Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

8 ofertas de trabajo de 'Ingenieros civiles' en Estonia.

  • : programmi AutoCAD valdamine väga heal tasemel; ehituskonstruktsioonide projekteerimise kogemus (vähemalt 3 aastat); korrektsus ja täpsus; hea pingetaluvus ja kohusetundlikkus; hea suhtlemisoskus ja analüüsivõime; hea arvuti kasutamisoskus (Excel, Word); eesti keele oskus nii kõnes kui... osaühing PEETRI PUIT.
  • : Töökas, algatusvõimeline. Muinsuskaitseameti poolt väljastatud vastutava spetsialisti loa olemasolu restaureerimistöödeks, Ehituseelarvestuse koostamine; tööde juhtimine ja organiseerimine ehitusobjektidel., Töökohta uues hoones asuvas kontoris; tulemustasu objekti edukal lõpetamisel. Maralex Ehitus OÜ.
  • : Keeleoskus: väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas, hea vene keele oskus, kasuks tuleb inglise keele oskus. Töökogemus: omavalitsuses töötamise kogemus majandus- või ehitusvaldkonnas, kasuks tuleb erasektoris töötamise valdkonnas juhina või ehitusjuhina. Muud nõutavad oskused:... Mäetaguse Vallavalitsus.
  • : erialane kõrgharidus; väga head teadmised ehitusvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest ning oskus neid rakendada oma töös; varasem töökogemus ehitusvaldkonnas; vähemalt ühe võõrkeele valdamine suhtlustasandil; väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus, koostöövalmidus; vajalike... Koonga Vallavalitsus.
  • : • kõrgharidus, soovitavalt insener-tehniline, ning ametialaselt vajalikud kogemused ja teadmised; • varasem töökogemus kohalikus omavalitsuses või riigistruktuuris; • kohaliku omavalitsuse tegevust puudutavate õigusaktide tundmine; • väga hea suhtlemisoskus ja selge eneseväljendusoskus,... Vändra Alevivalitsus.
  • : • kõrgharidust; • vähemalt 2-aastast töökogemust teenistuskoha töövaldkonnas; • eesti keele valdamist kõrgtasemel; • oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid; • oma töövaldkonna õigusaktide tundmist ja oskust neid rakendada. Ehitusinseneri... Kuressaare Linnavalitsus.
  • : - vajalik on keemia-, materjalitehnoloogia-, toidutehnoloogia- või bioloogiaalane haridus või vähemalt eelnev töökogemus selles vallas või laboritöö kogemus või varasem kokkupuude ehitusmaterjalide tootmise ja tootearendusega; - hea koostöövõime ja pingetaluvus, täpsus, ausus,... osaühing Sakret.
  • : • erialast kõrgharidust (magistrikraad); • vähemalt 2-aastast erialast või sarnast töökogemust; • eesti keele valdamist kõrgtasemel; • oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid; • teadmisi valdkonna õigusaktidest ja oskust neid rakendada. Ehitusinseneri... Kuressaare Linnavalitsus.