Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

29 ofertas de trabajo de 'Tenedores de libros' en Eslovenia.

 • : KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE GLAVNE KNJIGE, KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV, VODENJE EVIDENC, IZDELAVA POROČIL, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, angleški jezik razumevanje... ODEJA Tovarna prešitih odej d.o.o.
 • : KNJIGOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev oz. nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu, skrajšan delovni čas, 20 ur, KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV, OBRAČUN PLAČ, ADMINISTRATIVNE STORITVE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z... KOŠLJAR, računovodske storitve, d.o.o.
 • : KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNA PRIPRAVA PODATKOV IN PRAVOČASNO IZVAJANJA OBRAČUNA PLAČ IN DRUGIH STROŠKOV DELA., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,... MESTNA OBČINA KOPER.
 • : KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO KNJIŽENJE, IZDANI RAČUNI, PREJETI RAČUNI, TEMELJNICE, OBRAČUN DDV, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, poznavanje računalniških... OZIRIS računovodske storitve d.o.o.
 • : KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VNAŠANJE PREJETIH RAČUNOV IN KNJIŽENJE LE-TEH NEKJE TUDI UVOZ IZ DRUGIH RAČUNALNIŠKIH PROGRAMOV ,VNAŠANJE IZDANIH RAČUNOV IN KNJIŽENJE LE-TEH NEKJE TUDI UVOZ IZ... DOKSIA RAČUNOVODSTVO IN SVETOVANJE D.O.O.
 • : KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -PRIPRAVA KNJIGOVODSKIH LISTIN ZA OBDELAVO IN EVIDENTIRANJE LE-TEH V POSLOVNE KNJIGE, -ELEKTRONSKI ZAJEM IN ARHIVIRANJE RAČUNOV, -POŠILJANJE PREJETIH RAČUNOV V LIKVIDACIJO,... SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE.
 • : RAČUNOVODJA ZA MANJŠE DRUŽBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN ZAVODE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, KNJIŽENJE IN OBDELAVA DOKUMENTACIJE PO NAVODILIH IZVAJALCA, OBRAČUN DDV, OBRAČUN DOHODKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA IN OBRAČUN DOHODKOV IZVEN DELOVNEGA... Računovodske storitve in svetovanje AlfaMirgal d.o.o.
 • : KNJIGOVODJA, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, -VODENJE ANALITIČNE EVIDENCE, -PRIPRAVA ZAHTEVKOV ZA IZPLAČILA IZ PRORAČUNA PO NAMENU PORABE SREDSTEV IN PO DNEVIH ZAPADLOSTI, -OBVEŠČANJE PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV O EVIDENTIRANIH SPREMEMBAH V ANALITIČNIH... MINISTRSTVO ZA FINANCE.
 • : KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, KONTIRANJE, KNJIŽENJE IN KONTROLA KNJIGOVODSKIH LISTIN S PODROČJA OSNOVNIH SREDSTEV, DROBNEGA INVENTARJA IN MATERIALA, USKLAJEVANJE ANALITIČNIH KNJIGOVODSKIH EVIDENC... ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja.
 • : KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, ZBIRANJE IN PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA OBRAČUN STORITEV. KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV, PREDPRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA OBRAČUN PLAČ. UREJANJE IN ARHIVIRANJE... BONTA, TRANSPORT, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.
 • : KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 20 ur, KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV, FAKTURIRANJE, VODENJE IN USKLAJEVANJE SALDAKONTOV KUPCEV IN DOBAVITELJEV, OBRAČUN PLAČ, IZDELAVA POROČIL V SKLADU Z NAVODILI NADREJENIH, VODENJE ADMINISTRACIJE... SENICA AA d.o.o.; SENICA AA d.o.o., POSLOVNA ENOTA RAČUNOVODSKI SERVIS E-BALANCE.
 • : KNJIGOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI KNJIŽENJU MANJ ZAHTEVNE DOKUMENTACIJE, KOMUNIKACIJA S STRANKAMI, PREVZEM DOKUMENTACIJE, PRIPRAVA PLAČIL ZA STRANKE,..., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo... SELECTA FINANČNE, RAČUNOVODSKE IN DAVČNE STORITVE, D.O.O.
 • : KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, UKVARJAMO SE Z UVOZOM, MALOPRODAJO, VELEPRODAJO IN IZVOZOM KAKOVOSTNIH ALKOHOLNIH PIJAČ (VEČINOMA PIVA) IZ EU. , urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... AMSTAR, Družba za informacijske storitve in trgovino, d.o.o.
 • : KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, KNJIŽENJE, KONTIRANJE POSLOVNIH DOGODKOV, PLAČILNI PROMET, OBRAČUN PLAČ, SALDAKONTI DELOVNO MESTO JE V CERKNICI., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno SF KONTO, računovodske storitve d.o.o.
 • : KNJIGOVODJA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 31.8.2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, FINANČNO - RAČUNOVODSKA DELA (OBRAČUN PLAČ V VRTCU, ...), slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, Ekonomski tehnik. Poznavanje dela v vrtcu (obračun... VRTEC CICIBAN.
 • : RAČUNOVODJA ZA MANJŠE DRUŽBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN ZAVODE, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV , ZAKLJUČNE BILANCE, POMOČ PRI ADMINISTRACIJI, CARINSKE PRIJAVE IN DRUGA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA, urejevalniki... DOVEL trgovina na debelo d.o.o.
 • : KNJIGOVODJA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. DO 31.08.2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, PRIPRAVA OBRAČUNOV TER OSTALIH KNJIGOVODSKIH DEL ZA ŠOLO IN VRTEC., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - zahtevno, poznavanje računalniških... OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK.
 • : KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 30. 11. 2018, z možnostjo podaljšanja v delovno razmerje za nedoločen čas, polni delovni čas, 40 ur, KNJIGOVODSKA DELA, ZAČETEK DELA 1. 12. 2017, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA.
 • : KNJIGOVODJA, Določen čas oz. od decembra dalje, za čas nadomeščanja porodniškega dopusta, skrajšan delovni čas, 20 ur, OPRAVLJANJE KNJIGOVODSKIH DEL V ZAVODU, PO OPISU DEL IN NALOG ZAVODA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA JURIJA DALMATINA KRŠKO.
 • : KNJIGOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, KNJIŽENJE PREJETE DOKUMENTACIJE (FAKTURE, BANČNI IZPISKI, NALOGI, PREVZEMNICE, ITD), VREDNOTENJE ZALOG IN STROŠKOV PORABE MATERIALA TER PRODAJE PROIZVODOV, OBRAČUNAVANJE POSLOVNIH DOGODKOV, USKLAJEVANJE PLAČIL... Adittec, kadrovske rešitve, d.o.o.
 • : KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 30 ur, finančno računovodska dela, vodenje bilanc in različnih projektov, knjiženje,..., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje... OSNOVNA ŠOLA FRANJA GOLOBA PREVALJE.
 • : KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40 ur, KNJIŽI GLAVNE KNJIGE IN USKLAJUJE S POMOŽNIMI KNJIGAMI, VODI EVIDENCO OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA, VODI MATERIALNO KNJIGOVODSTVO, IZSTAVLJA RAČUNE, LIKVIDIRA IN NAKAZUJE... UNIVERZA V MARIBORU ŠTUDENTSKI DOMOVI.
 • : KNJIGOVODJA, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20 ur, PRIPRAVA OBRAČUNOV ZA UČENCE IN ZAPOSLENE, OBRAČUNAVANJE PLAČ, SODELOVANJE Z RAČUNOVODJO, VODSTVOM ŠOLE IN VODJO ŠOLSKE PREHRANE IN OSTALA DELA SKLADNO S SISTEMIZACIJO DELOVNIH MEST, urejevalniki besedil... OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA.
 • : KNJIGOVODJA, Določen čas, 1 mesec, skrajšan delovni čas, 20 ur, Knjiženje prejetih in izdanih računov ter bančnih izpisov, izdelava temeljnic in izpolnjevanje raznih obrazcev., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje... BELL Finance, računovodstvo in svetovanje d.o.o. Vipava.
 • : KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ENOSTAVNIH DO ZAHTEVNEJŠIH NALOG S PODROČJA DELA KNJIGOVODSTVA NPR. KOT Z OBDELAVO RAČUNOV, KNJIŽENJE, KONTIRANJE, PRIPRAVA POROČIL IN STATISTIK, IZVAJANJE DEL V SKLADU Z ZAKONI, PREDPISI, STANDARDI,... Montecristo SL, trgovina z oblačili d.o.o.
 • : KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, Določen čas, 2 meseca oz. Nadomeščanje BS, polni delovni čas, 40 ur, LIKVIDATURA ,LIKVIDACIJA PRISPELIH FAKTUR,VPIS V KNJIGO PREJETIH RAČUNOV,DOLOČITEV KONTOV IN ŠIFRANTOV,SALDAKONTI S FINANČNO OPERATIVO,KNJIŽENJE POSAMEZNIH PREJETIH... ISS FACILITY SERVICES STORITVE IN TRGOVINA D.O.O.
 • : KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, KNJIŽENJE, IZDAJANJE RAČUNOV, OBRAČUN PLAČ..., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, dopoldan GENERAL LEDGER STORITVE D.O.O.
 • : KNJIGOVODJA, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20 ur, OBRAČUN PLAČ, KNJIŽENJE, IZVAJANJE BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno,... OSNOVNA ŠOLA BOVEC.
 • : KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, - SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DEL S PODROČJA OBRAČUNA PLAČ IN DRUGIH PREJEMKOV ZAPOSLENIH, - SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DEL S PODROČJA OBRAČUNA AVTORSKIH HONORARJEV IN DRUGIH POGODB, - IZDELAVA POROČIL O PLAČAH... CANKARJEV DOM, KULTURNI IN KONGRESNI CENTER.