Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Directores y gerentes de producción y operaciones

en Español in English auf Deutsch en Français ...

40 ofertas de trabajo de 'Directores y gerentes de producción y operaciones' en Estonia.

 • Maanteeameti strateegilise planeerimise direktor. Tööülesanded: Strateegilise planeerimise direktori esmaseks ülesandeks on ette valmistada valdkonna käivitamine ning üleminek uuele struktuurile. Strateegilise planeerimise valdkonna vastutusalas on - teekasutaja vajaduste väljaselgitamisega seotud andmete kogumine ja analüüs ning...
 • Maanteeameti teehoiudirektor. Tööülesanded: Teehoiudirektori esmaseks ülesandeks on ette valmistada valdkonna käivitamine ning üleminek uuele struktuurile. Teehoiuvaldkonna vastutusalas on - liiklusohutusmeetmete rakendamine riigiteede projekteerimisel, ehitamisel ja omanikujärelevalve korraldamisel ning korrashoiu...
 • Ostujuht. Võimalus saada tööle tööpraktika kaudu Tööülesanded: Ostujuhi tööülesanded on ettevõtte toote jaoks vajaminevaid komponente tootvate ettevõtete kaardistamine ning nendega suhtlemine; ettevõtte esindamine messidel, võrgustamise üritustel; korraldada ettevõtte ostutööd,...
 • Õppealajuhataja. 1,0 kohaga Tööülesanded: • Õppe- ja kasvatustegevuse juhtimine ning arendustegevus • pedagoogide juhendamine • töökorralduse organiseerimine Omalt poolt pakume: • Vastutusrikast tööd • võimalust panustada lasteaia arengusse ja edusse • erialast enesetäiendust ja...
 • Riigihangete osakonna juhataja. Tööülesanded: Oma ala spetsialistidest koosneva meeskonna juhtimine ja sujuva hankeprotsessi ning hea kliendikogemuse loomine. Omalt poolt pakume: Omalt poolt pakume eneseteostust professionaalse meeskonna juhtimisel ning erialaseid arenguvõimalusi läbi mahukate hangete korraldamise....
 • Ostujuht. Lapsehoolduspuhkuse asendajaks Tööülesanded: Materjali ja pakendi vajaduse jälgimine. Toormaterjali ja pakendi sisseost. Igakuised inventuurid Omalt poolt pakume: Kohapealset väljaõpet. Stabiilse sissetulekuga tööd. Ettevõtte poolt toetatud sportimise võimalusi ja ühisüritusi...
 • Ostujuht. Lasnamäe Maximas, Smuuli tee 9 Tööülesanded: Usaldame Sulle: - kaupluse kauba tellimused, vastuvõtmise, tagastamise, allahindluste vormistamise; - kaupluse turunduskujunduse- saalis, plakatite, hinnasiltide kujundamise; - kauba kvaliteedi ja realiseerimistähtaja kontrollimise. Omalt...
 • IT-projektijuht. Tööülesanded: IT-alaste projektide edukas juhtimine. Omalt poolt pakume: Pakume võimalust töötamiseks väga omailmelises ettevõttes. Ettevõte pakub graafilise disaini- ja tarkvaraarenduse teenuseid. Meie eripäraks on see, et me pakume vaid väga spetsiifilisi lahendusi ning ei kasuta...
 • Projektijuht. Tööülesanded: Projektijuhi tööülesanneteks on • hinnapakkumise koostamine ja kooskõlastamine, • projektide juhtimine ja realiseerimine, • tööaruande koostamine, • materjalide ostud. Omalt poolt pakume: • Stabiilset töösuhet kiiresti arenevas ettevõttes, • toetavat...
 • Juhtivkonsultant. Lapsehoolduspuhkusele suunduva töötaja asendamine Jõhvi büroos Tööülesanded: Juhtivkonsultant tagab tööotsijatele tööturuteenuste ja -toetuste ning muu tööle saamiseks vajaliku abi osutamise osakonnas, korraldab töövahenduskonsultantide ja juhtumikorraldajate igapäevast tööd,...
 • Laovanem. Kristiine Jyski Tööülesanded: Lao üldine juhtimine ning igapäevatöö planeerimine ja korraldamine; kaupade vastuvõtmine, ladustamine, paigutamine; kaupade komplekteerimine, väljastamine laost (töö tõstukiga ja roklaga), vastava dokumentatsiooni koostamine, haldamine, arhiveerimine;...
 • Õppealajuhataja. Sõmerpalu lasteaias Tööülesanded: Lasteaia õppe-ja kasvatustöö planeerimine, suunamine ja hindamine. pedagoogide töö koordineerimine ja selle kohta tagasiside andmine. Lapse arengut soodustava keskkonna loomine, lastele kvaliteetse hoiu ja alushariduse omandamiseks vajalike tingimuste...
 • Õigusosakonna juhataja. Tööülesanded: Õigusosakonna juhataja tagab Rahandusministeeriumi õigusloome kvaliteedi, juhtkonna ja osakondade õigusalase nõustamise tipptasemel ning ministeeriumi huvide ja õiguste kaitsmise. Omalt poolt pakume: Pakume Sulle võimalust liituda oma ala tippudest kolleegidega ning...
 • Projektijuht. Tööülesanded: - Projektide ajaline ja ressursiline planeerimine ja juhtimine - Projektide kvaliteetse, eelarvelise ja tähtajalise valmimise tagamine - Projektiga seonduva dokumentatsiooni ja infoliikumise haldamine - Projektidokumentatsiooni tehniline analüüs - Meeskonna juhtimine - Koostöö...
 • Juhtiv IKT-spetsialist. Tööülesanded: Kujundab innovatiivse Kuusalu valla edulugu ning aitaks saada Eesti kõige digitaalsemaks omavalitsuseks Omalt poolt pakume: • Sõbralikku ja toetavat meeskonda; • enesetäiendamise võimalusi; • mitmekesist ja huvitavat tööd. Muud nõuded: • kõrgharidus...
 • Töökoja juhataja. Töökoja juhataja/meister Tööülesanded: Meeskonna igapäevane juhtimine (7-liikmeline remondibrigaad); arvete koostamine; kalkulatsioonide koostamine; tööde vastuvõtt, tööde planeerimine; mehhanikute tööaja arvestuse pidamine; varuosade tellimine; tööde kvaliteedikontroll; tööruumide...
 • Ostujuht. Lasnamäe Maximas, Linnamäe tee 57 Tööülesanded: Usaldame Sulle: - kaupluse kauba tellimused, vastuvõtmise, tagastamise, allahindluste vormistamise; - kaupluse turunduskujunduse- saalis, plakatite, hinnasiltide kujundamise; - kauba kvaliteedi ja realiseerimistähtaja kontrollimise....
 • Tootmisjuht. Tööülesanded: Tootmisjuhi põhilisteks tööülesanneteks on tootmise planeerimine, tootmisprotsesside väljatöötamine, tootmiseks vajalike materjalide ja tooraine prognoosimine ja tellimine. Töötajate töö organiseerimine, retseptuuri jälgimine ja arvestuste pidamine. Igapäevase...
 • Metsameister. Tööülesanded: Raietööde organiseerimine. Omalt poolt pakume: Head kollektiivi, püsivat tööd. Muud nõuded: Soovitatav metsandusharidus Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Direktor. Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal Tööülesanded: Lasteaed-põhikooli juhtumine ja igapäevase töö korraldamine, seltsi juhtimises osalemine Muud nõuded: vastavus haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määruses nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide...
 • Kärla Lasteaia direktor. Kärla Lasteaia direktor Tööülesanded: Konkursil kandideerimiseks peavad isikul olema täidetud haridusministri 26.08.2002 määruse nr 65 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” §-s 3 sätestatud koolieelse lasteasutuse direktori kvalifikatsiooninõuded. Tööülesanded:...
 • Projektijuht. Tööülesanded: Ehitusprotsessi jälgimine objektidel (Eestis ja Skandinaavias); Optimaalsete mooduste väljatöötamine projektide elluviimiseks kulude minimeerimise teel; Eelarvestamine sh üldmaterjali ja lisamaterjali vajaduste väljaselgitamine ja eelarvestamine; Turu-uuringute teostamine,...
 • Ostujuht. Tööülesanded: Usaldame Sulle: - kaupluse kauba tellimused, vastuvõtmise, tagastamise, allahindluste vormistamise; - kaupluse turunduskujunduse- saalis, plakatite, hinnasiltide kujundamise; - kauba kvaliteedi ja realiseerimistähtaja kontrollimise. Omalt poolt pakume: Pakume Sulle: tööalast...
 • Loomakasvatusjuht. Tööülesanded: Loomakasvatusjuhi ülesandeks on AS Laatre Piim loomakasvatuse töö korraldamine. Omalt poolt pakume: Konkurentsivõimelist töötasu; erialaseid koolitusi; huvitavat tööd kaasaegses arenevas piimafarmis. Muud nõuded: Loomakasvatusalane haridus; töökogemus piimafarmis...
 • Tehnikajuht. Tööülesanded: Töökoja töö korraldamine, tehnika remondi planeerimine, teostamine ja järelvalve, aruandlus. Omalt poolt pakume: Väikest ja sõbralikku meeskonda, stabiilset töökohta, paindlikku tööaega ja head võimalust eneseteostuseks. Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Direktor. (Rapla Lasteaed Päkapikk) Tööülesanded: Rapla Lasteaia Päkapikk juhtimine. Omalt poolt pakume: Erialast täiendkoolitust ja arenguvõimalusi. Muud nõuded: Vastavus haridus- ja teadusministri 26.08.2002. a määruses nr 65 "Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded“...
 • IT juht. IT juht, IT arendaja, front-end arendaja Tööülesanded: OÜ FITLAP otsib Tartu kontorisse front-end arendajat. Otsime kogenud front-end arendajat, kes oskab väga hästi JavaScript’i, HTML’i, CSS’i ja tunneb OOP. Omalt poolt pakume: Meil on tegelikult miljon põhjust, miks meie...
 • Raamatukogu direktor. Lääneranna Vallavalitsuse hallatava asutuse Lääneranna Raamatukogu direktor Tööülesanded: Direktori ülesandeks on nelja ühinenud valla raamatukogudest moodustunud Lääneranna Raamatukogu töö korraldamine ja koordineerimine. Omalt poolt pakume: Vastutusrikast tööd, võimalust...
 • Müügijuht-eelarvestaja. Tööülesanded: Eelarvete koostamine elektriinstallatsiooni- ja paigaldustööde osas; suhtlemine klientidega. Omalt poolt pakume: Erialast täiendõpet, kaasaegseid töövahendeid ja tulemustest sõltuvat töötasu. Muud nõuded: Jooniste ja projektide lugemise oskus.Kasuks tuleb eelnev...
 • Tootmisjuht. Tööülesanded: Tootmise töö juhtimine ja organiseerimine. Tarnetähtaegadest kinnipidamine. Tootmisplaanide koostamine. Kvalteedi kontrollimine. Tootearendus. Tööohutuse korraldamine. Omalt poolt pakume: Arenemisvõimelist keskkonda arenevas tootmisettevõttes. Konkurentsivõimelist...
 • Juhtivkonsultant. Läänemaa osakond Tööülesanded: Juhtivkonsultant tagab tööotsijatele tööturuteenuste ja -toetuste ning muu tööle saamiseks vajaliku abi osutamise osakonnas, korraldab töövahenduskonsultantide ja juhtumikorraldajate igapäevast tööd, juhendab ja toetab oma meeskonda, vajadusel...
 • Tootmisjuht. metallitööstuses Tööülesanded: Ettevõtte tootmistegevuse juhtimine; tootmise organiseerimine tagades kõrgekvaliteedilise toodangu plaanipärase valmimise; operatiivse tootmise juhtimissüsteemi loomine ja teostamine igapäevaseks aruandluseks ja päevaülessannete täitmiseks; toodangu...
Más resultados: 1 · >>