Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Lituania > Ingenieros civiles

en Español in English auf Deutsch en Français ...

10 ofertas de trabajo de 'Ingenieros civiles' en Lituania.

Statybos darbų vadovas. Statybos objekto darbų planavimas, jų vykdymas pagal objekto reikalavimus ir vadovavimas komandai; Bendradarbiavimas su užsakovais, projektuotojais bei tiekėjais; Reikiamų medžiagų užsakymas; Atliekamų darbų kontrolė ir priėmimas; Užbaigto projekto pridavimas

Darbų vadovo asistentas. Reikalingas darbų vadovo asistentas, kuris padėtų vadovui tiek statybos darbų aikštelėje, tiek biure. Statybinės dokumentacijos pildymas; Atliekamų darbų kokybės kontrolė; Objekto tvarkos, darbų saugos užtikrinimas; Kitų statybos vadovo nurodymų vykdymas.Darbo vieta: Šiauliai

Statinio statybos vadovas (-ė). Statinio projekto įgyvendinimas nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti; Vadovavimas statybos ir remonto darbams; Darbų grafikų rengimas ir jų vykdymo kontrolė; Darbų planavimas, koordinavimas ir vykdymas; Subrangovų darbų kontrolė; Paraiškų ruošimas ir teikimas; Dar...

Statybos priežiūros skyriaus specialistas VID LT. DARBUOTOJO FUNKCIJOS : nustatyta tvarka suveda duomenis į Inspekcijos informacines sistemas; teikia skyriaus vedėjui reikalingus duomenis darbo planų ir ataskaitų parengimui, pagal kompetenciją tvarko Skyriuje saugomų dokumentų bylas, už kurių formavimą atsakingas pagal Inspekcijos dokumenta...

Turto valdymo skyriaus statybos inžinierius. 1. Rengia statinių projektų technines užduotis planuojamiems atlikti statybos darbams, priskiriamiems atitinkamai statybos rūšiai – naujai statybai, rekonstravimui, remontui, griovimui – arba planuojamiems atlikti kultūros paveldo statinio tvarkomiesiems statybos darbams ar tvarkomiesiems paveldosa...

Ūkio plėtros ir statybos skyriaus vedėjas (-a). Viešųjų paslaugų teikimo ( šilumos ir geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, keleivių pavėžėjimas) organizavimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje bei statinių, vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros ir statybos organizavimas.

Inžinierius - sąmatininkas. • Sąmatų sudarymas programa „Sistela“, • projektų analizė, • užklausimų dėl medžiagų kainų pateikimas tiekėjams, • dalyvavimas viešųjų pirkimų paskelbtuose konkursuose ir reikiamos dokumentacijos ruošimas, • įvykdytų objektų išpildomosios dokumentacijos ruošimas. Dokumentų rengimas konkursams

Statinio statybos vadovas (-ė). Statinio projekto įgyvendinimas nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti; Vadovavimas statybos ir remonto darbams; Darbų grafikų rengimas ir jų vykdymo kontrolė; Darbų planavimas, koordinavimas ir vykdymas; Subrangovų darbų kontrolė; Paraiškų ruošimas ir teikimas; Dar...

Statybos priežiūros skyriaus specialistas. Analizuoja Departamento atliktų statybos ir jų dalyvių patikrinimų rezultatus, pažeidimų tendencijas, siūlydamas teritorijas reidams atlikti; Teikia pasiūlymus Departamento direktoriui, skyriaus vedėjui dėl statybos valstybinės priežiūros kokybės gerinimo bei teisės aktų tobulinimo; Analizuoja stat...

Statybos skyriaus specialistas. Kontroliuoja kelių priežiūros sutarčių įsipareigojimų vykdymą, tikrina kas mėnesį atliktų paslaugų apimtis, darbų atitiktį sutarčių ir galiojančių teisės aktų nuostatams, vizuoja tinkamai atliktų paslaugų aktus, teikia siūlymus gerinti paslaugų kokybę. Nustatyta tvarka derina objektų, finansuo...