Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

21 ofertas de trabajo de 'Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes' en Eslovenia.

 • : POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece oz. nadomeščanje porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ V INSTITUCIONALNEM VARSTVU PRI MANJ ZAHTEVNI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI VSEH KATEGORIJ STANOVALCEV, POMOČ PRI PREMIKANJU... DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA.
 • : POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE, VARSTVO, IZVAJANJE IN ANALIZIRANJE DELA Z UPORABNIKI PRI ZAPOSLITVENEM PROGRAMU TER VODENJE DOKUMENTACIJE ITD., urejevalniki besedil - osnovno, delo... VARSTVENO DELOVNI CENTER MURSKA SOBOTA.
 • : DELOVNI INŠTRUKTOR ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, UVAJANJE IN USPOSABLJANJE ZAPRTIH OSEB ZA DELO, TER NJIHOVO NADZIRANJE IN VODENJE PRI DELU, Prednost pri izbiri kandidatov bo končana strojna izobrazba in delovne izkušnje... UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ; UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ ZAVOD ZA PRESTAJANJE MLADOLETNIŠKEGA ZAPORA IN KAZNI ZAPORA CELJE.
 • : DELOVNI INŠTRUKTOR ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, DELO BO POTEKALO V DNEVNEM CENTRU RUJ, HRPELJE-KOZINA. OPIS DEL: ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE IN ANALIZIRANJE DELA Z UPORABNIKI PRI ZAPOSLITVENEM PROGRAMU, ZAGOTAVLJANJE MATERIALA IN PRIPOMOČKOV... OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER - CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA.
 • : VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, VARSTVO, VODENJE TER VZPODBUJANJE IN POMOČ STANOVALCEM S CILJEM ZAGOTOVITVE ČIM VEČJE SAMOSTOJNOSTI IN SKRB ZA VARNO POČUTJE, PO POTREBI IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE STANOVALCEV,..., strokovni izpit na področju... DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR.
 • : VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, USMERJANJE IN POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, OSEBNE UREJENOSTI, PRI GIBANJU IN HOJI, KOMUNIKACIJI IN ORIENTACIJI, HRANJENJU, SPREMLJANJE TER UREJANJE IN SKRB ZA OSEBNO GARDEROBO... CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, DRAGA.
 • : POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VAROVANJE, NEGOVANJE TER POMOČ VAROVANCEM PRI VSAKDANJIH AKTIVNOSTIH, NAVAJANJE NA SAMOSTOJNOST PRI OSEBNI NEGI, HRANJENJU, OBLAČENJU IN SLAČENJU, OBUVANJU,... CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA.
 • : POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., Določen čas, 12 mesecev oz. nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu, skrajšan delovni čas, 20 ur, POMOČ PRI NAČRTOVANJU DRUŽABNEGA ŽIVLJENJA ZA STANOVALCE, SODELOVANJE PRI VKLJUČEVANJU V DRUŽABNE AKTIVNOSTI, UPORABLJANJE... ZAVOD USMILJENK, duhovno - karitativni in prosvetni zavod.
 • : SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OSEB, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 30.6.2018, skrajšan delovni čas, 24 ur, SPREMLJA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI TEKOM ŠOLSKEGA DNEVA, PRI ČEMER TESNO SODELUJE Z UČITELJI, SVETOVALNO SLUŽBO IN VODSTVOM., urejevalniki besedil - osnovno, slovenski... ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA.
 • : VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ZDRAVSTVENA OSKRBA IN NEGA ODRASLIH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, SPREMSTVO K ZDRAVNIKU, POMOČ PRI VSEH ŽIVLJENJSKIH OPRAVILIH, BELEŽENJE STORITEV ZDRAVSTVENE NEGE IN DELITEV ZDRAVIL, SPREMSTVO NA AKTIVNOSTIH,... VARSTVENO DELOVNI CENTER VRHNIKA-IDRIJA.
 • : VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE IN POMOČ PRI NEZDRAVSTVENI IN SOCIALNI OSKRBI STANOVALCEV, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO.
 • : VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE SOCIALNO VARSTVENIH STORITEV, VODENJE VARSTVA IN ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI V VDC SOŽITJE MARIBOR., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,... MEDOBČINSKO DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU MARIBOR.
 • : OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 31.12.2017, skrajšan delovni čas, 20 ur, POMOČ PRI VSAKODNEVNIH OPRAVILIH INVALIDNI OSEBI., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik... ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJE.
 • : SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OSEB, Določen čas oz. DO 31.01.2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, SPREMLJEVALEC UČENCA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče CENTER ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE VELENJE.
 • : POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ V INSTITUCIONALNEM VARSTVU PRI MANJ ZAHTEVNI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI VSEH KATEGORIJ STANOVALCEV, POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV,... DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA.
 • : POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VARSTVA, SOCIALNE OSKRBE INPROSTOČASNIH AKTIVNOSTI STANOVALCEV, VODENJEIZVAJANJA IN ZADOVOLJEVANJA OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIHPOTREB STANOVALCEV, SODELOVANJE S SVOJCI,SKRBNIKI... DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA.
 • : VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas, 12 mesecev oz. od 1.9.2017 do 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, SPREMSTVO IN POMOČ GIBALNO OVIRANEMU UČENCU, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, KANDIDATI NAJ DOSTAVIJO POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE,... OSNOVNA ŠOLA KOPER SCUOLA ELEMENTARE CAPODISTRIA.
 • : OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, Določen čas oz. 1.9.2017-30.6.2018, skrajšan delovni čas, 30 ur, POMOČ IN SPREMSTVO OTROK S POSEBNIMI POTEBAMI, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, DELOVNO MESTO JE OBJAVLJENO ZA JAVNI RAZPIS Ministrstva za... OSNOVNA ŠOLA ŠTORE.
 • : VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VAROVANJE IN NEGA OTROK IN MLADOSTNIKOV S POSEBNIMI POTREBAMI., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, italijanski jezik razumevanje dobro, govorjenje... CENTER ZA USPOSABLJANJE ELVIRA VATOVEC STRUNJAN CENTRO DI ABILITAZIONE ELVIRA VATOVEC STRUGNANO.
 • : SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OSEB, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 31. 08. 2018, polni delovni čas, 40 ur, SPREMLJANJE IN NEGA OTROKA Z RAZLIČNIMI GIBALNIMI TEŽAVAMI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, slovenski... CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR.
 • : SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OSEB, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. DO PRENEHANJA POTREBE NUDENJA POMOČI UČENCU, polni delovni čas, 40 ur, SPREMLJANJE UČENCA IN NUDENJE POMOČI, DELO V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, urejevalniki besedil - osnovno, poznavanje računalniških omrežij... OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI.