Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

13 ofertas de trabajo de 'Profesores de formación profesional' en Letonia.

 • : Rigas Tirdzniecibas profesionala vidusskola(registracijas Nr. 90001259598)aicina darba profesionalas izglitibas skolotaju(profesijas kods atbilstoši Profesiju klasifikatoram – 2320 01)macibu priekšmetos “Komercdarbiba”, “Projektu vadiba”, “Starptautiskie tirdzniecibas darijumi”... Rigas Tirdzniecibas profesionala vidusskola.
 • : Profesionalas izglitibas skolotaju izglitibas programma “Datorsistemas” kvalifikacija “Datorsistemu tehnikis” Macibu priekšmeti - Datortikli un to administrešana, Praktiskas macibas - datortehnikas uzturešana, Praktiskas macibas - programmaturas un datu uzturešana. Pieteikumus... Ventspils Tehnikums.
 • : Socialas integracijas valsts agentura (reg.Nr.90001790030) aicina darba skolotaju Profesionalas rehabilitacijasatbalsta nodala (0.5 darba slodze) Galvenie pienakumi: piedalities profesionalas piemerotibas noteikšanas procesa, veikt klientu zinašanu parbaudi: novertet klienta iepriekšejas... SOCIALAS INTEGRACIJAS VALSTS AGENTURA.
 • : Latvijas RepublikaIzglitibas un zinatnes ministrijaRigas Stila un modes tehnikumsReg.Nr.90000039361, Udelu iela 22, Riga, LV – 1064, talr. 67532721, e-pasts: sekretare#rsm-skola.lv ; www.rsm-skola.lv Darbibas joma    Profesionala izglitiba; nepieciešama izglitiba nozare un pedagogija.... Rigas stila un modes profesionala vidusskola.
 • : Latvijas Republika Izglitibas un zinatnes ministrijaRigas Stila un modes tehnikumsReg.Nr.90000039361, Udelu iela 22, Riga, LV – 1064, talr. 67532721, e-pasts: rsmt#rsmt.lv ; majas lapas adrese: www.rsmt.lv Profesija    Dekorativas kosmetikas skolotajsDarbibas joma    Dekorativas kosmetikas... Rigas stila un modes profesionala vidusskola.
 • : Jelgavas Tehnikums aicina darba PROFESIONALAS IZGLITIBAS SKOLOTAJU, izglitibas programma PROGRAMMEŠANA.Atalgojums par vienu likmi no EUR 950.00Ir iespeja dzivot dienesta viesnica.CV un pieteikuma vestuli sutit: janina.rudzite#inbox.lvKontakttalrunis: 28306437 Jelgavas Tehnikums.
 • : Jelgavas Tehnikums aicina darba PROFESIONALAS IZGLITIBAS SKOLOTAJU, izglitibas programma DATORSISTEMAS.Atalgojums par vienu likmi no EUR 950.00Ir iespeja dzivot dienesta viesnica.CV un pieteikuma vestuli sutit: janina.rudzite#inbox.lvKontakttalrunis: 28306437 Jelgavas Tehnikums.
 • : Jelgavas novada pašvaldibas Lielplatones internatpamatskolas vadiba aicina darba: Profesionalas izglitibas profesionalo macibu priekšmetu skolotaju profesionalas pamatizglitibas programma “Edinašanaspakalpojumi” Prasibas pretendentiem (-em): Augstaka izglitiba nozare un B programma... Jelgavas novada pašvaldiba.
 • : Galvenie amata pienakumi: Istenot macibu priekšmeta “Latvijas un pasaules vesture” programmu atbilstoši Visparejas videjas izglitibas macibu priekšmeta standartam un Profesionalas izglitibas programmai. Gatavot un vadit macibu stundas, individuala darba ar izglitojamajiem stundas,... Rezeknes tehnikums.
 • : Galvenie amata pienakumi: Istenot izglitibas programmas “AUTOTRANSPORTS” macibu priekšmetus “Automobilu uzbuve”, “Iekšdedzes motori”, “Automobilu tehniska apkope un diagnostika”, “Automobilu remonts”, “Elektrotehnika un automobilu elektroiekartas” u.c. macibu... Rezeknes tehnikums.
 • : Galvenie amata pienakumi: Istenot izglitibas programmas “ENERGETIKA UN ELEKTROTEHNIKA” macibu priekšmetus “Elektrotehnika un elektriskie merijumi”, “Materialzinibas”, “Elektriskas mašinas piedzina un tas vadiba”, “Elektroiekartas un to ekspluatacija”, “Elektrotehnikas... Rezeknes tehnikums.
 • : Galvenie amata pienakumi: Istenot macibu priekšmeta “Matematika” programmu atbilstoši Visparejas videjas izglitibas macibu priekšmeta standartam un Profesionalas izglitibas programmai. Gatavot un vadit macibu stundas, individuala darba ar izglitojamajiem stundas, izglitojamo patstaviga... Rezeknes tehnikums.
 • : Galvenie amata pienakumi: Istenot izglitibas programmas “EDINAŠANAS PAKALPOJUMI” macibu priekšmetus “Edienu gatavošanas tehnologija”, “Partikas precu zinibas”, “Konditorejas izstradajumu gatavošanas tehnologija”, “Edinašanas uznemuma darba organizacija”, “Viesmilibas... Rezeknes tehnikums.