Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Tenedores de libros

en Español in English auf Deutsch en Français ...

26 ofertas de trabajo de 'Tenedores de libros' en Eslovenia.

 • FINANČNIK V - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA RAČUNOVODSKE IZRAČUNE IN PRIKAZE, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas oz. predvidoma 26.9.2019(nadomeščanje javne uslužbenke na materinskem in starševskem, polni delovni čas, 40, FINANČNO-RAČUNOVODSKE NALOGE (KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV IN IZDELAVA ODREDB...
 • KNJIGOVODJA (M/Ž) - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KNJIŽENJE PREJETIH IN IZDANIH RAČUNOV , KNJIŽENJE BANČNIH IZPISOV, KNJIŽENJE TEMELJNIC PLAČ IN OSTALIH PREJEMKOV DR, OBRAČUN PLAČ IN VSEH DRUGIH PREJEMKOV FIZIČNIH OSEB, KONTROLA DAVČNIH KNJIG Z IZDANIMI...
 • KNJIGOVODJA V OZ. KNJIGOVODJA VI - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. povečan obseg dela do 31. 8. 2019 oz. z možnosjo zaposlitve za nedeločen čas, polni delovni čas, 40, KNJIGOVODJA SALDAKONTOV DOBAVITELJEV IN KNJIGOVODJA OSKRBNIN, Dobro poznavanje programov Vasco,...
 • VIŠJI FINANČNO RAČUNOVODSKI REFERENT - M/Ž. FINANČNI KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, EVIDENTIRANJE POSLOVNIH DOGODKOV, VODENJE EVIDENC, IZDELOVANJE OBRAČUNOV IN PRIPRAVLJANJE POROČIL, VODENJE GLAVNE KNJIGE, PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG IN OPERATIVNIH NAVODIL, IZDELOVANJE FINANČNO...
 • EKONOM V - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NABAVLJANJE BLAGA V SKLADU Z JAVNIMI NAROČILI IN NAROČILI MALE VREDNOSTI, SKLADIŠČENJE BLAGA IN ODGOVORNOST ZA ZALOGE, IZDAJANJE BLAGA IN VODENJE USTREZNE EVIDENCE,...
 • RAČUNOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, (A) VZDRŽEVANJE POPOLNIH EVIDENC O FINANČNIH TRANSAKCIJAH PODJETJA PO SPLOŠNIH KNJIGOVODSKIH PREDPISIH IN POD VODSTVOM RAČUNOVODIJ; (B) PREVERJANJE NATANČNOSTI DOKUMENTOV...
 • VIŠJI REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO IN FINANCE - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE TEMELJNIH IN POMOŽNIH KNJIG, SPREJEMANJE IN IZDAJANJE KNJIGOVODSKIH LISTIN, EVIDENTIRANJE IN KONTROLIRANJE KNJIGOVODSKIH PODATKOV, ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE. , ekonomist...
 • REFERENT V RAČUNOVODSTVU - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev oz. do vrnitve delavke s porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40, OBDELAVA IN KNJIŽENJE PREJETIH RAČUNOV, VODENJE EVIDENCE OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA, OBRAČUN TROŠARIN,...
 • KNJIGOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. oz. do izteka porodniške, polni delovni čas, 40, SKRB,ZA POSLOVNO-FINANČNE ZADEVE, DA POTEKAJO V SKLADU Z VELJAVNIMI RAČUNOVODSKIMI PRAVILNIKI IN STANDARDI TER ZAKONSKIMI PREDPISI., nadomešča se porodniški dopust, dopoldan
 • STROKOVNA SODELAVKA V ADMINISTRACIJI IN RAČUNOVODSTVU - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SPLOŠNA ADMINISTRATIVNA DELA; VODENJE PREJETE IN IZDANE POŠTE, KNJIŽENJE, FAKTURIRANJE, VODENJE RAZNIH EVIDENC,POMOČ PRI VODENJU MATERIALNEGA POSLOVANJA, PRIPRAVA...
 • KNJIGOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, FAKTURIRANJE, KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV, KNJIGOVODENJE DAVČNIH EVIDENC, OBRAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE DAVČNIH OBVEZNOSTI PRAVNIH OSEB IN DRUGIH DAJATEV, IZVAJANJE PLAČILNEGA PROMETA DRUŽBE, PLASIRANJE SREDSTEV,...
 • RAČUNOVODJA / KNJIGOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA KNJIŽENJE IN KNJIŽENJE VSEH VRST POSLOVNIH DOGODKOV, PRIPRAVA, IZDELAVA IN ODDAJA MESEČNIH POROČIL DRŽAVNIM IN FINANČNIM USTANOVAM,...
 • ASISTENT V RAČUNOVODSTVU/DAVČNEM SVETOVANJU - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas oz. 31.12.2018 20 ur na teden, od 1.1.2019 dalje 40 na teden, skrajšan delovni čas, 20, GLAVNE NALOGE: EVIDENTIRANJE VSEH VRST POSLOVNIH DOGODKOV, PRIPRAVA IN OBRAČUN OSEBNIH PREJEMKOV , PRIPRAVA...
 • KNJIGOVODJA V - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 10, OPRAVLJA OSNOVNA RAČUNOVODSKA DELA ZA ZAVOD, Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: končana srednja strokovna izobrazba ekonomsko-poslovne smeri, aktivno...
 • VIŠJI REFERENT ZA OBRAČUN PLAČ - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE STROKOVNIH IN OPERATIVNIH OPRAVIL S PODROČJA OBRAČUNA PLAČ., Za zasedbo prostega delovnega mesta se zahteva strokovna izobrazba ekonomist oz. drugi ustrezni poklici...
 • FINANČNO RAČUNOVODSKI DELAVEC V - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE, VODENJE IN ARHIVIRANJE FINANČNO RAČUNOVODSKE DOKUMENTACIJE, VODENJE BLAGAJNIŠKEGA IN MATERIALNEGA POSLOVANJA, PRIPRAVLJANJE IN KNJIŽENJE POSLOVNIH...
 • SAMOSTOJNI RAČUNOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO KNJIŽENJE POSLOVNIH DOKUMENTOV V POSLOVNE KNJIGE, IZVAJANJE PLAČILNEGA PROMETA, UREJANJE KADROVSKE EVIDENCE, OBRAČUN OSEBNIH DOHODKOV, IZDELAVA LETNIH POROČIL,...
 • FINANČNI KNJIGOVODJA - M/Ž. FINANČNI KNJIGOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAHTEVNEJŠE KNJIŽENJE, PRIPRAVLJANJE IN KONTROLIRANJE PODATKOV ANALITIČNIH KNJIGOVODSTEV IN USKLAJEVANJE Z GLAVNO KNJIGO, ZBIRANJE IN KONTROLIRANJE KNJIGOVODSKE DOKUMENTACIJE, PRIPRAVLJANJE DOKUMENTACIJE...
 • STROKOVNI SODELAVEC ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA RAČUNOVODSKE IZRAČUNE IN PRIKAZE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. NADOMEŠČANJE DELAVKE MED PORODNIŠKIM DOPUSTOM, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH FINANČNO RAČUNOVODSKIH DEL. SPREMLJANJE NOVOSTI NA DELOVNEM PODROČJU IN NJIHOVA...
 • REFERENT ZA UPORABNIKE IN OBRAČUN - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA RAČUNOVODSKE IZRAČUNE IN PRIKAZE, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE PRODAJE PRODUKTOV IN STORITEV, -KONTROLIRANJE PODATKOV TER IZDELOVANJE IN KONTROLIRANJE OBRAČUNOV, -SODELOVANJE V PROCESU IZTERJAVE, -DELO Z ODJEMALCI IN...
 • KNJIGOVODJA V - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo , Določen čas oz. 31.8.2019, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN IZVEDBA OBRAČUNA PLAČ IN OSKRBNIN, ZAŽELJENE IZKUŠNJE NA PODROČJU OBRAČUNA PLAČ IN DELA S PODATKI, POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE IN POTRDILO, DA ZOPER OSEBO NI VLOŽENA PRAVNOMOČNA OBTOŽNICA...
 • FINANČNI KNJIGOVODJA - M/Ž. FINANČNI KNJIGOVODJA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OBDELOVANJE IN ARHIVIRANJE KNJIGOVODSKIH LISTIN S PODROČJA FAKTURIRANJA GLEDE NA VRSTO OPRAVLJENE STORITVE IN IZDELOVANJE FAKTUR V SKLADU Z NAROČILI, SKLENJENIMI POGODBAMI IN VELJAVNO ZAKONODAJO OBDELOVANJE,...
 • FINANČNI KNJIGOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OBDELOVANJE IN ARHIVIRANJE KNJIGOVODSKIH LISTIN S PODROČJA FAKTURIRANJA GLEDE NA VRSTO OPRAVLJENE STORITVE IN IZDELOVANJE FAKTUR V SKLADU Z NAROČILI, SKLENJENIMI POGODBAMI...
 • KNJIGOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV, RAZUMEVANJE BILANC, PRIPRAVA RAZNIH POROČIL PO NAVODILIH NADREJENIH, Prednost imajo kandidati z izkušnjami na področju knjiženja proizvodnih podjetij.,
 • KNJIGOVODJA/KNJIGOVODKINJA - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 10 mesecev oz. DO 30. 6. 2019, skrajšan delovni čas, 10, VODENJE KNJIGOVODSKIH EVIDENC, KNJIGOVODSKIH EVIDENC, VODENJE NABAVE, IZDAJE MATERIALA, POMOČ RAČUNOVODSTVU, EVIDENTIRANJE, SALDAKONTI IN OSTALO DELO KNJIGOVODJE, natančnost, potrdilo...
 • SAMOSTOJNI RAČUNOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE POSLOVNIH KNJIG ZA DRUŽBE IN JAVNE ZAVODE, Prednost imajo kandidati z znanjem: SAOP - I center Mini Max, OPAL - Oppis, VASCO, Navision, dopoldan