Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

6 ofertas de trabajo de 'Profesionales en ciencias biológicas' en Estonia.

  • : • magistrikraadi või sellega võrdsustatud kõrgharidust keskkonnaga seotud erialal; • oma töövaldkonna õigusaktide tundmist, eelneva kogemuse või väljaõppe omamist oma töövaldkonnas; välitööde teostamise ja planeerimise oskust; • eesti keele oskust kõrgtasemel ning ühe... Keskkonnaamet.
  • : kõrgharidust keskkonna, õiguse või majandusega seotud erialal; varasemat kokkupuudet haldusmenetlusega; eesti keele oskust kõrgtasemel, vene keele oskust suhtlustasandil; väga head analüüsivõimet, olulise eristamise oskust ja eneseväljendusoskust; kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet,... Keskkonnaamet.
  • : magistrikraad metsanduse või keskkonna valdkonnas; tunneb hästi metsanduse valdkonna õigusakte ja tegevusvaldkonna sisulist poolt; väga hea suhtlemisoskusega ja hea iseseisva töö tegemise oskusega; on initsiatiivikas ja hea pingetaluvusega Metsaosakonna peaspetsialisti peamiseks ülesandeks... Keskkonnaministeerium.
  • : kõrgharidust keskkonnaga seotud erialal, kasuks tuleb eelnev erialane töökogemust; oma tegevusvaldkonna õigusaktide tundmist ja välitööde teostamise ja planeerimise oskust; eesti keele oskust kõrgtasemel, vähemalt ühe võõrkeele oskust kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;... Keskkonnaamet.
  • : Ootused kandidaadile: • kõrgharidus • eelnev töökogemus jahinduse-, metsanduse või looduskaitse valdkonnas • suutlikkus võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma ametikoha pädevuse piires • analüüsi- ja algatusvõime, sealhulgas võime välja töötada uusi protsesse ja lahendusi... Keskkonnainspektsioon.
  • : • kõrgharidust keskkonnaga seotud erialal (kasuks tuleb bioloogia eriala); • oma tegevusvaldkonna õigusaktide, loodusväärtuste kaitsepõhimõtete, pool-looduslike koosluste taastamise ning hooldamise põhimõtete ja pool-looduslikel kooslustel kasvavate taimeliikide tundmist; • eesti... Keskkonnaamet.