Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Profesionales de las ciencias y la ingeniería de nivel medio

en Español in English auf Deutsch en Français ...

65 ofertas de trabajo de 'Profesionales de las ciencias y la ingeniería de nivel medio' en Estonia.

Página: 2

 • eelarvestaja. Tööülesanded: - ehitustööde ja moodulmajade eelarvete, hinnapakkumiste koostamine - materjalide ja alltöövõtu hinnapakkumiste küsimine - projektide analüüs Omalt poolt pakume: - vastutusrikast ja huvitavat tööd arenevas ettevõttes - konkurentsivõimelist töötasu - kaasaegseid...
 • Meister. katlaseadmete osakond Tööülesanded: Tagada osakonna töö toimimine kindlaks määratud kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete näitajate alusel. Kindlustada tööviljakuse tõus ja töörütm, vähendada tööjõu ja tootmiskulusid. Oma tegevuse raames jälgida ja säilitada ohutuid töötingimusi...
 • Teedeehituse objektijuht. Tööülesanded: Tööde korraldamine ja juhtimine teedeehitusobjektidel. Omalt poolt pakume: Tänapäeva nõuetele vastavat töökeskkonda ja töötulemustele vastavat töötasu. Muud nõuded: Teede ehituse alane kõrgem haridus; erialane töökogemus; oskus lugeda ja aru saada projektdokumentatsioonist...
 • Objektijuht. Tööülesanded: Välisvõrkude ehituse tööde juhtimine ja organiseerimine. Omalt poolt pakume: Meeldivat töökeskkonda, sõbralikku meeskonda. Muud nõuded: Töökogemus ja töötahe. Soovitatav eesti keele oskus Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Ehituse objektijuht. Tööülesanded: Suhtlemine klientidega, alltöövõtjatega, projekteerijate ja tarnijatega, ehitustööde planeerimine ja koordineerimine, eelarve koostamine ja selle täitmise kontroll, ehitusgraafikute koostamine ja selle täitmise kontroll, objektide kvaliteetse ja tähtaegse valmimise...
 • Mõõteseadmete tehnik. paigaldus-, hooldustööd Tööülesanded: Veearvesti, küttekuluarvesti ja muu mõõteseadme paigaldus/hooldus. Omalt poolt pakume: Tööalast väljaõpet ja regulaarseid täiendkoolitusi erialase kompetentsuse tõstmiseks;stabiilset töösuhet. Muud nõuded: Võimalus viibida vajadusel...
 • Projektijuht. metallkonstruktsioonide valmistamine Tööülesanded: Metallkonstruksioonide valmistamise protsessi kontrollimine. Omalt poolt pakume: Stabiilset palka. Muud nõuded: Metallitöötlemise alased oskused ja kogemused Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Projektijuht. metallitöötlemine(treimine, freesimine, puurimine) Tööülesanded: Detailide töötlemise protsessi kontrollimine. Omalt poolt pakume: Stabiilset palka. Muud nõuded: Metallitöötlemise alased oskused ja kogemused Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Joonestaja. Tööülesanded: Toote ja detailide tehniline joonestamine. Paigaldusjuhiste koostamine. Omalt poolt pakume: Ettevõtte spetsiifikast tulenevat väljaõpet kohapeal Muud nõuded: Sobiv kandidaat on kohusetundlik, täpne ja korrektne Kodus töötamise võimalus: Ei
 • ehituskontrolli peaspetsialist. Tööülesanded: Ehituskontrolli peaspetsialisti ametikoha põhieesmärk on kasutusloa taotluste ning kasutusteatiste menetluse läbiviimine, ehitusdokumentide läbivaatamine ning riikliku järelevalve teostamine ehitusvaldkonnas. Omalt poolt pakume: - teha huvitavat ja vastutusrikast tööd...
 • Jäätmejaama operaator. Tööülesanded: Töökoormus on aprill-oktoober 65% ja november-märts 50% täistööajast. Jäätmejaama operaator peab: abistama, nõustama ja juhendama jäätmejaama toodavate jäätmete üleandmisel nii füüsilisi kui ka juriidilisi isikuid; pidama igapäevase arvestust jäätmejaamas...
 • autoelektrik-mehaanik. matkasuvilate hooldus, remont ja lisavarustuse paigaldamine Tööülesanded: Seoses töömahu kasvuga otsime oma kollektiivi kohusetundlikku ja töökat inimest töökotta. Igapäevaseks tööülesandeks on matkasuvilate hooldus, remont ja lisavarustuse paigaldamine. Paigaldame aknaid, katuseluuke,...
 • Ehituseelarvestaja. Tööülesanded: Ehitusobjektide eelarvete, kalkulatsioonide koostamine ja vormistamine vastavalt tähtajale. Jooksvate küsimuste lahendamine. Omalt poolt pakume: Huvitavat tööd.Motiveerivat töötasu.Lisatasu, vastavalt töötulemustele.Kaasaegset töökeskkonda.Osaliselt kodustöötamise...
 • Farmijuhataja. Tööülesanded: Farmi igapäevase töö juhtimine ja korraldamine. Karjaaedade ehituse planeerimine ja jälgimine. Loomade märgistamine, grupeerimine, prakeerimine, noorkarja raamatu täitmine. Kõik toimingud, mis on seotud loomade PRIA poolt kehtestatud nõuetega, sh sisestused e-prias...
 • Autoremondi tehnik. Tööülesanded: Veoautode ja busside defekteerimine ja remont (sh elektrisüsteemid); haagiste defekteerimine ja remont (sh elektrisüsteemid); hooldustööde teostamine; hüdraulika ja pneumaatika süsteemide remont. Omalt poolt pakume: Huvitavat tööd stabiilses ettevõttes; kaasaegseid...
 • Tootmisosakonna meister. metallitööstuskogemusega Tööülesanded: Tootmisosakonna töö juhtimine ja organiseerimine;osakonna tootmisülesannete tähtajalise täitmise kindlustamine; tehnoloogilisteprotsesside jälgimine ja kontroll; toodangu kvaliteedi kindlustamine ja kontrollning ennetustöö; töökaitse-...
 • Objektijuht. Tööülesanded: Metallkonstruktsioonide tegelev ettevõte otsib oma meeskonda objektijuhti.Töös olevate objektide teenindamine ehk uute tööde ülevaatus, tehtud tööde kontroll, paigaldusmeeskonna varustamine vaja minevate vahenditega, tellijaga suhtlemine jms. Omalt poolt pakume:...
 • Tootmismeister. Tööülesanded: Efektiivne tootmistöö planeerimine jakorraldamine, et tagada tellimuste õigeaegneja kvaliteetne täitmine;inventuuride läbiviimine;töötajate juhendamine ja protsessidearendamine;töökeskkonnaalaste nõuete täitmise -ja tööohutuse tagamine tootmises. Muud nõuded:...
 • Eelarvestaja. Tööülesanded: Projektide ettevalmistamine tootmiseks (töömahtude arvestus, tarnijate hinnapäringud, materjalide arvestus, ostutellimuste koostamine ja jälgimine); jooniste ettevalmistus tootmisele; projektide eelarvete ja hinnapakkumiste koostamine. Omalt poolt pakume: Mitmekülgset...
 • Meister. Tööülesanded: Keevitajate ja koosteluuksepade töö juhtimine ja koordineerimine. Omalt poolt pakume: Stabiilset töökohta. Muud nõuded: Tehniline kesk- või kõrgharidus Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Mehhatroonik. Tööülesanded: Vee-, tsirkulatsiooni- ja drenaazipumpade defekteerimine ning remont, paigaldus. Elektrikilpide ja elektrimootorite paigaldus, hooldus, parandus. Omalt poolt pakume: Huvitavat tööd arenevas ettevõttes, kokkuhoidvat ja toetavat meeskonda. Samuti pakume võimalust erialaseks...
 • Linnakeskkonna osakonna peaspetsialist. sisuliselt arhitekt, ajutiselt äraoleva ametniku asendaja Tööülesanded: - detailplaneeringute lahenduste läbivaatamine ja hindamine;- ehitusprojektide detailplaneeringutele ja projekteerimistingimustele vastavuse hindamine ning projektide kooskõlastamine;- projekteerimistingimuste...
 • Keevitusosakonna meister. Tööks vajaminevad oskused ja teadmised, Tootmisosakonna töö juhtimine lähtudes tehnoloogilistest ja tootmisalastest juhenditest ja vastavalt tööohutusalastele nõuetele. Osakonna tööviljakuse, saadetiste täpsuse ja toodangu kvaliteedi kindlustamine vastavalt eesmärkidele. Tootmise... Fortaco Estonia OÜ.
 • Peamehaaniku asetäitja. Konstrueerimisalased töökogemused, tehnilise dokumentatsiooni koostamise ja lugemisoskus. Elektriku B pädevustunnistuse omamine on soovitatav, Seadmete remondi- ja hooldustabeli väljatöötamine; seadmete, sildkraanade hooldus- ja remondiplaani täitmise tagamine; tulemuste fikseerimine... Aktsiaselts BETONEKS.
 • Meister. Tehniline kesk- või kõrgharidus. Töökogemus vähemalt 3 aastat energiatootmisettevõttes. Teadmised soojuselektrijaamade seadmetest, katla ja abiseadmete remondi, küttepindade ja liitmike parandamise tehnoloogiatest. Tootmise juhtimise alased teadmised. Vene keele oskus ja inglise keele... GE Power Estonia AS.
 • Vahetusevanem. Töö eeldab tehnilist taiplikkust ja oskust iseseisvalt töötada; kohusetundlikus, tulemusele orienteeritus ja meeskonnatöö oskust, Vahetusevanema igapäevatööks on puidutöötlemise pinkide (nelikanthöövel, sõrmjätkuliin jms.) seadistamine, terade ettevalmistamine vastavalt tootmisplaanile;... Hardwood OÜ.
 • Tootmisosakonna meister. Tehniline kesk- või kõrgharidus; töökogemus tootmises vähemalt 1 aastat, kaasaarvatud meistri töökogemus vähemalt pool aastat; metallitöötlemise tehnoloogiate tundmine; jooniste lugemise oskus; EV seadusandluse tundmine; hea arvutioskus, soovitavalt tootmisprogrammidega töötamise... AKTSIASELTS NORWES METALL.
 • Tootmise meister, töödejuhataja. Tootmises töötamise kogemus; metallitööde tundmine; tehniliste jooniste lugemisoskus; meeskonnatöö oskus, sh selgitusoskus ja inimeste juhtimisoskus; distiplineeritus, tähelepanelikkus, täpsus ja kommunikatiivsus , Tootmistsehhi igapäevase töö korraldamine - töögraafikute koostamine,... B&H Solutions OÜ.
 • Keretöökoja meister. Erialane haridus; valmidus meeskonnatööks ja pidevaks enesearendamiseks; väga hea suhtlemisoskus; korrektsus, täpsus, lojaalsus ning töötahe ja pingetaluvus , Sõidukite remondi- ja hooldustööde korraldamine. Keretööde meister teostab sõidukite ülevaatuse, fikseerib kahjustused,... Osaühing BCA Autoekspert.
 • Meister. Huvi piimatoodete tootmise vastu tehniline taiplikkus, kohusetundlikkus, korrektsus, täpsus, hea suhtlemis- ja meeskonnatöösoskus tervisetõendi olemasolu või valmidus seda saada isikliku transpordi kasutamise võimalus tööle ja koju sõiduks, Kodujuustu- ja ricotta toodete valmistamise... osaühing ESTOVER PIIMATÖÖSTUS.
 • Viimistluse eestööline. Valmis pingutama ühise eesmärgi nimel; täpsus, korrektsus ja meeskonnatöö oskus; oskus juhtida ja kaasata inimesi; tahe õppida ning areneda, Töö põhieesmärgiks on tagada oma vahetuse tootmise ja meeskonna efektiivne tõrgeteta toimimine ning kliendiga kokkulepitud parameetritele ja... aktsiaselts RAIT.
 • Tööjuht. Hea organiseerija ja suhtleja. Vajalik täpsus ja korrektsus, tehniline taiplikkus. Edukas kandidaat oskab lugeda tehnilisi jooniseid. Kasuks tuleb eelnev kogemus mööbli kokkupaneku alal või töötamine logistika alal, Korraldab ja koordineerib paigaldus- ja montaažimeeskonna tööd ning... Arthes OÜ.
Más resultados: << · 2 · >>