanu apstrade, atskaišu sagatavošana Darba laiks : darbdienas no plkst.15:00 (8 st. darba diena) Kontakttalrunis: 26008200  velama augstaka izglitiba; obligati datorprasmes zinašanas (MS Office, utt.); valodu zinašanas (anglu valoda + krievu... RITMIKA, SIA.