Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Barrenderos y afines

en Español in English auf Deutsch en Français ...

9 ofertas de trabajo de 'Barrenderos y afines' en Eslovenia.

  • KOMUNALNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA KOMUNALNA DELA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, -ROČNO ČIŠČENJE CEST, PLOČNIKOV IN DRUGIH JAVNIH POVRŠIN (PARKI, TRŽNICA, ZBIRNI CENTER, POKOPALIŠČA) -ČIŠČENJE IN UREJANJE CESTNEGA ODVODNJAVANJA, PESKOLOVOV, USEDALNIKOV...
  • KOMUNALNI DELAVEC 2 V DE ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA KOMUNALNA DELA, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ZBIRANJE, OBDELVANJE, PREDELOVANJE, SORTIRANJE, PRETOVARJANJE ODPADKOV, VZDRŽEVANJE SREDSTEV ZA DELO NA MESTIH ZA ZBIRANJE IN ODVOZ ODPDKOV ITD., ,
  • KOMUNALNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA KOMUNALNA DELA, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DOSTAVA POSOD ZA ODPADKE DO VOZILA, VPENJANJE V DVIŽNI SISTEM, IZPRAZNJEVANJE IN KONTROLA PRAZNJENJA POSOD, DRUGA DELA IN NALOGE PO NALOGU NADREJENEGA, ,
  • VZDRŽEVALEC - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA KOMUNALNA DELA, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, UREJANJE OKOLICE ( KOŠNJA TRAVE, ZALIVANJE..) IN ČIŠČENJE GOSTINSKEGA OBRATA, ZAŽELJENE IZKUŠNJE, ZAPOSLIMO TUDI OSEBE S STATUSOM INVALIDA, gibljiv/nestalen urnik
  • KOMUNALNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA KOMUNALNA DELA, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, UREJANJE UTRJENIH, KOT TUDI ZELENIH POVRŠIN. SKRB ZA ČISTOČO IN UREJENOST JAVNIH POVRŠIN MESTA MARIBOR., PRIČAKUJEMO: OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA, DOBRA FIZIČNA PRIPRAVLJENOST, VESTNOST,...
  • SREDNJE ZAHTEVNA DELA (300001) - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA KOMUNALNA DELA, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE OKOLJA IN INFRASTRUKTURE (26226), ZAHTEVANA USMERITEV IN POKLIC: NIŽJA POKLICVNA IZOBRAZBA ZAHTEVANA DODATNA ZNANJA: VOZNIK B IN F KATEGORIJE: ŽELENA DODATNA ZNANJA: UPRAVLJ.MOTORNIH...
  • MANJ ZAHTEVNA DELA ( 200001) - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA KOMUNALNA DELA, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE OKOLJA IN INFRASTRUKTURE II (26224), ZAHTEVANA USMERITEV IN POKLIC: DOKONČANA OŠPKV PROGRAMI, SKRAJŠANI PROGRAMI: ŽELENA DODATNA ZNANJA: VOZNIK B IN F KATEGORIJE, dopoldan
  • KOMUNALNI DELAVEC III - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA KOMUNALNA DELA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ENOSTAVNIH IN POMOŽNIH NALOG IZ VSEH POSAMEZNIH DEJAVNOSTI OZIROMA PODROČIJ DRUŽBE, IZVAJANJE ENOSTAVNIH VZDRŽEVALNIH, MONTAŽNIH GRADBENIH, ASFALTERSKIH IN DRUGIH...
  • VZDRŽEVALEC JAVNIH POVRŠIN IN INFRASTRUKTURE I - M/Ž. POMETAČI IPD., poskusno delo , Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40, izvajanje najzahtevnejših del, spremljanje in nadziranje dela pri vzdrževanju čistoče in zimske službe na janih površinah, delo s specialnimi napravami in priključki komunalnih vozil, urejenje del pri ostalih...