Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

12 ofertas de trabajo de 'Profesionales en ciencias biológicas' en Estonia.

 • : Magistrikraad, soovitavalt loodus- või tehnikateaduste valdkonnas; • vähemalt 3-aastane töökogemus erialases valdkonnas; • head teadmised valdkondlikest õigusaktidest; • hea suhtlemisoskuse ja algatus- ja organiseerimisvõimega; • eesti ja inglise keele oskus kõrgtasemel (C-1... Keskkonnaministeerium.
 • : Bakalaureusekraad keskkonna erialal; hea suhtlemis-, meeskonnatöö- ja analüüsioskus; kohusetundlik ja hea stressitaluvusega. Kasuks tuleb: varasem töökogemus projektidega töötamisel , Keskkonnaministeerium juhib Eesti-Läti Interreg programmist rahastatavat projekti “Integrated Nitrogen... Keskkonnaministeerium.
 • : Kõrgharidust ühel eespool nimetatud erialal; varasemat kokkupuudet haldusmenetlusega; väga head analüüsivõimet, olulise eristamise oskust ja eneseväljendusoskust; kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet, võimet näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest; kasuks tuleb eelnev... Keskkonnaamet.
 • : Kasuks tuleb varasem keskkonnalubade koostamise kogemus, Keskkonnakonsultatsioonide osakonna tegevusaladeks on: keskkonnamõju hindamine (KMH); keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH); keskkonnamõju eelhinnangute koostamine; keskkonnakonsultatsioonid sh keskkonnauuringud, eksperthinnangud;... aktsiaselts KOBRAS.
 • : • kõrgharidust keskkonnaga seotud erialal (kasuks tuleb bioloogia eriala); • oma tegevusvaldkonna õigusaktide, loodusväärtuste kaitsepõhimõtete, pool-looduslike koosluste taastamise ning hooldamise põhimõtete ja pool-looduslikel kooslustel kasvavate taimeliikide tundmist; • eesti... Keskkonnaamet.
 • : • kõrgharidust reaalainete-, keskkonna- või tehnilisel erialal; • kasuks tuleb eelnev kogemus haldusdokumentide menetlemisel ja teadmised ioniseerivast kiirgusest: • eesti keele oskust kõrgtasemel, vähemalt ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega; • arvutiprogrammide... Keskkonnaamet.
 • : Kõrgharidus (soovitavalt keskkonnaalane); vastavus avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele; haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus; väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus ning hea suhtlemis- ja koostööoskus;... Tõrva Vallavalitsus.
 • : on küll jõulud kohe ja aastalõpp, aga kui juhtud aastat peas kokku võttes tundma, et rubriigis „töö“ on huvi jäänud hillitsetuks ja vaim väsinud, siis pakume Sulle Mandri Eesti suurimas vallavalitsuses kasvõi kohe käiguvahetust kõrgemale. Tule meile KESKKONNASPETSIALISTIKS Sobid... Saue Vallavalitsus.
 • : • kõrgharidus reaalteaduste või tehnilisel erialal; • kasuks tuleb eelnev kogemus haldusdokumentide menetlemisel ja teadmised ioniseerivast kiirgusest: • eesti keele oskust kõrgtasemel, inglise keele ja vene keele oskust kesktasemel • arvutiprogrammide kasutamise oskust (Open Office);... Keskkonnaamet.
 • : • kõrgharidus keskkonnaga seotud erialal; • oma tegevusvaldkonna õigusaktide tundmist, loodusväärtuste ja nende kaitsepõhimõtete tundmist; • eesti keele oskust kõrgtasemel, vähemalt ühe võõrkeele oskust kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega; • ametikohal vajalike arvutiprogrammide... Keskkonnaamet.
 • : keskkonnaalane kõrgharidus; varasem töökogemus teenistuskoha valdkonnas; tööks vajalike õigusaktide tundmine oskus kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid; hea pingetaluvus, avatus, kohusetundlikkus ja initsiatiivikus; väga hea eesti keele oskus ja vähemalt... Elva Linnavalitsus.
 • : • vähemalt 3-aastane töökogemus välisõhu või keskkonna valdkonnas; • head teadmised keskkonna ja välisõhu valdkonnast ning seadusandlusest; • eesti keele oskus kõrg- ja inglise keele oskus kesktasemel; • meeskonnatöö oskus; • tugev kohuse- ja distsipliinitunne Peaspetsialist... Keskkonnaministeerium.