Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Cocineros

en Español in English auf Deutsch en Français ...

87 ofertas de trabajo de 'Cocineros' en Eslovenia.

Página: 2

 • KUHINJSKI POMOČNIK III - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVI IN OČISTI ŽIVILA,PRIPRAVI ALI IZDELUJE HLADNE IN TOPLE JEDI TER SLADICE PO DNEVNIH MENIJIH IN PO JEDILNEM LISTU V SKLADU Z NAVODILOM NADREJENEGA DELAVCA,PRIPRAVLJA PODATKE ZA DNEVNI OBRAČUN PORABLJENIH...
 • KUHAR IV - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev oz. do 31.5.2018 z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas, 40, POMAGA PRI OBLIKOVANJU PONUDBO HRANE V KUHINJI,PRIPRAVI IN OČISTI ŽIVILA ALI PA TO DELO RAZPOREDI POMOŽNEMU OSEBJU V KUHINJI,PRIPRAVI ALI IZDELUJE HLADNE IN TOPLE...
 • KUHAR - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO PRIPRAVLJANJE HRANE, RAZDELJEVANJE HRANE PO TABLETNEM SISTEMU GLEDE NA DIETO, ČIŠČENJE DELOVNIH NAPRAV IN POVRŠIN, VZDRŽEVANJE REDA IN HIGIENE V KUHINJI , Prednost bodo imeli kandidati, ki bodo z delom...
 • KUHAR - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA TOPLIH IN HLADNIH JEDI, SKRB ZA KAKOVOST IN USTREZNOST HRANE, SKRB ZA RED IN ČISTOČO NA DELOVNEM MESTU, IZVAJANJE HACCP STANDARDOV TER STANDARDOV S PODROČJA GOSTINSTVA., , dvoizmensko
 • KUHAR VEGANSKIH JEDI - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ZAPOSLUJEMO KUHARJA VEGANSKIH JEDI V POSLOVNI STAVBI KRISTALNA PALAČA V BTC-JU., OD KANDIDATA PRIČAKUJEMO USTVARJALNOST, PREDANOST IN ZNANJE TER SODELOVANJE PRI PRIPRAVI KAKOVOSTNIH VEGANSKIH JEDI ZA NAJZAHTEVNEJŠE...
 • KUHAR IV - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VSEBINA DELOVNEGA MESTA – NALOGE: -SAMOSTOJNO PRIPRAVLJANJE, KUHANJE IN PORCIONIRANJE NAVADNE IN DIETNE HRANE PO JEDILNIKU, -PRIPRAVLJANJE SLAŠČIC IN DRUGIH DODATKOV IZ TESTA, -PRIPRAVLJANJE MALIC ZA DELAVCE...
 • KUHAR IV - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE ŽIVIL IN KUHANJE JEDI, NAPITKOV ZA STANOVALCE IN DELITEV OBROKOV HRANE UPORABNIKOM; SKRB ZA KAKOVOSTNO IN NEOPOREČNO PREHRANO STANOVALCEV; SKRB ZA RACIONALNO PORABO ŽIVIL; DNEVNO VODENJE EVIDENCE PO HACCP...
 • PROTOKOLARNI KUHAR – SPECIALIST I - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZOROVANJE DELA V IZMENI (KUHINJI) SPREMLJANJE RAZVOJA KULINARIKE IN KULINARIČNIH TEHNOLOGIJ DOMA IN V SVETU PREDLAGANJE IN USKLAJEVANJE AKTIVNOSTI ZA DOSEGANJE NAČRTOVANEGA RAZVOJA KULINARIKE...
 • KUHAR IV - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNA PRIPRAVA JEDI IN NAPITKOV, KI SO KULINARIČNO USTREZNI, PRIPRAVA ARTIKLOV IN NJIHOVIH KOLIČIN ZA PRIPRAVO OBROKA, PRIPRAVA JEDI ZA POGOSTITVE IN SEMINARJE, POMOČ PRI PRIPRAVI DIET, RAZDELJEVANJE HRANE, ČIŠČENJE...
 • DIETNI KUHAR IV - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE ŽIVIL IN KUHANJE JEDI, DIET IN NAPITKOV, PRIPRAVA KAKOVOSTNE IN NEOPOREČNE PREHRANE, TER EKONOMIČNA PORABA ŽIVIL IN ENERGIJE PRI PRIPRAVI OBROKOV, IZDAJA ŽIVIL IN MATERIALA IZ SKLADIŠČA, TER TEKOČE...
 • DIETNI KUHAR IV - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SODELUJE PRI SESTAVI JEDILNIKOV ZA NAVADNO IN DIETNO PREHRANO, - DAJANJE NAPOTKOV ZA PRIPRAVO HRANE, - SPREMLJANJE PORABE ŽIVIL IN SODELOVANJE PRI NABAVI, - KONTROLA PRIPRAVLJENIH OBROKOV, - NADZOR NAD HIGIENSKIM...
 • KUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -PRIPRAVLJANJE ŽIVIL IN KUHANJE JEDI IN NAPITKOV ZA STANOVALCE IN DELITEV OBROKOV HRANE STANOVALCEM - SKRB ZA KAKOVOSTNO IN NEOPOREČNO PREHRANO STANOVALCEV - ČIŠČENJE POSODE, PRIPOMOČKOV IN PROSTOROV ZA...
 • KUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. vrnitve delavca, skrajšan delovni čas, 30, POMOČ V ŠOLSKI KUHINJI.OPRAVLJANJE DEL IN NALOG, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA., Poleg življenjepisa naj kandidat priloži potrdilo o izobrazbi,...
 • KUHAR IV - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. OD 19.9.2018 DO 31.8.2019, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE, KUHANJE IN RAZDELJEVANJE OBROKOV V OSNOVNI ŠOLI LENART, ENOTA VRTEC, PISNO VLOGO IN POTRDILI O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ODDATI PO POŠTI ALI OSEBNO V TAJNIŠTVO ŠOLE. POTREBNO...
 • DIETNI KUHAR IV - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE ŽIVIL TER KUHANJE JEDI, DIET IN NAPITKOV, PO NORMATIVIH IN RECEPTURAH, PO PRAVILNI TEKSTURI, Z UPOŠTEVANJEM NAVODIL ZA PRIPRAVO DIET IN POSEBNOSTI ZA STANOVALCE TER RAZDELJEVANJE OBROKOV...
 • J035035 KUHAR V - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA HLADNIH, TOPLIH JEDI IN PECIVA. SKRB ZA NEMOTENO DELOVANJE SAMOPOSTREŽNE RESTAVRACIJE IN KUHINJE, DELITEV OBROKOV NA "TABLETNEM TRAKU", PREDPRIPRAVA IN PRIPRAVA ŽIVIL ZA TERMIČNO ODBELAVO, IPD., PRIPRAVA...
 • KUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA OBROKOV V SKLADU S KOLIČINSKIMI NORMATIVI IN RECEPTURAMI, NAČRTOVANJE IN ORGANIZACIJA LASTNEGA DELA, POZNAVANJE SPECIFIKE DOLOČENIH DEL, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN SESTAVLJANJU JEDILNIH LISTOV, SKRB...
 • KUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA OBROKOV V SKLADU S KOLIČINSKIMI NORMATIVI IN RECEPTURAMI, NAČRTOVANJE IN ORGANIZACIJA LASTNEGA DELA, POZNAVANJE SPECIFIKE DOLOČENIH DEL, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN SESTAVLJANJU JEDILNIH LISTOV, SKRB...
 • KUHAR V RESTAVRACIJI ADMIRAL KOZINA - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE TOPLIH IN HLADNIH JEDI PO JEDILNEM LISTU IN NAVODILIH, PREVERJANJE STANJA ZALOG, OPRAVLJANJE MESEČNE INVENTURE ZALOG TER KONTROLA KAKOVOSTI. POMOČ PRI SESTAVLJANJU JEDILNIH LISTOV, OBLIKOVANJE SESTAVE...
 • KUHAR - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KUHANJE ALACARD JEDI, MALIC IN PEKA PIC V GOSTILNI STRAHINC V ZGORNJIH BITNJAH. DELO V MLADEM SPROŠČENEM KOLEKTIVU, PRILAGODLJIV URNIK DELA, DOBRO PLAČILO. PROST VSAK DRUGI VIKEND IN VEČJI PRAZNIKI., Izobrazba ni...
 • KUHAR - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KUHANJE OBROKOV, PRIPRAVA HRANE, DELITEV OBROKOV, DRUGA DELA PO NAVODILIH VODJE KUHINJE, Uporaba programa za blagajniško poslovanje. Potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja in potrdilo o nekaznovanosti...
 • KUHAR (J034030) - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNI KUHAR - PRIPRAVLJA POSAMEZNE OBROKE IN JIH RAZDELJUJE DIJAKOM, DELAVCEM ZAVODA IN DRUGIM NAROČNIKOM, Potrdilo iz kazenske evidence, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,...
 • KUHAR IV – PRIPRAVNIK V POLICIJSKI UPRAVI NOVA GORICA, SLUŽBI ZA OPERATIVNO PODPORO, ODDELKU ZA MATERIALNO-TEHNIČNE ZADEVE (ŠIFRA DM 74243) - M/Ž. KUHAR, poskusno delo , Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NALOG PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA, PO NAROČILU NADREJENEGA OPRAVLJA DRUGE NALOGE S SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA., Vsi pogoji za zasedbo so objavljeni na spletni strani Ministrstva za javno upravo (http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/objave_prostih_delovnih_mest/)....
 • KUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KUHANJE, SESTAVLJANJE JEDILNIKOV, MENIJEV IN PONUDB. DELO NA TERENU (CATERING), SKRB ZA ČISTOČO IN UREJENOST KUHINJSKIH PROSTOROV IN APARATUR, PRIPRAVA NAROČIL BLAGA, NAROČANJE BLAGA, ZAGOTAVLJANJE PRAVILNE...
 • KUHAR - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO PRIPRAVLJANJE HRANE, RAZDELJEVANJE HRANE PO TABLETNEM SISTEMU GLEDE NA DIETO, ČIŠČENJE DELOVNIH NAPRAV IN POVRŠIN, VZDRŽEVANJE REDA IN HIGIENE V KUHINJI , Prednost bodo imeli kandidati, ki bodo z delom...
 • KUHAR IV - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA OBROKOV, RAZDELJEVANJE OBROKOV, ČIŠČENJE POSODE, PRIPOMOČKOV IN KUHINJSKIH PROSTOROV, Da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na pogojno...
 • J034030 KUHAR IV - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KUHANJE OBROKOV PO PROGRAMU (ZAJTRK, MALICE, KOSIL) IN POSEBNE OBROKE (DIETE) PO NAVODILIH VODJE KUHINJE, DNEVNO SKRBI ZA UREJENOST IN ČISTOČO KUHINJSKEGA BLOKA TER ZA USTREZEN SANITARNI REŽIM, PRAVOČASNO PRIPRAVLJA...
 • KUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, KUHARSKA DELA, PRIPRAVLJALNA IN POMOŽNA KUHARSKA DELA SESTANKI, DRUGA DELA, KI SMISELNO SPADAJO V DELOKROG PO NALOGU POSLOVODSTVA PRIPRAVLJANJE TER KUHANJE HRANE PO JESILNIKU IN POSAMIČNIH NAROČILIH, UPOŠTEVAJOČ...
 • KUHAR IV - M/Ž. KUHAR, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA, KUHANJE HRANE PO JEDILNIKIH IN STREŽBA IN DELITEV HRANE, PRIPRAVA OBROKOV ZA SERVIRANJE V JEDILNICI IN NA ODDELKIH, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE DELA V KUHINJI IN JEDILNICI, NADZOR HIGIENSKEGA REŽIMA V IZMENI,...
 • KUHAR IV - DELOVNO MESTO JE NA OE ŠKORPIJON, SV. DUH NA OSTREM VRHU - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. DO VRNITVE ZAČASNO ODSOTNE DELAVKE, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE IN SERVIRANJE PREHRANSKIH OBROKOV, VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE KUHINJE IN KUHINJSKEGA INVENTARJA, NAROČANJE ŽIVIL ZA POTREBE KUHINJE IN VODENJE EVIDENC., IZOBRAZBA KUHAR,...
 • KUHAR - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA JEDI (A LA CARTE, DNEVNA PONUDBA, PENZIONSKI OBROKI), PEKA PIZZ, POMIVANJE POSODE, VZDRŽEVANJE HIGIENE V KUHINJI, PIZZERIJI IN POMIVALNICI, PRIPRAVA ZAJTRKOV, PREVZEM ROBE, SKLADIŠČENJE ROBE, UPOŠTEVANJE...
 • KUHAR IV OZIROMA KUHAR V - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA OBROKOV ZA PREDŠOLSKE OTROKE, POZNAVANJE OSNOV PRIPRAVE HRANE ZA RAZLIČNE DIETE, OSNOVNO ZNANJE IZ HACCP SISTEMA, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI. V VLOGI NAVESTI ELEKTRONSKI NASLOV ZA OBVEŠČANJE., dopoldan
Más resultados: << · 2 · >>