Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Profesionales de la enseñanza

en Español in English auf Deutsch en Français ...

118 ofertas de trabajo de 'Profesionales de la enseñanza' en Estonia.

Página: 3

 • Põhikooli inglise keele ja eesti keele õpetaja. Tööülesanded: Võtame alates 2018/2019 õppeaastast tööle täis-või poolekohaga inglise keele ja eesti keele õpetaja Omalt poolt pakume: Töötasu vastavalt koormusele; 56 päevast puhkust suveperioodil Muud nõuded: Vastavus kvalifikatsiooninõuetele Kodus töötamise võimalus:...
 • Lasteaiaõpetaja. tasandusrühma õpetaja Tööülesanded: Kandideerimiseks on vajalikud pedagoogilised ja eripedagoogilised kompetentsid. Omalt poolt pakume: puhkust 56 päeva Muud nõuded: Valmisolek meeskonnatööks ja hea suhtlemisoskus; avatus,hoolivus, kohusetundlikkus. Kandidaadilt ootame: head...
 • Lasteaia õpetaja. Tööülesanded: Lasteaia rühma õpetaja, lapsed vanuses 3-5 aastat. Töö on 1,0 koormusega. Omalt poolt pakume: Meeldivat sõbralikku töökollektiivi ning puhkust alati suvel! Kindlat töötasu ja motiveerivat tööd lastega! Muud nõuded: Lapsi armastav ja puhtust ning korda hoidev...
 • Lasteaia õpetaja. Tööülesanded: Eestikeelse rühma õpetaja vene õppekeelega lasteaias. Omalt poolt pakume: Koolitusi, paindlikku töögraafikut. Muud nõuded: Pedagoogiline haridus, võib olla lõpetamisel; soovitatav eelnev töökogemus; valmisolek osalemiseks uues pedagoogilises pilootprogrammis...
 • Õpetaja. ettevõtlusõppe ja informaatika õpetaja Tööülesanded: Võhma Kool pakub tööd informaatika ja ettevõtlusõppe õpetajale (0,26 ametikohta). Õpetaja vastab kvalifikatsiooninõuetele, viib läbi ja planeerib iga õppija arengust lähtuva ainealase õppe- ja huvitegevuse, osaleb õppeasutuse...
 • Matemaatikaõpetaja. Tööülesanded: Võhma Kool pakub tööd matemaatikaõpetajale (1,0 ametikohta). Õpetaja vastab kvalifikatsiooninõuetele, viib läbi ja planeerib iga õppija arengust lähtuva ainealase õppe- ja huvitegevuse, osaleb õppeasutuse arendustegevuses, töörühmade tegevuses. Omalt poolt...
 • Eripedagoog. Tööülesanded: Eripedagoogi põhitegevus on erimetoodikat kasutades suunata hariduslike erivajadustega lapse arengut, et soodustada psüühiliste protsesside ja isiksuse arengut. Muud nõuded:  Vastavust kvalifikatsioonile ( võib olla omandamisel)  Head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust...
 • Sotsiaalpedagoog. Tööülesanded: Põhieesmärgiks on preventiivse koolisotsiaaltöö korraldamine. Koolikohustuse mittetäitjatega tegelemine ning õpilaste edasijõudmis-, käitumis- ja suhtlemisraskustele lahenduste leidmine. Koostöö klassijuhatajate, vallavalitsuse ja politseiameti vastavate töötajatega....
 • Eesti keele ja kirjanduse õpetaja. Põhikooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja Tööülesanded: Eesti keele ja kirjanduse tundide läbiviimine 6.-9.klass. Omalt poolt pakume: Pakume täiskoormust (koormuse osas oleme valmis läbirääkimisteks), 56 päeva tasustatud puhkust (alati suvel), jõulud alati perega, koolitusi,...
 • Lasteaiaõpetaja. Tööülesanded: Kohtla-Järve Lasteaed Tuhkatriinu võtab alates 1. septembrist 2018 kolme vene õppekeelega rühma lisaks tööle iga rühma kohta ühe eestikeelse õpetaja , kelle kvalifikatsioon vastab haridusministri 26.08.2002 määrusele nr 65 “Koolieelse lasteasutusepedagoogide ”...
 • Matemaatikaõpetaja. Tööülesanded: Matemaatika õpetamine põhikoolis ja gümnaasiumis. Omalt poolt pakume: Kindlat ja stabiilset tööd; arengu- ja koolitusvõimalusi; head koostöömeeskonda; töötasu vastavalt kvalifikatsioonile. Muud nõuded: Erialane väljaõpe Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Lasteaiaõpetaja. lapsehoolduspuhkuse asendaja Tööülesanded: Turvalise õpikeskkonna loomine rühmas; laste arengu toetamine ja analüüsimine; õppe- ja kasvatustegevuse planeerimine ning läbiviimine; koostöö kolleegide ja lapsevanematega. Omalt poolt pakume: Kaasaegset ning sõbralikku töökeskkonda;...
 • Klassiõpetaja. Tööülesanded: Viljandi Kaare Kool võtab tööle täiskoormusega klassiõpetaja (väikeklass). Muud nõuded: Kandidaadil peavad olema täidetud ametikohale esitatavad kvalifikatsiooninõuded Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Lasteaia õpetaja. Tööülesanded: Mängulise ja turvalise keskkonna loomine laste igakülgseks arenemiseks vastavalt ealistele ja individuaalsetele iseärasustele, laste turvalisuse ja tervise tagamine. Omalt poolt pakume: Sõbralikku kollektiivi, puhkust suvel. Muud nõuded: Sobivalt kandidaadilt ootame...
 • Kasvatajaabi/ õpetajaabi. Tööülesanded: Tallinna Heleni Kooli lasteaia kurtide laste rühm ootab oma meeskonda õpetajaabi. Õpetajaabi töö hulka kuulub rühmaruumide koristus, voodipesude vahetus, söögilaua katmine ja õpetaja abistamine töös lastega. Omalt poolt pakume: Põhipuhkus 35 päeva. Muud...
 • Eripedagoog. 0,5 põhikoht Tööülesanded: Lastele eripedagoogilise abi pakkumine, õpetajate ja lastevanemate nõustamine. Omalt poolt pakume: Meeldivat ja sõbralikku töökollektiivi ning ajakohased õppe- ja töövahendeid. Vajadusel ja võimalusel erialaseid koolitusi. Puhkust 56 kalendripäeva...
 • Lasteaiaõpetaja. Tööülesanded: Õpetaja on loob tingimused laste mitmekülgseks arenemiseks. Omalt poolt pakume: Toredat meeskonda, täiendkoolitusi, vaheldusrikast tööd. Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Huvijuht. Tööülesanded: Kooli õppe-ja kasvatusalase huvitegevuse juhtimine, korraldamine. Huviringide töö planeerimine, ringijuhtidega koostöö. Tihe koostöö õppealajuhatajaga ning õpetajatega ning õpilasesindusega. Erinevate ürituste, traditsioonide planeerimine. Külalisesinejate planeerimine,...
 • Klassiõpetaja. Tööülesanded: Klassiõpetaja 1. klassis. Omalt poolt pakume: Sõbralikku ja meeldivat kollektiivi; loomevabadust ja avatust uutele ideedele. Muud nõuded: Vajalik vastavus kvalifikatsiooninõuetele; hea suhtlemisoskus ja soov töötada õpilastega; eeldused meeskonnatööks Kodus...
 • Sotsiaalpedagoog. Tööülesanded: Sotsiaalpedagoogi töö eesmärk on õpilastele sotsiaalsete oskuste õpetamine ja olemasolevate oskuste parendamine, erinevate sotsiaalsete ja toimetulekuprobleemide ennetamine ning leevendamine, tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamine nii individuaal- kui võrgustikutöös...
 • Füüsikaõpetaja. Tööülesanded: Õppe- ja kasvatustöö läbiviimine 7.-9. klassis, õpilaste juhendamine ja arengu toetamine, dokumentatsiooni täitmine. Omalt poolt pakume: Uuendusmeelset ja toetavat kollektiivi, vahvaid hetki toredate lastega ning võimalusi eneseteostuseks ja arenguks. Kodus töötamise...
 • Inglise keele õpetaja. Lapsehoolduspuhkuse asendajaks Tööülesanded: Inglise keele tundide läbiviimine 3.-9. klassis vastavalt õppekavale, õpilase arengu toetamine ja edendamine, dokumentatsiooni täitmine. Omalt poolt pakume: Uuendusmeelset ja toetavat kollektiivi, vahvaid hetki toredate lastega ning...
 • Alushariduse pedagoog, lasteaia õpetaja. Sõimerühma õpetaja (töökeel vene keel) Tööülesanded: Õpetaja töö venekeelses lasteaia sõimerühmas. Muud nõuded: Aus, sõbralik Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Lasteaia õpetaja. tähtajaline/ tähtajatu Tööülesanded: Võimalus töötada õpetajana või õpetaja assistendina. Omalt poolt pakume: Võimalust töötada täistööajaga, haridusele vastavat palka. Muud nõuded: Töö on just Sulle, kui otsid loovat ning aktiivset tegutsemist toredate laste ja...
 • Eesti keele õpetaja. Eesti keele õpetaja tasandusrühmas Tööülesanded: Kaks korda nädalas eesti keele tegevuse läbiviimine tasandusrüma 3 kuni 7 aastastele lastele. Omalt poolt pakume: Vajadusel väljaõpe kohapeal. Kodus töötamise võimalus: Ei Koormus, vahetused: koormusega 0,125
 • Eripedagoog. Tööülesanded: laste hariduslike erivajaduste märkamine lapsele, õpetajatele, lapsevanematele vajamineva toe pakkumine nõustamine ja koostöö töötab vajadusel välja individuaalsed õppekavad lastele koostöös rühma õpetajate ja logopeediga ning osaleb õppekavade rakendamisel ...
 • Liikumisõpetaja. Tööülesanded: Liikumistegevuste organiseerimine ja läbiviimine; spordipäevade, perepäevade organiseerimine ning läbiviimine. Omalt poolt pakume: Huvitavat, vaheldusrikast ja suhtlusrohket tööd; meeldivat töökeskkonda; võimalust enesetäiendamiseks; toredat kollektiivi; puhkust...
 • Muusikaõpetaja. Tööülesanded: Muusikategevuste läbiviimine, pidude ja ürituste organiseerimine ning läbiviimine. Omalt poolt pakume: Huvitavat, vaheldusrikast ja suhtlusrohket tööd; meeldivat töökeskkonda; võimalust enesetäiendamiseks; toredat kollektiivi; puhkust suvel. Muud nõuded: Erialane...
 • Klassiõpetaja. Tööülesanded: Õppetundide läbiviimine algklassides. Omalt poolt pakume: Kaasaegset ja uudset töökeskkonda uues koolis, enesearendamise võimalusi. Muud nõuded: Kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus, hea arvutikasutamise oskus, väga hea suhtlemisoskus, empaatiavõime Kodus...
 • Õpetaja. 1,0 või 0,75 ametikohta Tööülesanded: Rühmaõpetaja tööülesanded. Omalt poolt pakume: Eneseteostusevõimalusi igapäevasel laste arengu toetamisel. Soodustame projektides osalemist ja muud erialast enesetäiendamist. Muud nõuded: Kui oled empaatiline, laste ja perede toetamisele...
 • Väikelaevaehituse õpetaja. Tööülesanded: Õppetöö läbiviimine vastavalt õppekavale/moodulite rakenduskavale, õppematerjalide ja –vahendite ettevalmistamine, õppetööga seotud dokumentatsiooni täitmine, koostöö õppekavade ja rakenduskavade koostamisel jms õppetööalane tegevus. Õpetatavad moodulid/tunnid...
 • Sotsiaalpedagoog. Tööülesanded: Sotsiaalpedagoogi ametikoha töö eesmärk on: vähendada õppijate väljalangevust ja suunata õpilasi eeskujulikult koolikohustust täitma; toetada ja abistada kõiki õpilasi sotsiaal(pedagoogiliste) probleemide korral; suunata kasvatuslikult õppijaid, toetada õppija...
Más resultados: << · < · 3 · >>