Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

8 ofertas de trabajo de 'Matemáticos, actuarios y estadísticos' en Estonia.

  • : kasuks tuleb kaheaastane töökogemus osakonna tööga seotud valdkonnas ja teenistuskoha tegevusvaldkonna hea tundmineAmetikoha eesmärk: Andmete kogumine, kontrollimine ja parandamine. Statistiku tööülesanded: • andmekogumise teostamine; • andmete laadimine (sisestamine); • üksikandmete... Statistikaamet.
  • : soovitavalt andmeanalüüsi tarkvara R või SAS kasutamise oskusAmetikoha eesmärk on teha ja arendada energia- ja transpordistatistikat: - energia, transpordi- ja majutusstatistika tegemiseks vajalike muutujate kirjeldamine, andmeallikate määratlemine, väljundi kirjeldamine ja disain; -... Statistikaamet.
  • : soovitavalt andmeanalüüsi tarkvara R või SAS kasutamise oskusAmetikoha eesmärk on teha ja arendada ettevõtlusstatistikat. - ettevõtluse kiir- ja aastastatistika tegemiseks vajalike muutujate kirjeldamine, andmeallikate määratlemine, väljundi kirjeldamine ja disain; - andmete seostamine... Statistikaamet.
  • : Oled sobiv kandidaat, kui Sulle meeldib töötada suurte andmemahtudega, teha järeldusi ning anda hinnanguid. Ootame Sinult: - orienteerumist mikro- ja makroökonoomikas; - arusaama ettevõtluse ja majanduse toimimisest; - kogemust kvantitatiivsete ja statistiliste analüüsimeetodite kasutamisel;... Maksu- ja Tolliamet.
  • : Ametikoha tööülesanded: • arvestada ja analüüsida varude muutuse, sh kapitalikasumi/-kahjumi aegridu; • arvestada ja analüüsida ekspordi ning impordi aegridu; • arendada oma valdkonna arvestusmetoodikat; • valmistada ette materjalid oma valdkonna infopäringutele vastamiseks... Statistikaamet.
  • : kui sind iseloomustab loogiline mõtlemine, süsteemne lähenemine, omad vastutustunnet ja järjepidevust, tunned ennast Excelit kasutades kindlalt ning sind motiveerivad uued teadmised ja soov kaasa lüüa arendustes - siis otsime just sind! Kõik ülejäänu on kohapeal omandatav. Kasuks... Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet.
  • : • soovitav varasem töökogemus statistika valdkonnas (erialase kõrghariduse puudumisel on nõutav valdkondlik töökogemus 4 aastat); • leibkondade sissetulekute, kulutuste ja heaolu valdkonna väga hea tundmine, teadmised valdkonna statistikat reguleerivatest õigusaktidest ja metoodilistest... Statistikaamet.
  • : süsteemne mõtlemine, analüüsi- ja üldistusvõime; head suhtlemis- ja koostööoskused Ametikoha eesmärk: Metaandmete süsteemi arendamine ja metaandmete ühtlustamine Juhtivmetoodiku ülesanded: • uue metasüsteemi kasutusele võtmine • metaandmete haldamine vastavalt DDI standardile... Statistikaamet.