Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes

en Español in English auf Deutsch en Français ...

31 ofertas de trabajo de 'Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes' en Eslovenia.

 • VARUHINJA II - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. 31.12.2018 z možnostjo podaljašnja, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VARSTVA, SOCIALNE OSKRBE IN PROSTOČASNIH AKTIVNOSTI UPORABNIKOV TER SODELOVANJE V PROGRAMU VODENJA UPORABNIKOV, VODENJE IZVAJANJA...
 • VARUHINJA I - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 31.12.2018 z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas, 40, ZAHTEVNO IZVAJANJE VARSTVA, SOCIALNE OSKRBE IN PROSTOČASNIH AKTIVNOSTI TER SODELOVANJE V PROGRAMU VODENJA UPORABNIKOV, VODENJE IZVAJANJA...
 • VARUH SPECIALNA ZNANJA - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VARSTVA, SOCIALNE OSKRBE IN PROSTOČASNIH AKTIVNOSTI TER SODELOVANJE V PROGRAMU VODENJA STANOVALCEV, VODENJE IZVAJANJA IN ZADOVOLJEVANJA OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB STANOVALCEV, VODENJE EVIDENCE...
 • SPREMLJEVALEC UČENCU S ČUSTVENIMI IN TEŽJIMI OBLIKAMI VEDENJSKIH MOTENJ - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev, skrajšan delovni čas, 30, OPRAVLJA PREDVSEM NASLEDNJA DELA:POMAGA UČENCU PRI VKLJUČEVANJU V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO,SKRBI ZA UČENČEVO VARNOST IN ZA VARNOST OSTALIH UDELEŽENCEV V VZGOJNEM IZOBRAŽEVALNEM...
 • OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. DO 31.12.2018, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI OPRAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB (POMOČ PRI VSTAJANJU, GIBANJU (UPORABA STOJKA), OBRAČANJU, UPORABI STRANIŠČA TER VAROVANJE UPORABNIKA); GOSPODINJSKA...
 • SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANEMU UČENCU - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OSEB, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. dokler obstaja potreba, polni delovni čas, 40, SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANEMU UČENCU (SPREMSTVO OTROKA S CEREBRALNO PARALIZO), Empatična oseba, pripravljena se učiti, veselje do dela z otroki.,
 • SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANEGA OTROKA - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OSEB, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev oz. 1. 9. 2018 DO 30. 6. 2019, skrajšan delovni čas, 30, POMOČ GIBALNO OVIRANEMU OTROKU V VRTCU, Prošnji je potrebno priložiti: fotokopijo potrdila o izobrazbi,potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku in potrdilo...
 • SPREMLJEVALEC OTROKU S POSEBNIMI POTREBAMI V VRTCU - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 31.8.2019, polni delovni čas, 40, SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI SKRBI ZA VARNOST IN DOBRO POČUTJE OTROKA, SKRBI ZA PRILAGODITEV OKOLJA OTROKOVIM POTREBAM, V DOGOVORU Z VZGOJITELJEM SE VKLJUČUJE V SODELOVANJE S STARŠI,...
 • SPREMLJEVALEC - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. do 30. 6. 2019 ZARADI SOGLASJA MIZŠ, polni delovni čas, 40, SPREMLJEVALEC OTROKA S ČUSTVENIMI IN VEDENJSKIMI TEŽAVAMI, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, DVOIZMENSKO DELO, FIZIČNE IN ČUSTVENE OBREMENITVE PRI DELU Z MLADOSTNIKOM,
 • VARUHINJA I - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. nadomeščanje, polni delovni čas, 40 ur, - IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠEGA VARSTVA, SOCIALNE OSKRBE IN PROSTOČASNIH AKTIVNOSTI UPORABNIKOV - VODENJE IZVAJANJA IN ZADOVOLJEVANJA OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH... CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO ČRNA NA KOROŠKEM.
 • VARUH IV - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELO S STANOVALCI Z DEMENCO, VZDRŽEVANJE IN OHRANJANJE ČIM VEČJE STOPNJE SAMOSTOJNOSTI NA VSEH PODROČJIH STANOVALČEVEGA DELOVANJA (NEGA, SKRB ZA OSEBE, PROSTI ČAS, PRODUKTIVNOST),... CENTER SLEPIH, SLABOVIDNIH IN STAREJŠIH ŠKOFJA LOKA.
 • OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 7 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SPREMSTVO OSEBI NA INVALIDSKEM VOZIČKU PO OPRAVKIH, POMOČ PRI RAZLIČNIH ŽIVLJENJSKIH OPRAVILIH., Natančnost, zanesljivost, prilagodljivost, sposobnost dobrega poslušanja... ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJE.
 • VARUHINJA - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POMOČ IN SPODBUJANJE STANOVALCEV PRI AKTIVNEM PREŽIVLJANJU PROSTEGA ČASA, POMOČ IN USMERJANJE STANOVALCEV PRI OPRAVLJANJU POSEBNE HIGIENE, OBLAČENJU, HRANJENJU, GIBANJU, PRIPRAVA NA HRANJENJE... PRIZMA PONIKVE, POSEBNI SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD.
 • OSKRBOVALKA - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POMOČ OSKRBOVANCEM PRI OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH OPRAVILIH (OSEBNA HIGIENA, UREJANJE, UMIVANJE, KOPANJE, OBLAČENJE, PREHRANJEVANJE, POMOČ PRI GIBANJU, TRANSFER), UREJANJE,... PRIZMA PONIKVE, POSEBNI SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD.
 • VARUH I - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ZAHTEVNO IZVAJANJE VARSTVA, SOCIALNE OSKRBE IN PROSTOČASNIH AKTIVNOSTI TER SODELOVANJE V PROGRAMU VODENJA UPORABNIKOV, VODENJE IZVAJANJA IN ZADOVOLJEVANJA OSNOVNIH... CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA.
 • VARUH I - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ZAHTEVNO IZVAJANJE VARSTVA, SOCIALNE OSKRBE IN PROSTOČASNIH AKTIVNOSTI TER SODELOVANJE V PROGRAMU VODENJA UPORABNIKOV, VODENJE IZVAJANJA IN ZADOVOLJEVANJA OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH... CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA.
 • SKUPINOVODJA MENTOR VRTNARSKO KOMUNALNE STORITVE - M/Ž. DELOVNI INŠTRUKTOR ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. do 30.6.2019, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE SKUPINE IN IZVAJANJE DELA PO DELOVNEM NALOGU, PREVOZI OSEB IN MATERIALA NA DELOVIŠČE IN Z DELOVIŠČA, DELO NA VIŠINI, DELO Z INVALIDNIMI... ŽELVA PODJETJE ZA USPOSABLJANJE IN ZAPOSLOVANJE INVALIDOV, D.O.O. LJUBLJANA.
 • VARUHINJA I M/Ž - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VARSTVA IN NEGE, SOCIALNE, ZDRAVSTVENE OSKRBE, POMOČ UPORABNIKOM PRI OPRAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB, SKRB ZA ZDRAVJE IN VARNOST UPORABNIKOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI,... VARSTVENO DELOVNI CENTER ZAGORJE OB SAVI.
 • VARUHINJA II - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, -ZAHTEVNO IZVAJANJE VARSTVA, SOCIALNE OSKRBE IN PROSTOČASOVNIH AKTIVNOSTIH UPORABNIKOV TER SODELOVANJE V PROGRAMU VODENJA UPORABNIKOV, -VODENJE IZVAJANJA IN ZADOVOLJEVANJA OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB UPORABNIKOV,... CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA.
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA M/Ž - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. NADOMEŠČANJE DOLGOTRAJNE BOLNIŠKE ODSOTNOSTI, polni delovni čas, 40 ur, UGOTAVLJANJE, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE ZDR.NEGE, POMOČ PRI OSKRBI STANOVALCEV, IZVAJANJE INTERVENCIJ ZDR.NEGE, IZVAJANJE... ZAVOD USMILJENK, duhovno - karitativni in prosvetni zavod.
 • DELOVNI INŠTRUKTOR I (F025002) V ENOTI VDC LJUTOMER - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 31. 12. 2018, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE, VARSTVO IN ZAPOSLITEV OSEB Z MOTNJO V TELESNEM IN DUŠEVNEM RAZVOJU, SKRB ZA ZDRAVJE IN VARNOST UPORABNIKOV, VODENJE DOKUMENTACIJE UPORABNIKOV,SODELOVANJE... VARSTVENO DELOVNI CENTER MURSKA SOBOTA.
 • DELOVNI INŠTRUKTOR - M/Ž. DELOVNI INŠTRUKTOR ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE IN ANALIZIRANJE DELA Z UPORABNIKI PRI ZAPOSLITVENIH PROGRAMIH, UVAJANJE NOVIH OBLIK DELA IN ZAPOSLITVENIH POSTOPKOV, SKRB ZA VARNOST UPORABNIKOV PRI IZVAJANJU PROGRAMA,... Dom upokojencev Idrija, oskrba in varstvo starostnikov, d.o.o.
 • VARUHINJA I M/Ž - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VARSTVA IN NEGE, SOCIALNE, ZDRAVSTVENE OSKRBE, POMOČ UPORABNIKOM PRI OPRAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB, SKRB ZA ZDRAVJE IN VARNOST UPORABNIKOV,SODELOVANJE PRI PRIPRAVI,... VARSTVENO DELOVNI CENTER ZAGORJE OB SAVI.
 • VARUH - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ IN SPODBUJANJE STANOVALCEV PRI AKTIVNEM PREŽIVLJANJU PROSTEGA ČASA, POMOČ IN USMERJANJE STANOVALCEV PRI OPRAVLJANJU POSEBNE HIGIENE, OBLAČENJU, HRANJENJU,... PRIZMA PONIKVE, POSEBNI SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD.
 • ASISTENTKA ZA NEGO IN POMOČ INVALIDU NA DOMU - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OBLAČENJE, OSEBNA HIGIENA, POMOČ PRI ZADOVOLJITVI FIZIOLOŠKIH POTREB, PREMEŠČANJE IN NAMEŠČANJE IZ INV. VOZIČKA NA POSTELJO IN OBRATNO, HRANJENJE IN GOSPODINJSKA OPRAVILA... DRUŠTVO AKTIVNIH IN ZAPOSLENIH INVALIDOV SLOVENIJE - DAZIS.
 • ORGANIZATOR DELA - DELOVNI INŠTRUKTOR - M/Ž. DELOVNI INŠTRUKTOR ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE LJUDI NA ZAŠČITENIH DELOVNIH MESTIH IN DOSTAVA S KOMBIJEM DO NAŠIH KUPCEV, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami... Zaposlitveni center Zarja.
 • OSEBNI ASISTENT HENDIKEPIRANE OSEBE- DELO V LJUBLJANI - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OSEBNA NEGA, SPREMSTVO, GOSPODINJSKA IN DRUGA FIZIČNA POMOČ, slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, SMISEL ZA TOVRSTNO DELO, LAHKO DRUGA USTREZNA IZOBRAZBA... YHD - DRUŠTVO ZA TEORIJO IN KULTURO HENDIKEPA.
 • ASISTENTKA ZA NEGO IN POMOČ INVALIDNI OSEBI NA DOMU - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI OBLAČENJU, OSEBNI HIGIENI, FIZOLOŠKIH POTREBAH, PREMEŠČANJE IN NAMEŠČANJE IZ INV. VOZIČKA NA POSTELJO IN OBRATNO, HRANJENJE IN GOSPODINJSKA OPRAVILA S ČIŠČENJEM... DRUŠTVO AKTIVNIH IN ZAPOSLENIH INVALIDOV SLOVENIJE - DAZIS.
 • VARUH II - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VARSTVA, SOCIALNE OSKRBE IN PROSTOČASNIH AKTIVNOSTI STANOVALCEV, POMOČ PRI OPRAVILIH OSNOVNE ZDRAVSTVENE NEGE, ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE GOSPODINJSKIH AKTIVNOSTI, POMOČ PRI IZVAJANJU... DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA.
 • VARUH I - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 31.12.2018, polni delovni čas, 40 ur, ZAHTEVNO IZVAJANJE VARSTVA, SOCIALNE OSKRBE IN PROSOČASNIH AKTIVNOSTI TER SODELOVANJE V PROGRAMU VODENJA UPORABNIKOV, VODENJE IZVAJANJA IN ZADOVOLJEVANJA... CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA.
 • GOSPODINJA – OSKRBOVALKA - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ZAHTEVNEJŠA POMOČ STANOVALCEM PRI OSKRBI ZA SAMEGA SEBE (SVETOVANJE IN POMOČ PRI DNEVNIH AKTIVNOSTI), PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA S STANOVALCI IN USMERJANJE... DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA VIČ RUDNIK.