Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Tenedores de libros

en Español in English auf Deutsch en Français ...

27 ofertas de trabajo de 'Tenedores de libros' en Eslovenia.

 • : KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -KNJIGOVODSTVO STROŠKOV DELA -BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE -KNJIGOVODSTVO MATERIALNEGA POSLOVANJA -KNJIGOVODSTVO TERJATEV IN OBVEZNOSTI -ADMINISTRATIVNO TEHNIČNA OPRAVILA PRI... ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE.
 • : KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, KNJIŽENJE PREJETIH IN IZDANIH RAČUNOV, KNJIŽENJE TRR BANČNIH IZPISKOV. POZNAVANJE SRS, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, angleški jezik razumevanje zelo dobro,... DELTAS, RAČUNOVODSKA HIŠA, d.o.o.
 • : KNJIGOVODJA, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH DEL S PODROČJA DELA, PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG IN INTERNIH AKTOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POGODBENIH DOKUMENTOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POSLOVNEGA NAČRTA, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI... DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
 • : KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA DOKUMENTACIJE, OBDELAVA STATISTIKE, VODENJE EVIDENC, KONTROLA LISTIN KNJIŽENJE ITD, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo... AVTO JARC STORITVE IN TRGOVINA D.O.O.
 • : KNJIGOVODJA, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV IN VODENJE GLAVNE KNJIGE, PRIPRAVA IN KONTROLA DAVČNIH OBRAČUNOV, IZDELAVA, KONTROLA IN ODDAJA POROČIL ZA ZUNANJE INŠTITUCIJE, IZVEDBA ELEKTRONSKIH PLAČIL ZA KOMITENTA, IZDELAVA IN ANALIZA FINANČNIH... Društvo za trajnostni razvoj podeželja CTRP Maribor, socialno podjetje.
 • : RAČUNOVODJA ZA MANJŠE DRUŽBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN ZAVODE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, opravlja vsa računovodska dela po opisu delovnega mesta za računovodjo in tajnika VIZ, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,... OSNOVNA ŠOLA DR. ANTONA TRSTENJAKA NEGOVA.
 • : KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VSA RAČUNOVODSKA IN KNJIGOVODSKA DELA IN S TEM POVEZANA DELA V SERVISU, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,... DAVČNO SVETOVANJE BREDA LUIN S.P.
 • : KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, EVIDENTIRANJE POSLOVNIH DOGODKOV PO SRS, IZDELAVA LETNIH POROČIL IN OBRAČUNOV, OBRAČUN PLAČ IN OSTALIH PREJEMKOV FIZIČNIH OSEB, PREGLEDOVANJE POSLOVNIH REZULTATOV... VITAGO, knjigovodsko svetovalni inženiring, d.o.o.
 • : KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE PLAČILNEGA PROMETA, KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV, IZDELAVA POROČIL, UREJANJE DOKUMENTACIJE, OSTALA ADMINISTARTIVNA DELA., urejevalniki besedil -... ONISAC, IGRE NA SREČO IN GOSTINSTVO D.O.O.
 • : KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, KONTROLA IN DODELAVA PREJETIH KNJIGOVODSKIH LISTIN (FAKTURE DOBAVITELJEV), PRIPRAVA DOKUMENTOV ZA PLAČILNI PROMET, KNJIŽENJE FINANČNIH TRANSAKCIJ V SALDAKONTIH DOBAVITELJEV... NEPREMIČNINSKI SKLAD POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, D.O.O.
 • : KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20 ur, PRIPRAVA PODATKOV ZA PLAČE, OBRAČUN PLAČ, PRIPRAVA IN OBRAČUN REFUNDACIJ, OBRAČUNAVANJE STORITEV, KNJIŽENJE, IZDAJA RAČUNOV IN DRUGA OBIČAJNA RAČUNOVODSKA DELA.,... VARSTVENO DELOVNI CENTER KOPER - CENTRO DI ASSISTENZA E TERAPIA LAVORATIVA CAPODISTRIA.
 • : STROKOVNI SODELAVEC ZA RAČUNOVODSKE IZRAČUNE IN PRIKAZE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ENOSTAVNEJŠIH NALOG V ZVEZI S PRIPRAVO IN IZVRŠEVANJEM PRORAČUNA, SODELOVANJE PRI USKLAJEVANJU ANALITIČNE IN SINTETIČNE EVIDENCE, SODELOVANJE PRI MATERIALNEM... JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNOST PROMETA.
 • : KNJIGOVODJA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. od zaključka razpisnega roka do 31. 8. 2018, skrajšan delovni čas, 30 ur, KNJIŽENJE IN OSTALA DELA IZ OPISA DEL IN NALOG KNJIGOVODJE, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno,... OSNOVNA ŠOLA DR.IVANA KOROŠCA BOROVNICA.
 • : STROKOVNI SODELAVEC ZA RAČUNOVODSKE IZRAČUNE IN PRIKAZE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH DEL S PODROČJA DELA, PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG IN INTERNIH AKTOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POGODBENIH DOKUMENTOV, SODELOVANJE PRI... DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
 • : KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, KNJIŽENJE DOKUMENTOV, OBRAČUNI PLAČ, OBRAČUN DDV, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, dopoldan VLAMAT RAČUNOVODSKE STORITVE, DAVČNO IN FINANČNO SVETOVANJE D.O.O.
 • : KNJIGOVODJA, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20 ur, KNJIGOVODSKA DELA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, poznavanje računalniških omrežij - zahtevno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, računalniško oblikovanje... OSNOVNA ŠOLA DUPLEK.
 • : KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, KNJIŽENJE IN KONTIRANJE PREJETIH RAČUNOV, PRIPRAVA DOBAVNIC IN RAČUNOV, PRIPRAVA ODPREM V SKLADIŠČU, IZTERJAVA DOLŽNIKOV, UREDITEV HACCAP EVIDENC, KOMUNICIRANJE S STRANKAMI, PRIPRAVA... HAPY DAY, PODJETJE ZA TRGOVINO, GOSTINSTVO, UVOZ IN IZVOZ IVANJI GRAD, D.O.O.
 • : KNJIGOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PLAČILNI PROMET, KNJIŽENJE DOKUMENATCIJE, SALDA KONTI, FAKTURIRANJE,..., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, angleški jezik razumevanje osnovno,... ŽONTA, TRANSPORT, TEHNIČNI PREGLEDI IN SERVISNE STORITVE, D.O.O.
 • : KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, Določen čas, 3 mesece oz. z možnostjo podaljšanja., polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE STROKOVNIH NALOG S PODROČJA SLUŽBE OPRAVLJANJE NALOG V RAČUNOVODSKI IN FINANČNI SLUŽBI SODELOVANJE PRI PRIPRAVI OBRAČUNA ZDRAVSTVENIH IN... SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC.
 • : KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, - EVIDENTIRANJE POSLOVNIH DOGODKOV, - DNEVNA KONTROLA BANČNIH RAČUNOV, - NADZIRANJE ODPRTIH POSTAVK (TERJATVE, OBVEZNOSTI), - PRIPRAVA PODATKOV IN OBRAČUNA POTNIH... FANIANI SKUPINA, poslovne storitve, d.o.o.
 • : KNJIGOVODJA, Določen čas oz. 1.2.2018 - 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, OPRAVLJANJE DEL, KI SO V ZAVODU DOLOČENA S PREDPISI VIZ IN RAČUNOVODSKO - KNJIGOVODSKEGA POSLOVANJA, NALOGE PO NAROČILU VODJE RAČUNOVODSTVA IN VODSTVA ZAVODA, slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje... VZGOJNO-VARSTVENI ZAVOD VRTEC KURIRČEK LOGATEC.
 • : KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, PRIPRAVLJANJE, VODENJE, OBDELAVA IN ARHIVIRANJE GRADIVA IN DOKUMENTACIJE V SKLADU S PREDPISI, VODENJE BLAGAJNE ZAVODA IN STANOVALCEV IN ODGOVORNOST ZANJU, PRIPRAVLJANJE... Dom na Krasu.
 • : KNJIGOVODJA, poskusno delo da, Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 20 ur, KNJIŽENJE POŠTE, IZDANIH IN PREJETIH RAČUNOV, BANKE,.., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, računalniško oblikovanje - osnovno, angleški... KRAPŠE, družba za trgovino in storitve, d.o.o.
 • : RAČUNOVODJA ZA MANJŠE DRUŽBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN ZAVODE, Določen čas, 3 mesece oz. 12, skrajšan delovni čas, 20 ur, OPIS DEL IN NALOG IZDELAVA POROČIL, OBRAČUNOV, KNJIŽENJE, IZDELAVA BILANC. PRIČAKUJEMO:IZOBRAZBA SREDNJA STROKOVNA, SREDNJA SPLOŠNA, EKONOMIJA, VOZNIŠKI IZPIT... HAPY DAY, PODJETJE ZA TRGOVINO, GOSTINSTVO, UVOZ IN IZVOZ IVANJI GRAD, D.O.O.
 • : KNJIGOVODJA, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZDELAVA TEMELJNIC, LIKVIDATURA RAČUNOV, FAKTURIRANJE IN PREFAKTURIRANJE, USKLAJEVANJE GLAVNE KNJIGE Z ANALITIKO, KONTROLA PLAČILNIH KARTIC Z GLAVNO KNJIGO, VODENJE EVIDENC PLAČIL, USKLAJEVANJE SALDAKONTOV.,... SPORTINA, ZUNANJA IN NOTRANJA TRGOVINA NA DEBELO IN DROBNO, PROIZVODNJA, ZASTOPANJE, POSREDOVANJE IN ORGANIZACIJA, BLED, D.O.O.
 • : KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJA DELA V PISARNI DOMA PODIPLOMCEV (v nadaljevanju DPL). VODI VSE POSTOPKE V ZVEZI BIVANJA ŠTUDENTOV IN GOSTOV V DPL. PO NALOGU VODJE OPRAVLJA TUDI DRUGE NALOGE ZNOTRAJ... ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA.
 • : KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPERATIVNO KNJIŽENJE PREJETIH, IZDANIH RAČUNOV IN BANKE PO NAVODILIH NADREJENEGA., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, angleški... SUNOKTO, PROIZVODNJA, TRGOVINA, POSREDOVANJE, NAJEM IN STORITVE, D.O.O.