Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia > Ingenieros civiles

en Español in English auf Deutsch en Français ...

15 ofertas de trabajo de 'Ingenieros civiles' en Croacia.

NASTAVNIK/CA STRUKOVNIH PREDMETA ZA PODRUČJE RADA GRADITELJSTVA. Obrtnička i industrijska graditeljska škola, Zagreb, Av. Većeslava Holjevca 13, na temelju članka 107. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10, 105/10-ispr., 90/11., 5/12, 16/12., 86/12., 126/12.-proč. tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. 98/19...

PROJEKTANT/PROJEKTANTICA - GRAĐEVINSKI INŽENJER/GRAĐEVINSKA INŽENJERKA. Opis posla: Izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata i troškovnika Koordinacija sa suradnicima projektnog tima na projektima Prijave se primaju isključivo na mail adresu: zapošljavanje#nova-lux.hr , do 14.09.2022. godine. Motivacijskom pismu potrebno je priložiti životopis i pr...

GRAĐEVINSKI PROJEKTANT / NADZORNI INŽENJER (M/Ž). OPIS POSLOVA: Tražimo suradnike za rad na građevinskim projektima, glavni i izvedbeni projekti (obiteljske kuće, višestambene zgrade, turistički objekti) . Nudimo: - klizno radno vrijeme, bez prekovremenih - vrlo smo fleksibilni kod dogovora za godišnji odmor ili potrebne slobodne dane ...

STRUČNI/A SURADNIK/CA ZA OBNOVU, RED.BR. 306. Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17 i 70/19 i 98/19) i članku 2. Uredbe o ...

SAVJETNIK 1 / SAVJETNICA 1 ZA POSLOVE PROMETA. Opis poslova: utvrđivanje posebnih prometnih uvjeta za građenje objekata kod izdavanja lokacijskih dozvola igrađevinskih dozvola prema odredbama zakona i posebnih propisa, sudjelovanjeu postupku sustava e-dozvola, izdavanje prometne suglasnosti na projekte za izgradnju važnijih cestovnih obj...

PROJEKTANT SURADNIK/PROJEKTANTICA SURADNICA. Opis poslova: - izrada projekata, eleborata, troškovnika, certifikata, tehničkih rješenja.... - pružanje usluga prijektantskog nadzora - izlazak na teren u svrhu izmjera i dogovora s naručiteljem - komunikacija sa svim sudionicima ( invesitor, suradnici , UZG...) - vođenje projektne dokmu...

DIPLOMIRANI/A INŽENJER/KA GRAĐEVINARSTVA. Opis poslova: -rad u uredu i na gradilištu -sudjelovanje u organizaciji i pripremi za rad na gradilištu -sudjelovanje u izradi kalkulacija i ponuda za poslove -sudjelovanje u svim fazama izvođenja projekta -evidencija dokumentacije na gradilištu -vođenje građevinskog dnevn...

STRUČNI/A SURADNIK/CA U SUSTAVU ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA ZA RAZVOJ LABORATORIJA IZ ZNANSTVENOG PODRUČJA TEHNIČKIH ZNANOSTI, ZNANSTVENOG POLJA GR. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju i na stručnom radnom mjestu stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja za razvoj laboratorija iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja građevinarstvo ili strojarstvo na neodređeno vrijem...

DIPLOMIRANI INŽENJER GRAĐEVINE M/Ž. Opis posla: organizacija izvođenja radova prema projektnoj dokumentaciji i Zakonu o gradnji; samostalno vođenje radova na gradilištu; izvođenje i dokumentiranje građenja po ugovoru; izrada, realizacija i praćenje organizacijskih, terminskih i financijskih planova gradilišta; izv...

VODITELJ/VODITELJICA GRAĐEVINSKIH RADOVA. Opis posla: - vodi sve poslove na građevini - objektu za koje ima ovlasti po zakonu o građenju, - koordinira rad svih ostalih struka i njihovo pravovremeno uključivanje u procesu građenja, - vrši koordinaciju sa projektantom i nadzorom te investitorom, - vodi svakodnevno Dnevnik rada i G...

RUKOVODITELJ GRADILIŠTA / RUKOVODITELJICA GRADILIŠTA. Opis poslova: odgovornost za vođenje gradilišta i pratećih poslova gradilišta, praćenje terminskih i ostalih planova gradilišta, organizacija izvođenja radova sa vlastitim radnicima i podizvođačima, kontrola izvedbe radova u pogledu kvalitete, roka i troškova, vođenje građevinsk...

VODITELJ/CA GRADILIŠTA. Opis poslova: - rukovodi radovima na složenim i najsloženijim gradilištima, te na gradilištima na kojim je potrebna revizija projekata; • organizira rad cjelokupnog gradilišta; • kontrolira svu tehničku dokumentaciju; • brine se o kvaliteti građevinskih, obrtničkih i instalacijskih radova kao i ...

DIPLOMIRANI/A GRAĐEVINSKI/A INŽENJER/KA. Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) i članka 4. Pravilnika o radu, pročišćeni tekst br. 3956/16 od 17.06.2016. godine, Uprava - direktor društva VODOVOD PULA d.o.o. za javnu vodoopskrbu, Pula, Radićeva 9, objavljuje JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog ...

(MAGISTAR) INŽENJER/(MAGISTRA) INŽENJERKA GRAĐEVINE. Opis poslova: - sudjelovanje u izradi kalkulacija i ponuda za poslove - sudjelovanje u svim fazama izvođenja projekta - evidencija dokumentacije na gradilištu - vođenje građevinskog dnevnika - pomoć u organiziranju i nadzoru nad resursima i gradilištima    Nudimo Vam: - osiguran smješta...

VIŠI/A STRUČNI/A SURADNIK/CA 2. ZA ZAŠTITU OKOLIŠA. Temeljem članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19, dalje u tekstu ZSN), uz prethodnu suglasnost gradonačelnika Grada Pula-Pola, pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranj...