Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

24 ofertas de trabajo de 'Tenedores de libros' en Eslovenia.

 • : KNJIGOVODJA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. DO 31.08.2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, PRIPRAVA OBRAČUNOV TER OSTALIH KNJIGOVODSKIH DEL ZA ŠOLO IN VRTEC., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - zahtevno, poznavanje računalniških... OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK.
 • : KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 30. 11. 2018, z možnostjo podaljšanja v delovno razmerje za nedoločen čas, polni delovni čas, 40 ur, KNJIGOVODSKA DELA, ZAČETEK DELA 1. 12. 2017, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA.
 • : KNJIGOVODJA, Določen čas oz. od decembra dalje, za čas nadomeščanja porodniškega dopusta, skrajšan delovni čas, 20 ur, OPRAVLJANJE KNJIGOVODSKIH DEL V ZAVODU, PO OPISU DEL IN NALOG ZAVODA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA JURIJA DALMATINA KRŠKO.
 • : KNJIGOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, KNJIŽENJE PREJETE DOKUMENTACIJE (FAKTURE, BANČNI IZPISKI, NALOGI, PREVZEMNICE, ITD), VREDNOTENJE ZALOG IN STROŠKOV PORABE MATERIALA TER PRODAJE PROIZVODOV, OBRAČUNAVANJE POSLOVNIH DOGODKOV, USKLAJEVANJE PLAČIL... Adittec, kadrovske rešitve, d.o.o.
 • : KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 30 ur, finančno računovodska dela, vodenje bilanc in različnih projektov, knjiženje,..., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje... OSNOVNA ŠOLA FRANJA GOLOBA PREVALJE.
 • : KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40 ur, KNJIŽI GLAVNE KNJIGE IN USKLAJUJE S POMOŽNIMI KNJIGAMI, VODI EVIDENCO OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA, VODI MATERIALNO KNJIGOVODSTVO, IZSTAVLJA RAČUNE, LIKVIDIRA IN NAKAZUJE... UNIVERZA V MARIBORU ŠTUDENTSKI DOMOVI.
 • : KNJIGOVODJA, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20 ur, PRIPRAVA OBRAČUNOV ZA UČENCE IN ZAPOSLENE, OBRAČUNAVANJE PLAČ, SODELOVANJE Z RAČUNOVODJO, VODSTVOM ŠOLE IN VODJO ŠOLSKE PREHRANE IN OSTALA DELA SKLADNO S SISTEMIZACIJO DELOVNIH MEST, urejevalniki besedil... OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA.
 • : KNJIGOVODJA, Določen čas, 1 mesec, skrajšan delovni čas, 20 ur, Knjiženje prejetih in izdanih računov ter bančnih izpisov, izdelava temeljnic in izpolnjevanje raznih obrazcev., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje... BELL Finance, računovodstvo in svetovanje d.o.o. Vipava.
 • : KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ENOSTAVNIH DO ZAHTEVNEJŠIH NALOG S PODROČJA DELA KNJIGOVODSTVA NPR. KOT Z OBDELAVO RAČUNOV, KNJIŽENJE, KONTIRANJE, PRIPRAVA POROČIL IN STATISTIK, IZVAJANJE DEL V SKLADU Z ZAKONI, PREDPISI, STANDARDI,... Montecristo SL, trgovina z oblačili d.o.o.
 • : KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, Določen čas, 2 meseca oz. Nadomeščanje BS, polni delovni čas, 40 ur, LIKVIDATURA ,LIKVIDACIJA PRISPELIH FAKTUR,VPIS V KNJIGO PREJETIH RAČUNOV,DOLOČITEV KONTOV IN ŠIFRANTOV,SALDAKONTI S FINANČNO OPERATIVO,KNJIŽENJE POSAMEZNIH PREJETIH... ISS FACILITY SERVICES STORITVE IN TRGOVINA D.O.O.
 • : KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, KNJIŽENJE, IZDAJANJE RAČUNOV, OBRAČUN PLAČ..., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, dopoldan GENERAL LEDGER STORITVE D.O.O.
 • : KNJIGOVODJA, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20 ur, OBRAČUN PLAČ, KNJIŽENJE, IZVAJANJE BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA BOVEC.
 • : KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, - SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DEL S PODROČJA OBRAČUNA PLAČ IN DRUGIH PREJEMKOV ZAPOSLENIH, - SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DEL S PODROČJA OBRAČUNA AVTORSKIH HONORARJEV IN DRUGIH POGODB, - IZDELAVA POROČIL O PLAČAH... CANKARJEV DOM, KULTURNI IN KONGRESNI CENTER.
 • : KNJIGOVODJA, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PROCESOV OBRAČUNOV, ANALIZ IN POROČIL V SKLADU Z ZAKONODAJO IN INTERNIMI AKTI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, angleški jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje... HIT HOTELI, IGRALNICE, TURIZEM D.D. NOVA GORICA.
 • : KNJIGOVODJA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. NADOMEŠČANJE ZAČASNO ODSOTNEGA DELAVCA, polni delovni čas, 40 ur, VODI SALDAKONTE DOBAVITELJEV, PREDPISI S PODROČJA VIZ, RAČUNOVODSTVA, FINANC, PLAČ, DAVKOV., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z... VRTEC ANTONA MEDVEDA KAMNIK.
 • : KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE KNJIGE SALDAKONTOV KUPCEV (KNJIŽENJE PLAČIL, PRIMERJAVA Z GLAVNO KNJIGO, OBRAČUN OBRESTI, IZPIS IZPISKOV ODPRTIH POSTAVK), IZTERJAVA NEPLAČANIH RAČUNOV, PRIPRAVA IZVRŠILNIH PREDLOGOV SODIŠČU,... JAVNO PODJETJE KOMUNALA CERKNICA D.O.O. CERKNICA.
 • : KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, Določen čas, 12 mesecev oz. z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO OBRAČUNAVANJE PLAČ, SAMOSTOJNO OBRAČUNAVANJE POTNIH NALOGOV, KPIS, SODELOVANJE IN UREJANJE ZADEV S PODROČJA DELA KNJIGOVODJE V S PRISTOJNIMI... II. GIMNAZIJA MARIBOR.
 • : KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, ZBIRANJE IN PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA OBRAČUN STORITEV, KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV, PREDPRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA OBRAČUN PLAČ, UREJANJE IN ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE IN VNOS PODATKOV V EVIDENCE,... BONTA, TRANSPORT, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.
 • : KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, KNJIŽENJE V GLAVNO KNJIGO,OBRAČUN DDV, PLAČ IN DRUGIH IZPLAČIL, KOMUNICIRANJE Z NAROČNIKI, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, poznavanje... GEM PODJETJE ZA RAČUNOVODSKO - FINANČNE STORITVE IN SVETOVANJE, D.O.O., KRŠKO.
 • : KNJIGOVODJA, Določen čas oz. z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas, skrajšan delovni čas, 20 ur, ENOSTAVNA KNJIGOVODSKA IN ADMINISTRATIVNA DELA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - osnovno, poznavanje... OSNOVNA ŠOLA BRASLOVČE.
 • : KNJIGOVODJA, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVLJANJE, KONTIRANJE, KNJIŽENJE,IZDELOVANJE POROČIL,VODENJE GLAVNE KNJIGE, OBRAČUNAVANJE DAJATEV,VODENJE EVIDENC,PRIPRAVLJANJE IN ORGANIZIRANJE INVENTUR, OPRAVLJANJE PLAČILNEGA PROMETA, ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE., urejevalniki... MITOL, TOVARNA LEPIL, D.D., SEŽANA.
 • : KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, KNJIŽENJE, FAKTURIRANJE, OBRAČUN DDV-JA, OBRAČUN PLAČ IN POROČANJE ZA ZPIZ, OBRAČUN PLAČ ZA REFUNDACIJO, SESTAVLJANJE LETNIH IZKAZOV IPD., urejevalniki besedil... BILANCA-KNJIGOVODSKI SERVIS SMILJANA MAKAROVIČ S.P.
 • : KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVLJANJE ANALIZ POSLOVANJA (ZALOGE, NABAVLJANJE,...), VODENJE, IZDAJANJE IN KNJIŽENJE RAČUNOV - PRIPRAVA RAZNIH OBRAČUNOV IN VODENJE EVIDENC - VODENJE BLAGAJNE,... DORSSEN IMS, industrijska montaža in servis, d.o.o.
 • : KNJIGOVODJA, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, KNJIGOVODSKA DELA NA PODROČJU RAČUNOVODSKO FINANČNE DOKUMENTACIJE. KNJIŽENJE, PRIPRAVA IN IZDELAVA POROČIL. , urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, poznavanje... KRAS mesnopredelovalna industrija d.o.o.