Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

16 ofertas de trabajo de 'Directores financieros' en Letonia.

 • :          Profesija:    Administrativas nodalas vaditajs Darba veids:    Darba ligums uz nenoteiktu laikuDarba vietu skaits:    1Prasibas:    Pieredze vadoša amata valsts parvalde un normativo aktu un dažada veida ligumu izstrade ne mazak par 3 gadiem. Prasme vadit... VSAC Riga.
 • : Ražošanas uznemums Rezekne aicina savai komandai pievienoties galveno gramatvedi Darba pienakumi: - organizet pilnu uznemuma gramatvedibas ciklu saskana ar LR likumiem un normativajiem aktiem- planot, uzraudzit un vadit finanšu gramatvedibas dokumentu plusmu- organizet un vadit gramatvedibas... INVERSA, SIA.
 • : Cesu novada pašvaldiba aicina darba  Finanšu parvaldes vaditaju             Mes meklejam atbildigu un uz risinajumu meklešanu verstu Finanšu parvaldes vaditaju, kurš vai kura spej veiksmigi vadit parvaldes komandu.             Nepieciešama izglitiba un pieredze:... Cesu novada pašvaldiba.
 • : Rigas pašvaldibas dzivojamo maju privatizacijas komisija aicina pieteikties uz nodalas vaditaja paliga amatu uz noteiktu laiku Galvenie darba pienakumi: - Veikt privatizejamo un atsavinamo objektu atlikto maksajumu soda naudas aprekinu parbaudi; - sagatavot vestules fiziskam/juridiskam... 'RIGAS PAŠVALDIBAS DZIVOJAMO MAJU PRIVATIZACIJAS K.
 • : 1. Darbs: 1.1. darbibas joma: ekonomika, finanses, bizness.1.2. darba apraksts:1.2.1. analizet uznemuma saimniecisko darbibu, vadibas atskaišu sagatavošana;1.2.2. nodrošinat gada parskata sagatavošanu;1.2.3. sagatavot vadibas un finanšu atskaites, 1.2.4. izstradat uznemuma biznesa planus... Baltic News Outdoor, SIA.
 • : Ražošanas uznemums Rezekne aicina savai komandai pievienoties galveno gramatvedi Darba pienakumi: - organizet pilnu uznemuma gramatvedibas ciklu saskana ar LR likumiem un normativajiem aktiem- planot, uzraudzit un vadit finanšu gramatvedibas dokumentu plusmu- organizet un vadit gramatvedibas... INVERSA, SIA.
 • : Uznemuma komandai pievienoties tiek aicinats/-a GALVENAIS/-A GRAMATVEDIS/-E DARBAM Jums nepieciešamas iemanas un pieredze: Augstaka izglitiba finanses, ekonomika vai gramatvediba; LR nodoklu un finanšu likumdošanas parzinašana; Teicamas latviešu un labas krievu un anglu valodas... Inpharmatis, SIA.
 • : Latvijas Geotelpiskas informacijas agentura ( Reg.Nr. 90002065000) izsludina konkursu uz Juridiskas dalas vaditaja vietnieka (ieredna) amatu Galvenie pienakumi: veikt arejo normativo aktu projektu un politikas planošanas dokumentu projektu juridisko analizi; nodrošinat... Latvijas Geotelpiskas informacijas agentura.
 • : MACIBU UN KONSULTACIJU CENTRS ABCBIZNESA VIRZIENA VADITAJUKomandai ir liels speks, tieši tapec meklejam Tevi – interesantas pieredzes bagatu, zinatkaru un pilnveidoties velošu kolegi!Ja esi cilveku, kurš nebaidas attistit jaunus biznesa virzienus, uzrunat klientus un sadarbibas partnerus,... MACIBU UN KONSULTACIJU CENTRS ABC SIA.
 • : Paula Stradina Kliniska universitates slimnicaPaula Stradina kliniska universitates slimnica ir dibinata 1910. gada un lepojas ar savu ilggadejo vesturi un tradicijam. Apgustot modernakas tehnologijas, sekojot jaunakajam tendencem un pakalpojumu kvalitates prasibam, slimnica ir kluvusi par... Paula Stradina kliniska universitates slimnica, SI.
 • : SIA “REM PRO” aicina pievienoties savai komandai GRAMATVEDI Pienakumi: gramatvedibas kartošana saskana ar LR likuma „Par gramatvedibu” prasibam un citu normativo aktu prasibam; regulari sekot izmainam normativajos aktos; atskaišu sagatavošana un savlaiciga iesniegšana... REM PRO, SIA.
 • : Gramatvedis•    Darba deveja nosaukums un registracijas numurs – Apvienoto Arabu Emiratu vestnieciba Latvija; Reg. Nr.: 117•    Profesija – gramatvedis•    Darbibas joma – gramatvediba•    Darba pienakumi:-    Veikt finanšu operaciju pilnu uzskaiti saskana... Apvienoto Arabu Emiratu vestnieciba Latvija.
 • : Apes novada dome izsludina pretendentu pieteikšanos uz Apes novada domes Finanšu un gramatvedibas nodalas vaditaja (galvena gramatveža) vietnieka amatu (uz noteiktu laiku) . Darba devejs – Apes novada dome, nodokla maksataja registracijas Nr.90000035872, juridiska adrese Stacijas... APES NOVADA DOME.
 • : Valsts tiesu ekspertižu birojs izsludina atklatu konkursu uz Administrativa un finanšu departamenta direktora amatu. Prasibas pretendentam:- augstaka akademiska vai otra limena augstaka izglitiba ekonomika vai finanses;- pieredze vadoša amata darba valsts parvalde, prasmes orienteties... Valsts tiesu ekspertižu birojs.
 • : SIA „Eiroplasts” - lielakais sadzives ventilacijas piederumu ražotajs Baltijas valstisaicina darba GALVENO GRAMATVEDI Darba pienakumi:•    gramatvedibas nodalas vadišana;•    finanšu un ekonomikas uzskaites sistemas attistišana;•    parstavet uznemumu valsts, finanšu... EIROPLASTS, SIA.
 • : Planot un vadit strukturvienibas darbibas strategiju, nodrošinat tas izpildi; sastadit budžeta tami; slegt darijumus ar piegadatajiem, klientiem un citiem uznemumiem;planot un kontrolet resursu izlietojumu, izrikot ikdienas darbus; sniegt parskatus vadibai; planot; kontrolet izdevumus... URALCHEM Trading, SIA.