Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Lituania > Ingenieros civiles

en Español in English auf Deutsch en Français ...

22 ofertas de trabajo de 'Ingenieros civiles' en Lituania.

STATINIO TECHNINIS PRIŽIŪRĖTOJAS (-A). Statinio konstrukcijų ir inžinerinių sistemų priežiūros organizavimas; statinių nuolatinis stebėjimas; statinių periodinių ir specializuotų apžiūrų organizavimas; pastebėtų statinio būklės defektų šalinimas; techninės dokumentacijos pildymas;

Statybos inžinierius. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 1. rengia Krašto apsaugos ministerijos bendrųjų reikalų departamento registruose esančių ir jo prižiūrimų krašto apsaugos sistemos institucijų statinių, jų inžinerinių sistemų ir inžinerinių tinklų (toliau – statiniai), nustatytų Krašto apsau...

UAB ENERGOSTATYBA. Atstovausi įmonę sutarties lygmenyje keliuose projektuose. Inicijuosi, organizuosi ir kontroliuosi projektų vykdymą nuo pradžios iki galo. Nagrinėsi projektinę – sąmatinę dokumentaciją iki darbų vykdymo pradžios, nustatant darbų apimtis. Teiksi komercinius pasiūlymus ir atstovausi įmonę derantis ...

Statybos darbų vadovas (-ė). vadovavimas darbuotojams statybos aikštelėje; atliekamų darbų kokybės ir technologijų laikymosi priežiūra bei kontrolė; bendravimas su užsakovu bei įmonės skyriais (gamyba, projektavimas); darbų organizavimas vykdomuose statybos objektuose; darbų saugos ir priešgaisrinės saugos užtikrin...

Statybos inžinierius (-ė). darbuotojas atsakingas už sutarčių su rangovais ir medžiagų tiekėjais rengimą, įmonės statinių techninę priežiūrą teisės aktais nustatyta tvarka, darbų užsakymų priėmimą ir sisteminimą, rangovų paiešką, įvairios dokumentacijos pildymą, vykdomų statybos darbų priežiūrą, darbų planavimą ir vykdymą sup...

Kokybės vadybininkas (-ė) (medinių namų gamyba). ● Įmonės kokybės procesų vidaus auditas, rezultatų pristatymas vadovybei ● Medinių namų gamybos kokybės procesų analizė bei rekomendacijos tobulinimui ● Gamybos procesų kokybės reikalavimų ir rekomendacijų įgyvendinimo kontrolė ● Pretenzijų, susijusių su įmonės produkcijos kokybe, sisteminimas, nagri...

Statybos darbų vadovas (-ė). kasdieninių statybos darbų vykdymas ir priežiūra; trumpalaikių ir ilgalaikių darbų planavimas, darbuotojų darbo grafikų sudarymas; vadovavimas darbuotojams statybos aikštelėje; statybos darbų privalomosios dokumentacijos vedimas kokybei užtikrinti; bendravimas su užsakovu, gamyba bei projektuo...

Tiekimo skyriaus vadybininkas (-ė). statybos medžiagų užsakymas ir pristatymas į vykdomus objektus; technikos ir įrankių nuomos užsakymas; projekto analizė, medžiagų ieškojimas, atsakymai tiekėjams konkursuojamiems objektams; tiekimo skyriaus darbo planavimas ir organizavimas; sąskaitų sutikrinimas su pateiktais užsakymais; k...

Projektų inžinierius (ė). •    Priskirtų statybos projektų valdymas (planavimas, kontrolė, resursų užtikrinimas); •    Dalyvavimas gamybiniuose susirinkimuose, protokolavimas ir vykdymo kontrolė. •    Raštų, aktavimo dokumentų rengimas; •    Vykdyti subrangovų konkursus, pirmines derybas, sudarinėti konkursų lenteles; •  ...

Statybos inžinierius - specialistas. •    projekto turinio metodikų bei modelių dokumentacijos rengimo organizavimas, informacijos valdymas (rinkimas, sisteminimas, apibendrinimas), siūlymų teikimas; •    normatyvinių statybos techninių dokumentų vertinimas ir pakeitimų rengimas/registravimas; •    reikalingų teisės aktų projektų rengi...

Statybos darbų vadovas. - Statybos darbų organizavimas aikštelėje, jų vykdymo kontrolė; - Medžiagų / mechanizmų užsakymas, statybinės dokumentacijos pildymas; - Vadovavimas darbininkų brigadoms; - Darbų saugos, aplinkosaugos ir kokybės reikalavimų užtikrinimas.

Statybos inžinierius - gamybinio sk. darbuotojas. Techninės projektų dokumentacijos rengimas bei sisteminimas; Dokumentų rengimas aktavimui; Subrangovų konkursų ir atrankų vykdymas; Sutarčių su užsakovais rengimas ir derinimas; Objekto ekonominių skaičiavimų vykdymas bei ataskaitų rengimas; Raštų užsakovams ir subrangovams ruošimas.

UAB Gigas. Vykdomų statybos darbų organizavimas ir atliktų darbų kokybės užtikrinimas; Vadovavimas darbuotojų komandai, darbų paskirstymas, darbuotojų darbo apskaitos vedimas; Subrangovų atliekamų darbų koordinavimas; Darbų atlikimo grafikų sudarymas ir jų vykdymo kontrolė pagal nustatytus terminus; Staty...

Pastatų priežiūros inžinierius. Pastatų inžinerinių sistemų priežiūra komerciniuose objektuose; Darbų, susijusių su elektros įrenginių remontu, planavimas, organizavimas ir vykdymas; Šildymo, šaldymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų eksploatacijos darbai; Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos, gaisro aptikimo ir si...

Statybos inžinierius - specialistas (atestavimas). •    Konsultacijos statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo klausimais •    Atestavimo dokumentų priėmimas ir tikrinimas •    Statybos dalyvių, teritorijų planavimo vadovų atestavimo ekspertų posėdžio organizavimas, sprendimų projektų rengimas •    Aktualios informacijos SSVA internetiniame  pu...

Statybos darbų vadovas. - Statybos darbų organizavimas aikštelėje, jų vykdymo kontrolė; - Medžiagų / mechanizmų užsakymas, statybinės dokumentacijos pildymas; - Vadovavimas darbininkų brigadoms; - Darbų saugos, aplinkosaugos ir kokybės reikalavimų užtikrinimas.

Pastatų priežiūros inžinierius. Pastatų inžinerinių sistemų priežiūra komerciniuose objektuose; Darbų, susijusių su elektros įrenginių remontu, planavimas, organizavimas ir vykdymas; Šildymo, šaldymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų eksploatacijos darbai; Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos, gaisro aptikimo ir si...

Ūkio skyriaus vadovas (-ė). • Prekybos pastatų techninė priežiūra ir periodinė apžiūra; • Patalpų įrengimo, planinių remonto darbų  ir rekonstrukcijos organizavimas bei kontrolė; • Ūkio skyriaus biudžeto analizė ir sąnaudų optimizavimas; • Subrangovų paieška, atranka ir koordinavimas; • Dokumentų ruošimas ir teikimas...

Inžinierius (-ė) sąmatininkas (-ė). Statybos kaštų nustatymas ir skaičiavimas įvairios paskirties statiniams, gautos konkursinės medžiagos ir techninės dokumentacijos nagrinėjimas ir rengimas, statybos objektų aktų parengimas, gamybinio personalo konsultavimas statybos kainos nustatymo klausimais.

Statybos inžinierius - specialistas (PENS). •    Pastatų energinio naudingumo sertifikatų priėmimas, tikrinimas ir registravimas •    Sertifikavimo darbų patikros pagal pateiktus dokumentus/skaičiavimus arba vykstant į vietą •    Paklausimų, prašymų bei skundų nagrinėjimas pastatų energinio naudingumo sertifikavimo klausimais •    Sertifikatų du...

Statybos inžinierius - specialistas (atestavimas). •    Konsultacijos statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo klausimais •    Atestavimo dokumentų priėmimas ir tikrinimas •    Statybos dalyvių, teritorijų planavimo vadovų atestavimo ekspertų posėdžio organizavimas, sprendimų projektų rengimas •    Aktualios informacijos SSVA internetiniame  pu...

Specialiųjų statybos darbų vadovas. Šildymo - vėdinimo, vandentiekio, nuotekų sistemų darbų objekte planavimas, organizavimas, priežiūra. Vykdomųjų darbų paskirstymas ir kontrolė pagal suderintą grafiką. Techninės dokumentacijos ruošimas, vadovavimas pavaldžių darbuotojų grupei.