Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

11 ofertas de trabajo de 'Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados bajo otros epígrafes' en Letonia.

 • : Pienakumi: Kontrolet saražotas produkcijas atbilstibupasutitaja prasibam; Metinato šuvju vizualas parbaudes veikšana; Registretneatbilstibas un analizet defektus; Sagatavotnepieciešamo dokumentaciju atbilstoši pasutitaja prasibam; Piedalities kvalitatesvai produktivitates jautajumu... POLYMOLD SIA.
 • : Klientu pieprasijumu apstrade, cenu piedavajumu sagatavošana. Komunikacija ar klientiem, sadarbibas partneriem un kolegiem projekta realizešanas procesa.  Atskaišu sagatavošana.  Ir iespeja apvienot ar studijam. Kontaktinformacija: unomossa#unomossa.lv vai tel.20392393 Tehniska... UNO MOSSA, SIA.
 • : ELEKTROTIKLU DISPECERA PALIGS    Darba pienakumi:•    veikt elektrotiklu un apakšstaciju uzraudzibu, kontrolet telemetrijas sistemu, organizet operativo darbu apakšstacijas un kontakttikla;•    ieverot darba drošibas instrukcijas.Prasibas:•    videja izglitiba un profesionala... Rigas satiksme, SIA.
 • : I zejošo un ienakošo zvanu apstrade, atskaišu sagatavošana Darba laiks : darbdienas no plkst.15:00 (8 st. darba diena) Kontakttalrunis: 26008200  velama augstaka izglitiba; obligati datorprasmes zinašanas (MS Office, utt.); valodu zinašanas (anglu valoda + krievu... RITMIKA, SIA.
 • : A/S “Dzintars” ir lielakais parfimerijas un kosmetikas izstradatajsZiemeleiropas valstis. Uznemuma galvenais princips visa darbibas laika ir augsti kvalitativas produkcijas ražošana, atbilstoši jaunakajiemsasniegumiem kosmetikas un parfimerijas joma.Konkursa kartiba aicinam darbaKvalitates... DZINTARS, AS.
 • : SIA Nordic Homes aicina darba: PROJEKTETAJU – TEHNIKIDarba pienakumi:• darba rasejumu detalizacijas izstrade;• dokumentacijas komplektešana, noformešana, arhivešana;• projektu dokumentacijas parbaude;• izejmaterialu un komplektejošo detalu apjomu aprekini.Prasibas kandidatam:•... Nordic Homes SIA.
 • : Starptautisks zeku ražošanas uznemums aicina darba zeku un zekubikšu parbauditajus.  Darbs mainas, rita maina no plkst. 5:00 - 14:00, vakara maina no plkst. 14:00 - 23:00. Pienakumi: zeku un zekubikšu kontrole, locišana, markešana un pakošana. Talr.26322940, e-pasts: meldra.zdanovska#mpsocks.lv M.P. Socks, SIA.
 • : Asistešana projektu realizacija, projektu koordinešana un uzraudziba. Dokumentu izstradašana un noformešana. Projektu publicitates pasakumu organizešana un istenošana. Projektu materialu tulkošana un sagatavošana. Komunikacija ar uznemuma arvalstu klientiem. vbbs.consulting#gmail.com... VBBS Consulting, SIA.
 • : Mes, SIA Sonkeigo, esam augošs tulkošanas nozares uznemums ar klientiem ne tikai Latvija, bet ari citur Eiropa, Kina un pat talaja Australija. Musu misija ir vienot cilvekus un idejas, neskatoties uz geografiskiem, valodas un kulturas ierobežojumiem. Uznemuma darbiba pamata koncentrejas... Sonkeigo, SIA.
 • : SIA Media Control ir viens no vadošajiem uznemumiem Latvija, kas kopš 2003. gada sniedz vienotu pakalpojumu kopumu drošibas un administrativo jautajumu risinašana.Media Control darba kvalitati apliecina vairaku gadu pieredze sadarbiba ar dažadu nozaru uz-nemumiem un valsts, pašvaldibu... Media Control, SIA.
 • : DARBA AIZSARDZIBAS SPECIALISTS/ -E Darba apraksts:•    veikt darba vides iekšejas uzraudzibas pasakumus, darba vides risku faktoru novertešanu;•    izstradat darba drošibas instrukcijas un citus normativos aktus darba aizsardzibas joma;•    veikt kontroles pasakumus darba... Rigas satiksme, SIA.