Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

10 ofertas de trabajo de 'Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafes' en Letonia.

  • : Produkcijas kvalitates standartu nodrošinašanas kontrole; Piedalities metinašanas procesa pilnveidošana; Gatavot parskatus par procesu kvalitati. Prasibas: Atbilstoša izglitiba inženierzinatnes un derigi sertifikati; Velama sekmiga iepriekšeja darba pieredze ražošanas... Ventspils metinašanas rupnica, SIA.
  • : Valsts aizsardzibas militaro objektu un iepirkumu centrs izsludina konkursu uz darbinieka amata vietu ekspluatacijas inženieris Nekustamaja ipašuma, Lidotaju iela 1a, Daugavpili Visparejie darba pienakumi: •    veikt un organizet inženierkomunikaciju, t.sk. apkures, vedinašanas un... Valsts aizsardzibas militaro objektu un iepirkumu.
  • : Aicinam darbaSISTEMU VADIBAS INŽENIERI Mes Tev uzticesim:•    veikt objektu integrešanu un izmainu veikšanu SCADA sistemas datu bazes un lietotaju interfeisa•    nodrošinat SCADA sistemas ekspluataciju un kvalitativu darbibuPiesakies, ja Tev ir•    augstaka izglitiba IT,... Sadales tikls, AS.
  • : Aicinam darbaSISTEMU VADIBAS INŽENIERI Mes Tev uzticesim:•    veikt objektu integrešanu un izmainu veikšanu SCADA sistemas datu bazes un lietotaju interfeisa•    nodrošinat SCADA sistemas ekspluataciju un kvalitativu darbibuPiesakies, ja Tev ir•    augstaka izglitiba IT,... Sadales tikls, AS.
  • : Valsts aizsardzibas militaro objektu un iepirkumu centrs izsludina konkursu uz darbinieka amata vietu ekspluatacijas inženieris NBS Sporta baze nekustamaja ipašuma, Krustabaznicas iela 9 k-6, Riga Visparejie darba pienakumi: •    veikt un organizet inženierkomunikaciju, t.sk. apkures,... Valsts aizsardzibas militaro objektu un iepirkumu.
  • : Specialists darba aizsardzibas un ugunsdrošibas jautajumos    Darbavieta: Tehniska dala, Ziemelu iela 10, Lidosta Riga, Marupes novads, LV-1000 Darba pienakumi:• Kontrolet ugunsdrošibas noteikumu un ugunsdrošibas signalizacijas lietošanas noteikumu ieverošanu uznemuma objektos;... Latvijas Pasts,VAS.
  • : Cesu novada pašvaldiba  (Reg. Nr. 90000031048) izsludina atklatu konkursu uz vecaka komunalinženiera amatu Komunalaja nodala Amata merkis: Likumiga un efektiva resursu izmantošana inženierbuvju kapacitates un kvalitates paaugstinašanai Tev uzticesim: but par pasutitaja... Cesu novada pašvaldiba.
  • : Saistibaar uznemuma attistibas planiem meklejam uz izaugsmi un kvalitati orientetu testešanas laboratorijas inženieri . Darba pienakumi Patstavigiveikt mašiniekartu, lauksaimniecibas un mežizstrades tehnikas (taja skaitapiekabju) funkcionalo un konstruktivo parametru testešanu,... Sertifikacijas un testešanas centrs, SIA.
  • : Gulbenes novada dome (reg. Nr. 90009116327) aicina pieteikties darba uz Gulbenes novada domes Attistibas un projektu nodalas energoparvaldieka amatu Interreg Baltijas juras regiona programmas projektu ietvaros. Prasibas pretendentiem  Augstaka izglitiba. Buvniecibas joma tiks uzskatits... Gulbenes novada dome.
  • : Produkcijas kvalitates standartu nodrošinašanas kontrole; Piedalities metinašanas procesa pilnveidošana; Gatavot parskatus par procesu kvalitati. Mes piedavajam: Interesantu un saistošu darbu moderna, dinamiski mainiga ražošanas uznemuma; Vertigas profesionalas pieredzes... Ventspils metinašanas rupnica, SIA.