Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Tenedores de libros

en Español in English auf Deutsch en Français ...

25 ofertas de trabajo de 'Tenedores de libros' en Eslovenia.

 • REFERENT ZA UPORABNIKE IN OBRAČUN - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA RAČUNOVODSKE IZRAČUNE IN PRIKAZE, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE PRODAJE PRODUKTOV IN STORITEV, -KONTROLIRANJE PODATKOV TER IZDELOVANJE IN KONTROLIRANJE OBRAČUNOV, -SODELOVANJE V PROCESU IZTERJAVE, -DELO Z ODJEMALCI IN...
 • KNJIGOVODJA V - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo , Določen čas oz. 31.8.2019, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN IZVEDBA OBRAČUNA PLAČ IN OSKRBNIN, ZAŽELJENE IZKUŠNJE NA PODROČJU OBRAČUNA PLAČ IN DELA S PODATKI, POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE IN POTRDILO, DA ZOPER OSEBO NI VLOŽENA PRAVNOMOČNA OBTOŽNICA...
 • FINANČNI KNJIGOVODJA - M/Ž. FINANČNI KNJIGOVODJA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OBDELOVANJE IN ARHIVIRANJE KNJIGOVODSKIH LISTIN S PODROČJA FAKTURIRANJA GLEDE NA VRSTO OPRAVLJENE STORITVE IN IZDELOVANJE FAKTUR V SKLADU Z NAROČILI, SKLENJENIMI POGODBAMI IN VELJAVNO ZAKONODAJO OBDELOVANJE,...
 • FINANČNI KNJIGOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OBDELOVANJE IN ARHIVIRANJE KNJIGOVODSKIH LISTIN S PODROČJA FAKTURIRANJA GLEDE NA VRSTO OPRAVLJENE STORITVE IN IZDELOVANJE FAKTUR V SKLADU Z NAROČILI, SKLENJENIMI POGODBAMI...
 • KNJIGOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV, RAZUMEVANJE BILANC, PRIPRAVA RAZNIH POROČIL PO NAVODILIH NADREJENIH, Prednost imajo kandidati z izkušnjami na področju knjiženja proizvodnih podjetij.,
 • KNJIGOVODJA/KNJIGOVODKINJA - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 10 mesecev oz. DO 30. 6. 2019, skrajšan delovni čas, 10, VODENJE KNJIGOVODSKIH EVIDENC, KNJIGOVODSKIH EVIDENC, VODENJE NABAVE, IZDAJE MATERIALA, POMOČ RAČUNOVODSTVU, EVIDENTIRANJE, SALDAKONTI IN OSTALO DELO KNJIGOVODJE, natančnost, potrdilo...
 • SAMOSTOJNI RAČUNOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE POSLOVNIH KNJIG ZA DRUŽBE IN JAVNE ZAVODE, Prednost imajo kandidati z znanjem: SAOP - I center Mini Max, OPAL - Oppis, VASCO, Navision, dopoldan
 • STROKOVNI SODELAVEC V POSLOVNEM PODROČJU, V SLUŽBI ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO, V ODDELKU ZA RAČUNOVODSTVO - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH DEL S PODROČJA DELA, PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG IN INTERNIH AKTOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POGODBENIH DOKUMENTOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POSLOVNEGA NAČRTA, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI... DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
 • KNJIGOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, EVIDENTIRANJE POSLOVNIH DOGODKOV PO SRS, IZDELAVA LETNIH POROČIL IN OBRAČUNOV, OBRAČUNAVANJE PLAČ IN OSTALIH PREJEMKOV FIZIČNIH OSEB, PREGLEDOVANJE POSLOVNIH REZULTATOV... DATA, poslovne storitve, d.o.o.
 • VODJA KNJIGOVODSTVA - M/Ž. VODJA KNJIGOVODSTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA DAVČNIH OBRAČUNOV, PRIPRAVA IZKAZOV, PRIPRAVA POROČIL UPRAVI, UGOTAVLJANJE POSLOVNO FINANČNEGA STANJA PRAVNIH OSEB, SPREMLJANJE ZAKONODAJE NA PODROČJU KNJIGOVODSTVA, ORGANIZIRA DELO ODDELKA... FORI Skupina, upravljanje z naložbami d.o.o.
 • KNJIGOVODJA M/Ž - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, KNJIGOVODJA V RAČUNOVODSKEM SERVISU, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, nemški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, znanje računovodstva, srednješolsko... SIMAM FRS FINANČNO RAČUNOVODSKE STORITVE IN PODJETNIŠKO SVETOVANJE D.O.O.
 • KNJIGOVODJA IN ADMINISTRATOR - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE DEL KNJIGOVODJE IN ADMINISTRATORJA V OSNOVNI ŠOLI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, Poznavanje... OSNOVNA ŠOLA ŠENTJERNEJ.
 • KNJIGOVODKINJA-RAČUNOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE KNJIGOVODSTVA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, italijanski jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje... STOPA PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O.
 • KNJIGOVODJA - ADMINISTRATOR - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, - KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV, - KOMUNICIRANJE S STRANKAMI, - UREJANJE PREJETE DOKUMENTACIJE, - OBRAČUNAVANJE DDV, - OBRAČUNAVANJE STROŠKOV DELA IN DRUGIH... ELITIS, poslovne in druge storitve, d.o.o.
 • RAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA ZA MANJŠE DRUŽBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN ZAVODE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPERATIVNA KNJIGOVODSKA DELA, RAZVRŠČANJE, SKENIRANJE IN ARHIVIRANJE KNJIGOVODSKIH LISTIN, SKRB ZA PRAVOČASNO PRIDOBITEV VSEH PRILOG IN POJASNIL K RAČUNOM,... ALUKS proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
 • KNJIGOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, KONTROLIRANJE KNJIGOVODSKIH LISTIN, KONTIRANJE, VNOS IN KNJIŽENJE PREJETIH TER IZDANIH RAČUNOV, OPERATIVNA KNJIGOVODSKA DELA (KNJIŽENJE RAČUNOVODSKE DOKUMENTACIJE V GLAVNO KNJIGO IN V POMOŽNE RAČUNOVODSKE... SAINT-GOBAIN GRADBENI IZDELKI d.o.o.
 • KNJIGOVODA-RAČUNOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 4 ur, KNJIŽENJE PREJETIH RAČUNOV, IZDAJA RAČUNOV, VODENJE BLAGAJNE, KADROVSKE EVIDENCE, OBRAČUN DDV , POTNI NALOGI, RAZNA POROČANJA (AJPES,FURS..), DRUGA PISARNIŠKA DELA.,... EKOMOBIL CAR, trgovina in storitve, d.o.o.
 • KNJIGOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, KNJIŽENJE PREJETIH, IZDANIH RAČUNOV IN BANČNIH IZPISKOV, IZDAJANJE RAČUNOV, PRIPRAVA POOBLASTIL ZA SISTEM E-DAVKOV, PRIJAVE/ODJAVE E-VEM, DOPISI, ZAVRNITVE RAČUNOV, urejevalniki besedil... ST. ING POSLOVNE STORITVE D.O.O.
 • FINANČNIK/RAČUNOVODJA M/Ž - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, - NADZOR NAD DENARNIMI TOKOVI IN SPREMLJANJE FINANČNEGA STANJA DRUŽBE - PRIPRAVA MESEČNIH POROČIL O POSLOVANJU - SESTAVA LETNIH POSLOVNIH IZKAZOV IN LETNEGA POROČILA... HOČEVAR, PODJETJE ZA ŽIVILSKO INDUSTRIJO IN TRGOVINO, D.O.O.
 • RAČUNOVODJA VI - M/Ž. RAČUNOVODJA ZA MANJŠE DRUŽBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN ZAVODE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SALDAKONTI DOBAVITELJEV (KNJIŽENJE, PLAČILA, VODENJE IN SPREMLJANJE KNJIGE PREJETIH RAČUNOV, ARHIVIRANJE), VODENJE IN SPREMLJANJE REGISTRA OSNOVNIH SREDSTEV,... PRIZMA PONIKVE, POSEBNI SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD.
 • KNJIGOVODJA III - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev oz. Nadomeščanje porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, KNJIGOVODSKA DELA, ADMINISTRATOR , urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov... RAČUNOVODSKE STORITVE MITRA FLISAR JACQUELINE S.P.
 • RAČUNOVODJA/ADMINISTRATOR - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, VZDRŽEVANJE POPOLNIH EVIDENC O FINANČNIH TRANSAKCIJAH PODJETJA PO SPLOŠNIH KNJIGOVODSKIH PREDPISIH IN POD VODSTVOM RAČUNOVODIJ, PREVERJANJE NATANČNOSTI... MSP CENTER, podjetniško svetovanje, d.o.o.
 • KNJIGOVODJA (KOZINA) - M/Ž. KNJIGOVODJA, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE KNJIGOVODSKIH OPRAVIL, VODENJE PLAČILNEGA PROMETA, PRIPRAVA IN ODDAJA POROČIL JAVNIM INSTITUCIJAM FURS, AJPES, INTRASTAT, PRIPRAVA PODATKOV ZA PLAČE IN OBRAČUN PLAČ, ISKANJE IN RAZČIŠČEVANJE NAPAK, VODENJE DNEVNE... AXENT D.O.O., ZAPOSLOVANJE IN POSREDOVANJE KADROV.
 • KNJIGOVODJA M/Ž - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE KNJIGOVODSKIH OPRAVIL,VODENJE PLAČILNEGA PROMETA,PRIPRAVA IN ODDAJA POROČIL JAVNIM INSTITUCIJAM FURS, AJPES, INTRASTAT,PRIPRAVA PODATKOV ZA PLAČE IN OBRAČUN PLAČ,ISKANJE IN RAZČIŠČEVANJE... AXENT D.O.O., ZAPOSLOVANJE IN POSREDOVANJE KADROV.
 • KNJIGOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE POMOŽNIH POSLOVNIH KNJIG, VODENJE SALDAKONTOV KUPCEV, DOBAVITELJEV,STROŠKOVNO KNJIGOVODSTVO, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje... TERMOPLASTI-PLAMA, proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas d.o.o., PODGRAD.