Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

31 ofertas de trabajo de 'Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes' en Eslovenia.

 • : POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POMOČ V INSTITUCIONALNEM VARSTVU PRI MANJ ZAHTEVNI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI VSEH KATEGORIJ STANOVALCEV, POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER... DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA.
 • : POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ STANOVALCEM PRI OSKRBI ZA SAMEGA SEBE, SKRB ZA OSEBNO UREJENOST STANOVALCEV, NPK oskrbovalka DOM ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE.
 • : POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VARSTVA, SOCIALNE OSKRBE IN PROSTOČASOVNIH AKTIVNOSTI UPORABNIKOV, VODENJE IZVAJANJA IN ZADOVOLJEVANJA OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB UPORABNIKOV, SODELOVANJE... CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO ČRNA NA KOROŠKEM.
 • : POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., Določen čas oz. 31.12.2018, polni delovni čas, 40 ur, ZAHTEVNO IZVAJANJE VARSTVA, SOCIALNE OSKRBE IN PROSTOČASNIH AKTIVNOSTI TER SODELOVANJE V PROGRAMU VODENJA UPORABNIKOV, VODENJE IZVAJANJA IN ZADOVOLJEVANJA OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH... CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA.
 • : VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POMOČ IN SPODBUJANJE STANOVALCEV PRI AKTIVNEM PREŽIVLJANJU PROSTEGA ČASA, POMOČ IN USMERJANJE STANOVALCEV PRI OPRAVLJANJU OSEBNE HIGIENE, OBLAČENJU, HRANJENJU, GIBANJU, PRIPRAVA NA HRANJENJE... PRIZMA PONIKVE, POSEBNI SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD.
 • : POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. nadomeščanje daljše bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40 ur, VARSTVO IN SPREMSTVO DEMENTNIH STANOVALCEV, POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, PRI IZVAJANJU DNEVNIH AKTIVNOSTI, VKLJUČEVANJU... DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA.
 • : VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VARSTVA, KI ZAJEMA POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, POMOČ PRI VSTAJANJU, OBLAČENJU, OBUVANJU, POMOČ PRI GIBANJU,... DELO Z UPORABNIKI Z MOTNJO V DUŠEVNEM IN TELESNEM RAZVOJU, NEGA, VARSTVO,... CENTER ZA VARSTVO IN DELO GOLOVEC.
 • : VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VARSTVA, SOCIALNE OSKRBE IN PROSTOČASNIH AKTIVNOSTI UPORABNIKOV, VODENJE IZVAJANJA IN ZADOVOLJEVANJA OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB UPORABNIKOV, SODELOVANJE S STARŠI, SKRBNIKI, ZAGOVORNIKI UPORABNIKOV... DEOS, d.d.; DEOS, d.d., PE CENTER STAREJŠIH NOTRANJE GORICE.
 • : VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE SOCIALNE OSKRBE, VARSTVA IN NEGE UPORABNIKOV TER OSTALA DELA IN NALOGE SKLADNO Z AKTOM O SISTEMIZACIJI., slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, Prednost pri izbiri... DELOVNI IN ZAPOSLITVENI CENTER JANEZA LEVCA.
 • : VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas oz. 31.10.2018, polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZACIJA IN REALIZACIJA DELA V BIVALNI ENOTI, SODELOVANJE NA SESTANKIH DELOVNEGA TIMA IN SESTANKIH Z UPORABNIKI, SKRB ZA INVENTAR V BIVALNI ENOTI (NEMOTENO DELOVANJE APARATOV, SERVISI,ITD.), ORGANIZIRANJE... ŽELVA PODJETJE ZA USPOSABLJANJE IN ZAPOSLOVANJE INVALIDOV, D.O.O. LJUBLJANA.
 • : VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas oz. 31. 5. 2018, skrajšan delovni čas, 30 ur, V OKVIRU PROJEKTA BO ASISTENT LAHKO VKLJUČEN V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO, VENDAR NE KOT STROKOVNI DELAVEC, TEMVEČ KOT NEKDO, KI BO PRISOTEN V RAZREDU OZIROMA SKUPINI, IN BO PO NAVODILIH STROKOVNEGA... OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA.
 • : VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas oz. 31.12.2018, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VARSTVA, SOCIALNE OSKRBE IN PROSTO ČASOVNIH AKTIVNOSTI UPORABNIKOV, VODENJE IZVAJANJA IN ZADOVOLJEVANJA OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB UPORABNIKOV, SPODBUJANJE STANOVALCEV PRI MOTORIČNIH IN... DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO.
 • : OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40 ur, OSEBNA NEGA, SPREMSTVO, GOSPODINJSKA IN DRUGA FIZIČNA POMOČ, slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, smisel za tovrstno delo, zanesljivost, točnost, vestnost, odgovornost,... YHD - DRUŠTVO ZA TEORIJO IN KULTURO HENDIKEPA.
 • : VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. NADOMEŠČANJE NA PORODNIŠKEM DOPUSTU, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VODENJA, VARSTVA IN ZAPOSLITVE POD POSEBNIMI POGOJI. IZVAJANJE SOCIALNE OSKRBE IN ZDRAVSTVENE NEGE, PROSTOČASNIH AKTIVNOSTI OSEB Z MOTJNO... VARSTVENO DELOVNI CENTER INCE.
 • : VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, USMERJANJE IN POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, OSEBNE UREJENOSTI, PRI GIBANJU IN HOJI, KOMUNIKACIJI IN ORIENTACIJI, HRANJENJU, SPREMLJANJE TER UREJANJE IN SKRB ZA OSEBNO GARDEROBO... CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, DRAGA.
 • : DELOVNI INŠTRUKTOR ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VARSTVA IN NEGE, SOCIALNE, ZDRAVSTVENE OSKRBE, POMOČ UPORABNIKOM PRI OPRAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB, SKRB ZA ZDRAVJE IN VARNOST UPORABNIKOV,... VARSTVENO DELOVNI CENTER ZAGORJE OB SAVI.
 • : OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OSEBNA NEGA, SPREMSTVO, GOSPODINJSKA IN DRUGA FIZIČNA POMOČ, slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, SMISEL ZA TOVRSTNO DELO, ZANESLJIVOST, TOČNOST,... YHD - DRUŠTVO ZA TEORIJO IN KULTURO HENDIKEPA.
 • : OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OSEBNA NEGA, SPREMSTVO, GOSPODINJSKA IN DRUGA FIZIČNA POMOČ, slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, SMISEL ZA TOVRSTNO DELO, ZANESLJIVOST, TOČNOST,... YHD - DRUŠTVO ZA TEORIJO IN KULTURO HENDIKEPA.
 • : POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VARSTVA, SOCIALNE OSKRBE IN PROSTOČASNIH AKTIVNOSTI UPORABNIKOV TER SODELOVANJE V PROGRAMU VODENJA UPORABNIKOV, VODENJE IZVAJANJA IN ZADOVOLJEVANJA... CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA.
 • : POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece oz. nadomeščanje porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ V INSTITUCIONALNEM VARSTVU PRI MANJ ZAHTEVNI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI VSEH KATEGORIJ STANOVALCEV, POMOČ PRI PREMIKANJU... DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA.
 • : POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE, VARSTVO, IZVAJANJE IN ANALIZIRANJE DELA Z UPORABNIKI PRI ZAPOSLITVENEM PROGRAMU TER VODENJE DOKUMENTACIJE ITD., urejevalniki besedil - osnovno, delo... VARSTVENO DELOVNI CENTER MURSKA SOBOTA.
 • : DELOVNI INŠTRUKTOR ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, UVAJANJE IN USPOSABLJANJE ZAPRTIH OSEB ZA DELO, TER NJIHOVO NADZIRANJE IN VODENJE PRI DELU, Prednost pri izbiri kandidatov bo končana strojna izobrazba in delovne izkušnje... UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ; UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ ZAVOD ZA PRESTAJANJE MLADOLETNIŠKEGA ZAPORA IN KAZNI ZAPORA CELJE.
 • : VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, VARSTVO, VODENJE TER VZPODBUJANJE IN POMOČ STANOVALCEM S CILJEM ZAGOTOVITVE ČIM VEČJE SAMOSTOJNOSTI IN SKRB ZA VARNO POČUTJE, PO POTREBI IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE STANOVALCEV,..., strokovni izpit na področju... DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR.
 • : DELOVNI INŠTRUKTOR ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, DELO BO POTEKALO V DNEVNEM CENTRU RUJ, HRPELJE-KOZINA. OPIS DEL: ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE IN ANALIZIRANJE DELA Z UPORABNIKI PRI ZAPOSLITVENEM PROGRAMU, ZAGOTAVLJANJE MATERIALA IN PRIPOMOČKOV... OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER - CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA.
 • : POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., Določen čas, 12 mesecev oz. nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu, skrajšan delovni čas, 20 ur, POMOČ PRI NAČRTOVANJU DRUŽABNEGA ŽIVLJENJA ZA STANOVALCE, SODELOVANJE PRI VKLJUČEVANJU V DRUŽABNE AKTIVNOSTI, UPORABLJANJE... ZAVOD USMILJENK, duhovno - karitativni in prosvetni zavod.
 • : POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VAROVANJE, NEGOVANJE TER POMOČ VAROVANCEM PRI VSAKDANJIH AKTIVNOSTIH, NAVAJANJE NA SAMOSTOJNOST PRI OSEBNI NEGI, HRANJENJU, OBLAČENJU IN SLAČENJU, OBUVANJU,... CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA.
 • : VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, USMERJANJE IN POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, OSEBNE UREJENOSTI, PRI GIBANJU IN HOJI, KOMUNIKACIJI IN ORIENTACIJI, HRANJENJU, SPREMLJANJE TER UREJANJE IN SKRB ZA OSEBNO GARDEROBO... CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, DRAGA.
 • : SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OSEB, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 30.6.2018, skrajšan delovni čas, 24 ur, SPREMLJA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI TEKOM ŠOLSKEGA DNEVA, PRI ČEMER TESNO SODELUJE Z UČITELJI, SVETOVALNO SLUŽBO IN VODSTVOM., urejevalniki besedil - osnovno, slovenski... ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA.
 • : VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ZDRAVSTVENA OSKRBA IN NEGA ODRASLIH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, SPREMSTVO K ZDRAVNIKU, POMOČ PRI VSEH ŽIVLJENJSKIH OPRAVILIH, BELEŽENJE STORITEV ZDRAVSTVENE NEGE IN DELITEV ZDRAVIL, SPREMSTVO NA AKTIVNOSTIH,... VARSTVENO DELOVNI CENTER VRHNIKA-IDRIJA.
 • : VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE IN POMOČ PRI NEZDRAVSTVENI IN SOCIALNI OSKRBI STANOVALCEV, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO.
 • : VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE SOCIALNO VARSTVENIH STORITEV, VODENJE VARSTVA IN ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI V VDC SOŽITJE MARIBOR., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,... MEDOBČINSKO DRUŠTVO SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU MARIBOR.