Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

10 ofertas de trabajo de 'Directores financieros' en Letonia.

  • : Nodarbinatibas valsts agentura izsludina konkursu uz vakanto ieredna amata vietu – ES fondu projektu departamenta direktors/-e(1 amata vieta uz nenoteiktu laiku) Prasibas pretendentiem: o    atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7. panta prasibam; o    akademiska augstaka izglitiba... 'Nodarbinatibas valsts agentura'.
  • : 1. Izstradat Departamenta  finanšu proceduras un finanšu kontroles metodes. 2. Vadit budžeta sagatavošanu un kontrolet ta izpildi. 3. Parakstit (ar otra paraksta tiesibam) uz Finanšu departamenta  Gramatvedibas uzskaites parvaldi apmaksai un iegramatošanai nosutamos rekinus. 4.... 'RIGAS DOMES SATIKSMES DEPARTAMENTS'.
  • : KVALITATES PARVALDIBAS DEPARTAMENTA VADITAJS/-A Katra komanda ir nepieciešams cilveks ar skatu uz detalam, kuras kads cits sauktu par sikumiem. Cilveks, kurš spej redzet merki un palidzet visiem lidz tam nonakt. Personiba, kura ciena komandu, darbu un kopejas vertibas! AE Partner, SIA.
  • : SIA Stiga RM aicina darba: Bilancspejigu gramatvedi. Galvenie darba pienakumi: Organizet gramatvedibas procesus; sagatavot ikmeneša parskatus valsts institucijam un uznemuma vadibai; sagatavot finanšu gramatvedibas atskaites uznemuma vadibai un gada parskatus; apstrada Stiga RM, SIA.
  • : SIA “STRUŽANU SILTUMS” AICINA DARBA BILANCSPEJIGU GRAMATVEDI UZ NOTEIKTU LAIKU Galvenie darba pienakumi : - Uznemuma gramatvedibas procesa organizešana, uzskaite un kontrole atbilstoši LR normativo aktu prasibam; - Algu aprekinu veikšana; - Pamatlidzeklu uzskaite; - Gramatvedibas STRUŽANU SILTUMS, SIA.
  • : METALAPSTRADES VIRZIENA VADITAJSKomandai ir liels speks, tieši tapec meklejam Tevi – interesantas pieredzes bagatu, zinatkaru un pilnveidoties velošu kolegi!Ja esi cilveku, kurš nebaidas attistit jaunus biznesa virzienus, uzrunat klientus un sadarbibas partnerus, kuram patik pozitiva komunikacija,... MACIBU UN KONSULTACIJU CENTRS ABC SIA.
  • : Pienakumi: planot un organizet VSAC „Latgale” filiale „Lubana” filiales darbu, nodrošinat kvalitativu ilgstošas socialas aprupes un socialasrehabilitacijas pakalpojumu sniegšanu un klientu tiesibu ieverošanu filiale. Prasibas: vismaz divu gadu darba pieredze darba valsts parvaldes... VALSTS SOCIALAS APRUPES CENTRS "LATGALE".
  • : Kompanija Baltic DIA SIA, kas veiksmigi nodarbojas ar personala atlases projektu realizaciju lielajiem industrialiem projektiem, mekle DIREKTORU uz pusslodzi: Prasibas:•    Sekmiga vairaku gadu pieredze pardošana un/vai vaditaja amata;•    Aktiva, uz rezultatu orienteta personiba;•    Augsta... BALTIC DIA, SIA.
  • : Darba pienakumi: - planot, vadit un koordinet uznemuma politiku poliuretanu sistemu ražošana un pardošana; - planot, vadit un koordinet uznemuma administrativas un finanšu operacijas; - planot un vadit uznemuma darbibas strategiju, nodrošinat tas izpildi; - sastadit budžetu un kontrolet... Adamantan SIA.
  • : Prasibas: •    Nepieciešama kvalifikacija – Augstaka izglitiba gramatvediba, ekonomika vai finanses•    Pieredze galvena/vieniga gramatveža amata ne mazaka ka 3 gadi•    Labas latviešu, anglu un krievu valodas zinašanas•    Zinašanas LR nodoklu likumdošana•    Analitiska... BJB, SIA.