Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Tenedores de libros

en Español in English auf Deutsch en Français ...

25 ofertas de trabajo de 'Tenedores de libros' en Eslovenia.

 • SAMOSTOJNI REFERENT ALI REFERENT - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - EVIDENTIRANJE POSLOVNIH DOGODKOV V SKLADU S SRS, - USKLAJEVANJE ANALITIČNIH KNJIGOVODSTEV, - OBRAČUN, KNJIŽENJE IN POROČANJE DDV, - IZDELAVA OBRAČUNOV, POROČIL ZA...
 • REFERENT V RAČUNOVODSTVU (DELOVNO MESTO JE V ROGAŠKI SLATINI) - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VNOS IN KNJIŽENJE PREJETIH IN IZDANIH RAČUNOV, IZVAJANJE PLAČILNEGA PROMETA, PRIPRAVA POROČIL IN STATISTIK, KONTIRANJE, KNJIŽENJE, VODENJE EVIDENC OSNOVNIH SREDSTEV,...
 • RAČUNOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IMATE IZKUŠNJE V RAČUNOVODSTVU IN VAS VESELI RAZNOLIKO DELO: - KNJIŽENJE RAČUNOV IN DRUGIH PREJETIH DOKUMENTOV, - OBRAČUN IN KNJIŽENJE PLAČ TER DRUGIH PREJEMKOV DELAVCEV...
 • MATERIALNI KNJIGOVODJA - M/Ž. MATERIALNI KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VAŠE DELO BO OBSEGALO: DELA IN NALOGE, POVEZANE Z MATERIALNIM POSLOVANJEM IN SICER EVIDENTIRANJE IN VODENJE SKLADIŠČNEGA POSLOVANJA S SPREMLJANJEM, KONTROLIRANJEM IN ANALIZIRANJEM ZALOG V SKLADIŠČU...
 • REFERENT POSLOVANJA - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KONTROLIRA RAČUNE DOBAVITELJEV IN NADZIRA TRŽNE CENE. PRIPRAVLJA VSE POTREBNE DOKUMENTE ZA VKNJIŽBE V KNJIGOVODSTVU SALDAKONTOV, MATERIALNEM TER FINANČNEM KNJIGOVODSTVU....
 • FINANČNO RAČUNOVODSKI DELAVEC V (NABAVNI REFERENT) - ŠIFRA DM J015009 - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, NABAVLJA OSNOVNI MATERIAL, DROBNI INVENTAR IN REZERVNE DELE, NAROČA IZVEDBO STORITEV, IZVAJA RAZISKAVE TRŽIŠČA PO NALOGU NADREJENEGA, PLANIRANJE, PRIPRAVLJANJE PREDLOGOV...
 • KNJIGOVODJA, RAČUNOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KONTIRANJE IN KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV, PRIPRAVA MESEČNIH DDV OBRAČUNOV, OBRAČUN PLAČ IN DRUGIH DOHODKOV, PRIPRAVA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV IN DAVČNEGA OBRAČUNA, Poznavanje računovodskega programa...
 • J016014 KNJIGOVODJA (M/Ž), VI TARIFNI RAZRED - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. vrnitve delavke s porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40, VODENJE ANALITIČNIH EVIDENC (SALDAKONTI KUPCEV, DOBAVITELJEV), VPISOVANJE PRISPELIH IN IZDANIH RAČUNOV V FAKTURNO KNJIGO, KNJIŽENJE RAČUNOV, IZDELAVA PLAČILNIH NALOGOV,...
 • SAMOSTOJNI RAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA ZA MANJŠE DRUŽBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN ZAVODE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELOVNO MESTO OBSEGA NASLEDNJE NALOGE: OBDELAVA VSEH POSLOVNIH DOGODKOV V GK, KNJIŽENJE IR, KNJIŽENJE PR, KNJIŽENJE TEM, OBRAČUN DDV-JA IN MESEČNO POROČANJE,...
 • STROKOVNI DELAVEC VI – ZA PODROČJE KNJIGOVODSTVA - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. do vrnitve odsotne delavke, polni delovni čas, 40, RAČUNOVODSKO IN KNJIGOVODSKO DELO. SESTAVLJA, OBDELUJE IN IZPISUJE PODATKE ZA PLAČE IN DRUGE OSEBNE PREJEMKE DELAVCEV PO PREDPISIH IN JE ODGOVOREN ZA PRAVILNOST SESTAVLJENIH OBRAČUNOV...
 • FINANČNIK VI - VODJA GLAVNE KNJIGE - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo , Določen čas oz. do vrnitve začasno odsotne javne uslužbenke na delo, polni delovni čas, 40, - EVIDENTIRANJE, KONTIRANJE IN VNOS FINANČNE DOKUMENTACIJE, - VODENJE GLAVNE KNJIGE, - VODENJE KNJIGOVODSTVA OSNOVNIH SREDSTEV,...
 • SAMOSTOJNI KNJIGOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNI KNJIGOVODJA M/Ž, -kontiranje in knjiženje poslovnih dogodkov skladno s SRS, -knjiženje OS in obračun amortizacije -izdelava obračunov DDV in poznavanje zakonodaje -izračun plač doma in tujina (AT)...
 • SAMOSTOJNI KNJIGOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KONTIRANJE IN KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV (PREJETI RAČUNI, GLAVNA KNJIGA), IZVAJANJE ANALITIČNEGA KNJIGOVODSTVA OSNOVNIH SREDSTEV, IZDELAVA OBRAČUNOV DDV, IZVAJANJE ZAVAROVANJA PREMOŽENJA PODJETJA,...
 • IZKUŠEN KNJIGOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KNJIŽENJE PREJETIH IN IZDANIH RAČUNOV V TEMELJNO IN DAVČNO KNJIGO, KNJIŽENJE BANČNIH IZPISKOV, KNJIŽENJE TEMELJNICE PLAČ IN OSTALIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA, KONTROLA DAVČNIH KNJIG Z IZDANIMI...
 • FINANČNIK V - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA RAČUNOVODSKE IZRAČUNE IN PRIKAZE, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas oz. predvidoma 26.9.2019(nadomeščanje javne uslužbenke na materinskem in starševskem, polni delovni čas, 40, FINANČNO-RAČUNOVODSKE NALOGE (KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV IN IZDELAVA ODREDB...
 • KNJIGOVODJA (M/Ž) - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KNJIŽENJE PREJETIH IN IZDANIH RAČUNOV , KNJIŽENJE BANČNIH IZPISOV, KNJIŽENJE TEMELJNIC PLAČ IN OSTALIH PREJEMKOV DR, OBRAČUN PLAČ IN VSEH DRUGIH PREJEMKOV FIZIČNIH OSEB, KONTROLA DAVČNIH KNJIG Z IZDANIMI...
 • KNJIGOVODJA V OZ. KNJIGOVODJA VI - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. povečan obseg dela do 31. 8. 2019 oz. z možnosjo zaposlitve za nedeločen čas, polni delovni čas, 40, KNJIGOVODJA SALDAKONTOV DOBAVITELJEV IN KNJIGOVODJA OSKRBNIN, Dobro poznavanje programov Vasco,...
 • VIŠJI FINANČNO RAČUNOVODSKI REFERENT - M/Ž. FINANČNI KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, EVIDENTIRANJE POSLOVNIH DOGODKOV, VODENJE EVIDENC, IZDELOVANJE OBRAČUNOV IN PRIPRAVLJANJE POROČIL, VODENJE GLAVNE KNJIGE, PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG IN OPERATIVNIH NAVODIL, IZDELOVANJE FINANČNO...
 • EKONOM V - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NABAVLJANJE BLAGA V SKLADU Z JAVNIMI NAROČILI IN NAROČILI MALE VREDNOSTI, SKLADIŠČENJE BLAGA IN ODGOVORNOST ZA ZALOGE, IZDAJANJE BLAGA IN VODENJE USTREZNE EVIDENCE,...
 • RAČUNOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, (A) VZDRŽEVANJE POPOLNIH EVIDENC O FINANČNIH TRANSAKCIJAH PODJETJA PO SPLOŠNIH KNJIGOVODSKIH PREDPISIH IN POD VODSTVOM RAČUNOVODIJ; (B) PREVERJANJE NATANČNOSTI DOKUMENTOV...
 • VIŠJI REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO IN FINANCE - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE TEMELJNIH IN POMOŽNIH KNJIG, SPREJEMANJE IN IZDAJANJE KNJIGOVODSKIH LISTIN, EVIDENTIRANJE IN KONTROLIRANJE KNJIGOVODSKIH PODATKOV, ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE. , ekonomist...
 • REFERENT V RAČUNOVODSTVU - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev oz. do vrnitve delavke s porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40, OBDELAVA IN KNJIŽENJE PREJETIH RAČUNOV, VODENJE EVIDENCE OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA, OBRAČUN TROŠARIN,...
 • KNJIGOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. oz. do izteka porodniške, polni delovni čas, 40, SKRB,ZA POSLOVNO-FINANČNE ZADEVE, DA POTEKAJO V SKLADU Z VELJAVNIMI RAČUNOVODSKIMI PRAVILNIKI IN STANDARDI TER ZAKONSKIMI PREDPISI., nadomešča se porodniški dopust, dopoldan
 • KNJIGOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, FAKTURIRANJE, KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV, KNJIGOVODENJE DAVČNIH EVIDENC, OBRAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE DAVČNIH OBVEZNOSTI PRAVNIH OSEB IN DRUGIH DAJATEV, IZVAJANJE PLAČILNEGA PROMETA DRUŽBE, PLASIRANJE SREDSTEV,...
 • STROKOVNA SODELAVKA V ADMINISTRACIJI IN RAČUNOVODSTVU - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SPLOŠNA ADMINISTRATIVNA DELA; VODENJE PREJETE IN IZDANE POŠTE, KNJIŽENJE, FAKTURIRANJE, VODENJE RAZNIH EVIDENC,POMOČ PRI VODENJU MATERIALNEGA POSLOVANJA, PRIPRAVA...