Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Ingenieros (excluyendo electrotecnólogos)

en Español in English auf Deutsch en Français ...

13 ofertas de trabajo de 'Ingenieros (excluyendo electrotecnólogos)' en Estonia.

 • : Oled sellele kohale õige inimene, kui oskad töötajatele tutvustada nii töömeetodeid kui selgitada ka tehnoloogilist järjestust; oled valmis välja õpetama nii uusi töötajaid kui juhendama ka näidiste õmblejaid; oled õmblejate juures valmis tegema pistelist kvaliteedi kontrolli.... AS Protex Balti.
 • : Toormaterjaliga seotud probleemidega tegelemine. Tootmiseks vajalike juhendmaterjalide väljatöötamine ja täiendamine. Kvaliteedialane asjaajamine ja infovahetus klientidega. Kvaliteediandmete kogumine, salvestamine, säilitamine ja analüüsimine. Osalemine uute toodete ja protsesside evitamisel.,... Ionix Systems OÜ.
 • : Töökogemus mööblitööstuses; märkad detaile ja oled täpne; oled koostööaldis, oskad meeskonda ja inimesi juhtida; hea arvuti kasutamise oskus. Kasuks tuleb erialane haridus, Tootmisprotsessi analüüs ja arendamine Lean tootmisfilosoofia järgi; tootmisprotsesside automatiseerimine;... Delux Production OÜ.
 • : Vacancy description: *To lead and manage all engineering and technical aspects; *Further to develop and implement preventative maintenance plans; *Project manage the installation of new plant and processes in line with targets set and budgets agreed; *To demand and ensure a high standard of... Trendsetter Europe OÜ.
 • : Tehnoloogi töö pehme mööbli ja madratsite tootmises. Vedrumadratsite, toppide ja pehme mööbli tehnoloogia väljatöötamine., Tulemustele vastavat töötasu, ettevõttesiseseid soodustusi, häid töötingimusi., Info tel: 4355103 personal#toomtekstiil.ee Aktsiaselts Toom Tekstiil.
 • : Tehnikaalane kõrgharidus; väga head teadmised tootmisest, tehnoloogiast, seadmetest ja materjalidest; LEAN põhimõtete tundmine; initsiatiivikus, tulemustele orienteeritus, täpsus; organiseerimis- ja suhtlemisoskus, Uute toodete tootmisse juurutamine ja tehnoloogilise toe tagamine tootmises;... AS HANZA Mechanics Tartu.
 • : Motiveeritud ja soov tööle asuda; eelnev töökogemus brigadiri või tehnoloogina (soovitavalt päevasärke tootvas) õmblusettevõttes; põhjalikkus, kohusetundlikkus, hea stressitaluvus, juhtimis- või inimestega töötamise kogemus. Kasuks tuleb töökogemus õmblejana, Õmblusliini töötajate... osaühing CLUB FASHION.
 • : Sobiv kanditaat on meeskonnatöötaja, kes: omab erialast haridust, eelnevat töökogemust; on valmis pingeliseks tööks; omab iseseisvat mõtlemis-­ ja tegutsemisoskust, otsustamisjulgust; on kohusetundlik, hea suhtleja, Uute toodete arendus; katsetuste läbiviimine ning tulemuste analüüs;... AS EUROLEIB.
 • : Hea õmblustehnoloogia tundmine; erialane haridus või eelnev töökogemus; hea suhtlemis- ja organiseerimisoskus , Tootmisprotsessi juhtimine ja uute töötajate väljaõpetamine., Kaasaegseid töötingimusi pidevalt arenevas ettevõttes, kindlat töökohta. AKTSIASELTS BALTI UNIFORM.
 • : Kõrgharidus ja sellele lisanduv kutse või ametialane ettevalmistus toitlustuse valdkonnas. Teenistuskohustuste täitmiseks vajaliku kontoritarkvara ja sidetehnika kasutamise oskus. Eelise annab töökogemus eriala valdkonnas ning programmide BUUM, Elkis, Axapta ja Postipoiss kasutamise oskus,... Kaitsevägi.
 • : Tehniline kõrgharidus; töökogemus metallitööstuse ettevõttes insener-konstruktorina vähemalt 3 aastat; hea arvutikasutamise oskus, programmi AutoCAD tundmine , Tehnilise dokumentatsiooni väljatöötamine; toodangu joonistega varustamine; toodete eelarvestus; vastavalt tellija nõutele... AKTSIASELTS NORWES METALL.
 • : Ettevõttesisene ja -väline konsultatsioon tehnilistes küsimustes; tugevusarvutuste teostamine; nõuetele vastavate optimaalsete ning toimivate tehniliste lahenduste väljatöötamine nii pakkumisjärgus kui ka töösolevatele projektidele; ametialaselt seotud standardite ja normide tundmine... Oü Võidu Invest.
 • : Toiduainete tehnoloogia alane kesk või kõrgem haridus. Kasuks tuleb toiduainetetööstuses töötamise ja juhtimise kogemus; kiire õppimisvõime, hea suhtlemisoskus, Kauba väljastamine, tellimuste vastuvõtmine; tehnoloogiliste protsesside jälgimine, uute tehnoloogiate juurutamine; dokumentatsioon;... Osaühing Sigwar.