Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes

en Español in English auf Deutsch en Français ...

32 ofertas de trabajo de 'Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes' en Eslovenia.

 • VARUH I - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAHTEVNO IZVAJANJE VARSTVA, SOCIALNE OSKRBE IN PROSTO ČASOVNIH AKTIVNOSTIH TER SODELOVANJE V PROGRAMU VODENJA UPORABNIKOV, VODENJE IZVAJANJA IN ZADOVOLJEVANJA OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB UPORABNIKOV,...
 • VARUH II - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VARSTVA, SOCIALNE OSKRBE IN PROSTOČASNIH AKTIVNOSTI STANOVALCEV, POMOČ PRI OPRAVILIH OSNOVNE ZDRAVSTVENE NEGE, ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE GOSPODINJSKIH AKTIVNOSTI, POMOČ...
 • VARUHINJA I - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, USMERJANJE IN POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, OSEBNE UREJENOSTI, PRI GIBANJU IN HOJI, KOMUNIKACIJI IN ORIENTACIJI, HRANJENJU, SPREMLJANJE TER UREJANJE IN SKRB ZA OSEBNO GARDEROBO,...
 • VARUHINJA I - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, USMERJANJE IN POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, OSEBNE UREJENOSTI, PRI GIBANJU IN HOJI, KOMUNIKACIJI IN ORIENTACIJI, HRANJENJU, SPREMLJANJE TER UREJANJE IN SKRB ZA OSEBNO GARDEROBO,...
 • VARUHINJA I - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, USMERJANJE IN POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, OSEBNE UREJENOSTI, PRI GIBANJU IN HOJI, KOMUNIKACIJI IN ORIENTACIJI, HRANJENJU, SPREMLJANJE TER UREJANJE IN SKRB ZA OSEBNO GARDEROBO,...
 • VARUHINJA II - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VARSTVA, SOCIALNE OSKRBE IN PROSTOČASNIH AKTIVNOSTI STANOVALCEV, VODENJE IZVAJANJA IN ZADOVOLJEVANJA OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB STANOVALCEV, SKRB ZA UREJENOST STANOVALCA IN OSEBNO...
 • OSKRBOVALEC (OSEBNI ASISTENT) - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, POMOČ INVALIDOM PRI NASLEDNJIH OPRAVILIH:- OSEBNA NEGA, - GOSPODINJSKA POMOČ, - SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH., Fizična moč in ročne spretnosti, veselje in smisel za delo...
 • OSEBNI ASISTENT ZA OSEBO PO NEZGODNI POŠKODBI GLAVE - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 20, POMOČ PRI OPRAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB KOT SO: HRANJENJE, PITJE, PRIPRAVA OBROKOV IN POMOČ PRI HRANJENJU, POMOČ PRI VSTAJANJU, GIBANJU, OBRAČANJU, UPORABI STRANIŠČA...
 • OSEBNI ASISTENT ZA OSEBO PO NEZGODNI POŠKODBI GLAVE - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, -POMOČ PRI OPRAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB KOT SO: HRANJENJE, PITJE,PRIPRAVA OBROKOV IN POMOČ PRI HRANJENJU, POMOČ PRI VSTAJANJU, GIBANJU, OBRAČANJU, UPORABI STRANIŠČA...
 • VARUH - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ IN SPODBUJANJE STANOVALCEV PRI AKTIVNEM PREŽIVLJANJU PROSTEGA ČASA, POMOČ IN USMERJANJE STANOVALCEV PRI OPRAVLJANJU POSEBNE HIGIENE, OBLAČENJU, HRANJENJU,...
 • VARUHINJA I - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, USMERJANJE IN POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, OSEBNE UREJENOSTI, PRI GIBANJU IN HOJI, KOMUNIKACIJI IN ORIENTACIJI, HRANJENJU, SPREMLJANJE TER UREJANJE IN SKRB ZA OSEBNO GARDEROBO,...
 • VARUH NEGOVALEC - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev oz. 30.6.2019, skrajšan delovni čas, 20, NUDENJE FIZIČNE POMOČI PRI HRANJENJU, OPRAVLJANJU OSEBNIH POTREB, OBLAČENJU. POMAGA, DA LAHKO UČENEC PRIHAJA K POUKU IN DRUGIM OBLIKAM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA. SKRBI...
 • VARUH NEGOVALEC - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 8. 2019, skrajšan delovni čas, 20, NUDENJE FIZIČNE POMOČI PRI HRANJENJU, OPRAVLJANJU OSEBNIH POTREB, OBLAČENJU. POMAGA, DA LAHKO UČENEC PRIHAJA K POUKU IN DRUGIM OBLIKAM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA....
 • SOCILANA OSKRBOVALKA - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - POMOŽNA DELA PRI NE ZDRAVSTVENI OSKRBI STANOVALCEV, - POMOČ PRI HIGIENSKI OSKRBI STANOVALCEV, - HIGIENSKO VZDRŽEVANJE POSTELJE IN PRIPOMOČKOV, - IZVAJANJE VARSTVA IN...
 • VARUH II - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VARSTVA, SOCIALNE OSKRBE IN PROSTOČASNIH AKTIVNOSTI STANOVALCEV, POMOČ PRI OPRAVILIH OSNOVNE ZDRAVSTVENE NEGE, ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE GOSPODINJSKIH AKTIVNOSTI, POMOČ...
 • OSKRBOVALKA - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo , Določen čas oz. čas nadomeščanja, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI OSKRBI STANOVALCEV; POMOČ PRI OSNOVNI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV: RAZDELJEVANJE HRANE, POMOČ PRI HRANJENJU STANOVALCEV; TRANSPORT STANOVALCEV NA...
 • OSKRBOVALEC (OSEBNI ASISTENT) - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ INVALIDOM PRI NASLEDNJIH OPRAVILIH: OSEBNA NEGA, GOSPODINJSKA POMOČ, SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH., Fizična moč, veselje in smisel za delo z ljudmi, vestnost in zanesljivost,...
 • VARUH - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ IN SPODBUJANJE STANOVALCEV PRI AKTIVNEM PREŽIVLJANJU PROSTEGA ČASA, POMOČ IN USMERJANJE STANOVALCEV PRI OPRAVLJANJU POSEBNE HIGIENE, OBLAČENJU, HRANJENJU, GIBANJU, PRIPRAVA NA HRANJENJE...
 • OSEBNI ASISTENT - KOPER - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ INVALIDU PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKA POMOČ, SPREMSTVO IPD., Natančnost, občutek za delo z ljudmi, prilagodljivost, zanesljivost., gibljiv/nestalen urnik
 • SREDNJA MEDICINSKA SESTRA II-PRIPRAVNIK M/Ž - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA ZA POKLIC SREDNJA MEDICINSKA SESTRA, RAZPIS JE NAMENJEN IZKLUČNO KANDIDATOM S KONČANO SREDNJO ZDRAVSTVENO ŠOLO ZA OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA,
 • VARUH I - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, POMOČ UPORABNIKOM PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, PRI HRANJENJU, PRI VSTAJANJU, OBLAČENJU, OBUVANJU, SEZUVANJU IN SLAČENJU, PRI GIBANJU IN HOJI, PRI KOMUNIKACIJI IN ORIENTACIJI, VODENJE...
 • VARUH - NEGOVALEC - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Določen čas oz. 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 32, POMAGA PRI IZVAJANJU VZGOJNEGA DELA IN DELA V ODDELKU POSEBNEGA PROGRAMA PO NAVODILIH UČITELJA – SPECIALNEGA PEDAGOGA IZVAJA DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z OTROKI V SKLADU S PREDPISI...
 • SOCIALNA OSKRBOVALKA II - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN SPREMLJANJE STORITEV OSKRBE TER NEGE STANOVALCEV OZIROMA UPORABNIKOV DNEVNEGA VARSTVA PRIPRAVLJANJE ZAJTRKOV (KUHANJE NAPITKOV), RAZDELJEVANJE OBROKOV, POMIVANJE...
 • VARUHINJA II - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. 31.12.2018 z možnostjo podaljašnja, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VARSTVA, SOCIALNE OSKRBE IN PROSTOČASNIH AKTIVNOSTI UPORABNIKOV TER SODELOVANJE V PROGRAMU VODENJA UPORABNIKOV, VODENJE IZVAJANJA...
 • VARUHINJA I - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 31.12.2018 z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas, 40, ZAHTEVNO IZVAJANJE VARSTVA, SOCIALNE OSKRBE IN PROSTOČASNIH AKTIVNOSTI TER SODELOVANJE V PROGRAMU VODENJA UPORABNIKOV, VODENJE IZVAJANJA...
 • VARUH SPECIALNA ZNANJA - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VARSTVA, SOCIALNE OSKRBE IN PROSTOČASNIH AKTIVNOSTI TER SODELOVANJE V PROGRAMU VODENJA STANOVALCEV, VODENJE IZVAJANJA IN ZADOVOLJEVANJA OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB STANOVALCEV, VODENJE EVIDENCE...
 • SPREMLJEVALEC UČENCU S ČUSTVENIMI IN TEŽJIMI OBLIKAMI VEDENJSKIH MOTENJ - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev, skrajšan delovni čas, 30, OPRAVLJA PREDVSEM NASLEDNJA DELA:POMAGA UČENCU PRI VKLJUČEVANJU V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO,SKRBI ZA UČENČEVO VARNOST IN ZA VARNOST OSTALIH UDELEŽENCEV V VZGOJNEM IZOBRAŽEVALNEM...
 • OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. DO 31.12.2018, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI OPRAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB (POMOČ PRI VSTAJANJU, GIBANJU (UPORABA STOJKA), OBRAČANJU, UPORABI STRANIŠČA TER VAROVANJE UPORABNIKA); GOSPODINJSKA...
 • SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANEMU UČENCU - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OSEB, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. dokler obstaja potreba, polni delovni čas, 40, SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANEMU UČENCU (SPREMSTVO OTROKA S CEREBRALNO PARALIZO), Empatična oseba, pripravljena se učiti, veselje do dela z otroki.,
 • SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANEGA OTROKA - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OSEB, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev oz. 1. 9. 2018 DO 30. 6. 2019, skrajšan delovni čas, 30, POMOČ GIBALNO OVIRANEMU OTROKU V VRTCU, Prošnji je potrebno priložiti: fotokopijo potrdila o izobrazbi,potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku in potrdilo...
 • SPREMLJEVALEC OTROKU S POSEBNIMI POTREBAMI V VRTCU - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 31.8.2019, polni delovni čas, 40, SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI SKRBI ZA VARNOST IN DOBRO POČUTJE OTROKA, SKRBI ZA PRILAGODITEV OKOLJA OTROKOVIM POTREBAM, V DOGOVORU Z VZGOJITELJEM SE VKLJUČUJE V SODELOVANJE S STARŠI,...
 • SPREMLJEVALEC - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. do 30. 6. 2019 ZARADI SOGLASJA MIZŠ, polni delovni čas, 40, SPREMLJEVALEC OTROKA S ČUSTVENIMI IN VEDENJSKIMI TEŽAVAMI, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, DVOIZMENSKO DELO, FIZIČNE IN ČUSTVENE OBREMENITVE PRI DELU Z MLADOSTNIKOM,